XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
DB 995470 70 470 323436 36 436 904407 07 407
G1 30227 27 227 71634 34 634 90515 15 515
G2 47164 64 164 11578 78 578 97696 96 696
G3 54486 86 486 79104 04 104 02369 69 369 16604 04 604 82909 09 909 95359 59 359
G4 09086 86 086 10924 24 924 19646 46 646 31151 51 151 50039 39 039 55832 32 832 84227 27 227 06171 71 171 07597 97 597 39626 26 626 62215 15 215 82907 07 907 88845 45 845 92216 16 216 29529 29 529 31019 19 019 37388 88 388 43754 54 754 49254 54 254 50423 23 423 81472 72 472
G5 8272 72 272 1127 27 127 9343 43 343
G6 4578 78 578 7242 42 242 9850 50 850 2560 60 560 2956 56 956 5785 85 785 0664 64 664 2651 51 651 9164 64 164
G7 643 43 643 682 82 682 797 97 797
G8 55 55 55 60 60 60 78 78 78
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 08/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 06/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
DB 205099 99 099 482928 28 928
G1 99374 74 374 51107 07 107
G2 80961 61 961 84776 76 776
G3 42363 63 363 48425 25 425 86984 84 984 92212 12 212
G4 05697 97 697 10660 60 660 41195 95 195 56120 20 120 69796 96 796 76504 04 504 95609 09 609 01016 16 016 22107 07 107 50109 09 109 55827 27 827 65982 82 982 73497 97 497 94626 26 626
G5 9232 32 232 9268 68 268
G6 0331 31 331 0978 78 978 9103 03 103 4714 14 714 7791 91 791 8532 32 532
G7 559 59 559 348 48 348
G8 63 63 63 02 02 02
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 07/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 05/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 995803 03 803 677181 81 181
G1 29635 35 635 70253 53 253
G2 47621 21 621 56359 59 359
G3 49369 69 369 63925 25 925 83822 22 822 91754 54 754
G4 22927 27 927 32458 58 458 42691 91 691 64483 83 483 66375 75 375 69001 01 001 76073 73 073 00872 72 872 01725 25 725 24476 76 476 28835 35 835 32921 21 921 59758 58 758 96239 39 239
G5 0570 70 570 7243 43 243
G6 3518 18 518 3849 49 849 6424 24 424 3392 92 392 3521 21 521 5648 48 648
G7 632 32 632 472 72 472
G8 63 63 63 04 04 04
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 06/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 04/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 550668 68 668 477213 13 213
G1 14610 10 610 23552 52 552
G2 83146 46 146 67610 10 610
G3 34456 56 456 56496 96 496 08017 17 017 75080 80 080
G4 00664 64 664 01100 00 100 03671 71 671 25556 56 556 32781 81 781 87588 88 588 98902 02 902 10145 45 145 14664 64 664 17779 79 779 42599 99 599 47035 35 035 59699 99 699 62145 45 145
G5 1955 55 955 7141 41 141
G6 0331 31 331 2980 80 980 8686 86 686 1018 18 018 7845 45 845 9152 52 152
G7 809 09 809 330 30 330
G8 17 17 17 63 63 63
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 05/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 03/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum
DB 518683 83 683 191411 11 411
G1 00874 74 874 94894 94 894
G2 67313 13 313 51725 25 725
G3 85540 40 540 94753 53 753 14130 30 130 27605 05 605
G4 09850 50 850 14752 52 752 15182 82 182 43853 53 853 54378 78 378 72653 53 653 96260 60 260 13747 47 747 22829 29 829 41993 93 993 44837 37 837 57764 64 764 78279 79 279 89376 76 376
G5 9387 87 387 5241 41 241
G6 2527 27 527 4320 20 320 9740 40 740 1018 18 018 8054 54 054 8899 99 899
G7 766 66 766 167 67 167
G8 18 18 18 42 42 42
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 04/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 02/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
DB 847557 57 557 739304 04 304 012884 84 884
G1 75935 35 935 62525 25 525 78732 32 732
G2 57698 98 698 69434 34 434 35483 83 483
G3 25527 27 527 53068 68 068 27547 47 547 85707 07 707 13063 63 063 93844 44 844
G4 06821 21 821 09994 94 994 10141 41 141 15725 25 725 23383 83 383 52077 77 077 56073 73 073 31727 27 727 36284 84 284 38594 94 594 45303 03 303 65045 45 045 74990 90 990 84972 72 972 02102 02 102 04366 66 366 28906 06 906 40343 43 343 52037 37 037 71984 84 984 92289 89 289
G5 9144 44 144 1628 28 628 9674 74 674
G6 1493 93 493 6165 65 165 7640 40 640 1837 37 837 4611 11 611 6267 67 267 2684 84 684 3898 98 898 5329 29 329
G7 296 96 296 185 85 185 157 57 157
G8 68 68 68 04 04 04 05 05 05
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 03/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 01/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 297238 38 238 051830 30 830
G1 28937 37 937 75339 39 339
G2 42613 13 613 71788 88 788
G3 00713 13 713 55970 70 970 14279 79 279 67608 08 608
G4 33482 82 482 47095 95 095 50403 03 403 52499 99 499 79756 56 756 88918 18 918 94518 18 518 01263 63 263 18504 04 504 21119 19 119 38401 01 401 77388 88 388 86993 93 993 93995 95 995
G5 6963 63 963 1686 86 686
G6 1951 51 951 4186 86 186 9015 15 015 4230 30 230 5023 23 023 6450 50 450
G7 634 34 634 420 20 420
G8 16 16 16 88 88 88
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 02/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 30/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 800717 17 717 048749 49 749 075242 42 242
G1 81655 55 655 18867 67 867 99938 38 938
G2 12432 32 432 29682 82 682 85060 60 060
G3 20099 99 099 74964 64 964 09305 05 305 67536 36 536 07471 71 471 12915 15 915
G4 01347 47 347 07523 23 523 42771 71 771 52625 25 625 58847 47 847 91126 26 126 95995 95 995 10165 65 165 19237 37 237 45138 38 138 86079 79 079 88698 98 698 89030 30 030 90547 47 547 12368 68 368 25520 20 520 65722 22 722 78933 33 933 82840 40 840 91120 20 120 92341 41 341
G5 3855 55 855 4543 43 543 5171 71 171
G6 2887 87 887 5435 35 435 9728 28 728 1823 23 823 2173 73 173 4729 29 729 3243 43 243 8103 03 103 8474 74 474
G7 618 18 618 339 39 339 739 39 739
G8 34 34 34 01 01 01 08 08 08
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 01/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 29/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
DB 651785 85 785 933125 25 125
G1 16443 43 443 11136 36 136
G2 28359 59 359 32341 41 341
G3 15052 52 052 72167 67 167 41484 84 484 92465 65 465
G4 06044 44 044 26129 29 129 29579 79 579 33551 51 551 38372 72 372 58416 16 416 66993 93 993 01833 33 833 34727 27 727 49684 84 684 66407 07 407 70450 50 450 91370 70 370 91468 68 468
G5 2328 28 328 7123 23 123
G6 4427 27 427 4745 45 745 6497 97 497 1611 11 611 1886 86 886 2370 70 370
G7 616 16 616 468 68 468
G8 38 38 38 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 30/04/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 28/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 478728 28 728 113026 26 026
G1 83339 39 339 93486 86 486
G2 71332 32 332 41474 74 474
G3 48028 28 028 90643 43 643 19524 24 524 98705 05 705
G4 10128 28 128 14881 81 881 23237 37 237 26049 49 049 27787 87 787 34860 60 860 95347 47 347 10016 16 016 14636 36 636 17730 30 730 49640 40 640 50528 28 528 63466 66 466 71881 81 881
G5 1859 59 859 6248 48 248
G6 3381 81 381 5418 18 418 5597 97 597 1753 53 753 4362 62 362 8200 00 200
G7 545 45 545 167 67 167
G8 35 35 35 37 37 37
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 29/04/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 27/04/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng

  • Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
  • Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
  • Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
  • Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
  • Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
  • hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng

  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Làm thế nào để chơi xổ số miền Trung XSMT đỉnh cao?

Xổ số miền Trung luôn luôn là một sản phẩm hấp dẫn nhiều dân chơi lô đề thứ thiệt. Hiểu được cách chơi không khó, quan trọng là bạn phải biết chơi như thế nào để giành phần thưởng. Sai lầm lớn nhất của những người chơi đó là nghĩ rằng chơi xổ số nói chung, và xổ số miền trung nói riêng là trò may rủi. Những kinh nghiệm xương máu từ bậc cao thủ chơi lô đề sẽ giúp cho bạn chiến thắng khi chơi. Cùng tìm hiểu nhé. 

Chơi xổ số miền Trung XSMT cần lưu ý điều gì? 

Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường xổ số tại Việt Nam có vô vàn những loại xổ số khác nhau. Nổi bật trong đó là xổ số miền Trung, miền Bắc và miền Nam. Không giống với xổ số miền Bắc, xổ số của miền Trung được thiết kế với chu kỳ quay số không liên tục. Kỳ quay số không đều đặn theo lịch nhất định, thậm chí giữa kỳ này với kỳ khác còn cách nhau rất nhiều tuần. Điều này khiến cho những dân chơi xổ số lô đề gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc soi cầu. 

Đó cũng là lý do khiến cho nhiều anh chị em không hề hứng thú với loại xổ số miền Trung, dù cơ cấu giải thưởng của loại xổ số này luôn luôn cao. Do đó, các bạn cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng để có thể tính toán được con số khả dĩ. 

 

Chơi xổ số miền Trung XSMT theo lô rơi 

Cách chơi nay khá đơn giản, tỉ lệ trúng thưởng lại không hề thấp. Đối với những anh chị em mới dấn thân vào con đường lô đề, có thể tham khảo cách chơi này để tăng thêm kinh nghiệm. 

Hướng dẫn cụ thể: Anh chị em kiểm tra trong kết quả của bảng tổng hợp loto 2 số của ngày hôm trước. Anh chị em sẽ thấy một số số không xuất hiện trong thời điểm đổ kết quả lần trước, nếu có xuất hiện thì anh chị em có thể nuôi chính con số đó, và số lộn của nó trong vòng 5 ngày tiếp theo. Tỉ lệ rơi số khá cao, lên đến 90%, rất đáng cho anh chị em thử. 

Ví dụ minh họa: Ví dụ 2 ngày liên tiếp là 12 và 13/4/2020 bạn thấy xuất hiện cặp số 91, bạn có thể nuôi chính số này, kèm theo số lộn của nó là 19. Tỷ lệ ngày 15 xuất hiện số 19 là rất cao. 

Chơi xổ số miền trung theo phương pháp quả trám 

Cách tính xổ số miền trung theo mô hình quả trám cao cấp hơn và đòi hỏi khả năng tính toán nhiều hơn. Để có thể theo phương pháp này, anh chị em áp dụng như sau: 

Theo dõi trong bảng kết quả xổ số miền trung có 3 lần quay liên nhau – trong cùng 1 giải hay không. Kết quả phải xuất hiện dưới dạng A – B – C thì anh chị em có thể nuôi con AB – BA trong những ngày tiếp theo. 

Ví dụ minh họa: Nhìn vào bảng phía trên, ta có thể dễ dàng nhận thấy giải 4.5 – 4.6 và 4.7 xuất hiện dãy 8 – 6 – 8. Từ đó ta lựa chọn cặp 68 – 86 để đánh. Bạn muốn xác nhận tỷ lệ trúng thưởng của phương pháp này không? Hãy xem kết quả vào ngày hôm sau: Giải Sáu – kết quả là 1686. Nếu bạn áp dụng phương pháp này, thì xin chúc mừng bạn đã chiến thắng rồi đấy. 

Có thể thấy, xổ số miền Trung hay XSMT không quá khó chơi, nhưng cũng cần phải có những bí kíp riêng của chính mình. Đừng bao giờ tự lựa chọn một số bất kỳ theo cảm tính để đầu tư tiền bạc nhé. Điều này không những khiến bạn cụt vốn, mà còn làm cho bạn thêm nản lòng đấy. Giữ cho mình một sự phán đoán tỉnh táo là bí kíp phù hợp với tất cả những dự định trong cuộc sống. 

Đầu trang