XSMT Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 7 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 716530 30 530 912264 64 264 368314 14 314
G1 35505 05 505 28789 89 789 58397 97 397
G2 61906 06 906 10072 72 072 81018 18 018
G3 34520 20 520 93937 37 937 09950 50 950 75054 54 054 19918 18 918 55320 20 320
G4 20468 68 468 42044 44 044 45748 48 748 66916 16 916 78794 94 794 94846 46 846 98414 14 414 19028 28 028 40580 80 580 52211 11 211 65087 87 087 75604 04 604 89156 56 156 97134 34 134 04957 57 957 24652 52 652 44620 20 620 48217 17 217 51340 40 340 71029 29 029 87270 70 270
G5 9849 49 849 4869 69 869 1590 90 590
G6 4867 67 867 5669 69 669 6188 88 188 3130 30 130 8710 10 710 9501 01 501 5113 13 113 9121 21 121 9407 07 407
G7 278 78 278 937 37 937 234 34 234
G8 57 57 57 27 27 27 56 56 56
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 18/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 16/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 801165 65 165 328779 79 779 334414 14 414
G1 92916 16 916 45280 80 280 20255 55 255
G2 49862 62 862 05394 94 394 16964 64 964
G3 21953 53 953 25773 73 773 15171 71 171 85029 29 029 59966 66 966 67716 16 716
G4 02990 90 990 06633 33 633 10054 54 054 10359 59 359 28260 60 260 35801 01 801 90297 97 297 27410 10 410 36151 51 151 40604 04 604 49186 86 186 70083 83 083 81339 39 339 96226 26 226 06703 03 703 10702 02 702 34386 86 386 42950 50 950 44887 87 887 46269 69 269 75783 83 783
G5 4660 60 660 7309 09 309 0322 22 322
G6 2996 96 996 7202 02 202 8519 19 519 2076 76 076 2423 23 423 7743 43 743 0150 50 150 4930 30 930 8769 69 769
G7 324 24 324 576 76 576 236 36 236
G8 25 25 25 41 41 41 23 23 23
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 11/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 09/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 788163 63 163 933621 21 621 561757 57 757
G1 35936 36 936 07070 70 070 39425 25 425
G2 52929 29 929 86501 01 501 91178 78 178
G3 17853 53 853 27191 91 191 26387 87 387 31299 99 299 30229 29 229 71055 55 055
G4 17307 07 307 23065 65 065 31411 11 411 49770 70 770 55457 57 457 82348 48 348 94927 27 927 20051 51 051 43024 24 024 50141 41 141 67389 89 389 72770 70 770 73750 50 750 95261 61 261 19431 31 431 33805 05 805 66420 20 420 67331 31 331 69888 88 888 70680 80 680 71163 63 163
G5 3168 68 168 2640 40 640 7664 64 664
G6 3716 16 716 6381 81 381 9536 36 536 1866 66 866 2119 19 119 2159 59 159 2349 49 349 9612 12 612 9683 83 683
G7 200 00 200 949 49 949 993 93 993
G8 10 10 10 48 48 48 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 04/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 02/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 248948 48 948 685606 06 606 687648 48 648
G1 22433 33 433 63630 30 630 23612 12 612
G2 36402 02 402 09815 15 815 37353 53 353
G3 66007 07 007 83683 83 683 44166 66 166 66495 95 495 03882 82 882 35334 34 334
G4 01400 00 400 07686 86 686 16254 54 254 26219 19 219 28011 11 011 40990 90 990 83639 39 639 09532 32 532 49061 61 061 59142 42 142 65350 50 350 68095 95 095 68643 43 643 94981 81 981 16138 38 138 28037 37 037 30608 08 608 39330 30 330 56678 78 678 56848 48 848 84608 08 608
G5 4120 20 120 1261 61 261 7154 54 154
G6 0573 73 573 5450 50 450 8459 59 459 0483 83 483 0652 52 652 6917 17 917 7767 67 767 8754 54 754 9980 80 980
G7 162 62 162 192 92 192 085 85 085
G8 43 43 43 47 47 47 16 16 16
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 28/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 26/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 068427 27 427 344444 44 444 407171 71 171
G1 05110 10 110 00278 78 278 45480 80 480
G2 80990 90 990 67993 93 993 27435 35 435
G3 00848 48 848 27136 36 136 46667 67 667 70624 24 624 60663 63 663 80731 31 731
G4 10135 35 135 10308 08 308 14050 50 050 21418 18 418 40844 44 844 52138 38 138 60130 30 130 37119 19 119 79643 43 643 81517 17 517 81975 75 975 83745 45 745 87930 30 930 92324 24 324 17256 56 256 60544 44 544 76583 83 583 81268 68 268 87810 10 810 90386 86 386 95041 41 041
G5 9189 89 189 3481 81 481 9208 08 208
G6 1473 73 473 2078 78 078 2289 89 289 5307 07 307 6207 07 207 9778 78 778 2090 90 090 3685 85 685 4818 18 818
G7 052 52 052 447 47 447 488 88 488
G8 67 67 67 94 94 94 63 63 63
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 21/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 19/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 990175 75 175 697981 81 981 426173 73 173
G1 79526 26 526 44951 51 951 62177 77 177
G2 50278 78 278 93442 42 442 54383 83 383
G3 59020 20 020 92098 98 098 76942 42 942 85967 67 967 53139 39 139 76840 40 840
G4 15274 74 274 25349 49 349 36597 97 597 40413 13 413 50231 31 231 88127 27 127 88960 60 960 17782 82 782 21906 06 906 26152 52 152 34094 94 094 40583 83 583 45668 68 668 52110 10 110 11375 75 375 18966 66 966 20627 27 627 37240 40 240 40754 54 754 63900 00 900 81753 53 753
G5 2204 04 204 5204 04 204 8428 28 428
G6 3157 57 157 4295 95 295 8798 98 798 3442 42 442 4658 58 658 8994 94 994 6004 04 004 9379 79 379 9744 44 744
G7 882 82 882 275 75 275 793 93 793
G8 78 78 78 34 34 34 20 20 20
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 14/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 12/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 410940 40 940 662965 65 965 264780 80 780
G1 65959 59 959 50787 87 787 41646 46 646
G2 01783 83 783 28525 25 525 85360 60 360
G3 17286 86 286 51301 01 301 06784 84 784 88589 89 589 62168 68 168 91943 43 943
G4 16425 25 425 19344 44 344 20306 06 306 22657 57 657 61100 00 100 68935 35 935 74512 12 512 01735 35 735 19879 79 879 20800 00 800 21389 89 389 78759 59 759 78940 40 940 88707 07 707 01099 99 099 19475 75 475 27483 83 483 46094 94 094 56683 83 683 71263 63 263 95113 13 113
G5 6273 73 273 0421 21 421 1637 37 637
G6 5368 68 368 7798 98 798 9398 98 398 0416 16 416 4489 89 489 6774 74 774 7933 33 933 9187 87 187 9839 39 839
G7 452 52 452 180 80 180 152 52 152
G8 98 98 98 14 14 14 78 78 78
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 07/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 05/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 696298 98 298 325945 45 945 489203 03 203
G1 74488 88 488 85005 05 005 12513 13 513
G2 74602 02 602 04307 07 307 96665 65 665
G3 60583 83 583 76903 03 903 12066 66 066 84345 45 345 23380 80 380 74023 23 023
G4 14884 84 884 30399 99 399 72624 24 624 76496 96 496 82080 80 080 89228 28 228 91297 97 297 14938 38 938 40105 05 105 54229 29 229 55920 20 920 65347 47 347 85324 24 324 99720 20 720 07425 25 425 26341 41 341 45176 76 176 68726 26 726 80822 22 822 95661 61 661 99197 97 197
G5 7961 61 961 9766 66 766 0341 41 341
G6 5812 12 812 8048 48 048 8192 92 192 0688 88 688 1761 61 761 7271 71 271 1004 04 004 2242 42 242 8383 83 383
G7 430 30 430 328 28 328 135 35 135
G8 01 01 01 43 43 43 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 30/06/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 28/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 911602 02 602 813605 05 605 522502 02 502
G1 82683 83 683 60040 40 040 17177 77 177
G2 95239 39 239 13074 74 074 44544 44 544
G3 52367 67 367 76849 49 849 19603 03 603 90359 59 359 14080 80 080 83572 72 572
G4 10765 65 765 12579 79 579 39349 49 349 71835 35 835 76722 22 722 77052 52 052 97330 30 330 12579 79 579 22495 95 495 24305 05 305 34030 30 030 36399 99 399 90073 73 073 94061 61 061 04769 69 769 13424 24 424 26051 51 051 32786 86 786 55485 85 485 64542 42 542 67016 16 016
G5 2474 74 474 7743 43 743 8421 21 421
G6 6524 24 524 8678 78 678 8684 84 684 1093 93 093 2563 63 563 3611 11 611 1154 54 154 4457 57 457 5361 61 361
G7 047 47 047 001 01 001 623 23 623
G8 54 54 54 64 64 64 39 39 39
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 23/06/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 21/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 974703 03 703 292955 55 955 495709 09 709
G1 49526 26 526 80148 48 148 90409 09 409
G2 40037 37 037 78293 93 293 61209 09 209
G3 51872 72 872 98685 85 685 19121 21 121 30887 87 887 66886 86 886 86041 41 041
G4 14857 57 857 19502 02 502 40319 19 319 43849 49 849 65007 07 007 67365 65 365 71793 93 793 00638 38 638 26501 01 501 27460 60 460 42930 30 930 59179 79 179 68529 29 529 98512 12 512 03306 06 306 07694 94 694 15913 13 913 39888 88 888 57136 36 136 69448 48 448 87433 33 433
G5 6004 04 004 0083 83 083 2275 75 275
G6 4238 38 238 7806 06 806 9893 93 893 3414 14 414 3975 75 975 8347 47 347 4702 02 702 7269 69 269 9751 51 751
G7 453 53 453 575 75 575 348 48 348
G8 15 15 15 71 71 71 58 58 58
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 16/06/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 14/06/2019
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

KQXSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 7 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 7 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 – XSMT Thứ 7 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 7, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 7 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 7, viết tắt là XSMT Thứ 7 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 7 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 7

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 7

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 7 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 7

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 7 – XSMT Thứ 7. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang