XSMT Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 7 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Đà Nẵng
DB 898710 10 710
G1 42576 76 576
G2 13106 06 106
G3 07978 78 978 89008 08 008
G4 00315 15 315 01150 50 150 01696 96 696 16541 41 541 46577 77 577 63445 45 445 71720 20 720
G5 0322 22 322
G6 0623 23 623 3449 49 449 4800 00 800
G7 907 07 907
G8 08 08 08
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 27/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 25/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Đà Nẵng
DB 981615 15 615
G1 28014 14 014
G2 64452 52 452
G3 15661 61 661 63990 90 990
G4 25129 29 129 30991 91 991 38657 57 657 50516 16 516 76544 44 544 81214 14 214 87526 26 526
G5 2334 34 334
G6 3307 07 307 8119 19 119 8510 10 510
G7 963 63 963
G8 27 27 27
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 20/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 18/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 096390 90 390 970536 36 536 963707 07 707
G1 95595 95 595 72686 86 686 72415 15 415
G2 06114 14 114 39931 31 931 47821 21 821
G3 36817 17 817 96271 71 271 15264 64 264 36482 82 482 46777 77 777 94439 39 439
G4 16615 15 615 28854 54 854 42741 41 741 56733 33 733 59750 50 750 65971 71 971 78541 41 541 06436 36 436 36749 49 749 69275 75 275 72935 35 935 85503 03 503 97950 50 950 98648 48 648 21195 95 195 30276 76 276 49510 10 510 54467 67 467 55395 95 395 90020 20 020 99730 30 730
G5 4483 83 483 6693 93 693 6331 31 331
G6 4930 30 930 5157 57 157 9860 60 860 1590 90 590 9312 12 312 9488 88 488 0884 84 884 4169 69 169 6493 93 493
G7 236 36 236 034 34 034 234 34 234
G8 84 84 84 57 57 57 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 13/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 11/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 737709 09 709 271970 70 970 662712 12 712
G1 57913 13 913 27712 12 712 68664 64 664
G2 95161 61 161 44176 76 176 05403 03 403
G3 52963 63 963 93535 35 535 32498 98 498 75990 90 990 59604 04 604 90281 81 281
G4 02058 58 058 09916 16 916 11210 10 210 17528 28 528 22235 35 235 46875 75 875 93297 97 297 27413 13 413 32037 37 037 68764 64 764 83011 11 011 85748 48 748 88182 82 182 88280 80 280 06057 57 057 16113 13 113 55926 26 926 82030 30 030 94971 71 971 95302 02 302 97053 53 053
G5 7010 10 010 6683 83 683 1310 10 310
G6 0037 37 037 0871 71 871 7241 41 241 0505 05 505 2585 85 585 3722 22 722 0213 13 213 2847 47 847 8577 77 577
G7 095 95 095 385 85 385 575 75 575
G8 39 39 39 65 65 65 64 64 64
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 06/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 04/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 349180 80 180 338348 48 348 733031 31 031
G1 43031 31 031 21365 65 365 14927 27 927
G2 26826 26 826 31581 81 581 94771 71 771
G3 26276 76 276 32991 91 991 62067 67 067 75628 28 628 43161 61 161 60212 12 212
G4 54466 66 466 60963 63 963 63441 41 441 68318 18 318 69167 67 167 87231 31 231 93483 83 483 01319 19 319 07813 13 813 07971 71 971 53546 46 546 78852 52 852 90553 53 553 92658 58 658 21715 15 715 35423 23 423 38050 50 050 47091 91 091 49355 55 355 82986 86 986 96068 68 068
G5 3262 62 262 3014 14 014 2539 39 539
G6 5808 08 808 7349 49 349 9179 79 179 4253 53 253 4617 17 617 5132 32 132 5244 44 244 6778 78 778 7277 77 277
G7 289 89 289 589 89 589 150 50 150
G8 03 03 03 68 68 68 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 29/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 27/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 668489 89 489 974352 52 352 865813 13 813
G1 38749 49 749 22280 80 280 72485 85 485
G2 54891 91 891 09266 66 266 59000 00 000
G3 06984 84 984 93757 57 757 24821 21 821 39126 26 126 40968 68 968 95804 04 804
G4 06155 55 155 09088 88 088 26335 35 335 55899 99 899 56857 57 857 77964 64 964 95330 30 330 00396 96 396 19761 61 761 19958 58 958 33692 92 692 86911 11 911 92150 50 150 99557 57 557 16004 04 004 16400 00 400 25498 98 498 33300 00 300 35090 90 090 54088 88 088 81381 81 381
G5 0006 06 006 0277 77 277 4579 79 579
G6 2110 10 110 2299 99 299 8241 41 241 2966 66 966 6875 75 875 7338 38 338 5285 85 285 6624 24 624 9335 35 335
G7 984 84 984 751 51 751 028 28 028
G8 49 49 49 39 39 39 53 53 53
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 22/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 20/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 848497 97 497 506786 86 786 002451 51 451
G1 75469 69 469 53415 15 415 74534 34 534
G2 20743 43 743 73324 24 324 72987 87 987
G3 05775 75 775 50512 12 512 36308 08 308 81731 31 731 11476 76 476 70292 92 292
G4 13293 93 293 21389 89 389 24822 22 822 36806 06 806 45188 88 188 91842 42 842 92096 96 096 20142 42 142 36643 43 643 53437 37 437 76544 44 544 84434 34 434 92654 54 654 99590 90 590 03708 08 708 29060 60 060 39753 53 753 75041 41 041 78298 98 298 80725 25 725 92258 58 258
G5 4253 53 253 5680 80 680 2985 85 985
G6 2191 91 191 3927 27 927 4192 92 192 2611 11 611 5692 92 692 7926 26 926 0835 35 835 5088 88 088 9201 01 201
G7 903 03 903 211 11 211 882 82 882
G8 73 73 73 35 35 35 44 44 44
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 15/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 13/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 424060 60 060 619964 64 964 921411 11 411
G1 35040 40 040 46276 76 276 80906 06 906
G2 85776 76 776 95705 05 705 00532 32 532
G3 20063 63 063 98288 88 288 10894 94 894 97499 99 499 29909 09 909 98288 88 288
G4 03739 39 739 03908 08 908 29880 80 880 51166 66 166 51370 70 370 98492 92 492 99721 21 721 12288 88 288 39345 45 345 51421 21 421 66670 70 670 72593 93 593 96799 99 799 96894 94 894 09497 97 497 18980 80 980 20963 63 963 66836 36 836 68681 81 681 91823 23 823 94953 53 953
G5 5465 65 465 8490 90 490 1658 58 658
G6 1435 35 435 5086 86 086 9382 82 382 4992 92 992 6469 69 469 7083 83 083 1815 15 815 4026 26 026 5677 77 677
G7 728 28 728 066 66 066 252 52 252
G8 93 93 93 70 70 70 55 55 55
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 08/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 06/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 657706 06 706 034655 55 655 673111 11 111
G1 28990 90 990 83568 68 568 12695 95 695
G2 84469 69 469 36736 36 736 99972 72 972
G3 36225 25 225 40645 45 645 45443 43 443 58662 62 662 08222 22 222 71470 70 470
G4 00925 25 925 03999 99 999 57452 52 452 65486 86 486 77106 06 106 77279 79 279 97889 89 889 03976 76 976 06051 51 051 16033 33 033 55396 96 396 60801 01 801 66122 22 122 99017 17 017 04191 91 191 17921 21 921 47321 21 321 49175 75 175 52591 91 591 70329 29 329 75100 00 100
G5 2719 19 719 5522 22 522 5174 74 174
G6 2802 02 802 3200 00 200 4110 10 110 0347 47 347 4845 45 845 8972 72 972 5100 00 100 5299 99 299 6972 72 972
G7 459 59 459 505 05 505 314 14 314
G8 00 00 00 67 67 67 07 07 07
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 01/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 30/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 662815 15 815 165164 64 164 701448 48 448
G1 60044 44 044 18592 92 592 36584 84 584
G2 15397 97 397 67950 50 950 67212 12 212
G3 13464 64 464 25411 11 411 02537 37 537 05593 93 593 46630 30 630 87277 77 277
G4 14414 14 414 16306 06 306 16448 48 448 35734 34 734 64156 56 156 66513 13 513 71479 79 479 07419 19 419 64361 61 361 75289 89 289 76697 97 697 81448 48 448 91664 64 664 97013 13 013 14206 06 206 29764 64 764 54824 24 824 55019 19 019 60053 53 053 67218 18 218 88088 88 088
G5 6792 92 792 4166 66 166 4878 78 878
G6 2205 05 205 5390 90 390 9669 69 669 0901 01 901 2491 91 491 4951 51 951 1337 37 337 4543 43 543 7812 12 812
G7 331 31 331 609 09 609 207 07 207
G8 95 95 95 03 03 03 38 38 38
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 25/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 23/08/2019
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

KQXSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 7 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 7 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 – XSMT Thứ 7 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 7, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 7 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 7, viết tắt là XSMT Thứ 7 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 7 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 7

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 7

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 7 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 7

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 7 – XSMT Thứ 7. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang