XSMT Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 7 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 563360 60 360 069713 13 713 012276 76 276
G1 18286 86 286 10835 35 835 04970 70 970
G2 20788 88 788 01842 42 842 92577 77 577
G3 33728 28 728 54651 51 651 73245 45 245 98565 65 565 10259 59 259 35018 18 018
G4 16307 07 307 22767 67 767 35818 18 818 36046 46 046 48642 42 642 64579 79 579 78737 37 737 21478 78 478 32980 80 980 39557 57 557 51098 98 098 52142 42 142 82545 45 545 94009 09 009 00101 01 101 20404 04 404 22489 89 489 22561 61 561 49431 31 431 59442 42 442 95112 12 112
G5 1654 54 654 3485 85 485 3368 68 368
G6 2615 15 615 5582 82 582 8288 88 288 3001 01 001 4807 07 807 6776 76 776 0219 19 219 0462 62 462 9855 55 855
G7 852 52 852 446 46 446 970 70 970
G8 04 04 04 82 82 82 68 68 68
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 05/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 03/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 834296 96 296 600309 09 309 711591 91 591
G1 68961 61 961 83717 17 717 82043 43 043
G2 69727 27 727 01692 92 692 96181 81 181
G3 04880 80 880 44729 29 729 47076 76 076 83810 10 810 01504 04 504 93414 14 414
G4 03485 85 485 20968 68 968 23488 88 488 54039 39 039 58516 16 516 78000 00 000 87469 69 469 20716 16 716 20989 89 989 48141 41 141 63693 93 693 65722 22 722 67890 90 890 71739 39 739 09228 28 228 09270 70 270 17720 20 720 39719 19 719 40505 05 505 54561 61 561 86583 83 583
G5 6356 56 356 7121 21 121 5333 33 333
G6 2039 39 039 3391 91 391 9780 80 780 3709 09 709 7081 81 081 8814 14 814 3324 24 324 5733 33 733 8678 78 678
G7 892 92 892 806 06 806 654 54 654
G8 59 59 59 24 24 24 22 22 22
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 29/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 27/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắk Nông
DB 585095 95 095 384859 59 859 664044 44 044
G1 12768 68 768 31112 12 112 74746 46 746
G2 74355 55 355 47255 55 255 35946 46 946
G3 36832 32 832 94402 02 402 03756 56 756 54200 00 200 65773 73 773 99458 58 458
G4 04373 73 373 24177 77 177 54822 22 822 59351 51 351 85361 61 361 87699 99 699 95749 49 749 14286 86 286 23544 44 544 31850 50 850 76217 17 217 76663 63 663 97799 99 799 98327 27 327 05722 22 722 09199 99 199 19218 18 218 61273 73 273 63305 05 305 78611 11 611 82491 91 491
G5 6742 42 742 4372 72 372 7966 66 966
G6 0920 20 920 2721 21 721 5150 50 150 0443 43 443 8300 00 300 8481 81 481 1374 74 374 1968 68 968 5900 00 900
G7 009 09 009 539 39 539 533 33 533
G8 61 61 61 57 57 57 32 32 32
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 22/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 20/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 852224 24 224 519797 97 797 816967 67 967
G1 15018 18 018 75287 87 287 65354 54 354
G2 45441 41 441 86170 70 170 70407 07 407
G3 52080 80 080 78830 30 830 06785 85 785 61366 66 366 61207 07 207 84246 46 246
G4 02447 47 447 15751 51 751 27790 90 790 44684 84 684 58992 92 992 63551 51 551 76323 23 323 17308 08 308 30815 15 815 39924 24 924 49893 93 893 58187 87 187 75737 37 737 81646 46 646 04524 24 524 15910 10 910 51585 85 585 75699 99 699 77208 08 208 86533 33 533 86749 49 749
G5 6522 22 522 2280 80 280 2469 69 469
G6 0932 32 932 5531 31 531 6809 09 809 2350 50 350 2509 09 509 7010 10 010 0902 02 902 8768 68 768 9422 22 422
G7 992 92 992 347 47 347 977 77 977
G8 98 98 98 76 76 76 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 15/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 13/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 576900 00 900 653978 78 978 397165 65 165
G1 81627 27 627 78203 03 203 39738 38 738
G2 42608 08 608 39253 53 253 38601 01 601
G3 48237 37 237 53997 97 997 54406 06 406 97051 51 051 22294 94 294 73219 19 219
G4 08451 51 451 11919 19 919 35611 11 611 51034 34 034 79787 87 787 98439 39 439 98753 53 753 30209 09 209 30450 50 450 55664 64 664 75327 27 327 82099 99 099 82703 03 703 99081 81 081 05164 64 164 05354 54 354 49574 74 574 76264 64 264 81075 75 075 83015 15 015 84286 86 286
G5 2843 43 843 2074 74 074 1480 80 480
G6 0204 04 204 0590 90 590 7292 92 292 1850 50 850 1975 75 975 4118 18 118 1648 48 648 6283 83 283 9521 21 521
G7 424 24 424 248 48 248 745 45 745
G8 23 23 23 16 16 16 66 66 66
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 08/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 06/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 777934 34 934 466952 52 952 780568 68 568
G1 79369 69 369 24645 45 645 83479 79 479
G2 66430 30 430 65233 33 233 39645 45 645
G3 12586 86 586 12915 15 915 81123 23 123 94934 34 934 59091 91 091 84349 49 349
G4 17091 91 091 22772 72 772 33603 03 603 48380 80 380 64251 51 251 64762 62 762 65955 55 955 01405 05 405 13898 98 898 17527 27 527 27518 18 518 49287 87 287 61931 31 931 90325 25 325 14621 21 621 32362 62 362 39067 67 067 45170 70 170 45503 03 503 55939 39 939 81621 21 621
G5 6260 60 260 0181 81 181 0649 49 649
G6 2055 55 055 3732 32 732 5157 57 157 5203 03 203 7813 13 813 9592 92 592 5998 98 998 9209 09 209 9704 04 704
G7 585 85 585 577 77 577 671 71 671
G8 19 19 19 34 34 34 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 01/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 29/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
DB 091756 56 756 660088 88 088 209128 28 128
G1 57262 62 262 99280 80 280 80578 78 578
G2 98393 93 393 43418 18 418 74232 32 232
G3 44493 93 493 79512 12 512 33514 14 514 72166 66 166 16873 73 873 23590 90 590
G4 10233 33 233 21288 88 288 54204 04 204 54388 88 388 74829 29 829 80055 55 055 83308 08 308 07502 02 502 08677 77 677 11863 63 863 21703 03 703 23762 62 762 54769 69 769 78013 13 013 26339 39 339 37018 18 018 45281 81 281 77303 03 303 83017 17 017 87834 34 834 91737 37 737
G5 4370 70 370 4650 50 650 4471 71 471
G6 0440 40 440 5347 47 347 6604 04 604 1506 06 506 3664 64 664 7345 45 345 3400 00 400 5180 80 180 9449 49 449
G7 772 72 772 998 98 998 165 65 165
G8 89 89 89 20 20 20 53 53 53
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 24/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 22/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
DB 467858 58 858 552513 13 513 159467 67 467
G1 12208 08 208 42931 31 931 90889 89 889
G2 47024 24 024 60242 42 242 91425 25 425
G3 51666 66 666 90277 77 277 27980 80 980 47851 51 851 23902 02 902 71284 84 284
G4 15300 00 300 29183 83 183 39217 17 217 40843 43 843 41183 83 183 42833 33 833 91423 23 423 11018 18 018 23521 21 521 61878 78 878 63251 51 251 63557 57 557 79370 70 370 86659 59 659 03917 17 917 11307 07 307 14265 65 265 40926 26 926 67753 53 753 68989 89 989 96552 52 552
G5 2292 92 292 1639 39 639 1288 88 288
G6 0408 08 408 2444 44 444 6139 39 139 1124 24 124 1797 97 797 5106 06 106 5555 55 555 6045 45 045 7248 48 248
G7 276 76 276 501 01 501 085 85 085
G8 86 86 86 00 00 00 58 58 58
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 17/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 15/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 527780 80 780 734206 06 206
G1 29248 48 248 65964 64 964
G2 09565 65 565 17443 43 443
G3 04382 82 382 17611 11 611 05173 73 173 50623 23 623
G4 24254 54 254 29822 22 822 40456 56 456 41116 16 116 53493 93 493 57518 18 518 64597 97 597 24043 43 043 39057 57 057 64080 80 080 74331 31 331 76592 92 592 81519 19 519 83475 75 475
G5 7594 94 594 5405 05 405
G6 1740 40 740 7290 90 290 7607 07 607 1702 02 702 3647 47 647 5356 56 356
G7 464 64 464 344 44 344
G8 58 58 58 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 10/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 08/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 03/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 01/11/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 7 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 7 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 – XSMT Thứ 7 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 7, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 7 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 7, viết tắt là XSMT Thứ 7 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 7 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 7

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 7

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 7 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 7

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 7 – XSMT Thứ 7. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang