XSMT Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 7 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 148691 91 691 275232 32 232 849273 73 273
G1 13850 50 850 26040 40 040 64728 28 728
G2 30857 57 857 34663 63 663 08384 84 384
G3 30416 16 416 79217 17 217 19955 55 955 82635 35 635 15104 04 104 62335 35 335
G4 07754 54 754 52818 18 818 63219 19 219 65136 36 136 66936 36 936 68870 70 870 78267 67 267 36344 44 344 38652 52 652 47150 50 150 60486 86 486 88310 10 310 90102 02 102 95085 85 085 28315 15 315 31051 51 051 51588 88 588 60293 93 293 74467 67 467 85160 60 160 93808 08 808
G5 0441 41 441 5063 63 063 8463 63 463
G6 2470 70 470 2850 50 850 9199 99 199 0357 57 357 7581 81 581 9801 01 801 6303 03 303 7277 77 277 8226 26 226
G7 313 13 313 305 05 305 147 47 147
G8 84 84 84 79 79 79 01 01 01
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 22/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 20/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 167523 23 523 335236 36 236 654547 47 547
G1 57067 67 067 92484 84 484 50317 17 317
G2 25478 78 478 96113 13 113 06645 45 645
G3 03008 08 008 79770 70 770 66938 38 938 74918 18 918 57033 33 033 57729 29 729
G4 28455 55 455 63797 97 797 76366 66 366 81288 88 288 85022 22 022 86010 10 010 90878 78 878 08427 27 427 10699 99 699 35432 32 432 49967 67 967 50027 27 027 66722 22 722 68545 45 545 00348 48 348 04723 23 723 28680 80 680 40237 37 237 61464 64 464 74701 01 701 90274 74 274
G5 0554 54 554 9778 78 778 8537 37 537
G6 6193 93 193 8627 27 627 9209 09 209 3840 40 840 6345 45 345 9091 91 091 1433 33 433 2673 73 673 3493 93 493
G7 034 34 034 089 89 089 391 91 391
G8 29 29 29 57 57 57 29 29 29
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 15/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 13/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
DB 005314 14 314 385271 71 271 161245 45 245
G1 21771 71 771 89762 62 762 74777 77 777
G2 18937 37 937 93652 52 652 31723 23 723
G3 30161 61 161 58405 05 405 11102 02 102 21468 68 468 46531 31 531 49813 13 813
G4 11940 40 940 14284 84 284 16366 66 366 20815 15 815 39535 35 535 46457 57 457 57251 51 251 11392 92 392 24374 74 374 32056 56 056 34718 18 718 41323 23 323 73085 85 085 77724 24 724 06208 08 208 14596 96 596 20333 33 333 39025 25 025 77417 17 417 84091 91 091 89980 80 980
G5 5739 39 739 6485 85 485 2115 15 115
G6 6052 52 052 7636 36 636 9932 32 932 1057 57 057 1314 14 314 5142 42 142 2387 87 387 4587 87 587 7665 65 665
G7 776 76 776 778 78 778 374 74 374
G8 63 63 63 97 97 97 11 11 11
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 08/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 06/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 930831 31 831 640903 03 903 328871 71 871
G1 36828 28 828 36380 80 380 81214 14 214
G2 85580 80 580 88236 36 236 43372 72 372
G3 36016 16 016 50432 32 432 04800 00 800 39127 27 127 26690 90 690 41185 85 185
G4 11098 98 098 15272 72 272 21100 00 100 28364 64 364 35076 76 076 50387 87 387 73977 77 977 03585 85 585 13964 64 964 18697 97 697 21170 70 170 36781 81 781 57613 13 613 96615 15 615 16896 96 896 18078 78 078 24930 30 930 28150 50 150 60757 57 757 70826 26 826 76162 62 162
G5 0551 51 551 0692 92 692 7156 56 156
G6 1377 77 377 6494 94 494 7911 11 911 1156 56 156 7161 61 161 9388 88 388 4864 64 864 8235 35 235 8267 67 267
G7 762 62 762 369 69 369 866 66 866
G8 72 72 72 02 02 02 32 32 32
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 01/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 28/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
DB 997900 00 900 538349 49 349 273039 39 039
G1 47304 04 304 06930 30 930 46776 76 776
G2 91279 79 279 48222 22 222 85924 24 924
G3 55728 28 728 71512 12 512 09935 35 935 54982 82 982 11173 73 173 62526 26 526
G4 02159 59 159 32204 04 204 54010 10 010 64025 25 025 74178 78 178 96439 39 439 97926 26 926 05024 24 024 05177 77 177 21783 83 783 47457 57 457 69977 77 977 88601 01 601 90183 83 183 11218 18 218 20952 52 952 39985 85 985 63782 82 782 64268 68 268 71550 50 550 80626 26 626
G5 0164 64 164 5357 57 357 5180 80 180
G6 1606 06 606 2956 56 956 7198 98 198 2698 98 698 4434 34 434 9126 26 126 0126 26 126 0166 66 166 0817 17 817
G7 120 20 120 996 96 996 311 11 311
G8 92 92 92 72 72 72 22 22 22
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 23/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 21/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 025632 32 632 228603 03 603 771204 04 204
G1 41056 56 056 35777 77 777 60226 26 226
G2 47301 01 301 97926 26 926 57043 43 043
G3 40381 81 381 79362 62 362 89234 34 234 98391 91 391 76925 25 925 86210 10 210
G4 01426 26 426 07003 03 003 38618 18 618 41104 04 104 81874 74 874 85890 90 890 89775 75 775 08715 15 715 25730 30 730 38948 48 948 67543 43 543 79134 34 134 94492 92 492 96711 11 711 20061 61 061 38957 57 957 41202 02 202 44886 86 886 47714 14 714 58623 23 623 65170 70 170
G5 8355 55 355 9992 92 992 8446 46 446
G6 4491 91 491 4925 25 925 8965 65 965 0033 33 033 8793 93 793 9253 53 253 0828 28 828 6033 33 033 7867 67 867
G7 209 09 209 945 45 945 100 00 100
G8 82 82 82 08 08 08 01 01 01
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 16/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 14/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắk Nông
DB 901143 43 143 877264 64 264 657275 75 275
G1 91374 74 374 78402 02 402 52732 32 732
G2 82822 22 822 72201 01 201 63677 77 677
G3 55652 52 652 89341 41 341 14547 47 547 38576 76 576 61061 61 061 73032 32 032
G4 03203 03 203 18671 71 671 46546 46 546 67728 28 728 74948 48 948 77490 90 490 83318 18 318 11326 26 326 23860 60 860 31560 60 560 38218 18 218 50902 02 902 92198 98 198 99195 95 195 01528 28 528 23793 93 793 70763 63 763 73511 11 511 88146 46 146 93836 36 836 97292 92 292
G5 8335 35 335 1433 33 433 8944 44 944
G6 2187 87 187 4348 48 348 7176 76 176 3267 67 267 4529 29 529 6814 14 814 5055 55 055 6276 76 276 9505 05 505
G7 026 26 026 810 10 810 223 23 223
G8 42 42 42 33 33 33 86 86 86
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 09/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 07/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
DB 954869 69 869 730357 57 357 386618 18 618
G1 09308 08 308 89571 71 571 27889 89 889
G2 87610 10 610 79158 58 158 91158 58 158
G3 24040 40 040 67456 56 456 60692 92 692 62900 00 900 19872 72 872 31283 83 283
G4 01524 24 524 27649 49 649 41309 09 309 47536 36 536 54871 71 871 63015 15 015 92532 32 532 02423 23 423 04748 48 748 06265 65 265 25335 35 335 47563 63 563 62685 85 685 68431 31 431 01585 85 585 16438 38 438 35617 17 617 39592 92 592 48415 15 415 51390 90 390 94421 21 421
G5 8771 71 771 2220 20 220 5483 83 483
G6 1626 26 626 2537 37 537 7595 95 595 2527 27 527 3672 72 672 9985 85 985 1971 71 971 5639 39 639 6939 39 939
G7 578 78 578 249 49 249 467 67 467
G8 63 63 63 88 88 88 69 69 69
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 02/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 31/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 068304 04 304 097629 29 629 229195 95 195
G1 38060 60 060 89184 84 184 02864 64 864
G2 39434 34 434 96562 62 562 82084 84 084
G3 66005 05 005 99665 65 665 42485 85 485 62355 55 355 04970 70 970 20290 90 290
G4 21379 79 379 31509 09 509 32075 75 075 48522 22 522 52364 64 364 89878 78 878 94161 61 161 20912 12 912 51001 01 001 63215 15 215 76410 10 410 78332 32 332 81332 32 332 85544 44 544 11283 83 283 20500 00 500 49699 99 699 52371 71 371 67206 06 206 76551 51 551 79327 27 327
G5 2182 82 182 3581 81 581 0684 84 684
G6 4788 88 788 5059 59 059 5529 29 529 0020 20 020 1848 48 848 3012 12 012 1089 89 089 3756 56 756 5051 51 051
G7 771 71 771 169 69 169 545 45 545
G8 72 72 72 52 52 52 57 57 57
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 26/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 24/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 874665 65 665 365936 36 936 886840 40 840
G1 01712 12 712 75691 91 691 13349 49 349
G2 78947 47 947 84496 96 496 63845 45 845
G3 65315 15 315 88105 05 105 52911 11 911 99080 80 080 89888 88 888 95191 91 191
G4 11019 19 019 39888 88 888 47618 18 618 54392 92 392 57703 03 703 69166 66 166 86296 96 296 01140 40 140 24096 96 096 39931 31 931 57937 37 937 63041 41 041 66299 99 299 97764 64 764 00462 62 462 41623 23 623 43038 38 038 58617 17 617 76575 75 575 79273 73 273 92065 65 065
G5 5746 46 746 9335 35 335 3186 86 186
G6 2861 61 861 6105 05 105 7448 48 448 2246 46 246 3696 96 696 3795 95 795 0341 41 341 0487 87 487 1036 36 036
G7 512 12 512 934 34 934 811 11 811
G8 89 89 89 20 20 20 88 88 88
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 19/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 17/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 7 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 7 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 – XSMT Thứ 7 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 7, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 7 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 7, viết tắt là XSMT Thứ 7 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 7 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 7

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 7

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 7 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 7

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 7 – XSMT Thứ 7. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang