XSMT Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 7 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 609505 05 505 000237 37 237 220120 20 120
G1 04181 81 181 67642 42 642 53424 24 424
G2 02709 09 709 80625 25 625 53143 43 143
G3 47869 69 869 76143 43 143 87030 30 030 92484 84 484 20403 03 403 36421 21 421
G4 17719 19 719 29577 77 577 65922 22 922 75554 54 554 85607 07 607 97588 88 588 98914 14 914 02414 14 414 08703 03 703 32036 36 036 59350 50 350 69914 14 914 81385 85 385 97262 62 262 52559 59 559 69117 17 117 72516 16 516 87319 19 319 88901 01 901 90748 48 748 96560 60 560
G5 5927 27 927 8394 94 394 7341 41 341
G6 7346 46 346 8635 35 635 9228 28 228 4904 04 904 6172 72 172 8638 38 638 4109 09 109 6857 57 857 7330 30 330
G7 641 41 641 585 85 585 798 98 798
G8 86 86 86 06 06 06 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 09/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 07/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
DB 978315 15 315 360412 12 412 528755 55 755
G1 71854 54 854 82542 42 542 68985 85 985
G2 17338 38 338 90334 34 334 57203 03 203
G3 53918 18 918 78460 60 460 49059 59 059 69424 24 424 05609 09 609 92714 14 714
G4 09155 55 155 25797 97 797 35796 96 796 42786 86 786 54377 77 377 76071 71 071 80951 51 951 12429 29 429 19423 23 423 63749 49 749 73431 31 431 78961 61 961 85742 42 742 90661 61 661 17067 67 067 33026 26 026 42557 57 557 45501 01 501 48674 74 674 53342 42 342 53950 50 950
G5 2612 12 612 4661 61 661 3698 98 698
G6 0490 90 490 1354 54 354 9853 53 853 4330 30 330 4635 35 635 4704 04 704 5440 40 440 7069 69 069 9641 41 641
G7 027 27 027 137 37 137 688 88 688
G8 26 26 26 39 39 39 77 77 77
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 02/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 31/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
DB 831979 79 979 771233 33 233 087426 26 426
G1 32718 18 718 00147 47 147 52883 83 883
G2 71758 58 758 72226 26 226 02955 55 955
G3 08915 15 915 24808 08 808 76693 93 693 94013 13 013 50867 67 867 90499 99 499
G4 06959 59 959 07753 53 753 27064 64 064 32655 55 655 39034 34 034 59934 34 934 92375 75 375 10572 72 572 10676 76 676 51591 91 591 56886 86 886 62059 59 059 84195 95 195 98307 07 307 02081 81 081 05570 70 570 30951 51 951 47735 35 735 54977 77 977 63642 42 642 96674 74 674
G5 7928 28 928 8916 16 916 1522 22 522
G6 3421 21 421 7961 61 961 9609 09 609 2734 34 734 4608 08 608 5059 59 059 7181 81 181 8731 31 731 9553 53 553
G7 721 21 721 577 77 577 203 03 203
G8 41 41 41 16 16 16 04 04 04
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 26/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 24/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 170144 44 144 711154 54 154 067149 49 149
G1 71105 05 105 58215 15 215 03336 36 336
G2 64766 66 766 32388 88 388 65894 94 894
G3 78144 44 144 85290 90 290 86405 05 405 89953 53 953 65608 08 608 90528 28 528
G4 18420 20 420 23435 35 435 39294 94 294 40115 15 115 42739 39 739 54624 24 624 83441 41 441 09731 31 731 44444 44 444 60065 65 065 68523 23 523 71014 14 014 76100 00 100 82326 26 326 16556 56 556 28074 74 074 28078 78 078 53649 49 649 57827 27 827 89751 51 751 93123 23 123
G5 8709 09 709 9712 12 712 0704 04 704
G6 0764 64 764 3338 38 338 8679 79 679 3264 64 264 5197 97 197 7922 22 922 2437 37 437 8507 07 507 9568 68 568
G7 774 74 774 806 06 806 596 96 596
G8 23 23 23 69 69 69 33 33 33
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 19/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 17/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
DB 754444 44 444 056533 33 533 220131 31 131
G1 60248 48 248 31822 22 822 83310 10 310
G2 66082 82 082 35299 99 299 35038 38 038
G3 18588 88 588 53076 76 076 53566 66 566 79115 15 115 14155 55 155 81015 15 015
G4 03542 42 542 32420 20 420 34908 08 908 36900 00 900 70293 93 293 81748 48 748 92259 59 259 15292 92 292 34889 89 889 40292 92 292 45575 75 575 81621 21 621 87747 47 747 93121 21 121 49761 61 761 58640 40 640 61265 65 265 72817 17 817 86789 89 789 92618 18 618 99865 65 865
G5 9446 46 446 0533 33 533 4833 33 833
G6 3281 81 281 5294 94 294 7712 12 712 3983 83 983 4201 01 201 5923 23 923 1827 27 827 6870 70 870 9776 76 776
G7 420 20 420 546 46 546 074 74 074
G8 45 45 45 53 53 53 61 61 61
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 12/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 10/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 848322 22 322 317204 04 204 716564 64 564
G1 72851 51 851 78335 35 335 44953 53 953
G2 36705 05 705 37570 70 570 72747 47 747
G3 57252 52 252 91776 76 776 43893 93 893 77718 18 718 55992 92 992 99752 52 752
G4 09888 88 888 39983 83 983 42307 07 307 45967 67 967 56149 49 149 91066 66 066 97531 31 531 03984 84 984 09874 74 874 25613 13 613 37298 98 298 63055 55 055 73020 20 020 99712 12 712 01920 20 920 24418 18 418 46819 19 819 59308 08 308 80001 01 001 92884 84 884 95667 67 667
G5 2404 04 404 5692 92 692 5829 29 829
G6 1021 21 021 2998 98 998 9115 15 115 2903 03 903 7750 50 750 7891 91 891 5764 64 764 8168 68 168 9269 69 269
G7 309 09 309 430 30 430 187 87 187
G8 54 54 54 80 80 80 38 38 38
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 05/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 03/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
DB 425300 00 300 762043 43 043 984032 32 032
G1 33965 65 965 75637 37 637 17960 60 960
G2 46447 47 447 22923 23 923 50778 78 778
G3 13275 75 275 49947 47 947 47815 15 815 56421 21 421 87646 46 646 92502 02 502
G4 02529 29 529 11591 91 591 44266 66 266 44638 38 638 54969 69 969 70519 19 519 83656 56 656 03154 54 154 04762 62 762 43858 58 858 66308 08 308 68239 39 239 78058 58 058 96712 12 712 00575 75 575 06620 20 620 16904 04 904 32388 88 388 72985 85 985 90065 65 065 98253 53 253
G5 7604 04 604 8779 79 779 0848 48 848
G6 0171 71 171 3825 25 825 6034 34 034 0392 92 392 8538 38 538 9207 07 207 0289 89 289 3381 81 381 7225 25 225
G7 047 47 047 602 02 602 768 68 768
G8 56 56 56 31 31 31 80 80 80
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 28/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 26/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 278297 97 297 640044 44 044 933686 86 686
G1 84810 10 810 03069 69 069 07073 73 073
G2 46465 65 465 01476 76 476 66761 61 761
G3 28057 57 057 99663 63 663 50335 35 335 72331 31 331 62565 65 565 64147 47 147
G4 14211 11 211 14741 41 741 37644 44 644 67857 57 857 70947 47 947 90423 23 423 99734 34 734 35972 72 972 45494 94 494 55776 76 776 61114 14 114 72308 08 308 73135 35 135 95619 19 619 11522 22 522 15330 30 330 17548 48 548 21209 09 209 37284 84 284 74679 79 679 82161 61 161
G5 3359 59 359 1352 52 352 9048 48 048
G6 0201 01 201 4746 46 746 9698 98 698 4034 34 034 9575 75 575 9990 90 990 6535 35 535 9314 14 314 9443 43 443
G7 877 77 877 726 26 726 257 57 257
G8 00 00 00 59 59 59 70 70 70
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 21/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 19/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
DB 659113 13 113 418487 87 487 021360 60 360
G1 30478 78 478 24048 48 048 88738 38 738
G2 67472 72 472 56452 52 452 31071 71 071
G3 18661 61 661 97531 31 531 48550 50 550 65699 99 699 14753 53 753 72684 84 684
G4 41095 95 095 48503 03 503 55062 62 062 62355 55 355 64236 36 236 86990 90 990 96033 33 033 20485 85 485 22814 14 814 29540 40 540 52043 43 043 76712 12 712 77894 94 894 98485 85 485 00155 55 155 04094 94 094 23431 31 431 51418 18 418 52294 94 294 55342 42 342 65258 58 258
G5 5695 95 695 2116 16 116 8266 66 266
G6 2014 14 014 5336 36 336 7748 48 748 0520 20 520 2636 36 636 8364 64 364 0853 53 853 7749 49 749 8416 16 416
G7 098 98 098 404 04 404 957 57 957
G8 77 77 77 77 77 77 72 72 72
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 14/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 12/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 445685 85 685 654488 88 488 611745 45 745
G1 15790 90 790 53837 37 837 47455 55 455
G2 01579 79 579 46462 62 462 22564 64 564
G3 01021 21 021 87330 30 330 63767 67 767 67789 89 789 16960 60 960 80928 28 928
G4 23478 78 478 30079 79 079 47416 16 416 57413 13 413 59095 95 095 69382 82 382 82502 02 502 09610 10 610 52633 33 633 53315 15 315 62896 96 896 64445 45 445 88289 89 289 96208 08 208 24332 32 332 24991 91 991 30694 94 694 44349 49 349 59366 66 366 75986 86 986 91250 50 250
G5 6460 60 460 8961 61 961 5398 98 398
G6 1558 58 558 3234 34 234 6387 87 387 1355 55 355 4633 33 633 7501 01 501 5918 18 918 6218 18 218 9097 97 097
G7 202 02 202 811 11 811 150 50 150
G8 75 75 75 22 22 22 66 66 66
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 07/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 05/06/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 7 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 7 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 – XSMT Thứ 7 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 7, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 7 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 7, viết tắt là XSMT Thứ 7 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 7 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 7

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 7

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 7 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 7

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 7 – XSMT Thứ 7. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang