XSMT Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 7 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 073189 89 189 963846 46 846 949361 61 361
G1 30856 56 856 59979 79 979 78262 62 262
G2 74924 24 924 60415 15 415 37378 78 378
G3 29953 53 953 50577 77 577 61857 57 857 96919 19 919 31666 66 666 86819 19 819
G4 21981 81 981 29360 60 360 40074 74 074 44928 28 928 48773 73 773 53136 36 136 84796 96 796 14061 61 061 21597 97 597 22102 02 102 23407 07 407 47514 14 514 64853 53 853 77915 15 915 06571 71 571 12228 28 228 28597 97 597 29076 76 076 78817 17 817 88179 79 179 99542 42 542
G5 2045 45 045 7389 89 389 1943 43 943
G6 2819 19 819 3560 60 560 6314 14 314 4185 85 185 4996 96 996 8615 15 615 3757 57 757 6006 06 006 9523 23 523
G7 476 76 476 794 94 794 200 00 200
G8 10 10 10 14 14 14 17 17 17
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 24/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 22/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắk Nông
DB 173600 00 600 929214 14 214 886948 48 948
G1 28305 05 305 03703 03 703 46476 76 476
G2 15444 44 444 58435 35 435 08693 93 693
G3 32103 03 103 51804 04 804 17897 97 897 89762 62 762 47876 76 876 82634 34 634
G4 04704 04 704 08269 69 269 16230 30 230 26194 94 194 67458 58 458 86491 91 491 87595 95 595 07877 77 877 10339 39 339 31000 00 000 32650 50 650 51453 53 453 57856 56 856 67372 72 372 02187 87 187 31839 39 839 37090 90 090 60140 40 140 65548 48 548 66385 85 385 91187 87 187
G5 9291 91 291 8666 66 666 9724 24 724
G6 1991 91 991 3060 60 060 7919 19 919 7159 59 159 7574 74 574 8858 58 858 3114 14 114 4003 03 003 8100 00 100
G7 346 46 346 376 76 376 096 96 096
G8 07 07 07 98 98 98 70 70 70
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 17/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 15/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
DB 596320 20 320 289293 93 293 188923 23 923
G1 14620 20 620 23985 85 985 55104 04 104
G2 65073 73 073 21992 92 992 82188 88 188
G3 45665 65 665 78893 93 893 50993 93 993 99282 82 282 79437 37 437 88581 81 581
G4 13294 94 294 29604 04 604 55738 38 738 56154 54 154 59257 57 257 88056 56 056 91013 13 013 12573 73 573 18245 45 245 48846 46 846 51438 38 438 60307 07 307 63922 22 922 80001 01 001 02973 73 973 06097 97 097 12981 81 981 48809 09 809 53629 29 629 59709 09 709 83095 95 095
G5 2867 67 867 3669 69 669 6346 46 346
G6 0035 35 035 5956 56 956 6126 26 126 5112 12 112 8219 19 219 9009 09 009 1410 10 410 5362 62 362 5403 03 403
G7 574 74 574 148 48 148 751 51 751
G8 04 04 04 31 31 31 65 65 65
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 10/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 08/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
DB 847557 57 557 739304 04 304 012884 84 884
G1 75935 35 935 62525 25 525 78732 32 732
G2 57698 98 698 69434 34 434 35483 83 483
G3 25527 27 527 53068 68 068 27547 47 547 85707 07 707 13063 63 063 93844 44 844
G4 06821 21 821 09994 94 994 10141 41 141 15725 25 725 23383 83 383 52077 77 077 56073 73 073 31727 27 727 36284 84 284 38594 94 594 45303 03 303 65045 45 045 74990 90 990 84972 72 972 02102 02 102 04366 66 366 28906 06 906 40343 43 343 52037 37 037 71984 84 984 92289 89 289
G5 9144 44 144 1628 28 628 9674 74 674
G6 1493 93 493 6165 65 165 7640 40 640 1837 37 837 4611 11 611 6267 67 267 2684 84 684 3898 98 898 5329 29 329
G7 296 96 296 185 85 185 157 57 157
G8 68 68 68 04 04 04 05 05 05
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 03/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 01/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
DB 453921 21 921 918486 86 486 646135 35 135
G1 85561 61 561 36078 78 078 79300 00 300
G2 83661 61 661 18328 28 328 76705 05 705
G3 75787 87 787 97314 14 314 13426 26 426 24783 83 783 50461 61 461 62231 31 231
G4 01247 47 247 38904 04 904 45273 73 273 50331 31 331 64003 03 003 75680 80 680 87354 54 354 03519 19 519 48343 43 343 59879 79 879 80727 27 727 83344 44 344 87423 23 423 99828 28 828 44520 20 520 57062 62 062 58207 07 207 59141 41 141 88098 98 098 93865 65 865 98326 26 326
G5 8686 86 686 7485 85 485 4563 63 563
G6 0333 33 333 1684 84 684 3105 05 105 0810 10 810 0840 40 840 5368 68 368 2093 93 093 2234 34 234 9493 93 493
G7 740 40 740 216 16 216 740 40 740
G8 66 66 66 98 98 98 63 63 63
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 26/04/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 24/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 19/04/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 17/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 12/04/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 10/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 05/04/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 03/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 926228 28 228 589811 11 811 419926 26 926
G1 29935 35 935 29177 77 177 53425 25 425
G2 46220 20 220 27033 33 033 34310 10 310
G3 06103 03 103 27364 64 364 18148 48 148 39738 38 738 74466 66 466 97625 25 625
G4 22808 08 808 27086 86 086 33064 64 064 39781 81 781 55583 83 583 79153 53 153 96434 34 434 16920 20 920 17939 39 939 27086 86 086 28703 03 703 31994 94 994 39386 86 386 47808 08 808 04966 66 966 13794 94 794 55660 60 660 58740 40 740 89897 97 897 92496 96 496 93534 34 534
G5 0379 79 379 6289 89 289 1802 02 802
G6 0736 36 736 3729 29 729 6174 74 174 1208 08 208 3766 66 766 7310 10 310 4782 82 782 6051 51 051 9543 43 543
G7 415 15 415 745 45 745 673 73 673
G8 11 11 11 54 54 54 41 41 41
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 29/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 27/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 148691 91 691 275232 32 232 849273 73 273
G1 13850 50 850 26040 40 040 64728 28 728
G2 30857 57 857 34663 63 663 08384 84 384
G3 30416 16 416 79217 17 217 19955 55 955 82635 35 635 15104 04 104 62335 35 335
G4 07754 54 754 52818 18 818 63219 19 219 65136 36 136 66936 36 936 68870 70 870 78267 67 267 36344 44 344 38652 52 652 47150 50 150 60486 86 486 88310 10 310 90102 02 102 95085 85 085 28315 15 315 31051 51 051 51588 88 588 60293 93 293 74467 67 467 85160 60 160 93808 08 808
G5 0441 41 441 5063 63 063 8463 63 463
G6 2470 70 470 2850 50 850 9199 99 199 0357 57 357 7581 81 581 9801 01 801 6303 03 303 7277 77 277 8226 26 226
G7 313 13 313 305 05 305 147 47 147
G8 84 84 84 79 79 79 01 01 01
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 22/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 20/03/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 7 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 7 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 – XSMT Thứ 7 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 7, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 7 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 7, viết tắt là XSMT Thứ 7 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 7 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 7

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 7

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 7 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 7

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 7 – XSMT Thứ 7. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang