XSMT Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 7 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 919520 20 520 387302 02 302 859086 86 086
G1 27630 30 630 99228 28 228 12034 34 034
G2 81428 28 428 37730 30 730 73753 53 753
G3 18288 88 288 40744 44 744 35253 53 253 79221 21 221 01571 71 571 60317 17 317
G4 14436 36 436 55621 21 621 69726 26 726 76461 61 461 83163 63 163 85915 15 915 90338 38 338 08979 79 979 24851 51 851 45891 91 891 57198 98 198 68306 06 306 69738 38 738 93691 91 691 09205 05 205 09320 20 320 35775 75 775 41750 50 750 76355 55 355 78829 29 829 81819 19 819
G5 3958 58 958 3814 14 814 9302 02 302
G6 2783 83 783 2843 43 843 4883 83 883 0745 45 745 3356 56 356 8051 51 051 0521 21 521 7840 40 840 9233 33 233
G7 506 06 506 522 22 522 523 23 523
G8 42 42 42 66 66 66 55 55 55
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 29/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 27/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
DB 981905 05 905 174094 94 094 139420 20 420
G1 97615 15 615 60929 29 929 06262 62 262
G2 25138 38 138 71286 86 286 71177 77 177
G3 02773 73 773 70598 98 598 02504 04 504 18615 15 615 00022 22 022 41573 73 573
G4 17525 25 525 39384 84 384 72239 39 239 74027 27 027 75724 24 724 80784 84 784 83428 28 428 09983 83 983 30172 72 172 46843 43 843 48331 31 331 61168 68 168 68615 15 615 88220 20 220 00129 29 129 00928 28 928 04693 93 693 04762 62 762 22006 06 006 42513 13 513 87595 95 595
G5 5062 62 062 3623 23 623 3933 33 933
G6 0919 19 919 1516 16 516 7521 21 521 0104 04 104 5736 36 736 9764 64 764 3310 10 310 5423 23 423 5823 23 823
G7 295 95 295 476 76 476 718 18 718
G8 20 20 20 46 46 46 60 60 60
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 22/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 20/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
DB 174069 69 069 212591 91 591 363568 68 568
G1 78171 71 171 72546 46 546 40231 31 231
G2 66968 68 968 49651 51 651 28220 20 220
G3 41667 67 667 42091 91 091 10992 92 992 49870 70 870 06728 28 728 71725 25 725
G4 00711 11 711 02807 07 807 10498 98 498 55872 72 872 66470 70 470 91996 96 996 92672 72 672 20618 18 618 25209 09 209 47675 75 675 51104 04 104 65665 65 665 84295 95 295 86921 21 921 02036 36 036 24715 15 715 26312 12 312 33850 50 850 42440 40 440 51613 13 613 98883 83 883
G5 2585 85 585 5667 67 667 7944 44 944
G6 1597 97 597 5629 29 629 7632 32 632 4420 20 420 4928 28 928 7843 43 843 2987 87 987 8725 25 725 9119 19 119
G7 234 34 234 007 07 007 270 70 270
G8 38 38 38 90 90 90 18 18 18
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 15/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 13/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 911675 75 675 584283 83 283 597645 45 645
G1 96540 40 540 36638 38 638 95995 95 995
G2 63210 10 210 96622 22 622 61838 38 838
G3 57914 14 914 71963 63 963 04851 51 851 22312 12 312 63540 40 540 80124 24 124
G4 05704 04 704 21866 66 866 27049 49 049 66415 15 415 70438 38 438 96870 70 870 97954 54 954 44632 32 632 59239 39 239 67863 63 863 70555 55 555 91763 63 763 95848 48 848 99562 62 562 30375 75 375 34663 63 663 56051 51 051 70373 73 373 78352 52 352 91003 03 003 93026 26 026
G5 4788 88 788 2535 35 535 3266 66 266
G6 4762 62 762 8651 51 651 9845 45 845 0025 25 025 6789 89 789 8919 19 919 4950 50 950 6514 14 514 7406 06 406
G7 605 05 605 283 83 283 111 11 111
G8 10 10 10 97 97 97 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 08/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 06/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
DB 793350 50 350 641570 70 570 873980 80 980
G1 42281 81 281 61644 44 644 33904 04 904
G2 01369 69 369 64482 82 482 71612 12 612
G3 44228 28 228 99407 07 407 63060 60 060 74483 83 483 13817 17 817 45098 98 098
G4 09688 88 688 17978 78 978 22615 15 615 38432 32 432 38702 02 702 79188 88 188 95276 76 276 17089 89 089 24436 36 436 27720 20 720 38910 10 910 40127 27 127 48397 97 397 75920 20 920 18705 05 705 19935 35 935 33458 58 458 41662 62 662 46378 78 378 49157 57 157 76168 68 168
G5 0971 71 971 1366 66 366 4172 72 172
G6 2910 10 910 5841 41 841 7733 33 733 3092 92 092 3097 97 097 5235 35 235 2574 74 574 3618 18 618 6699 99 699
G7 191 91 191 064 64 064 180 80 180
G8 91 91 91 45 45 45 88 88 88
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 01/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 30/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 563689 89 689 676271 71 271 639397 97 397
G1 98174 74 174 49785 85 785 43766 66 766
G2 75630 30 630 94438 38 438 07627 27 627
G3 02665 65 665 74723 23 723 52027 27 027 82829 29 829 61947 47 947 78038 38 038
G4 30168 68 168 30318 18 318 32189 89 189 52767 67 767 58956 56 956 66591 91 591 72889 89 889 07027 27 027 21701 01 701 38505 05 505 40008 08 008 50669 69 669 61848 48 848 92306 06 306 01152 52 152 19849 49 849 46647 47 647 52712 12 712 61382 82 382 88241 41 241 92810 10 810
G5 9428 28 428 6776 76 776 7630 30 630
G6 4371 71 371 7710 10 710 8683 83 683 1809 09 809 2364 64 364 3035 35 035 3915 15 915 6187 87 187 9962 62 962
G7 978 78 978 232 32 232 299 99 299
G8 62 62 62 27 27 27 48 48 48
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 25/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 23/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
DB 127427 27 427 246954 54 954 594080 80 080
G1 35560 60 560 98233 33 233 04640 40 640
G2 19129 29 129 16544 44 544 37510 10 510
G3 17654 54 654 37000 00 000 52701 01 701 80525 25 525 12322 22 322 37461 61 461
G4 38215 15 215 44813 13 813 66975 75 975 67464 64 464 80685 85 685 86040 40 040 94258 58 258 32029 29 029 34280 80 280 43498 98 498 59134 34 134 75668 68 668 84943 43 943 95320 20 320 10774 74 774 11328 28 328 22969 69 969 28101 01 101 76289 89 289 76855 55 855 95716 16 716
G5 7562 62 562 8810 10 810 7890 90 890
G6 0971 71 971 6519 19 519 7335 35 335 0035 35 035 2412 12 412 7500 00 500 1378 78 378 3338 38 338 3830 30 830
G7 251 51 251 619 19 619 234 34 234
G8 95 95 95 42 42 42 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 18/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 16/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 206989 89 989 344926 26 926 266910 10 910
G1 54098 98 098 65936 36 936 42096 96 096
G2 64975 75 975 37790 90 790 20590 90 590
G3 76695 95 695 76790 90 790 14762 62 762 78566 66 566 45670 70 670 75480 80 480
G4 06542 42 542 07588 88 588 11756 56 756 31501 01 501 37004 04 004 47820 20 820 99266 66 266 26034 34 034 39729 29 729 42975 75 975 79066 66 066 85285 85 285 85525 25 525 88503 03 503 47072 72 072 70576 76 576 72035 35 035 77718 18 718 85357 57 357 96167 67 167 97685 85 685
G5 0831 31 831 4584 84 584 0407 07 407
G6 5033 33 033 7996 96 996 9164 64 164 0372 72 372 4054 54 054 7981 81 981 1302 02 302 5985 85 985 7758 58 758
G7 569 69 569 937 37 937 148 48 148
G8 69 69 69 05 05 05 03 03 03
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 11/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 09/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
DB 635713 13 713 955779 79 779 007973 73 973
G1 30641 41 641 01039 39 039 53649 49 649
G2 57440 40 440 23192 92 192 18484 84 484
G3 13544 44 544 62722 22 722 65723 23 723 80110 10 110 03217 17 217 60580 80 580
G4 06615 15 615 12643 43 643 30437 37 437 36699 99 699 80433 33 433 82231 31 231 86977 77 977 23279 79 279 28394 94 394 31150 50 150 42581 81 581 44834 34 834 59225 25 225 66052 52 052 03148 48 148 04237 37 237 10383 83 383 17822 22 822 34386 86 386 88467 67 467 93623 23 623
G5 9463 63 463 7236 36 236 7208 08 208
G6 4434 34 434 5514 14 514 6788 88 788 0434 34 434 4857 57 857 9670 70 670 0968 68 968 3391 91 391 3718 18 718
G7 164 64 164 073 73 073 674 74 674
G8 09 09 09 33 33 33 52 52 52
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 04/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 02/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 120448 48 448 436464 64 464 903859 59 859
G1 03379 79 379 51140 40 140 20358 58 358
G2 37668 68 668 70792 92 792 37533 33 533
G3 69225 25 225 69554 54 554 04184 84 184 74339 39 339 39941 41 941 80980 80 980
G4 18684 84 684 22841 41 841 30792 92 792 32100 00 100 45854 54 854 58999 99 999 75093 93 093 08129 29 129 31476 76 476 40311 11 311 49008 08 008 74737 37 737 79680 80 680 80987 87 987 05709 09 709 07676 76 676 37363 63 363 61730 30 730 81817 17 817 86455 55 455 87320 20 320
G5 1574 74 574 3700 00 700 1002 02 002
G6 0760 60 760 8092 92 092 9461 61 461 0724 24 724 1065 65 065 1710 10 710 1576 76 576 2058 58 058 8503 03 503
G7 416 16 416 554 54 554 113 13 113
G8 07 07 07 39 39 39 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 27/09/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 25/09/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 7 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 7 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 – XSMT Thứ 7 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 7, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 7 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 7, viết tắt là XSMT Thứ 7 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 7 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 7

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 7

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 7 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 7

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 7 – XSMT Thứ 7. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang