XSMT Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 026730 30 730 995653 53 653
G1 34697 97 697 94424 24 424
G2 15858 58 858 45040 40 040
G3 20808 08 808 93469 69 469 06296 96 296 89580 80 580
G4 07553 53 553 31117 17 117 63722 22 722 79938 38 938 94978 78 978 95362 62 362 97186 86 186 32305 05 305 50783 83 783 51102 02 102 51373 73 373 54797 97 797 72748 48 748 98422 22 422
G5 8892 92 892 7460 60 460
G6 8294 94 294 8497 97 497 9548 48 548 0895 95 895 6209 09 209 6665 65 665
G7 059 59 059 112 12 112
G8 55 55 55 42 42 42
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 17/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 15/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 345189 89 189 502323 23 323
G1 67808 08 808 07498 98 498
G2 46719 19 719 11441 41 441
G3 09732 32 732 58518 18 518 42534 34 534 91043 43 043
G4 04424 24 424 22851 51 851 28898 98 898 31323 23 323 40339 39 339 43265 65 265 69646 46 646 34236 36 236 52017 17 017 54863 63 863 55431 31 431 70911 11 911 75002 02 002 89318 18 318
G5 9566 66 566 3699 99 699
G6 1384 84 384 1855 55 855 7462 62 462 1238 38 238 2777 77 777 8967 67 967
G7 186 86 186 613 13 613
G8 20 20 20 74 74 74
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 10/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 08/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 355904 04 904 340383 83 383
G1 85509 09 509 89638 38 638
G2 81803 03 803 00416 16 416
G3 41260 60 260 86700 00 700 02647 47 647 36523 23 523
G4 26804 04 804 27015 15 015 34572 72 572 38917 17 917 41908 08 908 87955 55 955 98306 06 306 19865 65 865 29205 05 205 29847 47 847 36700 00 700 52290 90 290 78101 01 101 80210 10 210
G5 0459 59 459 5368 68 368
G6 1566 66 566 4781 81 781 8199 99 199 4777 77 777 8763 63 763 9968 68 968
G7 946 46 946 931 31 931
G8 46 46 46 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 03/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 01/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 049823 23 823 966697 97 697
G1 62883 83 883 61691 91 691
G2 25352 52 352 18218 18 218
G3 10118 18 118 35165 65 165 16852 52 852 46250 50 250
G4 07255 55 255 15071 71 071 27506 06 506 57960 60 960 60315 15 315 83500 00 500 91787 87 787 07762 62 762 16851 51 851 24433 33 433 33861 61 861 52685 85 685 85861 61 861 99091 91 091
G5 0646 46 646 5855 55 855
G6 0553 53 553 3970 70 970 7442 42 442 1531 31 531 3217 17 217 5817 17 817
G7 013 13 013 410 10 410
G8 86 86 86 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 27/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 25/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 036854 54 854 049314 14 314
G1 98915 15 915 40886 86 886
G2 40568 68 568 90756 56 756
G3 11271 71 271 36357 57 357 24218 18 218 65148 48 148
G4 04993 93 993 39088 88 088 46126 26 126 59574 74 574 60554 54 554 62832 32 832 65059 59 059 34519 19 519 50774 74 774 59483 83 483 82353 53 353 85167 67 167 94972 72 972 95908 08 908
G5 1234 34 234 9174 74 174
G6 6707 07 707 6937 37 937 9817 17 817 1900 00 900 2654 54 654 7571 71 571
G7 056 56 056 564 64 564
G8 11 11 11 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 20/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 18/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 294969 69 969 979766 66 766
G1 23792 92 792 77621 21 621
G2 21830 30 830 03755 55 755
G3 13273 73 273 25057 57 057 12761 61 761 65329 29 329
G4 26840 40 840 33277 77 277 34379 79 379 42391 91 391 60906 06 906 75067 67 067 81537 37 537 14660 60 660 15955 55 955 20161 61 161 57509 09 509 69380 80 380 78596 96 596 93346 46 346
G5 2590 90 590 3799 99 799
G6 1290 90 290 5882 82 882 8073 73 073 0712 12 712 4895 95 895 7397 97 397
G7 041 41 041 099 99 099
G8 37 37 37 29 29 29
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 13/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 11/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 642847 47 847 150767 67 767
G1 81715 15 715 77975 75 975
G2 28687 87 687 93147 47 147
G3 01550 50 550 47648 48 648 63476 76 476 98167 67 167
G4 10181 81 181 17212 12 212 25221 21 221 28903 03 903 30263 63 263 49868 68 868 72405 05 405 04395 95 395 39753 53 753 42916 16 916 51874 74 874 60195 95 195 65868 68 868 75873 73 873
G5 2011 11 011 0211 11 211
G6 1859 59 859 3406 06 406 4455 55 455 0790 90 790 6938 38 938 7227 27 227
G7 683 83 683 067 67 067
G8 27 27 27 14 14 14
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 06/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 04/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 290258 58 258 316726 26 726
G1 89653 53 653 36993 93 993
G2 91154 54 154 74115 15 115
G3 47931 31 931 49464 64 464 01104 04 104 84315 15 315
G4 30506 06 506 44869 69 869 61179 79 179 75787 87 787 87823 23 823 98320 20 320 99392 92 392 15821 21 821 59775 75 775 60479 79 479 63429 29 429 64986 86 986 78023 23 023 90516 16 516
G5 7480 80 480 1446 46 446
G6 2045 45 045 6587 87 587 8385 85 385 3027 27 027 6030 30 030 7608 08 608
G7 501 01 501 770 70 770
G8 61 61 61 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 29/06/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 27/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 862471 71 471 369268 68 268
G1 63235 35 235 45495 95 495
G2 80855 55 855 51129 29 129
G3 52015 15 015 99669 69 669 55867 67 867 60257 57 257
G4 02243 43 243 19132 32 132 31762 62 762 48905 05 905 59631 31 631 77381 81 381 91604 04 604 08786 86 786 18911 11 911 36106 06 106 68681 81 681 85404 04 404 86161 61 161 88360 60 360
G5 3942 42 942 6405 05 405
G6 1286 86 286 2003 03 003 7245 45 245 2190 90 190 2267 67 267 2407 07 407
G7 470 70 470 745 45 745
G8 24 24 24 19 19 19
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 22/06/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 20/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 759135 35 135 438905 05 905
G1 17719 19 719 53058 58 058
G2 69309 09 309 15151 51 151
G3 15809 09 809 54432 32 432 14224 24 224 29460 60 460
G4 15394 94 394 22356 56 356 26628 28 628 43638 38 638 44561 61 561 88046 46 046 96369 69 369 01606 06 606 29207 07 207 42323 23 323 62801 01 801 64773 73 773 74853 53 853 93732 32 732
G5 3757 57 757 0457 57 457
G6 1619 19 619 2988 88 988 6353 53 353 1569 69 569 5889 89 889 6291 91 291
G7 153 53 153 077 77 077
G8 87 87 87 00 00 00
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 15/06/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 13/06/2019
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

KQXSMT Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 6 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 6 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 – XSMT Thứ 6 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 6, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 6 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 6, viết tắt là XSMT Thứ 6 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 6 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 6

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 6

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 6 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 6

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 6 – XSMT Thứ 6. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang