XSMT Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 26/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 24/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 238239 39 239 033246 46 246
G1 93616 16 616 68427 27 427
G2 81062 62 062 52592 92 592
G3 01281 81 281 25737 37 737 66085 85 085 81442 42 442
G4 16019 19 019 55369 69 369 64992 92 992 70035 35 035 73058 58 058 74843 43 843 84056 56 056 10851 51 851 39981 81 981 56346 46 346 61525 25 525 63973 73 973 65164 64 164 88232 32 232
G5 7977 77 977 5562 62 562
G6 1173 73 173 4679 79 679 7673 73 673 0849 49 849 7822 22 822 9956 56 956
G7 558 58 558 504 04 504
G8 78 78 78 72 72 72
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 19/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 17/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 676108 08 108 472264 64 264
G1 56237 37 237 32398 98 398
G2 56398 98 398 35504 04 504
G3 91911 11 911 93041 41 041 22843 43 843 91202 02 202
G4 00820 20 820 01517 17 517 07234 34 234 12953 53 953 38234 34 234 72027 27 027 79528 28 528 20207 07 207 21237 37 237 29443 43 443 77808 08 808 79554 54 554 98002 02 002 99323 23 323
G5 0729 29 729 8201 01 201
G6 4060 60 060 9253 53 253 9695 95 695 0266 66 266 3454 54 454 8823 23 823
G7 039 39 039 727 27 727
G8 16 16 16 33 33 33
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 12/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 10/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 138037 37 037 804785 85 785
G1 25077 77 077 25480 80 480
G2 17647 47 647 06152 52 152
G3 61412 12 412 65626 26 626 75972 72 972 87525 25 525
G4 04679 79 679 12825 25 825 38747 47 747 60659 59 659 68779 79 779 76344 44 344 90604 04 604 10087 87 087 23055 55 055 33025 25 025 34391 91 391 59446 46 446 70198 98 198 84242 42 242
G5 3415 15 415 9288 88 288
G6 1805 05 805 5438 38 438 7468 68 468 0101 01 101 4830 30 830 5853 53 853
G7 943 43 943 643 43 643
G8 03 03 03 29 29 29
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 05/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 03/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 204650 50 650 848394 94 394
G1 57040 40 040 84822 22 822
G2 03344 44 344 52784 84 784
G3 14926 26 926 35992 92 992 31001 01 001 43419 19 419
G4 09962 62 962 32458 58 458 38073 73 073 74536 36 536 87703 03 703 91396 96 396 99924 24 924 48745 45 745 52040 40 040 62285 85 285 63291 91 291 70793 93 793 74160 60 160 86973 73 973
G5 6679 79 679 3932 32 932
G6 3144 44 144 4347 47 347 7630 30 630 5280 80 280 6237 37 237 8281 81 281
G7 561 61 561 528 28 528
G8 87 87 87 25 25 25
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 28/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 26/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 138528 28 528 288526 26 526
G1 33209 09 209 95853 53 853
G2 22598 98 598 96398 98 398
G3 32392 92 392 66557 57 557 09300 00 300 27162 62 162
G4 00014 14 014 20279 79 279 23746 46 746 39804 04 804 66399 99 399 72245 45 245 95086 86 086 47017 17 017 59302 02 302 64760 60 760 66827 27 827 80988 88 988 82343 43 343 86480 80 480
G5 3910 10 910 5986 86 986
G6 5779 79 779 7513 13 513 8984 84 984 1591 91 591 5349 49 349 9711 11 711
G7 846 46 846 704 04 704
G8 49 49 49 10 10 10
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 21/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 19/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 575992 92 992 563072 72 072
G1 69531 31 531 99755 55 755
G2 37324 24 324 19455 55 455
G3 35931 31 931 64042 42 042 21950 50 950 63814 14 814
G4 00423 23 423 18358 58 358 21432 32 432 27659 59 659 76552 52 552 83137 37 137 92848 48 848 05711 11 711 52129 29 129 58062 62 062 68549 49 549 83668 68 668 90231 31 231 97215 15 215
G5 0858 58 858 3875 75 875
G6 0857 57 857 3970 70 970 6641 41 641 4500 00 500 7053 53 053 7572 72 572
G7 720 20 720 181 81 181
G8 92 92 92 17 17 17
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 14/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 12/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 066164 64 164 820285 85 285
G1 62599 99 599 17614 14 614
G2 94316 16 316 27947 47 947
G3 33126 26 126 36757 57 757 24395 95 395 29826 26 826
G4 25229 29 229 41778 78 778 74643 43 643 74981 81 981 76917 17 917 78564 64 564 85114 14 114 04627 27 627 09191 91 191 23247 47 247 48330 30 330 71969 69 969 85337 37 337 87310 10 310
G5 0417 17 417 5102 02 102
G6 0738 38 738 8028 28 028 9015 15 015 3294 94 294 3750 50 750 5874 74 874
G7 986 86 986 090 90 090
G8 67 67 67 77 77 77
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 07/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 05/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 253712 12 712 285988 88 988
G1 50907 07 907 49058 58 058
G2 84343 43 343 93360 60 360
G3 73590 90 590 82952 52 952 07084 84 084 17254 54 254
G4 02914 14 914 03018 18 018 08472 72 472 08907 07 907 46200 00 200 88880 80 880 94554 54 554 19114 14 114 45421 21 421 70632 32 632 81772 72 772 84292 92 292 92393 93 393 97769 69 769
G5 7413 13 413 6229 29 229
G6 4090 90 090 4324 24 324 7352 52 352 1671 71 671 3104 04 104 6057 57 057
G7 048 48 048 339 39 339
G8 82 82 82 75 75 75
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 31/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 29/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 334181 81 181 008221 21 221
G1 13522 22 522 91218 18 218
G2 95888 88 888 77499 99 499
G3 61302 02 302 89882 82 882 62105 05 105 65039 39 039
G4 00869 69 869 46237 37 237 49535 35 535 58855 55 855 63381 81 381 67823 23 823 88895 95 895 07841 41 841 28063 63 063 33352 52 352 40245 45 245 80446 46 446 83757 57 757 91945 45 945
G5 5714 14 714 6567 67 567
G6 5678 78 678 5750 50 750 9510 10 510 1616 16 616 5639 39 639 6892 92 892
G7 150 50 150 555 55 555
G8 57 57 57 01 01 01
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 24/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 22/08/2019
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

KQXSMT Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 6 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 6 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 – XSMT Thứ 6 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 6, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 6 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 6, viết tắt là XSMT Thứ 6 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 6 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 6

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 6

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 6 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 6

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 6 – XSMT Thứ 6. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang