XSMT Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 271620 20 620 426387 87 387
G1 48181 81 181 60106 06 106
G2 00491 91 491 54795 95 795
G3 49474 74 474 86122 22 122 04977 77 977 70761 61 761
G4 26134 34 134 51601 01 601 67278 78 278 75247 47 247 78480 80 480 81063 63 063 81357 57 357 06276 76 276 21576 76 576 34485 85 485 44272 72 272 58807 07 807 69546 46 546 97151 51 151
G5 6419 19 419 3693 93 693
G6 3250 50 250 3826 26 826 6952 52 952 1097 97 097 2847 47 847 3243 43 243
G7 475 75 475 269 69 269
G8 33 33 33 08 08 08
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 04/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 02/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 852712 12 712 122718 18 718
G1 32393 93 393 51469 69 469
G2 85994 94 994 14644 44 644
G3 26770 70 770 66646 46 646 34533 33 533 69662 62 662
G4 04404 04 404 19041 41 041 25927 27 927 30195 95 195 53117 17 117 58290 90 290 88422 22 422 26176 76 176 31148 48 148 40355 55 355 60909 09 909 89313 13 313 90143 43 143 91143 43 143
G5 4934 34 934 0449 49 449
G6 3314 14 314 5635 35 635 8525 25 525 0049 49 049 2233 33 233 9819 19 819
G7 422 22 422 854 54 854
G8 73 73 73 61 61 61
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 28/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 26/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 001177 77 177 521394 94 394
G1 52681 81 681 47248 48 248
G2 43541 41 541 72540 40 540
G3 09616 16 616 20268 68 268 00467 67 467 88335 35 335
G4 01725 25 725 06590 90 590 20018 18 018 43809 09 809 73595 95 595 90837 37 837 98030 30 030 01300 00 300 01532 32 532 14929 29 929 19079 79 079 61342 42 342 79099 99 099 85011 11 011
G5 7191 91 191 2753 53 753
G6 0553 53 553 1884 84 884 5943 43 943 4364 64 364 6128 28 128 8908 08 908
G7 005 05 005 830 30 830
G8 85 85 85 15 15 15
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 21/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 19/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 923316 16 316 677482 82 482
G1 85742 42 742 12992 92 992
G2 40110 10 110 71660 60 660
G3 77352 52 352 87331 31 331 19547 47 547 60317 17 317
G4 09858 58 858 16130 30 130 21465 65 465 73787 87 787 75486 86 486 87137 37 137 99604 04 604 00571 71 571 12597 97 597 27700 00 700 42922 22 922 54875 75 875 76368 68 368 94033 33 033
G5 9094 94 094 2403 03 403
G6 5058 58 058 8554 54 554 8895 95 895 1106 06 106 1313 13 313 5015 15 015
G7 445 45 445 586 86 586
G8 57 57 57 47 47 47
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 14/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 12/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 075034 34 034 039885 85 885
G1 88072 72 072 89562 62 562
G2 93614 14 614 39775 75 775
G3 27524 24 524 83453 53 453 12395 95 395 56811 11 811
G4 28925 25 925 40258 58 258 45022 22 022 67650 50 650 68840 40 840 74834 34 834 89267 67 267 09095 95 095 34717 17 717 38130 30 130 47454 54 454 83046 46 046 90083 83 083 91725 25 725
G5 6603 03 603 5440 40 440
G6 2750 50 750 7070 70 070 9772 72 772 1214 14 214 7996 96 996 9993 93 993
G7 306 06 306 938 38 938
G8 52 52 52 82 82 82
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 07/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 05/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 895652 52 652 322168 68 168
G1 85081 81 081 82966 66 966
G2 18236 36 236 89623 23 623
G3 42642 42 642 64855 55 855 94264 64 264 96636 36 636
G4 47994 94 994 50015 15 015 68197 97 197 68539 39 539 71569 69 569 84822 22 822 86815 15 815 04191 91 191 17003 03 003 24869 69 869 42423 23 423 50751 51 751 56267 67 267 75683 83 683
G5 7847 47 847 4754 54 754
G6 4082 82 082 4817 17 817 9136 36 136 1007 07 007 7816 16 816 7883 83 883
G7 129 29 129 868 68 868
G8 07 07 07 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 30/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 28/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 176854 54 854 720272 72 272
G1 03392 92 392 48323 23 323
G2 00296 96 296 97742 42 742
G3 35907 07 907 50008 08 008 22877 77 877 73850 50 850
G4 13838 38 838 29782 82 782 40410 10 410 48251 51 251 66464 64 464 72658 58 658 95311 11 311 07026 26 026 18566 66 566 28701 01 701 30369 69 369 79680 80 680 90809 09 809 97551 51 551
G5 3793 93 793 0042 42 042
G6 2447 47 447 2623 23 623 2785 85 785 3554 54 554 4951 51 951 9716 16 716
G7 954 54 954 847 47 847
G8 42 42 42 73 73 73
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 23/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 21/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 921332 32 332 401568 68 568
G1 67560 60 560 73311 11 311
G2 14938 38 938 96434 34 434
G3 33360 60 360 57467 67 467 64165 65 165 98843 43 843
G4 06452 52 452 19689 89 689 25915 15 915 51050 50 050 55130 30 130 71686 86 686 78468 68 468 16820 20 820 41628 28 628 51605 05 605 60186 86 186 72967 67 967 74271 71 271 75783 83 783
G5 0603 03 603 3692 92 692
G6 6029 29 029 7287 87 287 9718 18 718 2762 62 762 6650 50 650 7219 19 219
G7 418 18 418 418 18 418
G8 39 39 39 31 31 31
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 16/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 14/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 09/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 07/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 02/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 31/10/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 6 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 6 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 – XSMT Thứ 6 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 6, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 6 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 6, viết tắt là XSMT Thứ 6 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 6 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 6

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 6

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 6 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 6

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 6 – XSMT Thứ 6. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang