XSMT Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 148637 37 637 922288 88 288
G1 69018 18 018 57003 03 003
G2 44515 15 515 50916 16 916
G3 55692 92 692 62094 94 094 50632 32 632 59790 90 790
G4 11940 40 940 32985 85 985 41926 26 926 69402 02 402 75424 24 424 79429 29 429 94134 34 134 13999 99 999 28614 14 614 53713 13 713 62547 47 547 89003 03 003 93786 86 786 99417 17 417
G5 1746 46 746 9254 54 254
G6 1473 73 473 6845 45 845 7921 21 921 4261 61 261 5888 88 888 6080 80 080
G7 311 11 311 479 79 479
G8 98 98 98 77 77 77
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 14/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 12/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 376161 61 161 270295 95 295
G1 98141 41 141 18720 20 720
G2 82748 48 748 82001 01 001
G3 16897 97 897 84576 76 576 39941 41 941 92913 13 913
G4 05054 54 054 18382 82 382 41887 87 887 49425 25 425 56741 41 741 62544 44 544 87924 24 924 20020 20 020 25103 03 103 50235 35 235 55146 46 146 61249 49 249 68970 70 970 86668 68 668
G5 5742 42 742 2927 27 927
G6 0144 44 144 2396 96 396 4869 69 869 3738 38 738 5391 91 391 5912 12 912
G7 703 03 703 814 14 814
G8 55 55 55 60 60 60
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 07/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 05/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 366856 56 856 378232 32 232
G1 38859 59 859 91009 09 009
G2 83620 20 620 55637 37 637
G3 56225 25 225 80725 25 725 41598 98 598 86381 81 381
G4 13989 89 989 54086 86 086 61684 84 684 63597 97 597 71418 18 418 72343 43 343 76885 85 885 02682 82 682 05874 74 874 47704 04 704 49243 43 243 50741 41 741 88581 81 581 96364 64 364
G5 2232 32 232 5872 72 872
G6 2315 15 315 3142 42 142 4728 28 728 1347 47 347 5232 32 232 8267 67 267
G7 037 37 037 645 45 645
G8 11 11 11 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 29/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 27/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 774015 15 015 144484 84 484
G1 10838 38 838 27685 85 685
G2 86369 69 369 47540 40 540
G3 04861 61 861 89985 85 985 25702 02 702 85926 26 926
G4 03214 14 214 34046 46 046 35168 68 168 45963 63 963 46777 77 777 62496 96 496 95806 06 806 08855 55 855 13608 08 608 18253 53 253 19396 96 396 25161 61 161 45333 33 333 97155 55 155
G5 8297 97 297 3241 41 241
G6 2425 25 425 4396 96 396 6365 65 365 0772 72 772 5489 89 489 9328 28 328
G7 346 46 346 791 91 791
G8 90 90 90 35 35 35
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 22/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 20/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 246528 28 528 687607 07 607
G1 11272 72 272 34720 20 720
G2 13282 82 282 18557 57 557
G3 65320 20 320 75850 50 850 35596 96 596 98940 40 940
G4 06699 99 699 07034 34 034 20923 23 923 35241 41 241 54450 50 450 62030 30 030 96760 60 760 09624 24 624 17273 73 273 19141 41 141 26371 71 371 53693 93 693 72702 02 702 73367 67 367
G5 6360 60 360 4722 22 722
G6 0022 22 022 4487 87 487 9454 54 454 0479 79 479 2015 15 015 5365 65 365
G7 004 04 004 158 58 158
G8 81 81 81 12 12 12
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 15/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 13/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 547914 14 914 336497 97 497
G1 74563 63 563 36136 36 136
G2 43136 36 136 50229 29 229
G3 07920 20 920 94983 83 983 12256 56 256 45823 23 823
G4 00772 72 772 27562 62 562 34760 60 760 35099 99 099 44040 40 040 50186 86 186 92796 96 796 12407 07 407 44415 15 415 71711 11 711 73139 39 139 78507 07 507 83599 99 599 86312 12 312
G5 4968 68 968 0243 43 243
G6 1446 46 446 4022 22 022 6596 96 596 0549 49 549 1142 42 142 2441 41 441
G7 180 80 180 905 05 905
G8 01 01 01 40 40 40
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 08/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 06/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 592566 66 566 898384 84 384
G1 44070 70 070 30462 62 462
G2 00416 16 416 77500 00 500
G3 02378 78 378 81769 69 769 30460 60 460 30858 58 858
G4 03714 14 714 04068 68 068 08014 14 014 52811 11 811 60284 84 284 73626 26 626 86599 99 599 06762 62 762 29922 22 922 63332 32 332 69922 22 922 73762 62 762 85845 45 845 97127 27 127
G5 2960 60 960 1130 30 130
G6 0655 55 655 1504 04 504 2248 48 248 3138 38 138 4675 75 675 5431 31 431
G7 540 40 540 224 24 224
G8 21 21 21 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 01/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 30/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 433603 03 603 750822 22 822
G1 89383 83 383 66281 81 281
G2 04324 24 324 89649 49 649
G3 11932 32 932 55075 75 075 35783 83 783 64019 19 019
G4 01326 26 326 11390 90 390 24328 28 328 50562 62 562 72273 73 273 85987 87 987 87776 76 776 09897 97 897 15076 76 076 25647 47 647 33338 38 338 46239 39 239 54484 84 484 58549 49 549
G5 3415 15 415 8735 35 735
G6 3002 02 002 8558 58 558 9551 51 551 0186 86 186 2035 35 035 2849 49 849
G7 919 19 919 452 52 452
G8 85 85 85 83 83 83
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 25/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 23/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 325302 02 302 750515 15 515
G1 99074 74 074 72827 27 827
G2 72319 19 319 02473 73 473
G3 23943 43 943 76085 85 085 10788 88 788 67278 78 278
G4 12325 25 325 32778 78 778 48425 25 425 51163 63 163 56019 19 019 85559 59 559 85938 38 938 02509 09 509 04401 01 401 17882 82 882 27268 68 268 57942 42 942 70653 53 653 70751 51 751
G5 5608 08 608 5894 94 894
G6 1885 85 885 7137 37 137 7997 97 997 0414 14 414 4960 60 960 6645 45 645
G7 568 68 568 852 52 852
G8 83 83 83 03 03 03
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 18/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 16/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 702202 02 202 943245 45 245
G1 29865 65 865 13448 48 448
G2 21622 22 622 10466 66 466
G3 39692 92 692 46390 90 390 48091 91 091 72913 13 913
G4 03977 77 977 05859 59 859 06066 66 066 59388 88 388 62350 50 350 67138 38 138 98157 57 157 14476 76 476 18246 46 246 49758 58 758 59094 94 094 61873 73 873 82819 19 819 90304 04 304
G5 5327 27 327 3804 04 804
G6 4191 91 191 5512 12 512 5832 32 832 1588 88 588 2366 66 366 4111 11 111
G7 100 00 100 693 93 693
G8 95 95 95 20 20 20
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 11/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 09/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 6 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 6 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 – XSMT Thứ 6 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 6, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 6 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 6, viết tắt là XSMT Thứ 6 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 6 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 6

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 6

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 6 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 6

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 6 – XSMT Thứ 6. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang