XSMT Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 28/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 26/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 970325 25 325 681318 18 318
G1 54500 00 500 21018 18 018
G2 46383 83 383 01274 74 274
G3 19731 31 731 25246 46 246 12019 19 019 42416 16 416
G4 08410 10 410 13886 86 886 28179 79 179 30223 23 223 41984 84 984 54459 59 459 66641 41 641 03558 58 558 12512 12 512 18457 57 457 22812 12 812 54282 82 282 67127 27 127 90207 07 207
G5 6641 41 641 6540 40 540
G6 1257 57 257 3047 47 047 3317 17 317 1250 50 250 1814 14 814 9702 02 702
G7 115 15 115 441 41 441
G8 69 69 69 94 94 94
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 21/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 19/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 363921 21 921 480458 58 458
G1 87276 76 276 59385 85 385
G2 27453 53 453 78230 30 230
G3 10324 24 324 63660 60 660 37730 30 730 95957 57 957
G4 00642 42 642 21586 86 586 38284 84 284 48097 97 097 50606 06 606 74925 25 925 79386 86 386 11737 37 737 22876 76 876 26725 25 725 33737 37 737 48150 50 150 66076 76 076 91467 67 467
G5 4564 64 564 1569 69 569
G6 2544 44 544 6932 32 932 9004 04 004 2853 53 853 3071 71 071 9546 46 546
G7 363 63 363 545 45 545
G8 98 98 98 43 43 43
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 14/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 12/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 178002 02 002 239230 30 230
G1 21369 69 369 79479 79 479
G2 54450 50 450 81931 31 931
G3 15475 75 475 66676 76 676 65459 59 459 97776 76 776
G4 00829 29 829 16444 44 444 18250 50 250 36821 21 821 65386 86 386 77239 39 239 84763 63 763 00687 87 687 11683 83 683 19327 27 327 70078 78 078 75063 63 063 80684 84 684 87532 32 532
G5 3208 08 208 9129 29 129
G6 1713 13 713 3696 96 696 6061 61 061 1590 90 590 6896 96 896 7303 03 303
G7 448 48 448 971 71 971
G8 37 37 37 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 07/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 05/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 387682 82 682 890299 99 299
G1 87396 96 396 61853 53 853
G2 55081 81 081 82169 69 169
G3 10748 48 748 56434 34 434 96443 43 443 99390 90 390
G4 14780 80 780 20919 19 919 38404 04 404 47339 39 339 56285 85 285 60864 64 864 66932 32 932 21493 93 493 23511 11 511 26815 15 815 31091 91 091 67668 68 668 89359 59 359 91731 31 731
G5 3161 61 161 5627 27 627
G6 2837 37 837 3556 56 556 5027 27 027 2280 80 280 5601 01 601 8189 89 189
G7 553 53 553 113 13 113
G8 23 23 23 42 42 42
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 31/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 29/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 706642 42 642 902321 21 321
G1 03936 36 936 69888 88 888
G2 12918 18 918 68265 65 265
G3 20278 78 278 70729 29 729 01606 06 606 63817 17 817
G4 08690 90 690 14163 63 163 32375 75 375 77118 18 118 79253 53 253 83940 40 940 99822 22 822 15611 11 611 22875 75 875 39758 58 758 53227 27 227 61133 33 133 63471 71 471 88332 32 332
G5 5893 93 893 3729 29 729
G6 2558 58 558 3830 30 830 8947 47 947 1842 42 842 3794 94 794 9389 89 389
G7 113 13 113 750 50 750
G8 29 29 29 58 58 58
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 24/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 22/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 548917 17 917 068312 12 312
G1 17481 81 481 27292 92 292
G2 02367 67 367 80759 59 759
G3 27985 85 985 92304 04 304 27902 02 902 33283 83 283
G4 25007 07 007 25650 50 650 46682 82 682 46867 67 867 54041 41 041 54224 24 224 97987 87 987 05590 90 590 08470 70 470 44222 22 222 54744 44 744 75577 77 577 78323 23 323 89883 83 883
G5 7977 77 977 8964 64 964
G6 2669 69 669 4953 53 953 6101 01 101 2774 74 774 6249 49 249 8167 67 167
G7 704 04 704 452 52 452
G8 58 58 58 50 50 50
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 17/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 15/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 898292 92 292 175330 30 330
G1 60505 05 505 92915 15 915
G2 54177 77 177 54634 34 634
G3 81127 27 127 81337 37 337 10413 13 413 48003 03 003
G4 30977 77 977 58212 12 212 62589 89 589 73676 76 676 81259 59 259 85464 64 464 87476 76 476 30911 11 911 33522 22 522 47013 13 013 58094 94 094 66010 10 010 78729 29 729 82799 99 799
G5 3836 36 836 2084 84 084
G6 2373 73 373 9414 14 414 9591 91 591 1803 03 803 2559 59 559 5764 64 764
G7 681 81 681 810 10 810
G8 70 70 70 54 54 54
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 10/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 08/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 969462 62 462 283299 99 299
G1 21176 76 176 51527 27 527
G2 48336 36 336 54888 88 888
G3 24133 33 133 82436 36 436 67165 65 165 85372 72 372
G4 26244 44 244 30927 27 927 50209 09 209 61990 90 990 63579 79 579 77701 01 701 84208 08 208 17421 21 421 35039 39 039 49647 47 647 52452 52 452 56927 27 927 68031 31 031 90281 81 281
G5 6686 86 686 7689 89 689
G6 4539 39 539 5364 64 364 5876 76 876 0778 78 778 2212 12 212 7234 34 234
G7 130 30 130 031 31 031
G8 48 48 48 32 32 32
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 03/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 01/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 834088 88 088 333325 25 325
G1 56885 85 885 22646 46 646
G2 60191 91 191 05861 61 861
G3 03632 32 632 11962 62 962 65968 68 968 91283 83 283
G4 12438 38 438 18517 17 517 47556 56 556 51678 78 678 69408 08 408 84240 40 240 84927 27 927 04240 40 240 20014 14 014 33804 04 804 47455 55 455 64147 47 147 72142 42 142 74628 28 628
G5 9099 99 099 4106 06 106
G6 2020 20 020 2848 48 848 9591 91 591 2460 60 460 3736 36 736 5901 01 901
G7 226 26 226 870 70 870
G8 76 76 76 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 26/09/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 24/09/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 6 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 6 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 – XSMT Thứ 6 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 6, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 6 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 6, viết tắt là XSMT Thứ 6 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 6 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 6

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 6

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 6 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 6

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 6 – XSMT Thứ 6. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang