XSMT Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 519735 35 735 139336 36 336
G1 15943 43 943 92257 57 257
G2 45739 39 739 69224 24 224
G3 42257 57 257 97690 90 690 58376 76 376 97857 57 857
G4 17053 53 053 52257 57 257 67711 11 711 73212 12 212 77789 89 789 99298 98 298 99698 98 698 15076 76 076 23628 28 628 26574 74 574 51393 93 393 72171 71 171 76816 16 816 82352 52 352
G5 2564 64 564 6568 68 568
G6 1722 22 722 2238 38 238 9470 70 470 0044 44 044 6672 72 672 6951 51 951
G7 070 70 070 015 15 015
G8 17 17 17 25 25 25
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 08/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 06/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 512228 28 228 258093 93 093
G1 73066 66 066 06753 53 753
G2 93476 76 476 32811 11 811
G3 04831 31 831 45394 94 394 57773 73 773 87718 18 718
G4 24592 92 592 31268 68 268 63572 72 572 73596 96 596 79843 43 843 83425 25 425 92880 80 880 20034 34 034 47314 14 314 62457 57 457 63633 33 633 70765 65 765 75162 62 162 81787 87 787
G5 0230 30 230 9746 46 746
G6 3599 99 599 6839 39 839 9599 99 599 0896 96 896 2084 84 084 3430 30 430
G7 443 43 443 713 13 713
G8 05 05 05 11 11 11
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 01/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 30/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 571868 68 868 199984 84 984
G1 74968 68 968 14531 31 531
G2 53785 85 785 52490 90 490
G3 83924 24 924 96396 96 396 81936 36 936 84886 86 886
G4 00802 02 802 22178 78 178 45761 61 761 47768 68 768 60466 66 466 62015 15 015 81413 13 413 03961 61 961 09841 41 841 57946 46 946 64563 63 563 79229 29 229 84689 89 689 95053 53 053
G5 9207 07 207 7932 32 932
G6 0055 55 055 0780 80 780 7883 83 883 0559 59 559 4073 73 073 5863 63 863
G7 136 36 136 767 67 767
G8 26 26 26 42 42 42
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 25/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 23/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 607819 19 819 577739 39 739
G1 43128 28 128 48647 47 647
G2 78844 44 844 81398 98 398
G3 62638 38 638 67599 99 599 06120 20 120 48152 52 152
G4 08880 80 880 18277 77 277 54218 18 218 60132 32 132 81838 38 838 92285 85 285 96596 96 596 05498 98 498 16224 24 224 47576 76 576 59518 18 518 79454 54 454 91889 89 889 93733 33 733
G5 7940 40 940 8616 16 616
G6 0138 38 138 4822 22 822 6277 77 277 4380 80 380 7585 85 585 8282 82 282
G7 983 83 983 549 49 549
G8 74 74 74 22 22 22
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 18/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 16/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 043467 67 467 302130 30 130
G1 38734 34 734 35116 16 116
G2 99562 62 562 14726 26 726
G3 01296 96 296 93643 43 643 23309 09 309 50131 31 131
G4 10151 51 151 12849 49 849 16215 15 215 46183 83 183 54351 51 351 54352 52 352 69552 52 552 23817 17 817 47471 71 471 53269 69 269 58831 31 831 69243 43 243 75199 99 199 85897 97 897
G5 5776 76 776 5805 05 805
G6 5387 87 387 6507 07 507 8270 70 270 4014 14 014 4422 22 422 6814 14 814
G7 835 35 835 195 95 195
G8 91 91 91 18 18 18
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 11/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 09/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 843071 71 071 466520 20 520
G1 98776 76 776 19612 12 612
G2 12766 66 766 59717 17 717
G3 51247 47 247 74842 42 842 62558 58 558 81163 63 163
G4 11094 94 094 20952 52 952 21158 58 158 35572 72 572 64047 47 047 92688 88 688 98506 06 506 23099 99 099 31224 24 224 31738 38 738 42588 88 588 51279 79 279 91434 34 434 93193 93 193
G5 1882 82 882 2278 78 278
G6 3076 76 076 8712 12 712 9497 97 497 2013 13 013 4539 39 539 6690 90 690
G7 673 73 673 157 57 157
G8 55 55 55 54 54 54
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 04/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 02/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 613891 91 891 265767 67 767
G1 71056 56 056 39293 93 293
G2 54198 98 198 99614 14 614
G3 65526 26 526 71148 48 148 29939 39 939 46062 62 062
G4 08127 27 127 09458 58 458 29384 84 384 44268 68 268 60044 44 044 79047 47 047 79689 89 689 09316 16 316 13059 59 059 20613 13 613 24889 89 889 47061 61 061 65054 54 054 86882 82 882
G5 4083 83 083 3810 10 810
G6 1421 21 421 6440 40 440 6675 75 675 0856 56 856 0939 39 939 2888 88 888
G7 378 78 378 371 71 371
G8 07 07 07 61 61 61
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 27/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 25/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 998948 48 948 654806 06 806
G1 21582 82 582 58403 03 403
G2 95392 92 392 19305 05 305
G3 22328 28 328 22923 23 923 05291 91 291 51063 63 063
G4 06762 62 762 20783 83 783 46218 18 218 50745 45 745 57617 17 617 87268 68 268 87661 61 661 05996 96 996 36276 76 276 52001 01 001 61249 49 249 63105 05 105 90529 29 529 94311 11 311
G5 1210 10 210 2013 13 013
G6 1229 29 229 4914 14 914 5609 09 609 3002 02 002 3918 18 918 4329 29 329
G7 100 00 100 688 88 688
G8 32 32 32 64 64 64
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 20/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 18/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 397053 53 053 209582 82 582
G1 64518 18 518 41606 06 606
G2 22126 26 126 07762 62 762
G3 66958 58 958 69025 25 025 17588 88 588 64463 63 463
G4 02701 01 701 23020 20 020 49001 01 001 67318 18 318 73652 52 652 81872 72 872 89357 57 357 06311 11 311 38996 96 996 64277 77 277 67880 80 880 82066 66 066 88989 89 989 99681 81 681
G5 2369 69 369 5358 58 358
G6 2317 17 317 7261 61 261 8462 62 462 1656 56 656 3002 02 002 7548 48 548
G7 585 85 585 634 34 634
G8 17 17 17 08 08 08
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 13/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 11/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 868354 54 354 314076 76 076
G1 88460 60 460 26242 42 242
G2 47162 62 162 01479 79 479
G3 28069 69 069 42218 18 218 40933 33 933 93342 42 342
G4 18493 93 493 38962 62 962 47035 35 035 55054 54 054 57309 09 309 65574 74 574 82918 18 918 11955 55 955 15686 86 686 16030 30 030 16555 55 555 52657 57 657 67045 45 045 90386 86 386
G5 8177 77 177 2187 87 187
G6 7313 13 313 7516 16 516 9285 85 285 0451 51 451 5960 60 960 7660 60 660
G7 512 12 512 309 09 309
G8 21 21 21 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 06/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 04/06/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 6 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 6 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 – XSMT Thứ 6 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 6, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 6 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 6, viết tắt là XSMT Thứ 6 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 6 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 6

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 6

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 6 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 6

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 6 – XSMT Thứ 6. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang