XSMT Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 567574 74 574 542977 77 977
G1 22406 06 406 46806 06 806
G2 99617 17 617 01699 99 699
G3 04564 64 564 24760 60 760 48855 55 855 83071 71 071
G4 07764 64 764 17800 00 800 28678 78 678 38139 39 139 41261 61 261 85801 01 801 99501 01 501 01523 23 523 16260 60 260 18248 48 248 28384 84 384 71678 78 678 82561 61 561 90227 27 227
G5 4136 36 136 3289 89 289
G6 3728 28 728 4802 02 802 6704 04 704 0403 03 403 4781 81 781 8871 71 871
G7 781 81 781 332 32 332
G8 34 34 34 11 11 11
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 23/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 21/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 454513 13 513 395753 53 753
G1 86351 51 351 05759 59 759
G2 07582 82 582 51611 11 611
G3 03293 93 293 23771 71 771 31110 10 110 77701 01 701
G4 03155 55 155 10426 26 426 22766 66 766 27609 09 609 36935 35 935 45451 51 451 60355 55 355 21048 48 048 27554 54 554 31686 86 686 38390 90 390 44919 19 919 53015 15 015 61922 22 922
G5 3910 10 910 6256 56 256
G6 3841 41 841 5908 08 908 6414 14 414 2716 16 716 2760 60 760 4951 51 951
G7 021 21 021 124 24 124
G8 36 36 36 56 56 56
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 16/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 14/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 414494 94 494 013110 10 110
G1 27621 21 621 76049 49 049
G2 54747 47 747 98565 65 565
G3 16974 74 974 50224 24 224 60769 69 769 95027 27 027
G4 05982 82 982 14721 21 721 16495 95 495 18931 31 931 81451 51 451 88277 77 277 91124 24 124 25020 20 020 37681 81 681 43080 80 080 48825 25 825 58354 54 354 83366 66 366 99615 15 615
G5 4785 85 785 4919 19 919
G6 5589 89 589 5993 93 993 7533 33 533 3432 32 432 5971 71 971 6632 32 632
G7 134 34 134 734 34 734
G8 98 98 98 48 48 48
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 09/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 07/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 297238 38 238 051830 30 830
G1 28937 37 937 75339 39 339
G2 42613 13 613 71788 88 788
G3 00713 13 713 55970 70 970 14279 79 279 67608 08 608
G4 33482 82 482 47095 95 095 50403 03 403 52499 99 499 79756 56 756 88918 18 918 94518 18 518 01263 63 263 18504 04 504 21119 19 119 38401 01 401 77388 88 388 86993 93 993 93995 95 995
G5 6963 63 963 1686 86 686
G6 1951 51 951 4186 86 186 9015 15 015 4230 30 230 5023 23 023 6450 50 450
G7 634 34 634 420 20 420
G8 16 16 16 88 88 88
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 02/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 30/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 930866 66 866 544277 77 277
G1 83134 34 134 28762 62 762
G2 90522 22 522 81200 00 200
G3 67017 17 017 74514 14 514 04475 75 475 67083 83 083
G4 00941 41 941 34428 28 428 34616 16 616 54044 44 044 55448 48 448 63328 28 328 89255 55 255 51226 26 226 55505 05 505 56638 38 638 64406 06 406 65295 95 295 75225 25 225 88661 61 661
G5 1574 74 574 6110 10 110
G6 1612 12 612 3375 75 375 4153 53 153 6419 19 419 6660 60 660 9392 92 392
G7 260 60 260 013 13 013
G8 47 47 47 16 16 16
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 25/04/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 23/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 18/04/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 16/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 11/04/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 09/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 04/04/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 02/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 170587 87 587 871615 15 615
G1 52995 95 995 77560 60 560
G2 23976 76 976 03085 85 085
G3 10771 71 771 22597 97 597 17422 22 422 64724 24 724
G4 04357 57 357 06460 60 460 40495 95 495 40941 41 941 48679 79 679 64366 66 366 65020 20 020 17354 54 354 23022 22 022 51435 35 435 71017 17 017 76635 35 635 79278 78 278 89524 24 524
G5 0972 72 972 0897 97 897
G6 0463 63 463 4090 90 090 9217 17 217 2300 00 300 3081 81 081 5632 32 632
G7 110 10 110 307 07 307
G8 59 59 59 58 58 58
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 28/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 26/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 449424 24 424 886252 52 252
G1 24320 20 320 14858 58 858
G2 51350 50 350 78187 87 187
G3 13758 58 758 65507 07 507 55741 41 741 70296 96 296
G4 07007 07 007 32858 58 858 34236 36 236 37488 88 488 41502 02 502 45113 13 113 96228 28 228 04971 71 971 09428 28 428 28155 55 155 29505 05 505 35450 50 450 64350 50 350 98753 53 753
G5 0270 70 270 5830 30 830
G6 0224 24 224 4714 14 714 9399 99 399 2227 27 227 3651 51 651 7058 58 058
G7 101 01 101 365 65 365
G8 12 12 12 24 24 24
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 21/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 19/03/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 6 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 6 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 – XSMT Thứ 6 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 6, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 6 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 6, viết tắt là XSMT Thứ 6 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 6 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 6

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 6

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 6 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 6

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 6 – XSMT Thứ 6. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang