XSMT Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 5 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 504382 82 382 464659 59 659 799416 16 416
G1 10793 93 793 97351 51 351 80045 45 045
G2 68243 43 243 11441 41 441 77149 49 149
G3 16430 30 430 96472 72 472 87670 70 670 95014 14 014 41943 43 943 78581 81 581
G4 03809 09 809 09410 10 410 25357 57 357 46238 38 238 55375 75 375 70320 20 320 85258 58 258 02525 25 525 04178 78 178 48880 80 880 49408 08 408 62163 63 163 81242 42 242 96518 18 518 05691 91 691 50175 75 175 59059 59 059 63974 74 974 69414 14 414 78520 20 520 95322 22 322
G5 3948 48 948 5683 83 683 6395 95 395
G6 2257 57 257 3501 01 501 7744 44 744 0739 39 739 2734 34 734 8498 98 498 1027 27 027 7019 19 019 8435 35 435
G7 895 95 895 001 01 001 641 41 641
G8 71 71 71 60 60 60 30 30 30
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 16/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 14/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 872959 59 959 236410 10 410 752384 84 384
G1 09108 08 108 13048 48 048 53893 93 893
G2 97543 43 543 77218 18 218 76003 03 003
G3 56241 41 241 92680 80 680 50342 42 342 62744 44 744 46968 68 968 68640 40 640
G4 18596 96 596 26153 53 153 26372 72 372 39372 72 372 54829 29 829 63799 99 799 71462 62 462 15531 31 531 23710 10 710 28116 16 116 40382 82 382 41487 87 487 75772 72 772 80484 84 484 01573 73 573 16257 57 257 27976 76 976 37362 62 362 45037 37 037 66648 48 648 97030 30 030
G5 7179 79 179 6257 57 257 6298 98 298
G6 1008 08 008 5426 26 426 9255 55 255 0970 70 970 7804 04 804 7992 92 992 0739 39 739 8106 06 106 8996 96 996
G7 273 73 273 251 51 251 593 93 593
G8 27 27 27 43 43 43 65 65 65
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 09/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 07/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 931153 53 153 590108 08 108 817353 53 353
G1 66630 30 630 36084 84 084 41953 53 953
G2 91874 74 874 68106 06 106 33557 57 557
G3 46480 80 480 67210 10 210 23894 94 894 31384 84 384 12696 96 696 83914 14 914
G4 34416 16 416 45862 62 862 60101 01 101 66104 04 104 66460 60 460 68042 42 042 94150 50 150 00606 06 606 43863 63 863 47753 53 753 67048 48 048 69042 42 042 73244 44 244 98545 45 545 03513 13 513 57337 37 337 61560 60 560 66068 68 068 69652 52 652 71781 81 781 75785 85 785
G5 4525 25 525 3217 17 217 3312 12 312
G6 0574 74 574 7408 08 408 9200 00 200 0339 39 339 1045 45 045 1144 44 144 3261 61 261 8450 50 450 8923 23 923
G7 694 94 694 488 88 488 633 33 633
G8 10 10 10 53 53 53 37 37 37
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 02/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 31/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 379160 60 160 505977 77 977 282131 31 131
G1 30346 46 346 53881 81 881 67827 27 827
G2 80233 33 233 63600 00 600 78299 99 299
G3 38934 34 934 49587 87 587 15683 83 683 53751 51 751 16409 09 409 84596 96 596
G4 00577 77 577 09225 25 225 37931 31 931 64623 23 623 65869 69 869 90177 77 177 91568 68 568 31977 77 977 65253 53 253 73448 48 448 74073 73 073 79381 81 381 88514 14 514 93408 08 408 08710 10 710 29046 46 046 29127 27 127 43669 69 669 44149 49 149 89187 87 187 94243 43 243
G5 3435 35 435 5912 12 912 7497 97 497
G6 0345 45 345 2306 06 306 6095 95 095 1419 19 419 1460 60 460 3776 76 776 1560 60 560 6809 09 809 7317 17 317
G7 423 23 423 312 12 312 666 66 666
G8 72 72 72 85 85 85 64 64 64
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 26/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 24/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 259441 41 441 446988 88 988 752060 60 060
G1 76800 00 800 26053 53 053 81824 24 824
G2 32781 81 781 17482 82 482 94641 41 641
G3 02011 11 011 89984 84 984 60208 08 208 84956 56 956 02664 64 664 83723 23 723
G4 12402 02 402 13850 50 850 33985 85 985 69562 62 562 81306 06 306 87063 63 063 99303 03 303 01892 92 892 02489 89 489 17930 30 930 35136 36 136 67239 39 239 67505 05 505 98245 45 245 02693 93 693 03174 74 174 45808 08 808 73466 66 466 84121 21 121 85060 60 060 96172 72 172
G5 6422 22 422 0650 50 650 0043 43 043
G6 1765 65 765 5185 85 185 8729 29 729 1199 99 199 3184 84 184 7368 68 368 0071 71 071 1009 09 009 1848 48 848
G7 587 87 587 988 88 988 088 88 088
G8 02 02 02 76 76 76 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 19/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 17/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 858575 75 575 086923 23 923 517076 76 076
G1 67055 55 055 98302 02 302 69092 92 092
G2 02017 17 017 19914 14 914 45451 51 451
G3 31420 20 420 92433 33 433 43087 87 087 98543 43 543 37822 22 822 63009 09 009
G4 15659 59 659 25791 91 791 39066 66 066 41920 20 920 70530 30 530 88245 45 245 89216 16 216 09614 14 614 48173 73 173 68988 88 988 74166 66 166 83969 69 969 90088 88 088 94709 09 709 04610 10 610 10978 78 978 41007 07 007 41347 47 347 61431 31 431 79831 31 831 95826 26 826
G5 3892 92 892 5719 19 719 2004 04 004
G6 0038 38 038 2068 68 068 5353 53 353 0484 84 484 5261 61 261 6404 04 404 0888 88 888 3548 48 548 3695 95 695
G7 533 33 533 079 79 079 317 17 317
G8 72 72 72 25 25 25 15 15 15
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 12/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 10/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 513541 41 541 656884 84 884 288423 23 423
G1 47119 19 119 61226 26 226 14300 00 300
G2 16809 09 809 85766 66 766 24494 94 494
G3 42576 76 576 91086 86 086 62396 96 396 62956 56 956 47849 49 849 85761 61 761
G4 05785 85 785 36394 94 394 39115 15 115 41066 66 066 48016 16 016 52841 41 841 77033 33 033 07343 43 343 10749 49 749 23332 32 332 23379 79 379 35012 12 012 62410 10 410 62647 47 647 10566 66 566 13550 50 550 45229 29 229 57880 80 880 68351 51 351 74231 31 231 77043 43 043
G5 1221 21 221 7491 91 491 9680 80 680
G6 3560 60 560 5021 21 021 5561 61 561 1803 03 803 2088 88 088 3611 11 611 0858 58 858 3893 93 893 7159 59 159
G7 292 92 292 754 54 754 636 36 636
G8 84 84 84 56 56 56 33 33 33
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 05/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 03/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 893944 44 944 202262 62 262 159068 68 068
G1 56525 25 525 10575 75 575 33521 21 521
G2 93474 74 474 08393 93 393 49241 41 241
G3 00220 20 220 95746 46 746 40728 28 728 71718 18 718 03972 72 972 67274 74 274
G4 19530 30 530 29365 65 365 36760 60 760 58390 90 390 66239 39 239 70967 67 967 89871 71 871 16287 87 287 23472 72 472 49384 84 384 59992 92 992 95415 15 415 98456 56 456 99638 38 638 08275 75 275 11794 94 794 42020 20 020 50784 84 784 58053 53 053 69770 70 770 85772 72 772
G5 4383 83 383 3522 22 522 2759 59 759
G6 2400 00 400 7084 84 084 9219 19 219 1867 67 867 7156 56 156 8737 37 737 7038 38 038 8246 46 246 8970 70 970
G7 101 01 101 795 95 795 079 79 079
G8 77 77 77 28 28 28 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 28/06/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 26/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 264393 93 393 245680 80 680 752291 91 291
G1 22917 17 917 48365 65 365 01494 94 494
G2 97802 02 802 35945 45 945 91825 25 825
G3 24756 56 756 47563 63 563 49836 36 836 94814 14 814 11953 53 953 57946 46 946
G4 00007 07 007 00657 57 657 27486 86 486 55407 07 407 60103 03 103 60713 13 713 83282 82 282 01362 62 362 08260 60 260 16956 56 956 27933 33 933 56548 48 548 65230 30 230 98584 84 584 05008 08 008 19910 10 910 24153 53 153 28312 12 312 55129 29 129 77179 79 179 95176 76 176
G5 3549 49 549 1303 03 303 3111 11 111
G6 0175 75 175 6161 61 161 8227 27 227 2191 91 191 7691 91 691 7864 64 864 3338 38 338 5676 76 676 9686 86 686
G7 829 29 829 680 80 680 263 63 263
G8 46 46 46 20 20 20 05 05 05
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 21/06/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 19/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 372570 70 570 952742 42 742 583195 95 195
G1 88966 66 966 12760 60 760 51331 31 331
G2 30232 32 232 82844 44 844 44824 24 824
G3 21502 02 502 33274 74 274 66201 01 201 78192 92 192 37166 66 166 93727 27 727
G4 01032 32 032 11005 05 005 30802 02 802 53966 66 966 84340 40 340 88175 75 175 91640 40 640 03264 64 264 04766 66 766 06290 90 290 38005 05 005 38781 81 781 56056 56 056 87306 06 306 22781 81 781 29457 57 457 47011 11 011 53251 51 251 70831 31 831 81100 00 100 82002 02 002
G5 8215 15 215 6155 55 155 6201 01 201
G6 0281 81 281 4297 97 297 5772 72 772 1103 03 103 4851 51 851 4937 37 937 0629 29 629 1838 38 838 6613 13 613
G7 892 92 892 972 72 972 963 63 963
G8 44 44 44 75 75 75 30 30 30
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 14/06/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 12/06/2019
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

KQXSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 5 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 5 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 – XSMT Thứ 5 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 5, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 5 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 5, viết tắt là XSMT Thứ 5 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 5 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 5

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 5

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 5 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 5 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 5

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 5 – XSMT Thứ 5. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang