XSMT Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 5 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 25/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 23/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 979905 05 905 429678 78 678 594440 40 440
G1 09145 45 145 94282 82 282 32919 19 919
G2 38373 73 373 71599 99 599 77644 44 644
G3 47066 66 066 87536 36 536 63219 19 219 76103 03 103 47917 17 917 56922 22 922
G4 09682 82 682 13504 04 504 27060 60 060 38213 13 213 51387 87 387 51682 82 682 58146 46 146 02012 12 012 28118 18 118 31289 89 289 36175 75 175 51380 80 380 73295 95 295 80611 11 611 10147 47 147 13626 26 626 15922 22 922 29830 30 830 69291 91 291 84070 70 070 91422 22 422
G5 1230 30 230 8759 59 759 7431 31 431
G6 0268 68 268 3062 62 062 9585 85 585 4844 44 844 6037 37 037 9381 81 381 8609 09 609 9200 00 200 9938 38 938
G7 913 13 913 475 75 475 677 77 677
G8 36 36 36 04 04 04 76 76 76
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 18/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 16/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 034891 91 891 406179 79 179 724850 50 850
G1 94044 44 044 28986 86 986 07995 95 995
G2 76582 82 582 79557 57 557 63115 15 115
G3 08683 83 683 90360 60 360 75938 38 938 88413 13 413 36101 01 101 38776 76 776
G4 07657 57 657 26722 22 722 28120 20 120 37976 76 976 64528 28 528 64880 80 880 86495 95 495 13691 91 691 25820 20 820 38539 39 539 59783 83 783 60546 46 546 82395 95 395 95288 88 288 02732 32 732 16298 98 298 18194 94 194 21397 97 397 54617 17 617 66857 57 857 88593 93 593
G5 5207 07 207 6743 43 743 5676 76 676
G6 1867 67 867 3161 61 161 3793 93 793 1717 17 717 3766 66 766 8995 95 995 1633 33 633 5888 88 888 8600 00 600
G7 363 63 363 578 78 578 514 14 514
G8 60 60 60 03 03 03 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 11/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 09/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 396644 44 644 758074 74 074 657656 56 656
G1 65378 78 378 20445 45 445 24462 62 462
G2 86167 67 167 83917 17 917 84240 40 240
G3 43915 15 915 78097 97 097 23570 70 570 78804 04 804 35848 48 848 87195 95 195
G4 37209 09 209 52209 09 209 56431 31 431 71418 18 418 74729 29 729 90140 40 140 96679 79 679 21766 66 766 24587 87 587 43473 73 473 46036 36 036 72812 12 812 81255 55 255 82373 73 373 07320 20 320 37381 81 381 51969 69 969 79707 07 707 81298 98 298 90361 61 361 92519 19 519
G5 0200 00 200 8235 35 235 8147 47 147
G6 3142 42 142 6703 03 703 9988 88 988 1754 54 754 3167 67 167 7944 44 944 4829 29 829 5365 65 365 7048 48 048
G7 204 04 204 549 49 549 625 25 625
G8 57 57 57 60 60 60 66 66 66
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 04/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 02/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 959529 29 529 180449 49 449 675541 41 541
G1 33130 30 130 34926 26 926 51990 90 990
G2 73246 46 246 20349 49 349 51931 31 931
G3 13861 61 861 34878 78 878 04902 02 902 53933 33 933 44555 55 555 52972 72 972
G4 17374 74 374 18219 19 219 41107 07 107 58079 79 079 58558 58 558 59113 13 113 79634 34 634 26777 77 777 31419 19 419 36625 25 625 54205 05 205 55013 13 013 76620 20 620 78483 83 483 02191 91 191 13501 01 501 35913 13 913 36077 77 077 73464 64 464 79004 04 004 96232 32 232
G5 4375 75 375 5773 73 773 9601 01 601
G6 0213 13 213 2870 70 870 5468 68 468 2928 28 928 3145 45 145 8876 76 876 3687 87 687 9052 52 052 9705 05 705
G7 388 88 388 078 78 078 579 79 579
G8 77 77 77 97 97 97 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 27/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 25/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 267182 82 182 847958 58 958 495090 90 090
G1 29200 00 200 47524 24 524 57706 06 706
G2 37886 86 886 94750 50 750 84236 36 236
G3 01704 04 704 45568 68 568 22257 57 257 58511 11 511 30082 82 082 67851 51 851
G4 08601 01 601 10678 78 678 34372 72 372 35450 50 450 47973 73 973 50425 25 425 68538 38 538 14562 62 562 17233 33 233 36930 30 930 57740 40 740 65684 84 684 73433 33 433 90565 65 565 01778 78 778 08417 17 417 13701 01 701 32367 67 367 58935 35 935 84020 20 020 90219 19 219
G5 2527 27 527 6983 83 983 6135 35 135
G6 5355 55 355 6748 48 748 6780 80 780 2822 22 822 2960 60 960 5563 63 563 2269 69 269 3405 05 405 5980 80 980
G7 262 62 262 768 68 768 373 73 373
G8 23 23 23 59 59 59 58 58 58
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 20/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 18/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 952133 33 133 716591 91 591 130781 81 781
G1 90648 48 648 03207 07 207 30572 72 572
G2 60780 80 780 32055 55 055 62929 29 929
G3 20175 75 175 86522 22 522 46117 17 117 82171 71 171 22326 26 326 66695 95 695
G4 06159 59 159 18230 30 230 20817 17 817 35417 17 417 77164 64 164 77378 78 378 92247 47 247 36722 22 722 53765 65 765 62619 19 619 75151 51 151 76414 14 414 86460 60 460 97047 47 047 18941 41 941 24347 47 347 35738 38 738 36666 66 666 45736 36 736 47706 06 706 90121 21 121
G5 5703 03 703 6586 86 586 6913 13 913
G6 1899 99 899 5778 78 778 8961 61 961 6845 45 845 7897 97 897 8567 67 567 2966 66 966 7490 90 490 7719 19 719
G7 595 95 595 354 54 354 491 91 491
G8 88 88 88 73 73 73 42 42 42
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 13/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 11/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 208779 79 779 396099 99 099 415999 99 999
G1 71726 26 726 90716 16 716 32911 11 911
G2 01017 17 017 35883 83 883 30120 20 120
G3 23862 62 862 35038 38 038 29500 00 500 82593 93 593 75061 61 061 95026 26 026
G4 25392 92 392 30598 98 598 35346 46 346 62198 98 198 63647 47 647 65349 49 349 70771 71 771 11065 65 065 16501 01 501 35678 78 678 39784 84 784 49215 15 215 69060 60 060 86848 48 848 33640 40 640 38600 00 600 45562 62 562 53051 51 051 53244 44 244 65817 17 817 94731 31 731
G5 2460 60 460 0150 50 150 8266 66 266
G6 7943 43 943 8758 58 758 9931 31 931 0862 62 862 6179 79 179 7915 15 915 0165 65 165 5831 31 831 8594 94 594
G7 326 26 326 628 28 628 460 60 460
G8 12 12 12 62 62 62 03 03 03
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 06/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 04/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 866685 85 685 237596 96 596 295067 67 067
G1 93264 64 264 88124 24 124 91840 40 840
G2 02811 11 811 18770 70 770 71147 47 147
G3 02712 12 712 40228 28 228 78249 49 249 89894 94 894 05872 72 872 69089 89 089
G4 02461 61 461 12120 20 120 14895 95 895 46780 80 780 53826 26 826 65615 15 615 93904 04 904 00504 04 504 13695 95 695 21172 72 172 28638 38 638 33802 02 802 45501 01 501 83998 98 998 34315 15 315 37149 49 149 42720 20 720 54059 59 059 58084 84 084 88839 39 839 89450 50 450
G5 8902 02 902 8995 95 995 4396 96 396
G6 2718 18 718 8167 67 167 8990 90 990 0118 18 118 4376 76 376 8185 85 185 0616 16 616 6081 81 081 8819 19 819
G7 841 41 841 942 42 942 955 55 955
G8 77 77 77 20 20 20 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 30/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 28/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 685486 86 486 904880 80 880 034612 12 612
G1 40601 01 601 78115 15 115 51636 36 636
G2 74096 96 096 95661 61 661 66144 44 144
G3 63690 90 690 82297 97 297 76708 08 708 77721 21 721 52366 66 366 87141 41 141
G4 03341 41 341 19971 71 971 31510 10 510 51793 93 793 79634 34 634 85568 68 568 99405 05 405 18249 49 249 36666 66 666 41992 92 992 42399 99 399 52380 80 380 97376 76 376 98732 32 732 08880 80 880 25085 85 085 28638 38 638 31025 25 025 66640 40 640 89959 59 959 95935 35 935
G5 0038 38 038 6759 59 759 3787 87 787
G6 1986 86 986 2086 86 086 8150 50 150 0926 26 926 3949 49 949 7394 94 394 0611 11 611 2610 10 610 4263 63 263
G7 606 06 606 547 47 547 490 90 490
G8 11 11 11 64 64 64 65 65 65
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 23/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 21/08/2019
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

KQXSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 5 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 5 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 – XSMT Thứ 5 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 5, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 5 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 5, viết tắt là XSMT Thứ 5 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 5 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 5

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 5

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 5 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 5 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 5

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 5 – XSMT Thứ 5. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang