XSMT Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 5 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
DB 623700 00 700 678320 20 320 279026 26 026
G1 21682 82 682 89726 26 726 84616 16 616
G2 42312 12 312 44266 66 266 87882 82 882
G3 31870 70 870 70732 32 732 05772 72 772 65933 33 933 01856 56 856 76786 86 786
G4 15757 57 757 24596 96 596 58311 11 311 65821 21 821 91424 24 424 98037 37 037 98490 90 490 08184 84 184 09089 89 089 20034 34 034 56223 23 223 70086 86 086 76311 11 311 93838 38 838 01109 09 109 04303 03 303 26605 05 605 31937 37 937 45174 74 174 53694 94 694 76804 04 804
G5 2288 88 288 3350 50 350 3097 97 097
G6 4826 26 826 4962 62 962 6373 73 373 6433 33 433 6916 16 916 7115 15 115 0965 65 965 5812 12 812 9520 20 520
G7 218 18 218 701 01 701 020 20 020
G8 39 39 39 17 17 17 50 50 50
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 03/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 01/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
DB 417816 16 816 038642 42 642 761628 28 628
G1 40587 87 587 27131 31 131 33111 11 111
G2 97632 32 632 94526 26 526 87489 89 489
G3 13262 62 262 18184 84 184 55627 27 627 60018 18 018 30130 30 130 62307 07 307
G4 02751 51 751 24031 31 031 31885 85 885 62119 19 119 82034 34 034 89700 00 700 99983 83 983 05987 87 987 24957 57 957 41940 40 940 48373 73 373 57728 28 728 57921 21 921 71445 45 445 16747 47 747 19465 65 465 43685 85 685 75427 27 427 78167 67 167 79304 04 304 84024 24 024
G5 2000 00 000 2634 34 634 9278 78 278
G6 3459 59 459 3843 43 843 6049 49 049 3109 09 109 6896 96 896 8659 59 659 0094 94 094 0157 57 157 5661 61 661
G7 269 69 269 614 14 614 761 61 761
G8 16 16 16 94 94 94 66 66 66
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 27/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 25/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
DB 075755 55 755 399613 13 613 143785 85 785
G1 31589 89 589 59542 42 542 29921 21 921
G2 31688 88 688 74139 39 139 20161 61 161
G3 38406 06 406 97501 01 501 53252 52 252 84219 19 219 00760 60 760 83584 84 584
G4 09266 66 266 15403 03 403 24211 11 211 44134 34 134 74813 13 813 87192 92 192 92305 05 305 01279 79 279 10960 60 960 13542 42 542 45440 40 440 53679 79 679 56254 54 254 63415 15 415 16601 01 601 59935 35 935 71952 52 952 84208 08 208 88817 17 817 90135 35 135 99152 52 152
G5 2711 11 711 4690 90 690 1702 02 702
G6 2304 04 304 2809 09 809 7918 18 918 1048 48 048 1350 50 350 2806 06 806 0084 84 084 6671 71 671 7354 54 354
G7 572 72 572 397 97 397 537 37 537
G8 19 19 19 52 52 52 53 53 53
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 20/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 18/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
DB 088027 27 027 774679 79 679 364189 89 189
G1 74694 94 694 72543 43 543 32982 82 982
G2 66293 93 293 22487 87 487 05401 01 401
G3 10263 63 263 30804 04 804 21527 27 527 61157 57 157 38131 31 131 71721 21 721
G4 07789 89 789 40931 31 931 43298 98 298 52016 16 016 55532 32 532 81245 45 245 98297 97 297 05575 75 575 15318 18 318 28470 70 470 61777 77 777 65589 89 589 70376 76 376 89980 80 980 00927 27 927 06384 84 384 17892 92 892 22807 07 807 50640 40 640 52017 17 017 74882 82 882
G5 8286 86 286 4676 76 676 1861 61 861
G6 3717 17 717 3964 64 964 4508 08 508 2283 83 283 4868 68 868 6950 50 950 2480 80 480 4172 72 172 4766 66 766
G7 018 18 018 295 95 295 571 71 571
G8 98 98 98 06 06 06 05 05 05
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 13/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 11/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
DB 288354 54 354 261138 38 138 821817 17 817
G1 92758 58 758 77245 45 245 18362 62 362
G2 32865 65 865 76889 89 889 68056 56 056
G3 83416 16 416 86188 88 188 15538 38 538 35905 05 905 60978 78 978 78212 12 212
G4 05175 75 175 09808 08 808 23906 06 906 53807 07 807 57897 97 897 60115 15 115 89763 63 763 00058 58 058 04989 89 989 58725 25 725 62229 29 229 67676 76 676 85696 96 696 97681 81 681 06292 92 292 26943 43 943 28993 93 993 40231 31 231 51835 35 835 60687 87 687 71784 84 784
G5 6404 04 404 8175 75 175 2094 94 094
G6 3544 44 544 9548 48 548 9965 65 965 1637 37 637 2807 07 807 7016 16 016 5613 13 613 6715 15 715 7978 78 978
G7 892 92 892 052 52 052 579 79 579
G8 17 17 17 65 65 65 80 80 80
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 06/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 04/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
DB 112526 26 526 598125 25 125 718248 48 248
G1 22453 53 453 47336 36 336 94051 51 051
G2 85121 21 121 67443 43 443 55493 93 493
G3 06368 68 368 49064 64 064 29467 67 467 70088 88 088 08615 15 615 12517 17 517
G4 17405 05 405 20448 48 448 54400 00 400 90544 44 544 92230 30 230 92581 81 581 96802 02 802 08558 58 558 18473 73 473 26696 96 696 45219 19 219 54089 89 089 57534 34 534 89097 97 097 09506 06 506 38519 19 519 39204 04 204 41598 98 598 52205 05 205 61375 75 375 62337 37 337
G5 2352 52 352 0407 07 407 6180 80 180
G6 0987 87 987 2561 61 561 8370 70 370 0090 90 090 9690 90 690 9892 92 892 2417 17 417 8646 46 646 9791 91 791
G7 335 35 335 855 55 855 011 11 011
G8 65 65 65 25 25 25 57 57 57
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Trị, Bình Định, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 29/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 27/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
DB 430830 30 830 423280 80 280 980415 15 415
G1 84850 50 850 50472 72 472 23834 34 834
G2 40403 03 403 22046 46 046 79086 86 086
G3 27647 47 647 34332 32 332 14635 35 635 73175 75 175 23289 89 289 25269 69 269
G4 00649 49 649 05077 77 077 30144 44 144 43213 13 213 61771 71 771 86973 73 973 91812 12 812 02068 68 068 17669 69 669 30100 00 100 30744 44 744 38949 49 949 58147 47 147 76611 11 611 30550 50 550 32796 96 796 53359 59 359 57033 33 033 67600 00 600 83334 34 334 96596 96 596
G5 5651 51 651 7008 08 008 3276 76 276
G6 2565 65 565 5096 96 096 5321 21 321 4979 79 979 5102 02 102 6027 27 027 4141 41 141 4860 60 860 8671 71 671
G7 697 97 697 969 69 969 436 36 436
G8 88 88 88 11 11 11 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Trị, Bình Định, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 22/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 20/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 639875 75 875 999966 66 966 647494 94 494
G1 50865 65 865 80483 83 483 38925 25 925
G2 75680 80 680 91845 45 845 26070 70 070
G3 15154 54 154 89737 37 737 82052 52 052 91434 34 434 07060 60 060 12904 04 904
G4 05348 48 348 18864 64 864 43572 72 572 50759 59 759 68033 33 033 71979 79 979 96029 29 029 08465 65 465 24283 83 283 26961 61 961 27166 66 166 32892 92 892 64120 20 120 65978 78 978 34056 56 056 51050 50 050 61777 77 777 64466 66 466 81228 28 228 86712 12 712 86920 20 920
G5 0355 55 355 7418 18 418 2396 96 396
G6 0873 73 873 1395 95 395 5876 76 876 0987 87 987 6529 29 529 9144 44 144 0927 27 927 3753 53 753 9586 86 586
G7 721 21 721 475 75 475 986 86 986
G8 69 69 69 29 29 29 31 31 31
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 15/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 13/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 08/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 06/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 01/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 30/10/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 5 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 5 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 – XSMT Thứ 5 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 5, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 5 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 5, viết tắt là XSMT Thứ 5 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 5 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 5

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 5

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 5 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 5 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 5

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 5 – XSMT Thứ 5. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang