XSMT Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 5 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
DB 052477 77 477 516004 04 004 651925 25 925
G1 17834 34 834 47885 85 885 49729 29 729
G2 84890 90 890 92201 01 201 41646 46 646
G3 09120 20 120 45840 40 840 05662 62 662 45653 53 653 74671 71 671 96474 74 474
G4 01008 08 008 12280 80 280 29308 08 308 47525 25 525 50527 27 527 82253 53 253 99781 81 781 30679 79 679 32813 13 813 33176 76 176 39074 74 074 83810 10 810 86388 88 388 88481 81 481 05111 11 111 54432 32 432 57183 83 183 69842 42 842 70629 29 629 84613 13 613 89826 26 826
G5 6392 92 392 3798 98 798 6670 70 670
G6 2540 40 540 6908 08 908 9459 59 459 4333 33 333 7073 73 073 8362 62 362 2057 57 057 2885 85 885 5309 09 309
G7 286 86 286 264 64 264 190 90 190
G8 93 93 93 64 64 64 08 08 08
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 13/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 11/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
DB 957231 31 231 756935 35 935 215057 57 057
G1 06447 47 447 57363 63 363 61637 37 637
G2 91602 02 602 35048 48 048 93979 79 979
G3 35840 40 840 38270 70 270 81025 25 025 91809 09 809 28737 37 737 45593 93 593
G4 21555 55 555 26568 68 568 38659 59 659 50399 99 399 68363 63 363 78656 56 656 79516 16 516 02568 68 568 12214 14 214 23991 91 991 46191 91 191 56760 60 760 73062 62 062 98630 30 630 01602 02 602 09094 94 094 30830 30 830 32871 71 871 42702 02 702 62479 79 479 98239 39 239
G5 3211 11 211 9498 98 498 1964 64 964
G6 4310 10 310 5317 17 317 5545 45 545 4838 38 838 5506 06 506 9219 19 219 0537 37 537 5984 84 984 7420 20 420
G7 212 12 212 637 37 637 102 02 102
G8 62 62 62 34 34 34 33 33 33
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Trị, Bình Định, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 06/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 04/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
DB 420574 74 574 994181 81 181 707716 16 716
G1 72997 97 997 48872 72 872 57809 09 809
G2 97580 80 580 26914 14 914 16138 38 138
G3 35417 17 417 73534 34 534 72777 77 777 73160 60 160 04158 58 158 69833 33 833
G4 13971 71 971 33226 26 226 55625 25 625 69321 21 321 77387 87 387 93736 36 736 95154 54 154 17883 83 883 19101 01 101 41931 31 931 76440 40 440 79921 21 921 93529 29 529 98361 61 361 14150 50 150 26847 47 847 53523 23 523 59445 45 445 71024 24 024 80707 07 707 85439 39 439
G5 1674 74 674 3084 84 084 6353 53 353
G6 0218 18 218 1033 33 033 1422 22 422 7093 93 093 7175 75 175 8326 26 326 1035 35 035 1925 25 925 8032 32 032
G7 430 30 430 838 38 838 884 84 884
G8 54 54 54 18 18 18 14 14 14
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 28/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 26/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
DB 189815 15 815 321285 85 285 626262 62 262
G1 76715 15 715 49388 88 388 78186 86 186
G2 10356 56 356 07920 20 920 93659 59 659
G3 67034 34 034 85676 76 676 09229 29 229 71519 19 519 00610 10 610 28240 40 240
G4 01206 06 206 33698 98 698 42813 13 813 70217 17 217 89514 14 514 90140 40 140 92742 42 742 16134 34 134 19114 14 114 31475 75 475 37793 93 793 43513 13 513 59126 26 126 77219 19 219 01703 03 703 01938 38 938 27126 26 126 40417 17 417 42063 63 063 51234 34 234 97381 81 381
G5 8881 81 881 3469 69 469 1220 20 220
G6 4128 28 128 5234 34 234 8952 52 952 2135 35 135 3172 72 172 4292 92 292 2527 27 527 4964 64 964 5609 09 609
G7 468 68 468 652 52 652 838 38 838
G8 02 02 02 16 16 16 51 51 51
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 21/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 19/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
DB 388470 70 470 549579 79 579 345319 19 319
G1 92746 46 746 29137 37 137 34057 57 057
G2 73401 01 401 23606 06 606 99827 27 827
G3 47298 98 298 74668 68 668 32585 85 585 67062 62 062 44555 55 555 57035 35 035
G4 05607 07 607 13360 60 360 16600 00 600 24873 73 873 44292 92 292 84134 34 134 90795 95 795 19585 85 585 24196 96 196 53223 23 223 58522 22 522 66006 06 006 79808 08 808 98761 61 761 00340 40 340 08943 43 943 12777 77 777 36474 74 474 44093 93 093 47656 56 656 67057 57 057
G5 6870 70 870 9594 94 594 2171 71 171
G6 0524 24 524 7934 34 934 9559 59 559 2624 24 624 7185 85 185 9750 50 750 1902 02 902 2380 80 380 6060 60 060
G7 986 86 986 867 67 867 790 90 790
G8 92 92 92 13 13 13 41 41 41
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 14/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 12/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
DB 193334 34 334 560765 65 765 972688 88 688
G1 91634 34 634 51330 30 330 68483 83 483
G2 86676 76 676 40155 55 155 06045 45 045
G3 38063 63 063 58364 64 364 21020 20 020 68129 29 129 69160 60 160 94529 29 529
G4 12561 61 561 47167 67 167 49297 97 297 68791 91 791 71546 46 546 78719 19 719 79733 33 733 03538 38 538 03976 76 976 10619 19 619 11731 31 731 15348 48 348 33874 74 874 88643 43 643 00291 91 291 02332 32 332 25772 72 772 44572 72 572 59272 72 272 83781 81 781 89238 38 238
G5 1054 54 054 8354 54 354 3171 71 171
G6 4237 37 237 7546 46 546 9213 13 213 1332 32 332 3818 18 818 7541 41 541 1870 70 870 2086 86 086 6161 61 161
G7 337 37 337 090 90 090 680 80 680
G8 46 46 46 65 65 65 51 51 51
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Trị, Bình Định, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 07/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 05/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 624288 88 288 243008 08 008 670044 44 044
G1 81810 10 810 09813 13 813 81393 93 393
G2 17447 47 447 49523 23 523 78487 87 487
G3 29065 65 065 97059 59 059 82758 58 758 84676 76 676 24219 19 219 93205 05 205
G4 17013 13 013 30237 37 237 34261 61 261 55741 41 741 78015 15 015 96006 06 006 96809 09 809 19537 37 537 20093 93 093 59978 78 978 65622 22 622 77262 62 262 83601 01 601 91125 25 125 14282 82 282 34057 57 057 73197 97 197 74297 97 297 88488 88 488 91873 73 873 99384 84 384
G5 5552 52 552 4627 27 627 8797 97 797
G6 1904 04 904 7788 88 788 9685 85 685 3063 63 063 6939 39 939 8885 85 885 5899 99 899 6498 98 498 7200 00 200
G7 354 54 354 813 13 813 600 00 600
G8 06 06 06 76 76 76 48 48 48
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 31/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 29/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 808407 07 407 718035 35 035 505760 60 760
G1 10807 07 807 25380 80 380 71187 87 187
G2 82088 88 088 48124 24 124 64786 86 786
G3 34790 90 790 71356 56 356 09491 91 491 16679 79 679 16344 44 344 46334 34 334
G4 02913 13 913 34300 00 300 49674 74 674 51704 04 704 64523 23 523 73233 33 233 97798 98 798 02966 66 966 30161 61 161 51788 88 788 69527 27 527 75642 42 642 96988 88 988 97988 88 988 35939 39 939 72505 05 505 76107 07 107 83075 75 075 86256 56 256 95571 71 571 95788 88 788
G5 4314 14 314 4181 81 181 1461 61 461
G6 6019 19 019 6270 70 270 7016 16 016 1997 97 997 6270 70 270 6294 94 294 2572 72 572 2626 26 626 3003 03 003
G7 406 06 406 561 61 561 231 31 231
G8 43 43 43 68 68 68 20 20 20
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 24/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 22/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 020527 27 527 117861 61 861 107972 72 972
G1 57704 04 704 72211 11 211 31844 44 844
G2 80658 58 658 16342 42 342 06464 64 464
G3 85363 63 363 98265 65 265 72332 32 332 93964 64 964 12492 92 492 19196 96 196
G4 02596 96 596 06645 45 645 08414 14 414 12232 32 232 62426 26 426 66416 16 416 85536 36 536 00226 26 226 05775 75 775 31527 27 527 45014 14 014 62438 38 438 67946 46 946 86439 39 439 07452 52 452 55124 24 124 65377 77 377 68740 40 740 76867 67 867 88300 00 300 90691 91 691
G5 2159 59 159 7845 45 845 1054 54 054
G6 6091 91 091 6240 40 240 9988 88 988 3075 75 075 5027 27 027 6862 62 862 3144 44 144 3618 18 618 8762 62 762
G7 641 41 641 476 76 476 748 48 748
G8 24 24 24 95 95 95 59 59 59
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 17/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 15/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 827710 10 710 671427 27 427 992094 94 094
G1 49144 44 144 72239 39 239 93143 43 143
G2 97973 73 973 17063 63 063 31780 80 780
G3 68275 75 275 81557 57 557 07030 30 030 71239 39 239 04852 52 852 84093 93 093
G4 09599 99 599 42299 99 299 44082 82 082 47136 36 136 56851 51 851 64917 17 917 81287 87 287 27761 61 761 59215 15 215 63899 99 899 70470 70 470 77236 36 236 77989 89 989 93825 25 825 09955 55 955 28306 06 306 30685 85 685 42751 51 751 46616 16 616 79844 44 844 91288 88 288
G5 9746 46 746 4395 95 395 7669 69 669
G6 2085 85 085 4276 76 276 4779 79 779 3535 35 535 3932 32 932 8866 66 866 8032 32 032 8197 97 197 9144 44 144
G7 099 99 099 338 38 338 421 21 421
G8 03 03 03 09 09 09 41 41 41
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 10/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 08/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 5 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 5 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 – XSMT Thứ 5 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 5, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 5 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 5, viết tắt là XSMT Thứ 5 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 5 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 5

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 5

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 5 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 5 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 5

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 5 – XSMT Thứ 5. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang