XSMT Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 5 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
DB 171421 21 421 906959 59 959 971686 86 686
G1 86548 48 548 16683 83 683 02277 77 277
G2 12360 60 360 18748 48 748 71751 51 751
G3 06847 47 847 97283 83 283 33476 76 476 46667 67 667 14920 20 920 34921 21 921
G4 01598 98 598 14909 09 909 15083 83 083 24263 63 263 41698 98 698 42276 76 276 45774 74 774 00506 06 506 21113 13 113 33012 12 012 37006 06 006 64801 01 801 79587 87 587 90044 44 044 01746 46 746 04968 68 968 33072 72 072 58375 75 375 94135 35 135 95368 68 368 99828 28 828
G5 3093 93 093 7838 38 838 3317 17 317
G6 0995 95 995 1296 96 296 3319 19 319 2689 89 689 7402 02 402 8654 54 654 3946 46 946 8535 35 535 8807 07 807
G7 720 20 720 049 49 049 349 49 349
G8 34 34 34 39 39 39 50 50 50
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 07/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 05/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
DB 642221 21 221 388324 24 324 649362 62 362
G1 41170 70 170 10426 26 426 06137 37 137
G2 34345 45 345 87267 67 267 65274 74 274
G3 44119 19 119 78377 77 377 64393 93 393 94060 60 060 41396 96 396 57694 94 694
G4 28117 17 117 41531 31 531 43764 64 764 54748 48 748 65956 56 956 69632 32 632 99797 97 797 22529 29 529 31727 27 727 56658 58 658 60587 87 587 63353 53 353 70706 06 706 88005 05 005 02456 56 456 05616 16 616 24300 00 300 30542 42 542 61165 65 165 67526 26 526 71479 79 479
G5 6436 36 436 6280 80 280 2453 53 453
G6 2767 67 767 6331 31 331 7014 14 014 3107 07 107 4688 88 688 4756 56 756 3940 40 940 5550 50 550 6525 25 525
G7 091 91 091 472 72 472 171 71 171
G8 94 94 94 46 46 46 16 16 16
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 31/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 29/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
DB 501782 82 782 264593 93 593 538466 66 466
G1 53631 31 631 64512 12 512 66495 95 495
G2 69320 20 320 92591 91 591 24456 56 456
G3 48209 09 209 50012 12 012 13293 93 293 39513 13 513 37030 30 030 89734 34 734
G4 01000 00 000 02811 11 811 38011 11 011 61947 47 947 62563 63 563 89198 98 198 96120 20 120 01852 52 852 20895 95 895 31616 16 616 36592 92 592 59690 90 690 77337 37 337 99148 48 148 00351 51 351 23055 55 055 23693 93 693 63102 02 102 67526 26 526 83283 83 283 90716 16 716
G5 4740 40 740 6891 91 891 8816 16 816
G6 1098 98 098 1821 21 821 8323 23 323 5607 07 607 9170 70 170 9485 85 485 0502 02 502 6106 06 106 7992 92 992
G7 930 30 930 501 01 501 690 90 690
G8 27 27 27 61 61 61 86 86 86
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 24/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 22/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
DB 056104 04 104 721619 19 619 563050 50 050
G1 26697 97 697 94156 56 156 46085 85 085
G2 21012 12 012 09893 93 893 65955 55 955
G3 01772 72 772 60241 41 241 01521 21 521 90959 59 959 07905 05 905 68340 40 340
G4 06307 07 307 15130 30 130 26562 62 562 40085 85 085 77816 16 816 90900 00 900 93358 58 358 30677 77 677 37214 14 214 38591 91 591 61122 22 122 77436 36 436 86526 26 526 98662 62 662 16518 18 518 71657 57 657 72004 04 004 72253 53 253 81663 63 663 84534 34 534 93740 40 740
G5 5876 76 876 2362 62 362 3385 85 385
G6 4399 99 399 6909 09 909 7704 04 704 3387 87 387 5285 85 285 5778 78 778 0704 04 704 7218 18 218 7848 48 848
G7 438 38 438 759 59 759 938 38 938
G8 00 00 00 27 27 27 58 58 58
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Trị, Bình Định, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 17/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 15/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
DB 398255 55 255 251274 74 274 793105 05 105
G1 33316 16 316 61046 46 046 17640 40 640
G2 36139 39 139 66092 92 092 03269 69 269
G3 23566 66 566 95700 00 700 31976 76 976 80783 83 783 57207 07 207 70355 55 355
G4 23667 67 667 36242 42 242 53888 88 888 57746 46 746 62814 14 814 63053 53 053 83237 37 237 11059 59 059 28639 39 639 31558 58 558 53172 72 172 55863 63 863 57791 91 791 72100 00 100 07534 34 534 26712 12 712 34651 51 651 60625 25 625 65798 98 798 85507 07 507 92901 01 901
G5 2650 50 650 0066 66 066 9643 43 643
G6 2882 82 882 5382 82 382 8785 85 785 1388 88 388 1699 99 699 7687 87 687 2824 24 824 3763 63 763 6517 17 517
G7 068 68 068 137 37 137 835 35 835
G8 16 16 16 75 75 75 36 36 36
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 10/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 08/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
DB 678206 06 206 399791 91 791 045486 86 486
G1 62576 76 576 17386 86 386 70950 50 950
G2 05717 17 717 60289 89 289 18595 95 595
G3 20167 67 167 31747 47 747 51556 56 556 91692 92 692 60102 02 102 92979 79 979
G4 28008 08 008 48826 26 826 51759 59 759 64941 41 941 81240 40 240 81665 65 665 82621 21 621 23286 86 286 38579 79 579 51559 59 559 67241 41 241 70545 45 545 74393 93 393 94946 46 946 01165 65 165 23250 50 250 29303 03 303 42072 72 072 67600 00 600 90085 85 085 99717 17 717
G5 8990 90 990 9574 74 574 0367 67 367
G6 3641 41 641 6529 29 529 9435 35 435 1351 51 351 6364 64 364 9385 85 385 5790 90 790 7404 04 404 8172 72 172
G7 565 65 565 664 64 664 931 31 931
G8 16 16 16 30 30 30 37 37 37
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 03/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 01/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 405653 53 653 550093 93 093 075050 50 050
G1 65279 79 279 49293 93 293 44603 03 603
G2 60846 46 846 50879 79 879 60121 21 121
G3 17112 12 112 74092 92 092 84019 19 019 90125 25 125 13180 80 180 95819 19 819
G4 58859 59 859 59787 87 787 61377 77 377 66460 60 460 70762 62 762 71593 93 593 97455 55 455 10179 79 179 19246 46 246 37913 13 913 66579 79 579 68311 11 311 71307 07 307 86152 52 152 33672 72 672 39235 35 235 72417 17 417 79458 58 458 79517 17 517 82100 00 100 82621 21 621
G5 1877 77 877 2909 09 909 2826 26 826
G6 0818 18 818 4940 40 940 8904 04 904 2287 87 287 4438 38 438 4956 56 956 0991 91 991 4459 59 459 4771 71 771
G7 525 25 525 456 56 456 255 55 255
G8 98 98 98 58 58 58 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 26/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 24/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
DB 710618 18 618 330985 85 985 785344 44 344
G1 31911 11 911 07343 43 343 00825 25 825
G2 09047 47 047 24059 59 059 35058 58 058
G3 42817 17 817 97442 42 442 12585 85 585 39546 46 546 08140 40 140 67605 05 605
G4 04495 95 495 57299 99 299 57337 37 337 68272 72 272 81437 37 437 86629 29 629 93185 85 185 07569 69 569 09579 79 579 36090 90 090 46911 11 911 54951 51 951 80180 80 180 98507 07 507 01630 30 630 02675 75 675 09693 93 693 20785 85 785 22274 74 274 29879 79 879 46804 04 804
G5 1629 29 629 9712 12 712 0707 07 707
G6 1339 39 339 8906 06 906 9376 76 376 2209 09 209 2423 23 423 7833 33 833 0723 23 723 2853 53 853 6202 02 202
G7 811 11 811 702 02 702 672 72 672
G8 73 73 73 44 44 44 76 76 76
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Trị, Bình Định, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 19/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 17/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
DB 642886 86 886 890812 12 812 311574 74 574
G1 67929 29 929 96432 32 432 06893 93 893
G2 08335 35 335 34156 56 156 42382 82 382
G3 12807 07 807 33238 38 238 39175 75 175 43730 30 730 24273 73 273 66186 86 186
G4 06380 80 380 09741 41 741 31343 43 343 80479 79 479 85774 74 774 99361 61 361 99974 74 974 00205 05 205 03861 61 861 55649 49 649 58346 46 346 64900 00 900 83780 80 780 93251 51 251 01274 74 274 20909 09 909 44887 87 887 58376 76 376 67288 88 288 68519 19 519 80108 08 108
G5 0617 17 617 7813 13 813 5441 41 441
G6 1080 80 080 2636 36 636 8003 03 003 0320 20 320 7657 57 657 7824 24 824 3460 60 460 8661 61 661 8992 92 992
G7 538 38 538 387 87 387 749 49 749
G8 25 25 25 58 58 58 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Trị, Bình Định, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 12/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 10/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
DB 812205 05 205 132814 14 814 233741 41 741
G1 15495 95 495 87987 87 987 66100 00 100
G2 86562 62 562 14523 23 523 29918 18 918
G3 27557 57 557 63327 27 327 84503 03 503 99110 10 110 05673 73 673 71992 92 992
G4 03222 22 222 15143 43 143 71843 43 843 73915 15 915 80483 83 483 82581 81 581 85842 42 842 03096 96 096 04788 88 788 16446 46 446 18009 09 009 30760 60 760 40163 63 163 58635 35 635 05027 27 027 08043 43 043 28065 65 065 71974 74 974 74478 78 478 76720 20 720 83907 07 907
G5 7151 51 151 1969 69 969 3016 16 016
G6 3017 17 017 6107 07 107 7259 59 259 0635 35 635 5792 92 792 9479 79 479 0048 48 048 3133 33 133 5594 94 594
G7 386 86 386 592 92 592 907 07 907
G8 23 23 23 19 19 19 56 56 56
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 05/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 03/06/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 5 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 5 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 – XSMT Thứ 5 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 5, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 5 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 5, viết tắt là XSMT Thứ 5 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 5 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 5

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 5

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 5 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 5 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 5

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 5 – XSMT Thứ 5. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang