XSMT Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 5 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
DB 557450 50 450 149290 90 290 494714 14 714
G1 96456 56 456 74296 96 296 44560 60 560
G2 68092 92 092 40914 14 914 62405 05 405
G3 01712 12 712 67175 75 175 18870 70 870 93099 99 099 15401 01 401 83131 31 131
G4 03916 16 916 10794 94 794 17630 30 630 17685 85 685 36041 41 041 79222 22 222 79920 20 920 11929 29 929 29922 22 922 37683 83 683 41384 84 384 76061 61 061 85330 30 330 87665 65 665 17956 56 956 22360 60 360 51605 05 605 53683 83 683 77732 32 732 95590 90 590 96690 90 690
G5 5169 69 169 1558 58 558 8303 03 303
G6 2676 76 676 3840 40 840 3923 23 923 0028 28 028 5039 39 039 7230 30 230 5029 29 029 5132 32 132 6829 29 829
G7 373 73 373 214 14 214 746 46 746
G8 84 84 84 99 99 99 60 60 60
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 29/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 27/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
DB 489719 19 719 465219 19 219 355050 50 050
G1 34478 78 478 63446 46 446 19019 19 019
G2 89131 31 131 85389 89 389 13386 86 386
G3 13784 84 784 35845 45 845 92639 39 639 93770 70 770 54026 26 026 99616 16 616
G4 03744 44 744 12901 01 901 53347 47 347 64056 56 056 70309 09 309 81952 52 952 82320 20 320 06697 97 697 18316 16 316 34816 16 816 44261 61 261 74434 34 434 74598 98 598 95534 34 534 11908 08 908 25130 30 130 30756 56 756 34270 70 270 43606 06 606 53006 06 006 95905 05 905
G5 0981 81 981 9876 76 876 0196 96 196
G6 6820 20 820 7747 47 747 7892 92 892 5671 71 671 6025 25 025 8328 28 328 0602 02 602 3105 05 105 7698 98 698
G7 594 94 594 162 62 162 426 26 426
G8 56 56 56 40 40 40 32 32 32
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 22/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 20/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
DB 770573 73 573 338253 53 253 299241 41 241
G1 50509 09 509 47367 67 367 11303 03 303
G2 54275 75 275 90069 69 069 56109 09 109
G3 16208 08 208 58707 07 707 19226 26 226 93816 16 816 31658 58 658 61325 25 325
G4 30169 69 169 45556 56 556 58869 69 869 59457 57 457 65198 98 198 66617 17 617 83006 06 006 11118 18 118 17079 79 079 55975 75 975 85379 79 379 95927 27 927 97364 64 364 98697 97 697 42725 25 725 57002 02 002 62525 25 525 74942 42 942 76366 66 366 77578 78 578 89093 93 093
G5 4376 76 376 2912 12 912 8356 56 356
G6 4822 22 822 5584 84 584 6544 44 544 4149 49 149 4787 87 787 5427 27 427 3608 08 608 4253 53 253 8278 78 278
G7 289 89 289 104 04 104 708 08 708
G8 51 51 51 53 53 53 49 49 49
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 15/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 13/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
DB 995470 70 470 323436 36 436 904407 07 407
G1 30227 27 227 71634 34 634 90515 15 515
G2 47164 64 164 11578 78 578 97696 96 696
G3 54486 86 486 79104 04 104 02369 69 369 16604 04 604 82909 09 909 95359 59 359
G4 09086 86 086 10924 24 924 19646 46 646 31151 51 151 50039 39 039 55832 32 832 84227 27 227 06171 71 171 07597 97 597 39626 26 626 62215 15 215 82907 07 907 88845 45 845 92216 16 216 29529 29 529 31019 19 019 37388 88 388 43754 54 754 49254 54 254 50423 23 423 81472 72 472
G5 8272 72 272 1127 27 127 9343 43 343
G6 4578 78 578 7242 42 242 9850 50 850 2560 60 560 2956 56 956 5785 85 785 0664 64 664 2651 51 651 9164 64 164
G7 643 43 643 682 82 682 797 97 797
G8 55 55 55 60 60 60 78 78 78
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 08/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 06/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 800717 17 717 048749 49 749 075242 42 242
G1 81655 55 655 18867 67 867 99938 38 938
G2 12432 32 432 29682 82 682 85060 60 060
G3 20099 99 099 74964 64 964 09305 05 305 67536 36 536 07471 71 471 12915 15 915
G4 01347 47 347 07523 23 523 42771 71 771 52625 25 625 58847 47 847 91126 26 126 95995 95 995 10165 65 165 19237 37 237 45138 38 138 86079 79 079 88698 98 698 89030 30 030 90547 47 547 12368 68 368 25520 20 520 65722 22 722 78933 33 933 82840 40 840 91120 20 120 92341 41 341
G5 3855 55 855 4543 43 543 5171 71 171
G6 2887 87 887 5435 35 435 9728 28 728 1823 23 823 2173 73 173 4729 29 729 3243 43 243 8103 03 103 8474 74 474
G7 618 18 618 339 39 339 739 39 739
G8 34 34 34 01 01 01 08 08 08
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 01/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 29/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 24/04/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 22/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Trị, Bình Định, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 17/04/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 15/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 10/04/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 08/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 03/04/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 01/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 127054 54 054 814414 14 414 657895 95 895
G1 08844 44 844 29674 74 674 38739 39 739
G2 95247 47 247 78891 91 891 83838 38 838
G3 65572 72 572 95160 60 160 00910 10 910 03514 14 514 11401 01 401 84112 12 112
G4 23511 11 511 24895 95 895 46792 92 792 58882 82 882 72020 20 020 78060 60 060 89409 09 409 06125 25 125 11734 34 734 35422 22 422 73240 40 240 88796 96 796 92264 64 264 98579 79 579 00522 22 522 18024 24 024 32637 37 637 39708 08 708 41408 08 408 73674 74 674 84223 23 223
G5 7654 54 654 9414 14 414 0985 85 985
G6 5834 34 834 8405 05 405 9824 24 824 4009 09 009 7206 06 206 8109 09 109 1727 27 727 6769 69 769 9819 19 819
G7 265 65 265 360 60 360 218 18 218
G8 82 82 82 02 02 02 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 27/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 25/03/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 5 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 5 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 – XSMT Thứ 5 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 5, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 5 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 5, viết tắt là XSMT Thứ 5 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 5 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 5

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 5

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 5 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 5 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 5

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 5 – XSMT Thứ 5. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang