XSMT Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 5 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 27/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 25/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 750785 85 785 907388 88 388 070765 65 765
G1 42649 49 649 15244 44 244 59141 41 141
G2 60773 73 773 33082 82 082 88192 92 192
G3 59274 74 274 89004 04 004 24255 55 255 64828 28 828 46891 91 891 48334 34 334
G4 02046 46 046 06664 64 664 11639 39 639 15110 10 110 35431 31 431 45310 10 310 46515 15 515 31699 99 699 39410 10 410 45082 82 082 73281 81 281 81014 14 014 83780 80 780 98192 92 192 20222 22 222 38741 41 741 39748 48 748 54151 51 151 81115 15 115 81933 33 933 88171 71 171
G5 3934 34 934 8448 48 448 6036 36 036
G6 2743 43 743 5843 43 843 6790 90 790 0470 70 470 6905 05 905 9395 95 395 2754 54 754 5985 85 985 8606 06 606
G7 305 05 305 401 01 401 916 16 916
G8 06 06 06 38 38 38 12 12 12
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 20/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 18/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
DB 021013 13 013 594540 40 540 061224 24 224
G1 52573 73 573 32841 41 841 41539 39 539
G2 57107 07 107 83554 54 554 38104 04 104
G3 34953 53 953 69671 71 671 01292 92 292 93998 98 998 16435 35 435 67442 42 442
G4 04774 74 774 07026 26 026 32116 16 116 33951 51 951 67214 14 214 96567 67 567 98605 05 605 06179 79 179 29880 80 880 60456 56 456 73980 80 980 76744 44 744 84994 94 994 99736 36 736 36032 32 032 36368 68 368 43728 28 728 46044 44 044 46332 32 332 68968 68 968 73137 37 137
G5 8706 06 706 7737 37 737 7618 18 618
G6 1609 09 609 5132 32 132 7590 90 590 1926 26 926 7480 80 480 9874 74 874 0458 58 458 0534 34 534 4766 66 766
G7 514 14 514 922 22 922 296 96 296
G8 52 52 52 87 87 87 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 13/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 11/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
DB 147859 59 859 348667 67 667 711057 57 057
G1 94345 45 345 17561 61 561 33740 40 740
G2 19105 05 105 08492 92 492 73996 96 996
G3 19466 66 466 42709 09 709 36195 95 195 89723 23 723 86335 35 335 88207 07 207
G4 15256 56 256 24826 26 826 46438 38 438 65439 39 439 76699 99 699 78077 77 077 89030 30 030 23158 58 158 58730 30 730 61424 24 424 74225 25 225 89056 56 056 89168 68 168 97092 92 092 10966 66 966 19805 05 805 22229 29 229 72349 49 349 75316 16 316 75677 77 677 81167 67 167
G5 7380 80 380 4081 81 081 5463 63 463
G6 0681 81 681 3455 55 455 5544 44 544 7809 09 809 8021 21 021 8104 04 104 1772 72 772 5123 23 123 9942 42 942
G7 489 89 489 761 61 761 954 54 954
G8 44 44 44 55 55 55 58 58 58
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 06/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 04/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
DB 454997 97 997 807261 61 261 899087 87 087
G1 78856 56 856 91914 14 914 79884 84 884
G2 53644 44 644 33649 49 649 99907 07 907
G3 62503 03 503 98560 60 560 49078 78 078 65769 69 769 37522 22 522 50105 05 105
G4 30022 22 022 31271 71 271 36690 90 690 41864 64 864 46792 92 792 55415 15 415 93244 44 244 10551 51 551 22878 78 878 30082 82 082 51077 77 077 80097 97 097 88265 65 265 98926 26 926 00497 97 497 34585 85 585 42283 83 283 48792 92 792 55737 37 737 90431 31 431 96905 05 905
G5 4608 08 608 4321 21 321 2185 85 185
G6 1082 82 082 5407 07 407 6472 72 472 3394 94 394 6994 94 994 9062 62 062 2940 40 940 3072 72 072 7214 14 214
G7 795 95 795 625 25 625 236 36 236
G8 02 02 02 13 13 13 29 29 29
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 30/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 28/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
DB 728919 19 919 687395 95 395 166271 71 271
G1 45293 93 293 13073 73 073 40921 21 921
G2 41998 98 998 28258 58 258 78986 86 986
G3 62389 89 389 80190 90 190 20041 41 041 36499 99 499 41660 60 660 61354 54 354
G4 08059 59 059 30320 20 320 51664 64 664 74908 08 908 82104 04 104 83897 97 897 86060 60 060 43304 04 304 44074 74 074 66340 40 340 75897 97 897 84777 77 777 91939 39 939 92042 42 042 01931 31 931 19068 68 068 32231 31 231 49987 87 987 69394 94 394 71044 44 044 78963 63 963
G5 4851 51 851 1317 17 317 9534 34 534
G6 3687 87 687 4241 41 241 9726 26 726 6360 60 360 6974 74 974 9039 39 039 0438 38 438 4923 23 923 5096 96 096
G7 156 56 156 348 48 348 142 42 142
G8 80 80 80 27 27 27 48 48 48
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 23/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 21/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 962327 27 327 597319 19 319 438526 26 526
G1 58497 97 497 41440 40 440 47039 39 039
G2 43603 03 603 58115 15 115 23257 57 257
G3 36725 25 725 72638 38 638 02682 82 682 79641 41 641 47085 85 085 92613 13 613
G4 17792 92 792 18911 11 911 27617 17 617 34965 65 965 66700 00 700 82205 05 205 84258 58 258 04246 46 246 20139 39 139 43159 59 159 51029 29 029 80515 15 515 88471 71 471 93578 78 578 04764 64 764 20717 17 717 22420 20 420 44328 28 328 64095 95 095 77495 95 495 97817 17 817
G5 7309 09 309 5962 62 962 9433 33 433
G6 4491 91 491 5950 50 950 6368 68 368 4976 76 976 6853 53 853 9348 48 348 0861 61 861 3545 45 545 8267 67 267
G7 261 61 261 601 01 601 708 08 708
G8 46 46 46 06 06 06 75 75 75
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 16/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 14/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
DB 319306 06 306 603903 03 903 834316 16 316
G1 73786 86 786 94085 85 085 45464 64 464
G2 67029 29 029 61635 35 635 55140 40 140
G3 72774 74 774 91400 00 400 46249 49 249 76120 20 120 78131 31 131 92959 59 959
G4 07936 36 936 16116 16 116 48842 42 842 63722 22 722 69994 94 994 80822 22 822 90192 92 192 11585 85 585 15503 03 503 32243 43 243 50537 37 537 60349 49 349 65931 31 931 87204 04 204 03322 22 322 16920 20 920 23570 70 570 68278 78 278 72879 79 879 82821 21 821 98584 84 584
G5 5552 52 552 1910 10 910 5333 33 333
G6 3719 19 719 4104 04 104 7401 01 401 0373 73 373 3633 33 633 4305 05 305 1306 06 306 3989 89 989 8106 06 106
G7 413 13 413 488 88 488 076 76 076
G8 12 12 12 43 43 43 49 49 49
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Trị, Bình Định, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 09/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 07/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
DB 700648 48 648 380530 30 530 577172 72 172
G1 71488 88 488 58645 45 645 74638 38 638
G2 33235 35 235 12488 88 488 92854 54 854
G3 27583 83 583 96170 70 170 33929 29 929 35540 40 540 58390 90 390 82957 57 957
G4 09534 34 534 27623 23 623 43108 08 108 44515 15 515 45345 45 345 59648 48 648 91329 29 329 01076 76 076 11606 06 606 44370 70 370 67174 74 174 79229 29 229 79825 25 825 82767 67 767 06096 96 096 07079 79 079 40322 22 322 49900 00 900 61287 87 287 67786 86 786 75507 07 507
G5 9299 99 299 8761 61 761 8901 01 901
G6 0830 30 830 5819 19 819 7669 69 669 0091 91 091 0177 77 177 9635 35 635 4871 71 871 7101 01 101 9687 87 687
G7 293 93 293 606 06 606 775 75 775
G8 87 87 87 84 84 84 05 05 05
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 02/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 30/09/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
DB 677067 67 067 902805 05 805 019442 42 442
G1 22127 27 127 78910 10 910 81902 02 902
G2 11211 11 211 43878 78 878 52935 35 935
G3 58629 29 629 94445 45 445 29026 26 026 72456 56 456 97473 73 473 99671 71 671
G4 09846 46 846 14425 25 425 39141 41 141 41511 11 511 67373 73 373 91057 57 057 97636 36 636 17019 19 019 18821 21 821 48970 70 970 51169 69 169 57646 46 646 73406 06 406 76614 14 614 09447 47 447 15470 70 470 18802 02 802 26025 25 025 67140 40 140 69159 59 159 99138 38 138
G5 0977 77 977 2138 38 138 3608 08 608
G6 3951 51 951 4132 32 132 8265 65 265 4624 24 624 5985 85 985 9993 93 993 4167 67 167 4981 81 981 7358 58 358
G7 951 51 951 112 12 112 758 58 758
G8 28 28 28 42 42 42 13 13 13
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 25/09/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 23/09/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 5 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 5 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 – XSMT Thứ 5 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 5, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 5 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 5, viết tắt là XSMT Thứ 5 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 5 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 5

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 5

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 5 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 5 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 5

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 5 – XSMT Thứ 5. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang