XSMT Thứ 4 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 4 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 040372 72 372 423858 58 858
G1 97401 01 401 59743 43 743
G2 98182 82 182 32480 80 480
G3 23824 24 824 48204 04 204 69506 06 506 95654 54 654
G4 20148 48 148 21703 03 703 28077 77 077 34343 43 343 60798 98 798 67093 93 093 89858 58 858 04370 70 370 10665 65 665 20901 01 901 52629 29 629 60639 39 639 64773 73 773 84706 06 706
G5 7127 27 127 6987 87 987
G6 5610 10 610 7156 56 156 8457 57 457 4704 04 704 4801 01 801 5411 11 411
G7 313 13 313 790 90 790
G8 27 27 27 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 22/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 20/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 561517 17 517 694988 88 988
G1 35034 34 034 05484 84 484
G2 10985 85 985 81365 65 365
G3 76315 15 315 77236 36 236 27305 05 305 83059 59 059
G4 05083 83 083 20417 17 417 36653 53 653 38003 03 003 42606 06 606 56318 18 318 82375 75 375 12290 90 290 20119 19 119 22202 02 202 35237 37 237 55671 71 671 61313 13 313 80698 98 698
G5 5557 57 557 0459 59 459
G6 1593 93 593 2853 53 853 7958 58 958 5990 90 990 6028 28 028 9293 93 293
G7 463 63 463 256 56 256
G8 14 14 14 69 69 69
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 15/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 13/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 170988 88 988 421835 35 835
G1 86956 56 956 29442 42 442
G2 62110 10 110 34416 16 416
G3 52645 45 645 89556 56 556 02820 20 820 30698 98 698
G4 04820 20 820 07221 21 221 18822 22 822 20432 32 432 39215 15 215 98094 94 094 99317 17 317 18933 33 933 25682 82 682 74488 88 488 76988 88 988 79661 61 661 94722 22 722 99479 79 479
G5 0492 92 492 4311 11 311
G6 0123 23 123 0907 07 907 4886 86 886 4215 15 215 4297 97 297 9341 41 341
G7 940 40 940 112 12 112
G8 64 64 64 43 43 43
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 08/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 06/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 791837 37 837 224179 79 179
G1 37836 36 836 54087 87 087
G2 99046 46 046 29707 07 707
G3 15790 90 790 22191 91 191 16478 78 478 33704 04 704
G4 01169 69 169 12219 19 219 16023 23 023 31318 18 318 38122 22 122 51168 68 168 90720 20 720 02063 63 063 13966 66 966 22516 16 516 41781 81 781 73387 87 387 74621 21 621 87530 30 530
G5 4079 79 079 4791 91 791
G6 4728 28 728 7025 25 025 9827 27 827 2961 61 961 9547 47 547 9766 66 766
G7 712 12 712 707 07 707
G8 33 33 33 50 50 50
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 01/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 30/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 528735 35 735 187239 39 239
G1 96941 41 941 58269 69 269
G2 82388 88 388 77994 94 994
G3 39170 70 170 62689 89 689 22054 54 054 22593 93 593
G4 13092 92 092 36710 10 710 41575 75 575 64224 24 224 65312 12 312 77157 57 157 98932 32 932 02206 06 206 31412 12 412 34800 00 800 55017 17 017 55652 52 652 88733 33 733 89076 76 076
G5 1015 15 015 4964 64 964
G6 0294 94 294 5310 10 310 5622 22 622 1445 45 445 2565 65 565 2819 19 819
G7 190 90 190 885 85 885
G8 77 77 77 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 25/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 23/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 072745 45 745 167436 36 436
G1 80069 69 069 13368 68 368
G2 47134 34 134 36443 43 443
G3 01655 55 655 07571 71 571 11188 88 188 12943 43 943
G4 00418 18 418 28611 11 611 43223 23 223 68894 94 894 71777 77 777 78569 69 569 88813 13 813 25946 46 946 27081 81 081 41630 30 630 68781 81 781 77498 98 498 85507 07 507 97850 50 850
G5 3110 10 110 6558 58 558
G6 0729 29 729 3489 89 489 6026 26 026 2475 75 475 2741 41 741 9654 54 654
G7 398 98 398 927 27 927
G8 76 76 76 41 41 41
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 18/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 16/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 832738 38 738 336619 19 619
G1 93298 98 298 46514 14 514
G2 96571 71 571 50271 71 271
G3 13773 73 773 25984 84 984 13217 17 217 57181 81 181
G4 06279 79 279 18002 02 002 39987 87 987 51542 42 542 52044 44 044 61963 63 963 87504 04 504 14074 74 074 17069 69 069 19999 99 999 47181 81 181 54509 09 509 71413 13 413 82670 70 670
G5 3884 84 884 8865 65 865
G6 1062 62 062 4265 65 265 9772 72 772 1485 85 485 1930 30 930 6006 06 006
G7 540 40 540 969 69 969
G8 36 36 36 72 72 72
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 11/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 09/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 016167 67 167 092024 24 024
G1 31230 30 230 97108 08 108
G2 95048 48 048 53399 99 399
G3 58315 15 315 74860 60 860 80418 18 418 84439 39 439
G4 01956 56 956 02326 26 326 22389 89 389 41418 18 418 44608 08 608 82289 89 289 87524 24 524 06741 41 741 35447 47 447 51473 73 473 59577 77 577 62337 37 337 74122 22 122 97652 52 652
G5 5390 90 390 8593 93 593
G6 0605 05 605 2534 34 534 4438 38 438 5696 96 696 6352 52 352 8935 35 935
G7 804 04 804 898 98 898
G8 16 16 16 54 54 54
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 04/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 02/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 413217 17 217 211423 23 423
G1 23906 06 906 42729 29 729
G2 13046 46 046 07733 33 733
G3 49493 93 493 60212 12 212 72420 20 420 86581 81 581
G4 13165 65 165 23153 53 153 24691 91 691 36030 30 030 58297 97 297 89385 85 385 90571 71 571 05109 09 109 26926 26 926 66845 45 845 68136 36 136 73975 75 975 96902 02 902 98008 08 008
G5 8539 39 539 4235 35 235
G6 3851 51 851 5683 83 683 8212 12 212 4773 73 773 6058 58 058 7310 10 310
G7 734 34 734 228 28 228
G8 08 08 08 38 38 38
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 27/06/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 25/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 413221 21 221 041750 50 750
G1 03316 16 316 63891 91 891
G2 01656 56 656 49585 85 585
G3 09285 85 285 35073 73 073 76945 45 945 84472 72 472
G4 00873 73 873 43956 56 956 50896 96 896 76193 93 193 81211 11 211 92991 91 991 93575 75 575 47729 29 729 48681 81 681 54632 32 632 66418 18 418 71399 99 399 76168 68 168 85830 30 830
G5 3974 74 974 0987 87 987
G6 1095 95 095 2335 35 335 9835 35 835 3991 91 991 4629 29 629 6444 44 444
G7 019 19 019 508 08 508
G8 69 69 69 56 56 56
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 20/06/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 18/06/2019
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

KQXSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 4 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 4 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 4 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 4, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 4 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 4, viết tắt là XSMT Thứ 4 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 4 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 4

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 4

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 4 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 4 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 4

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang