XSMT Thứ 4 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 4 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 596136 36 136 553961 61 961
G1 23886 86 886 12141 41 141
G2 35314 14 314 69952 52 952
G3 40478 78 478 97703 03 703 07517 17 517 97842 42 842
G4 06656 56 656 13593 93 593 23570 70 570 38951 51 951 53963 63 963 69174 74 174 99532 32 532 06343 43 343 07638 38 638 70740 40 740 80576 76 576 86519 19 519 88989 89 989 89577 77 577
G5 9976 76 976 8684 84 684
G6 0162 62 162 0579 79 579 6524 24 524 0117 17 117 7855 55 855 8253 53 253
G7 262 62 262 283 83 283
G8 56 56 56 59 59 59
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 31/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 29/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 784497 97 497 794935 35 935
G1 63911 11 911 51070 70 070
G2 86497 97 497 06287 87 287
G3 41007 07 007 61190 90 190 31341 41 341 85979 79 979
G4 08399 99 399 14679 79 679 63855 55 855 69251 51 251 89348 48 348 91193 93 193 96245 45 245 14686 86 686 16940 40 940 35860 60 860 55448 48 448 66300 00 300 74434 34 434 88822 22 822
G5 5779 79 779 8264 64 264
G6 1418 18 418 2667 67 667 5871 71 871 0491 91 491 5235 35 235 8055 55 055
G7 849 49 849 500 00 500
G8 51 51 51 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 24/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 22/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 836332 32 332 622249 49 249
G1 05517 17 517 24918 18 918
G2 98116 16 116 71810 10 810
G3 22020 20 020 76486 86 486 47006 06 006 73547 47 547
G4 31832 32 832 37019 19 019 49894 94 894 75518 18 518 76517 17 517 90911 11 911 91266 66 266 04872 72 872 08073 73 073 27448 48 448 44616 16 616 69833 33 833 71779 79 779 76415 15 415
G5 9022 22 022 4774 74 774
G6 0032 32 032 2542 42 542 9772 72 772 2593 93 593 4260 60 260 9659 59 659
G7 057 57 057 815 15 815
G8 13 13 13 14 14 14
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 17/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 15/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 871526 26 526 814222 22 222
G1 70747 47 747 95725 25 725
G2 20556 56 556 18927 27 927
G3 71524 24 524 82237 37 237 16976 76 976 22159 59 159
G4 17486 86 486 18797 97 797 60616 16 616 61730 30 730 70402 02 402 88488 88 488 93244 44 244 14956 56 956 20994 94 994 40394 94 394 41857 57 857 73767 67 767 75638 38 638 83504 04 504
G5 4047 47 047 4027 27 027
G6 2139 39 139 7104 04 104 9980 80 980 6487 87 487 6701 01 701 8833 33 833
G7 723 23 723 499 99 499
G8 35 35 35 56 56 56
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 10/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 08/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 524947 47 947 130499 99 499
G1 76165 65 165 35662 62 662
G2 57995 95 995 28502 02 502
G3 66695 95 695 99105 05 105 79288 88 288 89616 16 616
G4 18782 82 782 21018 18 018 29912 12 912 31766 66 766 36339 39 339 74833 33 833 82024 24 024 43261 61 261 45017 17 017 56912 12 912 68253 53 253 80305 05 305 89703 03 703 95865 65 865
G5 1088 88 088 1794 94 794
G6 0363 63 363 1221 21 221 8877 77 877 6838 38 838 7433 33 433 7730 30 730
G7 604 04 604 856 56 856
G8 37 37 37 73 73 73
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 03/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 01/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 179512 12 512 297166 66 166
G1 52944 44 944 54356 56 356
G2 19646 46 646 23858 58 858
G3 26002 02 002 81458 58 458 01905 05 905 04768 68 768
G4 02503 03 503 12205 05 205 14626 26 626 24732 32 732 40451 51 451 74466 66 466 80865 65 865 01008 08 008 15640 40 640 17457 57 457 30471 71 471 86667 67 667 89511 11 511 92820 20 820
G5 3007 07 007 2212 12 212
G6 2515 15 515 3214 14 214 6911 11 911 0212 12 212 5616 16 616 7747 47 747
G7 589 89 589 463 63 463
G8 46 46 46 63 63 63
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 26/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 24/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 414138 38 138 038400 00 400
G1 59236 36 236 71776 76 776
G2 72287 87 287 87728 28 728
G3 20590 90 590 33509 09 509 08722 22 722 42967 67 967
G4 37284 84 284 39840 40 840 56584 84 584 77123 23 123 78376 76 376 84657 57 657 88562 62 562 07795 95 795 13279 79 279 31407 07 407 49403 03 403 85013 13 013 87119 19 119 87504 04 504
G5 5446 46 446 9609 09 609
G6 1298 98 298 8723 23 723 9705 05 705 0107 07 107 0556 56 556 5263 63 263
G7 932 32 932 459 59 459
G8 54 54 54 02 02 02
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 19/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 17/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 661761 61 761 362918 18 918
G1 84026 26 026 18023 23 023
G2 83249 49 249 71962 62 962
G3 06018 18 018 84791 91 791 27200 00 200 32077 77 077
G4 06505 05 505 31331 31 331 38985 85 985 70672 72 672 70795 95 795 82908 08 908 98357 57 357 25969 69 969 31375 75 375 45774 74 774 56935 35 935 75286 86 286 80034 34 034 95423 23 423
G5 6795 95 795 2891 91 891
G6 3595 95 595 6616 16 616 8724 24 724 0630 30 630 4928 28 928 7678 78 678
G7 166 66 166 962 62 962
G8 38 38 38 45 45 45
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 12/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 10/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 588228 28 228 235471 71 471
G1 05315 15 315 50756 56 756
G2 32336 36 336 22461 61 461
G3 82484 84 484 90735 35 735 94230 30 230 95166 66 166
G4 06230 30 230 14248 48 248 50716 16 716 57325 25 325 64161 61 161 77092 92 092 91282 82 282 02722 22 722 11134 34 134 19835 35 835 31335 35 335 35357 57 357 37260 60 260 96111 11 111
G5 3874 74 874 6966 66 966
G6 6657 57 657 7161 61 161 8332 32 332 4154 54 154 6266 66 266 9810 10 810
G7 165 65 165 113 13 113
G8 40 40 40 73 73 73
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 05/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 03/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 567552 52 552 481322 22 322
G1 07471 71 471 91850 50 850
G2 06752 52 752 82869 69 869
G3 01995 95 995 26198 98 198 65287 87 287 70747 47 747
G4 07248 48 248 19675 75 675 48062 62 062 50717 17 717 51828 28 828 64565 65 565 78020 20 020 00953 53 953 22898 98 898 33058 58 058 46332 32 332 53834 34 834 73910 10 910 80530 30 530
G5 0556 56 556 7330 30 330
G6 7436 36 436 7778 78 778 7835 35 835 3848 48 848 5602 02 602 6177 77 177
G7 450 50 450 303 03 303
G8 42 42 42 72 72 72
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 29/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 27/08/2019
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

KQXSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 4 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 4 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 4 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 4, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 4 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 4, viết tắt là XSMT Thứ 4 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 4 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 4

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 4

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 4 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 4 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 4

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang