XSMT Thứ 4 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 4 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 135695 95 695 044140 40 140
G1 35238 38 238 31058 58 058
G2 23590 90 590 61284 84 284
G3 19230 30 230 32963 63 963 22375 75 375 46239 39 239
G4 19973 73 973 33542 42 542 35290 90 290 44978 78 978 57993 93 993 61603 03 603 64327 27 327 22811 11 811 43962 62 962 59327 27 327 63488 88 488 65856 56 856 69094 94 094 71349 49 349
G5 8690 90 690 0383 83 383
G6 1970 70 970 3717 17 717 6814 14 814 0092 92 092 5106 06 106 7644 44 644
G7 712 12 712 286 86 286
G8 72 72 72 18 18 18
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 09/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 07/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
DB 279765 65 765 398154 54 154
G1 06467 67 467 89376 76 376
G2 61368 68 368 69142 42 142
G3 00416 16 416 65695 95 695 05544 44 544 27019 19 019
G4 03191 91 191 55632 32 632 62520 20 520 71817 17 817 89162 62 162 94435 35 435 95961 61 961 08744 44 744 10780 80 780 36686 86 686 44068 68 068 68921 21 921 72595 95 595 89855 55 855
G5 3430 30 430 2375 75 375
G6 0305 05 305 5174 74 174 6625 25 625 1763 63 763 2725 25 725 5509 09 509
G7 322 22 322 031 31 031
G8 48 48 48 60 60 60
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 02/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 31/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 006732 32 732 262327 27 327
G1 94626 26 626 11806 06 806
G2 08132 32 132 93853 53 853
G3 03911 11 911 46901 01 901 08427 27 427 65321 21 321
G4 04091 91 091 31057 57 057 38431 31 431 61237 37 237 68192 92 192 68656 56 656 89846 46 846 18979 79 979 22333 33 333 33649 49 649 38718 18 718 48719 19 719 60656 56 656 61691 91 691
G5 5456 56 456 9054 54 054
G6 1374 74 374 1507 07 507 2220 20 220 0202 02 202 4166 66 166 4836 36 836
G7 192 92 192 551 51 551
G8 88 88 88 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 26/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 24/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
DB 459465 65 465 376205 05 205
G1 07913 13 913 52531 31 531
G2 44776 76 776 06403 03 403
G3 93493 93 493 97743 43 743 42746 46 746 67333 33 333
G4 02035 35 035 25299 99 299 33834 34 834 35230 30 230 53579 79 579 54033 33 033 86114 14 114 13585 85 585 23967 67 967 36773 73 773 66402 02 402 82807 07 807 82973 73 973 98822 22 822
G5 7248 48 248 8082 82 082
G6 2826 26 826 3563 63 563 5258 58 258 4118 18 118 4638 38 638 4947 47 947
G7 856 56 856 438 38 438
G8 34 34 34 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 19/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 17/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
DB 088029 29 029 671202 02 202
G1 80084 84 084 65978 78 978
G2 97622 22 622 76215 15 215
G3 26408 08 408 26938 38 938 54023 23 023 64084 84 084
G4 07119 19 119 17180 80 180 35937 37 937 49288 88 288 69565 65 565 70121 21 121 89272 72 272 11510 10 510 26187 87 187 34565 65 565 58485 85 485 66163 63 163 68706 06 706 77830 30 830
G5 9107 07 107 9340 40 340
G6 5045 45 045 6109 09 109 7535 35 535 0077 77 077 2435 35 435 8432 32 432
G7 996 96 996 711 11 711
G8 67 67 67 04 04 04
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 12/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 10/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 303353 53 353 792722 22 722
G1 82448 48 448 75500 00 500
G2 86529 29 529 80077 77 077
G3 42584 84 584 85261 61 261 64877 77 877 97147 47 147
G4 13183 83 183 22665 65 665 42343 43 343 46929 29 929 46952 52 952 49433 33 433 59869 69 869 04276 76 276 13836 36 836 43521 21 521 58582 82 582 59996 96 996 62214 14 214 91528 28 528
G5 0896 96 896 5968 68 968
G6 1505 05 505 3285 85 285 3395 95 395 0728 28 728 7405 05 405 9583 83 583
G7 688 88 688 892 92 892
G8 62 62 62 09 09 09
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 05/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 03/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 190207 07 207 923156 56 156
G1 42956 56 956 66292 92 292
G2 80246 46 246 52905 05 905
G3 16922 22 922 80278 78 278 00986 86 986 80083 83 083
G4 03201 01 201 15014 14 014 33157 57 157 61888 88 888 82858 58 858 85277 77 277 94645 45 645 41013 13 013 41033 33 033 52172 72 172 56885 85 885 71055 55 055 71138 38 138 90262 62 262
G5 1107 07 107 7103 03 103
G6 0836 36 836 6101 01 101 8943 43 943 0589 89 589 2062 62 062 5896 96 896
G7 113 13 113 690 90 690
G8 23 23 23 23 23 23
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 28/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 26/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
DB 027660 60 660 201849 49 849
G1 68601 01 601 86481 81 481
G2 76185 85 185 78457 57 457
G3 45267 67 267 48671 71 671 33998 98 998 65176 76 176
G4 01639 39 639 08118 18 118 30952 52 952 31297 97 297 69584 84 584 86942 42 942 91297 97 297 08135 35 135 09845 45 845 26245 45 245 30268 68 268 42409 09 409 44811 11 811 82141 41 141
G5 7748 48 748 5753 53 753
G6 2788 88 788 4328 28 328 5722 22 722 0714 14 714 0828 28 828 8378 78 378
G7 358 58 358 613 13 613
G8 05 05 05 37 37 37
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 21/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 19/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 673582 82 582 259470 70 470
G1 63067 67 067 93557 57 557
G2 96570 70 570 45690 90 690
G3 24160 60 160 67463 63 463 29635 35 635 66811 11 811
G4 02420 20 420 04385 85 385 14586 86 586 24082 82 082 52598 98 598 83674 74 674 86953 53 953 14892 92 892 19336 36 336 39393 93 393 45581 81 581 61637 37 637 69522 22 522 97330 30 330
G5 7739 39 739 0493 93 493
G6 0108 08 108 6385 85 385 9511 11 511 1380 80 380 1651 51 651 5879 79 879
G7 038 38 038 304 04 304
G8 87 87 87 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 14/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 12/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 07/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 05/11/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 4 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 4 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 4 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 4, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 4 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 4, viết tắt là XSMT Thứ 4 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 4 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 4

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 4

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 4 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 4 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 4

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang