XSMT Thứ 4 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 4 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 842240 40 240 351676 76 676
G1 86546 46 546 77197 97 197
G2 77251 51 251 58677 77 677
G3 42006 06 006 90875 75 875 22079 79 079 68231 31 231
G4 11342 42 342 14702 02 702 15132 32 132 19151 51 151 63158 58 158 84977 77 977 94808 08 808 26304 04 304 65094 94 094 73127 27 127 82015 15 015 86369 69 369 87110 10 110 88505 05 505
G5 6572 72 572 7581 81 581
G6 1428 28 428 4000 00 000 9498 98 498 1921 21 921 2709 09 709 2809 09 809
G7 080 80 080 264 64 264
G8 41 41 41 42 42 42
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 19/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 17/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 022993 93 993 927785 85 785
G1 28040 40 040 69619 19 619
G2 29446 46 446 00546 46 546
G3 32058 58 058 58122 22 122 15316 16 316 60087 87 087
G4 07469 69 469 33443 43 443 63062 62 062 63737 37 737 66194 94 194 86053 53 053 97524 24 524 39241 41 241 60516 16 516 66492 92 492 67355 55 355 78186 86 186 78944 44 944 82071 71 071
G5 0295 95 295 1627 27 627
G6 4907 07 907 6266 66 266 6319 19 319 3830 30 830 7036 36 036 9395 95 395
G7 511 11 511 096 96 096
G8 73 73 73 42 42 42
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 12/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 10/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
DB 001728 28 728 195035 35 035
G1 65723 23 723 04574 74 574
G2 51827 27 827 14246 46 246
G3 45148 48 148 96971 71 971 03250 50 250 16460 60 460
G4 02057 57 057 04136 36 136 15239 39 239 57891 91 891 64469 69 469 67094 94 094 72703 03 703 09461 61 461 11409 09 409 14969 69 969 26386 86 386 60468 68 468 62275 75 275 97353 53 353
G5 4188 88 188 9045 45 045
G6 2203 03 203 2573 73 573 2845 45 845 4963 63 963 7358 58 358 8981 81 981
G7 469 69 469 432 32 432
G8 93 93 93 53 53 53
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 05/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 03/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
DB 901455 55 455 344293 93 293
G1 22783 83 783 35121 21 121
G2 40777 77 777 11735 35 735
G3 26191 91 191 34983 83 983 37453 53 453 85156 56 156
G4 13995 95 995 17679 79 679 18851 51 851 41835 35 835 53730 30 730 57825 25 825 78600 00 600 05520 20 520 12978 78 978 21511 11 511 44188 88 188 54556 56 556 83222 22 222 94034 34 034
G5 1487 87 487 7325 25 325
G6 1788 88 788 2132 32 132 8577 77 577 5853 53 853 9182 82 182 9557 57 557
G7 336 36 336 908 08 908
G8 05 05 05 70 70 70
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 27/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 25/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 262956 56 956 257147 47 147
G1 19354 54 354 84358 58 358
G2 65433 33 433 27050 50 050
G3 56139 39 139 56367 67 367 80804 04 804 91199 99 199
G4 01584 84 584 09222 22 222 23309 09 309 25748 48 748 55614 14 614 56472 72 472 72861 61 861 40978 78 978 43610 10 610 62506 06 506 62678 78 678 72490 90 490 75614 14 614 77281 81 281
G5 4916 16 916 4953 53 953
G6 0239 39 239 0959 59 959 7047 47 047 4099 99 099 4674 74 674 5316 16 316
G7 601 01 601 381 81 381
G8 47 47 47 03 03 03
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 20/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 18/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
DB 857781 81 781 398801 01 801
G1 25171 71 171 64757 57 757
G2 31161 61 161 80434 34 434
G3 80466 66 466 96994 94 994 93110 10 110 96163 63 163
G4 15790 90 790 36806 06 806 41269 69 269 44934 34 934 55167 67 167 56023 23 023 60549 49 549 13498 98 498 14931 31 931 35769 69 769 64149 49 149 66716 16 716 71251 51 251 91348 48 348
G5 2198 98 198 4673 73 673
G6 3315 15 315 6190 90 190 6793 93 793 2323 23 323 4078 78 078 7272 72 272
G7 964 64 964 967 67 967
G8 56 56 56 09 09 09
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 13/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 11/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 958638 38 638 766997 97 997
G1 69370 70 370 64582 82 582
G2 68044 44 044 49365 65 365
G3 05718 18 718 98864 64 864 22847 47 847 96604 04 604
G4 21617 17 617 46138 38 138 64627 27 627 64736 36 736 71246 46 246 73078 78 078 93853 53 853 09953 53 953 18176 76 176 30353 53 353 41434 34 434 45091 91 091 46459 59 459 93861 61 861
G5 4757 57 757 0104 04 104
G6 1907 07 907 7936 36 936 9346 46 346 1411 11 411 6853 53 853 9149 49 149
G7 010 10 010 890 90 890
G8 28 28 28 38 38 38
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 06/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 04/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 894266 66 266 797386 86 386
G1 84135 35 135 02493 93 493
G2 67568 68 568 72188 88 188
G3 35804 04 804 58509 09 509 28083 83 083 93736 36 736
G4 22206 06 206 38461 61 461 53011 11 011 54531 31 531 68427 27 427 84331 31 331 97228 28 228 07436 36 436 23185 85 185 47199 99 199 69580 80 580 78495 95 495 89815 15 815 96007 07 007
G5 8641 41 641 7248 48 248
G6 0220 20 220 0677 77 677 8004 04 004 1045 45 045 1490 90 490 1760 60 760
G7 627 27 627 070 70 070
G8 14 14 14 52 52 52
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 30/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 28/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 712907 07 907 808803 03 803
G1 61372 72 372 06879 79 879
G2 30560 60 560 92981 81 981
G3 03829 29 829 81552 52 552 44030 30 030 84241 41 241
G4 29636 36 636 30194 94 194 43462 62 462 68289 89 289 75058 58 058 86057 57 057 86970 70 970 11673 73 673 28946 46 946 32568 68 568 37913 13 913 59453 53 453 78728 28 728 85357 57 357
G5 9804 04 804 1575 75 575
G6 1012 12 012 4560 60 560 5459 59 459 2461 61 461 3998 98 998 7808 08 808
G7 960 60 960 116 16 116
G8 17 17 17 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 23/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 21/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 277361 61 361 862898 98 898
G1 18554 54 554 30183 83 183
G2 92099 99 099 24915 15 915
G3 64106 06 106 82605 05 605 53020 20 020 85050 50 050
G4 15640 40 640 16877 77 877 35215 15 215 42353 53 353 70379 79 379 74452 52 452 82395 95 395 09393 93 393 21542 42 542 27978 78 978 30590 90 590 68759 59 759 92304 04 304 99993 93 993
G5 5317 17 317 8365 65 365
G6 1209 09 209 3461 61 461 6154 54 154 4991 91 991 7644 44 644 8851 51 851
G7 337 37 337 050 50 050
G8 37 37 37 29 29 29
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 16/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 14/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 4 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 4 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 4 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 4, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 4 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 4, viết tắt là XSMT Thứ 4 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 4 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 4

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 4

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 4 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 4 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 4

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang