XSMT Thứ 4 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 4 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 315628 28 628 849611 11 611
G1 78612 12 612 61552 52 552
G2 49026 26 026 86623 23 623
G3 84481 81 481 91821 21 821 60449 49 449 65559 59 559
G4 03897 97 897 09570 70 570 21744 44 744 85862 62 862 88430 30 430 93579 79 579 94882 82 882 18649 49 649 23474 74 474 28663 63 663 39535 35 535 45358 58 358 49479 79 479 87164 64 164
G5 3346 46 346 2686 86 686
G6 2520 20 520 5486 86 486 6633 33 633 3703 03 703 7154 54 154 9704 04 704
G7 789 89 789 980 80 980
G8 23 23 23 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 06/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 04/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 881601 01 601 112464 64 464
G1 83493 93 493 32182 82 182
G2 84662 62 662 67428 28 428
G3 63999 99 999 71089 89 089 39887 87 887 65963 63 963
G4 03410 10 410 06554 54 554 08840 40 840 39453 53 453 55792 92 792 73552 52 552 74413 13 413 11893 93 893 14327 27 327 16280 80 280 50602 02 602 69710 10 710 77092 92 092 87314 14 314
G5 4239 39 239 8683 83 683
G6 0790 90 790 2059 59 059 4658 58 658 4819 19 819 5499 99 499 7774 74 774
G7 655 55 655 215 15 215
G8 37 37 37 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 30/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 28/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
DB 453120 20 120 746980 80 980
G1 85677 77 677 84289 89 289
G2 46278 78 278 32558 58 558
G3 30717 17 717 62848 48 848 65740 40 740 69646 46 646
G4 31924 24 924 36409 09 409 40571 71 571 63271 71 271 68630 30 630 70172 72 172 96195 95 195 26419 19 419 40296 96 296 43988 88 988 64785 85 785 65883 83 883 94572 72 572 96814 14 814
G5 2545 45 545 4877 77 877
G6 0856 56 856 6121 21 121 9039 39 039 6617 17 617 7522 22 522 9115 15 115
G7 939 39 939 003 03 003
G8 83 83 83 45 45 45
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 23/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 21/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 625057 57 057 084934 34 934
G1 96264 64 264 76422 22 422
G2 37454 54 454 93769 69 769
G3 00739 39 739 48189 89 189 03641 41 641 34458 58 458
G4 14805 05 805 24337 37 337 57085 85 085 63809 09 809 75348 48 348 79053 53 053 85274 74 274 06424 24 424 14436 36 436 33259 59 259 33952 52 952 41847 47 847 56009 09 009 69308 08 308
G5 1140 40 140 8143 43 143
G6 0993 93 993 4673 73 673 4720 20 720 1584 84 584 5492 92 492 5737 37 737
G7 779 79 779 993 93 993
G8 97 97 97 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 16/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 14/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 484459 59 459 781342 42 342
G1 29829 29 829 82803 03 803
G2 03164 64 164 95904 04 904
G3 36908 08 908 41246 46 246 12986 86 986 65712 12 712
G4 10743 43 743 42660 60 660 54748 48 748 63007 07 007 63928 28 928 87454 54 454 87898 98 898 15592 92 592 22020 20 020 30678 78 678 38907 07 907 38935 35 935 63596 96 596 91635 35 635
G5 0449 49 449 2151 51 151
G6 0210 10 210 0487 87 487 7717 17 717 2815 15 815 8813 13 813 9085 85 085
G7 473 73 473 956 56 956
G8 51 51 51 40 40 40
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 09/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 07/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
DB 428917 17 917 269328 28 328
G1 02265 65 265 03661 61 661
G2 34194 94 194 81185 85 185
G3 20161 61 161 92832 32 832 60381 81 381 65102 02 102
G4 00301 01 301 09297 97 297 25064 64 064 56928 28 928 60507 07 507 72437 37 437 81441 41 441 19180 80 180 50595 95 595 56457 57 457 64614 14 614 65899 99 899 80486 86 486 97290 90 290
G5 4474 74 474 0610 10 610
G6 0933 33 933 2668 68 668 6264 64 264 0579 79 579 3036 36 036 7141 41 141
G7 274 74 274 994 94 994
G8 20 20 20 00 00 00
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 02/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 30/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
DB 046606 06 606 740247 47 247
G1 00823 23 823 98712 12 712
G2 70414 14 414 34813 13 813
G3 11222 22 222 80115 15 115 46558 58 558 48570 70 570
G4 14609 09 609 24776 76 776 28234 34 234 40797 97 797 71382 82 382 80453 53 453 88724 24 724 31770 70 770 31806 06 806 48205 05 205 70133 33 133 79930 30 930 80352 52 352 93783 83 783
G5 4259 59 259 6908 08 908
G6 3892 92 892 6100 00 100 9709 09 709 1329 29 329 3601 01 601 5691 91 691
G7 719 19 719 317 17 317
G8 98 98 98 02 02 02
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 25/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 23/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
DB 556547 47 547 693928 28 928
G1 22636 36 636 69604 04 604
G2 60267 67 267 19317 17 317
G3 14343 43 343 67996 96 996 18644 44 644 19816 16 816
G4 02402 02 402 10684 84 684 17793 93 793 21204 04 204 46373 73 373 55840 40 840 90798 98 798 03425 25 425 13598 98 598 27860 60 860 40897 97 897 49674 74 674 53473 73 473 66482 82 482
G5 9112 12 112 7153 53 153
G6 0977 77 977 6688 88 688 7388 88 388 5221 21 221 5274 74 274 9576 76 576
G7 364 64 364 028 28 028
G8 89 89 89 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 18/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 16/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 885385 85 385 482640 40 640
G1 45264 64 264 96532 32 532
G2 43846 46 846 58361 61 361
G3 48388 88 388 86830 30 830 20207 07 207 94442 42 442
G4 19293 93 293 27510 10 510 56420 20 420 60036 36 036 82350 50 350 82518 18 518 84546 46 546 19179 79 179 23761 61 761 35757 57 757 46746 46 746 58935 35 935 61287 87 287 71352 52 352
G5 4424 24 424 3731 31 731
G6 7318 18 318 7814 14 814 8287 87 287 0289 89 289 3920 20 920 7210 10 210
G7 610 10 610 052 52 052
G8 61 61 61 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 11/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 09/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 283324 24 324 862992 92 992
G1 40970 70 970 29744 44 744
G2 53220 20 220 56523 23 523
G3 52587 87 587 73160 60 160 44554 54 554 45358 58 358
G4 02799 99 799 07522 22 522 26410 10 410 40559 59 559 82990 90 990 90476 76 476 98027 27 027 14008 08 008 32060 60 060 34245 45 245 55288 88 288 65508 08 508 75785 85 785 77317 17 317
G5 4670 70 670 6257 57 257
G6 2277 77 277 3558 58 558 9306 06 306 2160 60 160 5580 80 580 9203 03 203
G7 197 97 197 967 67 967
G8 13 13 13 10 10 10
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 04/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 02/06/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 4 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 4 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 4 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 4, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 4 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 4, viết tắt là XSMT Thứ 4 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 4 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 4

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 4

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 4 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 4 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 4

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang