XSMT Thứ 4 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 4 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 978827 27 827 597765 65 765
G1 45534 34 534 08240 40 240
G2 40668 68 668 86465 65 465
G3 09036 36 036 10974 74 974 36196 96 196 59279 79 279
G4 11288 88 288 15162 62 162 33672 72 672 48742 42 742 73552 52 552 73704 04 704 96423 23 423 23662 62 662 24339 39 339 26222 22 222 26986 86 986 66639 39 639 73742 42 742 77952 52 952
G5 7011 11 011 7663 63 663
G6 0264 64 264 7541 41 541 7569 69 569 1148 48 148 4603 03 603 8250 50 250
G7 366 66 366 052 52 052
G8 78 78 78 04 04 04
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 03/12/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 01/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 26/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 24/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 722315 15 315 100998 98 998
G1 37636 36 636 35077 77 077
G2 65426 26 426 28155 55 155
G3 27413 13 413 87618 18 618 01579 79 579 93125 25 125
G4 02903 03 903 13229 29 229 49894 94 894 54834 34 834 70344 44 344 71167 67 167 82076 76 076 09455 55 455 22778 78 778 26770 70 770 32337 37 337 39811 11 811 43726 26 726 68698 98 698
G5 3053 53 053 1582 82 582
G6 2167 67 167 2307 07 307 5044 44 044 2567 67 567 6304 04 304 7492 92 492
G7 134 34 134 350 50 350
G8 89 89 89 39 39 39
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 19/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 17/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 912502 02 502 182711 11 711
G1 83267 67 267 14707 07 707
G2 38909 09 909 27474 74 474
G3 31709 09 709 71815 15 815 20466 66 466 75059 59 059
G4 10092 92 092 17718 18 718 26110 10 110 37165 65 165 43935 35 935 50263 63 263 93827 27 827 41020 20 020 55549 49 549 57619 19 619 78171 71 171 88036 36 036 92420 20 420 92617 17 617
G5 9111 11 111 6983 83 983
G6 3673 73 673 6189 89 189 6793 93 793 7607 07 607 8658 58 658 9602 02 602
G7 967 67 967 293 93 293
G8 65 65 65 45 45 45
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 12/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 10/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 207286 86 286 937690 90 690
G1 49321 21 321 41539 39 539
G2 30989 89 989 22032 32 032
G3 10001 01 001 80286 86 286 37220 20 220 85447 47 447
G4 44905 05 905 60012 12 012 60536 36 536 61593 93 593 67512 12 512 74163 63 163 92589 89 589 13275 75 275 18812 12 812 20921 21 921 28830 30 830 29864 64 864 76873 73 873 87058 58 058
G5 6388 88 388 4403 03 403
G6 4787 87 787 6461 61 461 7402 02 402 0411 11 411 9259 59 259 9539 39 539
G7 537 37 537 435 35 435
G8 90 90 90 31 31 31
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 05/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 03/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 281838 38 838 067281 81 281
G1 22044 44 044 32556 56 556
G2 05199 99 199 48699 99 699
G3 36134 34 134 95446 46 446 13832 32 832 80118 18 118
G4 04231 31 231 04901 01 901 09662 62 662 15640 40 640 37197 97 197 73899 99 899 91409 09 409 13359 59 359 25830 30 830 29941 41 941 38621 21 621 70238 38 238 75605 05 605 87204 04 204
G5 0227 27 227 6303 03 303
G6 1280 80 280 3853 53 853 4898 98 898 3142 42 142 3751 51 751 7972 72 972
G7 892 92 892 723 23 723
G8 99 99 99 51 51 51
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 29/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 27/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
DB 087205 05 205 029061 61 061
G1 44115 15 115 74810 10 810
G2 02664 64 664 02262 62 262
G3 03497 97 497 88063 63 063 67272 72 272 77381 81 381
G4 00367 67 367 02593 93 593 09166 66 166 10644 44 644 20702 02 702 48639 39 639 99432 32 432 14289 89 289 16578 78 578 30208 08 208 47687 87 687 74199 99 199 96559 59 559 99559 59 559
G5 1603 03 603 3362 62 362
G6 2791 91 791 3533 33 533 5546 46 546 0669 69 669 5800 00 800 7478 78 478
G7 831 31 831 119 19 119
G8 74 74 74 35 35 35
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 22/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 20/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
DB 459511 11 511 327984 84 984
G1 88579 79 579 08899 99 899
G2 91668 68 668 63998 98 998
G3 09648 48 648 27785 85 785 51035 35 035 93880 80 880
G4 10484 84 484 17755 55 755 68236 36 236 73129 29 129 76085 85 085 94731 31 731 95324 24 324 12238 38 238 31609 09 609 33510 10 510 51534 34 534 54295 95 295 56394 94 394 98790 90 790
G5 0947 47 947 6297 97 297
G6 0062 62 062 2400 00 400 3285 85 285 1356 56 356 4421 21 421 9819 19 819
G7 325 25 325 054 54 054
G8 73 73 73 23 23 23
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 15/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 13/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
DB 298688 88 688 306122 22 122
G1 36973 73 973 27955 55 955
G2 94285 85 285 67180 80 180
G3 16624 24 624 53062 62 062 64817 17 817 76397 97 397
G4 05527 27 527 29872 72 872 48265 65 265 49068 68 068 92830 30 830 93064 64 064 94531 31 531 02032 32 032 06255 55 255 38838 38 838 70917 17 917 73245 45 245 74837 37 837 75453 53 453
G5 5518 18 518 9948 48 948
G6 3591 91 591 4072 72 072 4618 18 618 0824 24 824 3756 56 756 4512 12 512
G7 249 49 249 486 86 486
G8 57 57 57 49 49 49
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 08/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 06/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 506624 24 624 451958 58 958
G1 10660 60 660 71610 10 610
G2 02998 98 998 62334 34 334
G3 18582 82 582 31100 00 100 34699 99 699 61147 47 147
G4 02148 48 148 09047 47 047 63709 09 709 74639 39 639 80414 14 414 83279 79 279 88194 94 194 02981 81 981 18509 09 509 26180 80 180 47914 14 914 52048 48 048 64567 67 567 93128 28 128
G5 4428 28 428 9674 74 674
G6 5907 07 907 6652 52 652 8211 11 211 2771 71 771 7865 65 865 7898 98 898
G7 525 25 525 340 40 340
G8 35 35 35 16 16 16
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 01/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 29/09/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 4 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 4 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 4 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 4, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 4 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 4, viết tắt là XSMT Thứ 4 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 4 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 4

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 4

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 4 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 4 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 4

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang