XSMT Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 3 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 332952 52 952 838585 85 585
G1 81733 33 733 43750 50 750
G2 89214 14 214 99580 80 580
G3 53669 69 669 56854 54 854 01667 67 667 80883 83 883
G4 23846 46 846 64997 97 997 65922 22 922 73364 64 364 78412 12 412 88391 91 391 92943 43 943 00139 39 139 17001 01 001 34217 17 217 40853 53 853 75129 29 129 76051 51 051 95273 73 273
G5 6265 65 265 8921 21 921
G6 0412 12 412 4423 23 423 6716 16 716 3088 88 088 4615 15 615 5307 07 307
G7 439 39 439 118 18 118
G8 79 79 79 39 39 39
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 21/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 19/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 990590 90 590 965289 89 289
G1 56246 46 246 11935 35 935
G2 31948 48 948 95170 70 170
G3 17682 82 682 29145 45 145 37604 04 604 55851 51 851
G4 08917 17 917 33978 78 978 39794 94 794 77488 88 488 84207 07 207 91102 02 102 98843 43 843 05871 71 871 10439 39 439 30968 68 968 51150 50 150 72255 55 255 73760 60 760 81088 88 088
G5 3793 93 793 5779 79 779
G6 0950 50 950 1404 04 404 3968 68 968 6012 12 012 6586 86 586 7318 18 318
G7 870 70 870 195 95 195
G8 10 10 10 29 29 29
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 14/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 12/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 072614 14 614 547226 26 226
G1 15974 74 974 41657 57 657
G2 30998 98 998 01330 30 330
G3 41463 63 463 69131 31 131 35880 80 880 79006 06 006
G4 01970 70 970 03256 56 256 19140 40 140 68053 53 053 77991 91 991 82769 69 769 83997 97 997 44836 36 836 50456 56 456 55470 70 470 75876 76 876 76207 07 207 86959 59 959 93056 56 056
G5 0670 70 670 8499 99 499
G6 0204 04 204 2129 29 129 4393 93 393 0178 78 178 4746 46 746 7356 56 356
G7 205 05 205 386 86 386
G8 75 75 75 26 26 26
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 07/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 05/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 084997 97 997 350266 66 266
G1 28116 16 116 47616 16 616
G2 71041 41 041 95769 69 769
G3 02868 68 868 37040 40 040 26802 02 802 77039 39 039
G4 09690 90 690 23973 73 973 43170 70 170 70899 99 899 87523 23 523 88685 85 685 96095 95 095 18345 45 345 34067 67 067 36852 52 852 52630 30 630 54041 41 041 58480 80 480 61472 72 472
G5 9358 58 358 5747 47 747
G6 2124 24 124 3206 06 206 5310 10 310 0589 89 589 2099 99 099 9512 12 512
G7 092 92 092 200 00 200
G8 05 05 05 39 39 39
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 31/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 29/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 567228 28 228 827239 39 239
G1 06595 95 595 29441 41 441
G2 44409 09 409 53713 13 713
G3 24375 75 375 58678 78 678 15987 87 987 43800 00 800
G4 04393 93 393 33371 71 371 40060 60 060 40400 00 400 45774 74 774 46653 53 653 66915 15 915 13746 46 746 27288 88 288 29201 01 201 43339 39 339 50700 00 700 70261 61 261 75736 36 736
G5 0058 58 058 9653 53 653
G6 1099 99 099 1389 89 389 2269 69 269 2285 85 285 4732 32 732 9951 51 951
G7 962 62 962 145 45 145
G8 94 94 94 43 43 43
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 24/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 22/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 066511 11 511 694882 82 882
G1 53232 32 232 04274 74 274
G2 52521 21 521 42416 16 416
G3 03402 02 402 09412 12 412 40415 15 415 51275 75 275
G4 05805 05 805 13311 11 311 21833 33 833 37396 96 396 64972 72 972 66907 07 907 91786 86 786 13395 95 395 24439 39 439 26679 79 679 32510 10 510 33113 13 113 59307 07 307 83687 87 687
G5 1502 02 502 9780 80 780
G6 3175 75 175 5259 59 259 6161 61 161 2195 95 195 3754 54 754 8071 71 071
G7 972 72 972 541 41 541
G8 57 57 57 46 46 46
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 17/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 15/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 236927 27 927 783196 96 196
G1 80810 10 810 51023 23 023
G2 22671 71 671 26972 72 972
G3 13804 04 804 65370 70 370 74555 55 555 87036 36 036
G4 06185 85 185 21448 48 448 36430 30 430 55928 28 928 68853 53 853 77942 42 942 78878 78 878 00706 06 706 02368 68 368 06521 21 521 18876 76 876 25908 08 908 76235 35 235 95796 96 796
G5 7337 37 337 6382 82 382
G6 0174 74 174 0252 52 252 9076 76 076 0239 39 239 3118 18 118 8882 82 882
G7 841 41 841 469 69 469
G8 21 21 21 73 73 73
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 10/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 08/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 608649 49 649 162911 11 911
G1 10211 11 211 43395 95 395
G2 22852 52 852 17379 79 379
G3 34352 52 352 97315 15 315 72701 01 701 88945 45 945
G4 23863 63 863 47008 08 008 68674 74 674 69100 00 100 76981 81 981 95257 57 257 95651 51 651 35079 79 079 44733 33 733 65431 31 431 68652 52 652 71330 30 330 88774 74 774 95794 94 794
G5 6670 70 670 4147 47 147
G6 3502 02 502 5029 29 029 9393 93 393 1002 02 002 5392 92 392 9976 76 976
G7 291 91 291 865 65 865
G8 21 21 21 09 09 09
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 03/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 01/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 011879 79 879 925006 06 006
G1 88467 67 467 52261 61 261
G2 87544 44 544 35977 77 977
G3 08474 74 474 59922 22 922 38687 87 687 97240 40 240
G4 08594 94 594 40863 63 863 50403 03 403 70854 54 854 93032 32 032 93711 11 711 97188 88 188 14373 73 373 70548 48 548 75701 01 701 80513 13 513 85156 56 156 95625 25 625 96857 57 857
G5 3597 97 597 9332 32 332
G6 0215 15 215 0332 32 332 2508 08 508 0013 13 013 1676 76 676 9380 80 380
G7 094 94 094 749 49 749
G8 13 13 13 58 58 58
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 26/06/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 24/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 230816 16 816 320586 86 586
G1 62514 14 514 65476 76 476
G2 36117 17 117 19599 99 599
G3 41845 45 845 62610 10 610 58979 79 979 72695 95 695
G4 13339 39 339 19762 62 762 26688 88 688 32189 89 189 32863 63 863 33488 88 488 62011 11 011 08082 82 082 51992 92 992 70098 98 098 93345 45 345 93383 83 383 93560 60 560 97014 14 014
G5 3101 01 101 6893 93 893
G6 0795 95 795 1203 03 203 1691 91 691 2727 27 727 5275 75 275 8755 55 755
G7 634 34 634 594 94 594
G8 18 18 18 36 36 36
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 19/06/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 17/06/2019
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

KQXSMT Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 3 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 3 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 3 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 3 – XSMT Thứ 3 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 3, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 3 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 3, viết tắt là XSMT Thứ 3 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 3 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 3

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 3

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 3 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 3

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 3 – XSMT Thứ 3. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang