XSMT Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 3 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 30/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 28/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 23/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 21/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 021843 43 843 234384 84 384
G1 67920 20 920 79778 78 778
G2 57539 39 539 71821 21 821
G3 22548 48 548 76953 53 953 05906 06 906 33155 55 155
G4 09676 76 676 57309 09 309 59145 45 145 73295 95 295 73942 42 942 81165 65 165 85670 70 670 18520 20 520 34534 34 534 35031 31 031 39943 43 943 49381 81 381 69667 67 667 86042 42 042
G5 9288 88 288 6396 96 396
G6 0452 52 452 0807 07 807 9059 59 059 3410 10 410 3513 13 513 8739 39 739
G7 106 06 106 374 74 374
G8 28 28 28 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 16/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 14/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 496472 72 472 163598 98 598
G1 07544 44 544 84583 83 583
G2 11567 67 567 21340 40 340
G3 23902 02 902 70380 80 380 04600 00 600 62689 89 689
G4 13894 94 894 25194 94 194 58776 76 776 64662 62 662 77540 40 540 83215 15 215 92228 28 228 05553 53 553 12678 78 678 32657 57 657 36417 17 417 56961 61 961 75108 08 108 96893 93 893
G5 7810 10 810 6655 55 655
G6 3534 34 534 3894 94 894 4175 75 175 0931 31 931 3511 11 511 7849 49 849
G7 264 64 264 908 08 908
G8 56 56 56 21 21 21
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 09/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 07/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 003486 86 486 615527 27 527
G1 43825 25 825 07101 01 101
G2 06985 85 985 58216 16 216
G3 13779 79 779 29403 03 403 92470 70 470 94415 15 415
G4 08617 17 617 10809 09 809 16034 34 034 20277 77 277 28930 30 930 41917 17 917 48168 68 168 09932 32 932 28316 16 316 45274 74 274 52728 28 728 67444 44 444 81257 57 257 91093 93 093
G5 1357 57 357 7210 10 210
G6 5093 93 093 6576 76 576 9492 92 492 3460 60 460 5097 97 097 8930 30 930
G7 935 35 935 809 09 809
G8 78 78 78 65 65 65
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 02/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 30/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 543632 32 632 507476 76 476
G1 05626 26 626 42406 06 406
G2 83654 54 654 30073 73 073
G3 04448 48 448 80429 29 429 19774 74 774 38127 27 127
G4 06243 43 243 10202 02 202 10496 96 496 25436 36 436 67676 76 676 71758 58 758 78259 59 259 06900 00 900 19528 28 528 23683 83 683 27067 67 067 35234 34 234 51471 71 471 92321 21 321
G5 0866 66 866 0191 91 191
G6 1254 54 254 4753 53 753 8003 03 003 1108 08 108 2658 58 658 3153 53 153
G7 713 13 713 122 22 122
G8 26 26 26 54 54 54
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 25/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 23/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 439854 54 854 797727 27 727
G1 49553 53 553 39960 60 960
G2 63392 92 392 09546 46 546
G3 60933 33 933 98148 48 148 31390 90 390 65342 42 342
G4 45170 70 170 51273 73 273 52642 42 642 53321 21 321 55163 63 163 56852 52 852 73220 20 220 11790 90 790 45446 46 446 47013 13 013 49040 40 040 68710 10 710 73349 49 349 89083 83 083
G5 1713 13 713 1435 35 435
G6 1419 19 419 1517 17 517 2695 95 695 4241 41 241 5596 96 596 7872 72 872
G7 689 89 689 009 09 009
G8 70 70 70 94 94 94
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 18/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 16/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 479254 54 254 675164 64 164
G1 52354 54 354 36391 91 391
G2 55014 14 014 18916 16 916
G3 18830 30 830 63644 44 644 07449 49 449 37560 60 560
G4 26202 02 202 27637 37 637 37704 04 704 73372 72 372 74742 42 742 83056 56 056 85124 24 124 17494 94 494 31072 72 072 47934 34 934 68727 27 727 86918 18 918 94610 10 610 99305 05 305
G5 6169 69 169 3364 64 364
G6 1927 27 927 4863 63 863 8129 29 129 0281 81 281 8098 98 098 8371 71 371
G7 505 05 505 856 56 856
G8 84 84 84 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 11/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 09/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 856866 66 866 044960 60 960
G1 82275 75 275 69629 29 629
G2 05247 47 247 73396 96 396
G3 24099 99 099 79800 00 800 01598 98 598 48127 27 127
G4 14578 78 578 24851 51 851 38460 60 460 65939 39 939 66558 58 558 85865 65 865 95361 61 361 01174 74 174 06773 73 773 20509 09 509 28115 15 115 63925 25 925 84320 20 320 98702 02 702
G5 1528 28 528 5659 59 659
G6 1672 72 672 2894 94 894 8433 33 433 0808 08 808 4504 04 504 4912 12 912
G7 661 61 661 330 30 330
G8 13 13 13 70 70 70
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 04/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 02/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 974822 22 822 488987 87 987
G1 31134 34 134 90088 88 088
G2 10747 47 747 00852 52 852
G3 74930 30 930 93145 45 145 65742 42 742 72273 73 273
G4 12629 29 629 22627 27 627 44378 78 378 51322 22 322 68301 01 301 68616 16 616 70135 35 135 07576 76 576 26604 04 604 27006 06 006 38671 71 671 70754 54 754 78577 77 577 96588 88 588
G5 5048 48 048 9291 91 291
G6 3868 68 868 4694 94 694 9460 60 460 5112 12 112 7966 66 966 8834 34 834
G7 807 07 807 879 79 879
G8 26 26 26 23 23 23
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 28/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 26/08/2019
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

KQXSMT Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 3 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 3 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 3 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 3 – XSMT Thứ 3 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 3, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 3 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 3, viết tắt là XSMT Thứ 3 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 3 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 3

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 3

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 3 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 3

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 3 – XSMT Thứ 3. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang