XSMT Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 3 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 862463 63 463 803906 06 906
G1 07307 07 307 19850 50 850
G2 37009 09 009 38447 47 447
G3 78944 44 944 93135 35 135 31766 66 766 50177 77 177
G4 25455 55 455 30849 49 849 49558 58 558 66020 20 020 82362 62 362 86459 59 459 98613 13 613 03848 48 848 23870 70 870 27738 38 738 31357 57 357 48606 06 606 51670 70 670 98381 81 381
G5 9901 01 901 8089 89 089
G6 0941 41 941 5340 40 340 9591 91 591 2077 77 077 8335 35 335 8787 87 787
G7 889 89 889 079 79 079
G8 36 36 36 49 49 49
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 08/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 06/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 289241 41 241 572224 24 224
G1 14163 63 163 28523 23 523
G2 58066 66 066 22562 62 562
G3 11699 99 699 30814 14 814 29855 55 855 94210 10 210
G4 06077 77 077 35777 77 777 47557 57 557 54536 36 536 87239 39 239 90912 12 912 92654 54 654 01475 75 475 49663 63 663 51800 00 800 51981 81 981 72187 87 187 87701 01 701 92112 12 112
G5 6357 57 357 5688 88 688
G6 3464 64 464 7834 34 834 9050 50 050 2876 76 876 4462 62 462 6857 57 857
G7 174 74 174 555 55 555
G8 13 13 13 74 74 74
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 01/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 30/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 792153 53 153 611901 01 901
G1 16264 64 264 23473 73 473
G2 56390 90 390 71708 08 708
G3 06049 49 049 53039 39 039 44128 28 128 98834 34 834
G4 00725 25 725 09784 84 784 17489 89 489 33223 23 223 39161 61 161 57003 03 003 68770 70 770 39963 63 963 43626 26 626 55886 86 886 73225 25 225 77298 98 298 84110 10 110 94130 30 130
G5 2259 59 259 9883 83 883
G6 1180 80 180 2804 04 804 8477 77 477 1556 56 556 3989 89 989 6262 62 262
G7 408 08 408 841 41 841
G8 44 44 44 83 83 83
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 25/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 23/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 837731 31 731 367567 67 567
G1 73860 60 860 09212 12 212
G2 56665 65 665 61456 56 456
G3 22493 93 493 78748 48 748 19546 46 546 83265 65 265
G4 20822 22 822 46988 88 988 47192 92 192 59223 23 223 67159 59 159 68653 53 653 81310 10 310 03762 62 762 05277 77 277 13832 32 832 14086 86 086 39989 89 989 56606 06 606 65179 79 179
G5 8875 75 875 9624 24 624
G6 2713 13 713 3214 14 214 5272 72 272 1867 67 867 2449 49 449 6196 96 196
G7 245 45 245 455 55 455
G8 55 55 55 30 30 30
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 18/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 16/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 820581 81 581 030553 53 553
G1 32414 14 414 01553 53 553
G2 63506 06 506 05578 78 578
G3 58449 49 449 66082 82 082 71586 86 586 87328 28 328
G4 05552 52 552 12919 19 919 38014 14 014 63440 40 440 78292 92 292 88930 30 930 97346 46 346 60784 84 784 68172 72 172 73327 27 327 76435 35 435 79650 50 650 81211 11 211 90045 45 045
G5 6311 11 311 9498 98 498
G6 3926 26 926 4248 48 248 8925 25 925 0104 04 104 0832 32 832 9335 35 335
G7 762 62 762 589 89 589
G8 45 45 45 22 22 22
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 11/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 09/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 102558 58 558 793790 90 790
G1 34541 41 541 37083 83 083
G2 51940 40 940 54256 56 256
G3 07521 21 521 89395 95 395 40690 90 690 50772 72 772
G4 04719 19 719 14399 99 399 23646 46 646 26930 30 930 30135 35 135 33256 56 256 72716 16 716 15901 01 901 20461 61 461 34087 87 087 36195 95 195 39080 80 080 64676 76 676 94469 69 469
G5 2356 56 356 5320 20 320
G6 5972 72 972 8689 89 689 9353 53 353 1952 52 952 6958 58 958 8503 03 503
G7 654 54 654 124 24 124
G8 20 20 20 32 32 32
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 04/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 02/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 055131 31 131 995547 47 547
G1 85972 72 972 01162 62 162
G2 89077 77 077 63480 80 480
G3 34938 38 938 69950 50 950 63432 32 432 65693 93 693
G4 06293 93 293 17410 10 410 24443 43 443 25989 89 989 26980 80 980 51432 32 432 75164 64 164 21816 16 816 36535 35 535 42704 04 704 50970 70 970 64501 01 501 89592 92 592 98626 26 626
G5 9839 39 839 8633 33 633
G6 1203 03 203 4527 27 527 7491 91 491 2514 14 514 6787 87 787 9996 96 996
G7 964 64 964 901 01 901
G8 66 66 66 31 31 31
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 27/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 25/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 086268 68 268 677636 36 636
G1 19720 20 720 29173 73 173
G2 68095 95 095 18495 95 495
G3 59601 01 601 75885 85 885 26229 29 229 28215 15 215
G4 21631 31 631 25235 35 235 27503 03 503 48365 65 365 52056 56 056 59148 48 148 84840 40 840 15126 26 126 21140 40 140 44087 87 087 44693 93 693 53386 86 386 67025 25 025 82109 09 109
G5 2355 55 355 5332 32 332
G6 1569 69 569 1679 79 679 4557 57 557 1920 20 920 6135 35 135 9374 74 374
G7 024 24 024 334 34 334
G8 34 34 34 54 54 54
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 20/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 18/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 868693 93 693 455365 65 365
G1 30621 21 621 53411 11 411
G2 38929 29 929 40558 58 558
G3 05681 81 681 78260 60 260 05736 36 736 63133 33 133
G4 29301 01 301 68290 90 290 69750 50 750 70235 35 235 71504 04 504 93566 66 566 98085 85 085 02900 00 900 33971 71 971 37909 09 909 51325 25 325 58082 82 082 76725 25 725 78078 78 078
G5 9559 59 559 6258 58 258
G6 3321 21 321 5531 31 531 5935 35 935 2512 12 512 3974 74 974 7530 30 530
G7 020 20 020 947 47 947
G8 67 67 67 46 46 46
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 13/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 11/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 06/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 04/11/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 3 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 3 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 3 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 3 – XSMT Thứ 3 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 3, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 3 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 3, viết tắt là XSMT Thứ 3 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 3 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 3

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 3

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 3 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 3

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 3 – XSMT Thứ 3. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang