XSMT Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 3 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 192118 18 118 436923 23 923
G1 61676 76 676 61768 68 768
G2 47326 26 326 90187 87 187
G3 25368 68 368 57777 77 777 69428 28 428 85329 29 329
G4 39988 88 988 45414 14 414 46114 14 114 46586 86 586 57540 40 540 64374 74 374 96282 82 282 00990 90 990 16654 54 654 50351 51 351 68867 67 867 71910 10 910 75734 34 734 90786 86 786
G5 1794 94 794 4858 58 858
G6 1152 52 152 7962 62 962 9561 61 561 2489 89 489 5561 61 561 5613 13 613
G7 960 60 960 049 49 049
G8 16 16 16 34 34 34
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 18/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 16/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 174879 79 879 524616 16 616
G1 73649 49 649 06857 57 857
G2 52977 77 977 26916 16 916
G3 68069 69 069 75808 08 808 01647 47 647 58072 72 072
G4 02824 24 824 05869 69 869 24773 73 773 51183 83 183 54571 71 571 60702 02 702 96408 08 408 04329 29 329 31951 51 951 42561 61 561 49767 67 767 66585 85 585 67700 00 700 79776 76 776
G5 9906 06 906 5157 57 157
G6 1980 80 980 7411 11 411 8740 40 740 1296 96 296 2857 57 857 3110 10 110
G7 974 74 974 245 45 245
G8 93 93 93 06 06 06
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 11/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 09/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 950262 62 262 592831 31 831
G1 32874 74 874 85175 75 175
G2 53249 49 249 23945 45 945
G3 41992 92 992 42693 93 693 11176 76 176 63955 55 955
G4 53129 29 129 71174 74 174 79422 22 422 85331 31 331 89589 89 589 91626 26 626 99511 11 511 15467 67 467 22085 85 085 51487 87 487 52823 23 823 60763 63 763 65009 09 009 93326 26 326
G5 1360 60 360 5619 19 619
G6 0955 55 955 7382 82 382 8223 23 223 4336 36 336 6558 58 558 7536 36 536
G7 501 01 501 750 50 750
G8 08 08 08 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 04/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 02/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 896312 12 312 396536 36 536
G1 93350 50 350 23010 10 010
G2 35882 82 882 40158 58 158
G3 03420 20 420 84910 10 910 51666 66 666 77785 85 785
G4 06042 42 042 09951 51 951 46497 97 497 48567 67 567 68119 19 119 82686 86 686 95677 77 677 00106 06 106 01058 58 058 28529 29 529 37905 05 905 46486 86 486 82211 11 211 83299 99 299
G5 5682 82 682 2340 40 340
G6 8165 65 165 8530 30 530 8602 02 602 0962 62 962 2299 99 299 9285 85 285
G7 414 14 414 474 74 474
G8 68 68 68 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 26/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 24/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 626287 87 287 028904 04 904
G1 77330 30 330 82036 36 036
G2 74090 90 090 76658 58 658
G3 43993 93 993 71243 43 243 50143 43 143 54954 54 954
G4 06107 07 107 16104 04 104 25346 46 346 33678 78 678 40684 84 684 62251 51 251 67613 13 613 01540 40 540 10384 84 384 33035 35 035 34271 71 271 60020 20 020 86142 42 142 91131 31 131
G5 8297 97 297 5762 62 762
G6 0477 77 477 5390 90 390 6850 50 850 0406 06 406 1957 57 957 6546 46 546
G7 658 58 658 746 46 746
G8 52 52 52 83 83 83
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 19/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 17/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 723056 56 056 463593 93 593
G1 74705 05 705 81438 38 438
G2 35371 71 371 91220 20 220
G3 25029 29 029 76727 27 727 20484 84 484 90580 80 580
G4 20096 96 096 35731 31 731 40886 86 886 61453 53 453 90470 70 470 94516 16 516 96072 72 072 04276 76 276 33818 18 818 34556 56 556 50159 59 159 69061 61 061 77839 39 839 92199 99 199
G5 7533 33 533 6558 58 558
G6 2358 58 358 4423 23 423 7364 64 364 3390 90 390 4830 30 830 6538 38 538
G7 534 34 534 628 28 628
G8 69 69 69 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 12/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 10/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 074622 22 622 902892 92 892
G1 50362 62 362 22358 58 358
G2 69144 44 144 51240 40 240
G3 22990 90 990 43931 31 931 16058 58 058 80795 95 795
G4 00583 83 583 31013 13 013 44756 56 756 53443 43 443 55685 85 685 80132 32 132 87454 54 454 41629 29 629 45284 84 284 63455 55 455 65310 10 310 82288 88 288 83879 79 879 91238 38 238
G5 9640 40 640 3437 37 437
G6 4321 21 321 5410 10 410 6363 63 363 0909 09 909 2032 32 032 7019 19 019
G7 104 04 104 020 20 020
G8 97 97 97 78 78 78
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 05/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 03/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 561007 07 007 228449 49 449
G1 72116 16 116 63190 90 190
G2 86080 80 080 97635 35 635
G3 31707 07 707 73301 01 301 81689 89 689 89910 10 910
G4 15133 33 133 19855 55 855 31928 28 928 58140 40 140 61689 89 689 76499 99 499 84225 25 225 05741 41 741 40802 02 802 41692 92 692 46012 12 012 47602 02 602 59551 51 551 90057 57 057
G5 5142 42 142 1117 17 117
G6 2335 35 335 2933 33 933 4677 77 677 0781 81 781 6457 57 457 9934 34 934
G7 014 14 014 877 77 877
G8 77 77 77 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 29/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 27/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 773741 41 741 927193 93 193
G1 90562 62 562 93708 08 708
G2 60057 57 057 67742 42 742
G3 13334 34 334 59305 05 305 21530 30 530 99399 99 399
G4 25314 14 314 33351 51 351 67368 68 368 71178 78 178 78715 15 715 81128 28 128 98611 11 611 14384 84 384 34677 77 677 47833 33 833 52156 56 156 68552 52 552 81092 92 092 82483 83 483
G5 5076 76 076 2537 37 537
G6 3488 88 488 6956 56 956 7952 52 952 2213 13 213 4671 71 671 6897 97 897
G7 877 77 877 658 58 658
G8 53 53 53 56 56 56
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 22/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 20/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 898493 93 493 059811 11 811
G1 56997 97 997 58714 14 714
G2 40235 35 235 37026 26 026
G3 51754 54 754 76280 80 280 45916 16 916 70603 03 603
G4 23237 37 237 32536 36 536 32649 49 649 48994 94 994 60648 48 648 71080 80 080 85841 41 841 19438 38 438 27019 19 019 33162 62 162 49442 42 442 53017 17 017 88737 37 737 95750 50 750
G5 5148 48 148 2574 74 574
G6 1624 24 624 4906 06 906 5165 65 165 2250 50 250 3298 98 298 6281 81 281
G7 194 94 194 775 75 775
G8 94 94 94 13 13 13
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 15/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 13/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 3 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 3 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 3 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 3 – XSMT Thứ 3 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 3, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 3 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 3, viết tắt là XSMT Thứ 3 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 3 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 3

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 3

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 3 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 3

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 3 – XSMT Thứ 3. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang