XSMT Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 3 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 175222 22 222 011269 69 269
G1 34897 97 897 58529 29 529
G2 32489 89 489 66498 98 498
G3 92190 90 190 94847 47 847 68638 38 638 94844 44 844
G4 11755 55 755 59426 26 426 62892 92 892 63898 98 898 65118 18 118 68429 29 429 83512 12 512 37834 34 834 49174 74 174 62670 70 670 63849 49 849 72100 00 100 74397 97 397 99556 56 556
G5 1022 22 022 8348 48 348
G6 2811 11 811 3309 09 309 6583 83 583 0187 87 187 3901 01 901 8073 73 073
G7 692 92 692 840 40 840
G8 21 21 21 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 27/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 25/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 286733 33 733 706558 58 558
G1 69775 75 775 80174 74 174
G2 03005 05 005 21566 66 566
G3 71594 94 594 92634 34 634 00157 57 157 27425 25 425
G4 13578 78 578 16628 28 628 25372 72 372 33505 05 505 57920 20 920 85768 68 768 97965 65 965 44531 31 531 46290 90 290 56186 86 186 74501 01 501 83394 94 394 89134 34 134 98733 33 733
G5 4863 63 863 7514 14 514
G6 2372 72 372 4304 04 304 5288 88 288 4882 82 882 6741 41 741 7069 69 069
G7 813 13 813 506 06 506
G8 95 95 95 12 12 12
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 20/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 18/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 877364 64 364 985683 83 683
G1 85410 10 410 52373 73 373
G2 68686 86 686 80639 39 639
G3 84435 35 435 85647 47 647 36045 45 045 75858 58 858
G4 03673 73 673 10702 02 702 26892 92 892 35993 93 993 46742 42 742 53124 24 124 58708 08 708 17324 24 324 32711 11 711 46462 62 462 62777 77 777 83355 55 355 99158 58 158 99880 80 880
G5 3686 86 686 6757 57 757
G6 1713 13 713 3932 32 932 4694 94 694 0117 17 117 9077 77 077 9878 78 878
G7 502 02 502 960 60 960
G8 92 92 92 07 07 07
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 13/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 11/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 995803 03 803 677181 81 181
G1 29635 35 635 70253 53 253
G2 47621 21 621 56359 59 359
G3 49369 69 369 63925 25 925 83822 22 822 91754 54 754
G4 22927 27 927 32458 58 458 42691 91 691 64483 83 483 66375 75 375 69001 01 001 76073 73 073 00872 72 872 01725 25 725 24476 76 476 28835 35 835 32921 21 921 59758 58 758 96239 39 239
G5 0570 70 570 7243 43 243
G6 3518 18 518 3849 49 849 6424 24 424 3392 92 392 3521 21 521 5648 48 648
G7 632 32 632 472 72 472
G8 63 63 63 04 04 04
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 06/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 04/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 478728 28 728 113026 26 026
G1 83339 39 339 93486 86 486
G2 71332 32 332 41474 74 474
G3 48028 28 028 90643 43 643 19524 24 524 98705 05 705
G4 10128 28 128 14881 81 881 23237 37 237 26049 49 049 27787 87 787 34860 60 860 95347 47 347 10016 16 016 14636 36 636 17730 30 730 49640 40 640 50528 28 528 63466 66 466 71881 81 881
G5 1859 59 859 6248 48 248
G6 3381 81 381 5418 18 418 5597 97 597 1753 53 753 4362 62 362 8200 00 200
G7 545 45 545 167 67 167
G8 35 35 35 37 37 37
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 29/04/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 27/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 22/04/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 20/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 15/04/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 13/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 08/04/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 06/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 793553 53 553 416743 43 743
G1 68792 92 792 86205 05 205
G2 71713 13 713 05847 47 847
G3 10892 92 892 53592 92 592 00798 98 798 90896 96 896
G4 19659 59 659 31472 72 472 44737 37 737 62628 28 628 72685 85 685 77757 57 757 92339 39 339 04354 54 354 15578 78 578 15773 73 773 19344 44 344 52057 57 057 54422 22 422 82549 49 549
G5 8527 27 527 9337 37 337
G6 0142 42 142 4748 48 748 5209 09 209 0417 17 417 0591 91 591 1303 03 303
G7 263 63 263 189 89 189
G8 53 53 53 33 33 33
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 01/04/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 30/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 026721 21 721 402845 45 845
G1 51130 30 130 03639 39 639
G2 66813 13 813 82196 96 196
G3 17051 51 051 35065 65 065 34741 41 741 90487 87 487
G4 23487 87 487 35339 39 339 55982 82 982 59099 99 099 67560 60 560 68157 57 157 97960 60 960 07235 35 235 10434 34 434 19968 68 968 27493 93 493 59852 52 852 67152 52 152 72628 28 628
G5 9648 48 648 5957 57 957
G6 0109 09 109 8010 10 010 9619 19 619 3125 25 125 8438 38 438 9127 27 127
G7 319 19 319 812 12 812
G8 92 92 92 13 13 13
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 25/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 23/03/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 3 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 3 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 3 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 3 – XSMT Thứ 3 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 3, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 3 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 3, viết tắt là XSMT Thứ 3 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 3 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 3

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 3

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 3 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 3

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 3 – XSMT Thứ 3. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang