XSMT Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 3 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 193744 44 744 442074 74 074
G1 76490 90 490 36800 00 800
G2 95506 06 506 38233 33 233
G3 00132 32 132 32214 14 214 00219 19 219 54953 53 953
G4 09446 46 446 17460 60 460 36747 47 747 45813 13 813 51299 99 299 64790 90 790 83745 45 745 01313 13 313 33419 19 419 52162 62 162 52176 76 176 74094 94 094 76134 34 134 88531 31 531
G5 1273 73 273 4802 02 802
G6 0676 76 676 2276 76 276 6676 76 676 1550 50 550 7989 89 989 9659 59 659
G7 176 76 176 142 42 142
G8 66 66 66 19 19 19
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 02/12/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 30/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 25/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 23/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 183971 71 971 117224 24 224
G1 10547 47 547 91330 30 330
G2 23630 30 630 98190 90 190
G3 03905 05 905 89458 58 458 00690 90 690 33694 94 694
G4 08002 02 002 35418 18 418 78988 88 988 80479 79 479 88549 49 549 89002 02 002 91805 05 805 10165 65 165 35289 89 289 39659 59 659 43194 94 194 57101 01 101 57828 28 828 69535 35 535
G5 3799 99 799 8802 02 802
G6 1377 77 377 2343 43 343 6805 05 805 1302 02 302 2309 09 309 9916 16 916
G7 610 10 610 350 50 350
G8 67 67 67 38 38 38
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 18/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 16/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 633597 97 597 246799 99 799
G1 76992 92 992 58951 51 951
G2 80291 91 291 50390 90 390
G3 00935 35 935 71972 72 972 10903 03 903 55815 15 815
G4 00282 82 282 03625 25 625 33586 86 586 50923 23 923 52200 00 200 88342 42 342 94918 18 918 24264 64 264 36637 37 637 54921 21 921 65258 58 258 90806 06 806 98418 18 418 99700 00 700
G5 5025 25 025 4794 94 794
G6 1878 78 878 3625 25 625 5446 46 446 2489 89 489 3404 04 404 8774 74 774
G7 564 64 564 162 62 162
G8 87 87 87 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 11/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 09/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 357750 50 750 417509 09 509
G1 32341 41 341 23965 65 965
G2 42861 61 861 87559 59 559
G3 11780 80 780 72639 39 639 62883 83 883 67420 20 420
G4 31606 06 606 44830 30 830 52388 88 388 59166 66 166 59516 16 516 61429 29 429 68889 89 889 00724 24 724 08543 43 543 46396 96 396 47109 09 109 52069 69 069 77388 88 388 88653 53 653
G5 3244 44 244 0698 98 698
G6 4950 50 950 7287 87 287 7602 02 602 1975 75 975 2535 35 535 9938 38 938
G7 986 86 986 346 46 346
G8 05 05 05 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 04/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 02/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 289818 18 818 523550 50 550
G1 12457 57 457 29249 49 249
G2 08597 97 597 49613 13 613
G3 41270 70 270 55792 92 792 43717 17 717 86904 04 904
G4 29285 85 285 32343 43 343 40943 43 943 47958 58 958 59231 31 231 75040 40 040 81257 57 257 15274 74 274 23429 29 429 32244 44 244 38562 62 562 49880 80 880 50599 99 599 55939 39 939
G5 3046 46 046 6935 35 935
G6 1988 88 988 9295 95 295 9360 60 360 1099 99 099 2821 21 821 3320 20 320
G7 360 60 360 264 64 264
G8 39 39 39 50 50 50
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 28/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 26/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 384980 80 980 840439 39 439
G1 61316 16 316 55575 75 575
G2 88924 24 924 54774 74 774
G3 27272 72 272 74280 80 280 02130 30 130 81387 87 387
G4 02669 69 669 20821 21 821 58532 32 532 64835 35 835 69493 93 493 71928 28 928 98823 23 823 31861 61 861 58735 35 735 62079 79 079 72964 64 964 78687 87 687 80972 72 972 95951 51 951
G5 1539 39 539 0563 63 563
G6 7530 30 530 9452 52 452 9980 80 980 5051 51 051 5930 30 930 8410 10 410
G7 262 62 262 684 84 684
G8 73 73 73 19 19 19
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 21/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 19/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 030645 45 645 150870 70 870
G1 04596 96 596 03157 57 157
G2 11596 96 596 58034 34 034
G3 66534 34 534 66603 03 603 30613 13 613 95298 98 298
G4 51377 77 377 61064 64 064 61149 49 149 73044 44 044 73551 51 551 73770 70 770 96580 80 580 02935 35 935 06042 42 042 06987 87 987 36345 45 345 71368 68 368 74257 57 257 99009 09 009
G5 2720 20 720 4139 39 139
G6 0862 62 862 2268 68 268 6100 00 100 2929 29 929 8631 31 631 8978 78 978
G7 533 33 533 405 05 405
G8 71 71 71 43 43 43
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 14/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 12/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 126162 62 162 765964 64 964
G1 09726 26 726 20538 38 538
G2 42250 50 250 24826 26 826
G3 19351 51 351 57215 15 215 32437 37 437 81080 80 080
G4 02201 01 201 06016 16 016 07137 37 137 33961 61 961 34795 95 795 40195 95 195 84347 47 347 09658 58 658 38300 00 300 55375 75 375 60133 33 133 77724 24 724 93048 48 048 98843 43 843
G5 8767 67 767 4494 94 494
G6 2171 71 171 6584 84 584 8126 26 126 3187 87 187 8064 64 064 8224 24 224
G7 221 21 221 777 77 777
G8 92 92 92 40 40 40
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 07/10/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 05/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 594478 78 478 617617 17 617
G1 19232 32 232 03520 20 520
G2 75941 41 941 85089 89 089
G3 01141 41 141 44931 31 931 08405 05 405 27479 79 479
G4 03857 57 857 10172 72 172 13447 47 447 23005 05 005 60773 73 773 93824 24 824 94070 70 070 01108 08 108 08050 50 050 20755 55 755 22635 35 635 42527 27 527 53270 70 270 68992 92 992
G5 4011 11 011 3564 64 564
G6 5722 22 722 7102 02 102 8744 44 744 5121 21 121 5441 41 441 6619 19 619
G7 816 16 816 172 72 172
G8 90 90 90 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 30/09/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 28/09/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 3 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 3 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 3 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 3 – XSMT Thứ 3 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 3, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 3 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 3, viết tắt là XSMT Thứ 3 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 3 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 3

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 3

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 3 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 3

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 3 – XSMT Thứ 3. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang