XSMT Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 3 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 102499 99 499 258030 30 030
G1 43360 60 360 41237 37 237
G2 97142 42 142 79227 27 227
G3 03342 42 342 66477 77 477 08518 18 518 17405 05 405
G4 00798 98 798 07488 88 488 09704 04 704 43357 57 357 65664 64 664 83216 16 216 85347 47 347 10553 53 553 12740 40 740 27797 97 797 27978 78 978 29826 26 826 81574 74 574 99370 70 370
G5 2665 65 665 8352 52 352
G6 2017 17 017 6069 69 069 9351 51 351 3314 14 314 6394 94 394 9204 04 204
G7 503 03 503 911 11 911
G8 59 59 59 66 66 66
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 05/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 03/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 124534 34 534 491475 75 475
G1 65469 69 469 41875 75 875
G2 50452 52 452 30976 76 976
G3 12987 87 987 60626 26 626 07444 44 444 91381 81 381
G4 01894 94 894 23155 55 155 70496 96 496 78110 10 110 85259 59 259 87150 50 150 89604 04 604 02723 23 723 19656 56 656 22987 87 987 24656 56 656 36439 39 439 40948 48 948 49856 56 856
G5 2249 49 249 8350 50 350
G6 4764 64 764 7485 85 485 8898 98 898 8864 64 864 9511 11 511 9629 29 629
G7 583 83 583 682 82 682
G8 06 06 06 01 01 01
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 29/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 27/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 024941 41 941 908361 61 361
G1 57047 47 047 99700 00 700
G2 86791 91 791 79229 29 229
G3 15539 39 539 93515 15 515 43075 75 075 55998 98 998
G4 19061 61 061 23794 94 794 41839 39 839 58596 96 596 72785 85 785 87560 60 560 93688 88 688 02896 96 896 44982 82 982 72997 97 997 75616 16 616 83746 46 746 85060 60 060 91491 91 491
G5 6965 65 965 1408 08 408
G6 0637 37 637 1533 33 533 4384 84 384 1927 27 927 3173 73 173 8779 79 779
G7 084 84 084 992 92 992
G8 09 09 09 00 00 00
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 22/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 20/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 850252 52 252 975865 65 865
G1 03629 29 629 43152 52 152
G2 80454 54 454 65322 22 322
G3 64836 36 836 69295 95 295 00636 36 636 55391 91 391
G4 06330 30 330 13162 62 162 25835 35 835 57417 17 417 68989 89 989 91191 91 191 91273 73 273 05939 39 939 13936 36 936 40896 96 896 42373 73 373 66169 69 169 78510 10 510 83620 20 620
G5 7433 33 433 0346 46 346
G6 2285 85 285 5157 57 157 5710 10 710 5486 86 486 5511 11 511 7553 53 553
G7 946 46 946 328 28 328
G8 26 26 26 58 58 58
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 15/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 13/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 369652 52 652 038332 32 332
G1 76743 43 743 75137 37 137
G2 81256 56 256 19345 45 345
G3 26292 92 292 38883 83 883 30092 92 092 74270 70 270
G4 00262 62 262 04927 27 927 11069 69 069 17063 63 063 45259 59 259 59445 45 445 93637 37 637 02382 82 382 08208 08 208 24434 34 434 36807 07 807 40347 47 347 66744 44 744 80078 78 078
G5 5265 65 265 3387 87 387
G6 0206 06 206 4992 92 992 7085 85 085 0273 73 273 6138 38 138 9262 62 262
G7 172 72 172 509 09 509
G8 85 85 85 22 22 22
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 08/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 06/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 510504 04 504 035350 50 350
G1 40929 29 929 17178 78 178
G2 02410 10 410 77732 32 732
G3 35992 92 992 98333 33 333 90915 15 915 94524 24 524
G4 19216 16 216 30296 96 296 33473 73 473 33509 09 509 35502 02 502 61713 13 713 91648 48 648 37285 85 285 41588 88 588 77101 01 101 80585 85 585 82552 52 552 84656 56 656 88105 05 105
G5 8919 19 919 0307 07 307
G6 6529 29 529 9693 93 693 9836 36 836 1605 05 605 2517 17 517 7360 60 360
G7 197 97 197 078 78 078
G8 36 36 36 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 01/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 29/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 025257 57 257 609384 84 384
G1 28689 89 689 10641 41 641
G2 75065 65 065 62942 42 942
G3 24576 76 576 52622 22 622 21090 90 090 29562 62 562
G4 03989 89 989 11245 45 245 42193 93 193 45797 97 797 47842 42 842 51105 05 105 74724 24 724 03996 96 996 31646 46 646 43818 18 818 52423 23 423 60122 22 122 69356 56 356 99100 00 100
G5 1326 26 326 9903 03 903
G6 2706 06 706 3421 21 421 4609 09 609 3745 45 745 7437 37 437 7942 42 942
G7 520 20 520 301 01 301
G8 80 80 80 24 24 24
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 24/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 22/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 010648 48 648 078268 68 268
G1 53952 52 952 54542 42 542
G2 51813 13 813 59445 45 445
G3 19713 13 713 31662 62 662 59537 37 537 76580 80 580
G4 11945 45 945 22237 37 237 32000 00 000 34386 86 386 69129 29 129 83471 71 471 86719 19 719 03578 78 578 16949 49 949 36137 37 137 38174 74 174 79937 37 937 83170 70 170 94494 94 494
G5 3866 66 866 4574 74 574
G6 0102 02 102 2602 02 602 4728 28 728 0640 40 640 7048 48 048 8252 52 252
G7 446 46 446 991 91 991
G8 90 90 90 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 17/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 15/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 483346 46 346 984853 53 853
G1 84875 75 875 32541 41 541
G2 58815 15 815 84117 17 117
G3 09826 26 826 49994 94 994 22003 03 003 84322 22 322
G4 02329 29 329 14597 97 597 25805 05 805 28500 00 500 66337 37 337 85073 73 073 97951 51 951 59939 39 939 67724 24 724 68573 73 573 83558 58 558 83866 66 866 89733 33 733 93626 26 626
G5 0469 69 469 2688 88 688
G6 2559 59 559 5520 20 520 9893 93 893 1017 17 017 1344 44 344 1554 54 554
G7 855 55 855 004 04 004
G8 33 33 33 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 10/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 08/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 361790 90 790 409809 09 809
G1 92835 35 835 34194 94 194
G2 12941 41 941 71188 88 188
G3 67850 50 850 96140 40 140 35500 00 500 79468 68 468
G4 13370 70 370 23648 48 648 41584 84 584 48782 82 782 87500 00 500 91310 10 310 94165 65 165 18361 61 361 40494 94 494 42769 69 769 44816 16 816 60651 51 651 86052 52 052 92488 88 488
G5 8341 41 341 2426 26 426
G6 0487 87 487 1324 24 324 4546 46 546 1239 39 239 4780 80 780 5578 78 578
G7 327 27 327 673 73 673
G8 24 24 24 47 47 47
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 03/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 01/06/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 3 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 3 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 3 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 3 – XSMT Thứ 3 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 3, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 3 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 3, viết tắt là XSMT Thứ 3 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 3 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 3

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 3

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 3 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 3

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 3 – XSMT Thứ 3. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang