XSMT Thứ 2 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 2 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 216755 55 755 286057 57 057
G1 59784 84 784 26133 33 133
G2 67954 54 954 71116 16 116
G3 49354 54 354 99349 49 349 12116 16 116 64669 69 669
G4 24556 56 556 66806 06 806 82712 12 712 82980 80 980 89940 40 940 94807 07 807 95852 52 852 01271 71 271 01298 98 298 03963 63 963 18397 97 397 28805 05 805 39961 61 961 79486 86 486
G5 8895 95 895 0795 95 795
G6 1036 36 036 4939 39 939 9457 57 457 3975 75 975 9031 31 031 9296 96 296
G7 664 64 664 933 33 933
G8 13 13 13 94 94 94
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 20/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 18/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 216746 46 746 191762 62 762
G1 66415 15 415 94987 87 987
G2 07692 92 692 62807 07 807
G3 01649 49 649 72251 51 251 42800 00 800 85765 65 765
G4 22970 70 970 23196 96 196 68265 65 265 68436 36 436 72818 18 818 83535 35 535 96917 17 917 30952 52 952 33532 32 532 52383 83 383 57079 79 079 65467 67 467 97229 29 229 97944 44 944
G5 5414 14 414 6364 64 364
G6 0465 65 465 8922 22 922 9385 85 385 1246 46 246 2152 52 152 2746 46 746
G7 075 75 075 989 89 989
G8 03 03 03 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 13/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 11/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 083164 64 164 396978 78 978
G1 05015 15 015 52672 72 672
G2 53769 69 769 72114 14 114
G3 33817 17 817 95313 13 313 48791 91 791 81918 18 918
G4 12158 58 158 76928 28 928 83520 20 520 85273 73 273 91374 74 374 95919 19 919 96822 22 822 27820 20 820 28839 39 839 35633 33 633 37171 71 171 52332 32 332 58580 80 580 78536 36 536
G5 3943 43 943 8348 48 348
G6 3056 56 056 3194 94 194 9005 05 005 2663 63 663 3511 11 511 3694 94 694
G7 077 77 077 920 20 920
G8 48 48 48 63 63 63
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 06/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 04/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 779096 96 096 272586 86 586
G1 48138 38 138 83337 37 337
G2 16794 94 794 56748 48 748
G3 12209 09 209 66476 76 476 26505 05 505 87962 62 962
G4 14202 02 202 23120 20 120 26018 18 018 54756 56 756 82120 20 120 83624 24 624 89798 98 798 07611 11 611 19646 46 646 63512 12 512 88723 23 723 90490 90 490 94063 63 063 97335 35 335
G5 5972 72 972 8520 20 520
G6 7661 61 661 7905 05 905 9305 05 305 3607 07 607 5051 51 051 6653 53 653
G7 698 98 698 428 28 428
G8 64 64 64 19 19 19
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 30/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 28/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 871125 25 125 839940 40 940
G1 70197 97 197 92911 11 911
G2 96919 19 919 59805 05 805
G3 27343 43 343 32659 59 659 34465 65 465 56189 89 189
G4 15364 64 364 28839 39 839 38656 56 656 39706 06 706 44543 43 543 72456 56 456 96590 90 590 70709 09 709 76548 48 548 76641 41 641 77565 65 565 88378 78 378 88750 50 750 99709 09 709
G5 0517 17 517 0208 08 208
G6 3601 01 601 9441 41 441 9736 36 736 0731 31 731 6905 05 905 7842 42 842
G7 887 87 887 647 47 647
G8 95 95 95 37 37 37
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 23/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 21/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 578805 05 805 211345 45 345
G1 04299 99 299 38466 66 466
G2 55294 94 294 03271 71 271
G3 73210 10 210 73900 00 900 16549 49 549 50962 62 962
G4 07070 70 070 13448 48 448 36090 90 090 52224 24 224 76594 94 594 90816 16 816 98129 29 129 02520 20 520 12614 14 614 38116 16 116 54145 45 145 79910 10 910 81080 80 080 93604 04 604
G5 7231 31 231 1846 46 846
G6 2985 85 985 6119 19 119 6340 40 340 1204 04 204 3490 90 490 9553 53 553
G7 946 46 946 446 46 446
G8 17 17 17 04 04 04
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 16/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 14/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 783804 04 804 071266 66 266
G1 28911 11 911 83711 11 711
G2 40553 53 553 59771 71 771
G3 26818 18 818 78631 31 631 05182 82 182 87866 66 866
G4 06481 81 481 37499 99 499 42064 64 064 49723 23 723 54818 18 818 77681 81 681 89056 56 056 04260 60 260 27785 85 785 46185 85 185 53367 67 367 69839 39 839 77229 29 229 86266 66 266
G5 0149 49 149 2449 49 449
G6 0889 89 889 3588 88 588 7833 33 833 4081 81 081 5387 87 387 8769 69 769
G7 870 70 870 832 32 832
G8 87 87 87 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 09/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 07/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 547501 01 501 652740 40 740
G1 79917 17 917 23470 70 470
G2 67656 56 656 73998 98 998
G3 74611 11 611 93036 36 036 70918 18 918 83125 25 125
G4 05768 68 768 56447 47 447 59727 27 727 64191 91 191 81636 36 636 95793 93 793 99486 86 486 05028 28 028 19666 66 666 20375 75 375 42643 43 643 58593 93 593 69063 63 063 79772 72 772
G5 7804 04 804 5987 87 987
G6 0670 70 670 5236 36 236 7444 44 444 3041 41 041 5057 57 057 9357 57 357
G7 220 20 220 804 04 804
G8 62 62 62 26 26 26
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 02/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 30/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 971585 85 585 621024 24 024
G1 05037 37 037 59125 25 125
G2 71867 67 867 24904 04 904
G3 15376 76 376 44039 39 039 27296 96 296 32900 00 900
G4 11615 15 615 35260 60 260 40887 87 887 43164 64 164 71339 39 339 75373 73 373 93749 49 749 16885 85 885 46772 72 772 48626 26 626 78734 34 734 80815 15 815 87737 37 737 97684 84 684
G5 4010 10 010 0958 58 958
G6 0145 45 145 1917 17 917 9543 43 543 0595 95 595 2800 00 800 5087 87 087
G7 793 93 793 116 16 116
G8 47 47 47 62 62 62
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 25/06/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 23/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 070963 63 963 750557 57 557
G1 80534 34 534 95803 03 803
G2 01317 17 317 09532 32 532
G3 68568 68 568 97369 69 369 59848 48 848 90763 63 763
G4 27374 74 374 50035 35 035 50545 45 545 85666 66 666 88527 27 527 91865 65 865 93620 20 620 23426 26 426 38936 36 936 42576 76 576 54004 04 004 62597 97 597 80942 42 942 98354 54 354
G5 3037 37 037 6808 08 808
G6 0226 26 226 1422 22 422 8341 41 341 1316 16 316 1514 14 514 7144 44 144
G7 584 84 584 754 54 754
G8 62 62 62 26 26 26
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 18/06/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 16/06/2019
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

KQXSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 2 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 2 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 2 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 2 – XSMT Thứ 2 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 2, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 2 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 2, viết tắt là XSMT Thứ 2 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 2 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 2

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 2

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 2 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 2 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 2

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 2 – XSMT Thứ 2. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang