XSMT Thứ 2 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 2 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 29/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 27/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 22/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 20/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 507610 10 610 637975 75 975
G1 21776 76 776 72277 77 277
G2 79283 83 283 23469 69 469
G3 45470 70 470 81023 23 023 67199 99 199 69662 62 662
G4 18140 40 140 38111 11 111 41297 97 297 51470 70 470 67404 04 404 89001 01 001 91954 54 954 01407 07 407 18009 09 009 20706 06 706 33725 25 725 36902 02 902 86422 22 422 89689 89 689
G5 2871 71 871 1108 08 108
G6 0721 21 721 1438 38 438 6788 88 788 4297 97 297 7577 77 577 9980 80 980
G7 698 98 698 502 02 502
G8 33 33 33 02 02 02
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 15/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 13/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 020753 53 753 428204 04 204
G1 86997 97 997 22985 85 985
G2 14674 74 674 57933 33 933
G3 15967 67 967 76611 11 611 29253 53 253 62481 81 481
G4 14505 05 505 57648 48 648 63127 27 127 67113 13 113 76805 05 805 77246 46 246 84599 99 599 28442 42 442 36901 01 901 40618 18 618 72626 26 626 86135 35 135 90570 70 570 92379 79 379
G5 0498 98 498 5244 44 244
G6 2769 69 769 4647 47 647 9129 29 129 4164 64 164 7252 52 252 7846 46 846
G7 048 48 048 791 91 791
G8 72 72 72 57 57 57
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 08/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 06/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 807480 80 480 530518 18 518
G1 95765 65 765 91161 61 161
G2 22480 80 480 39215 15 215
G3 55793 93 793 96304 04 304 62219 19 219 79739 39 739
G4 12232 32 232 23002 02 002 29830 30 830 54629 29 629 57302 02 302 80625 25 625 83484 84 484 05528 28 528 30045 45 045 36071 71 071 48797 97 797 78628 28 628 90924 24 924 94870 70 870
G5 9081 81 081 4914 14 914
G6 1327 27 327 2933 33 933 8176 76 176 2480 80 480 6675 75 675 8050 50 050
G7 202 02 202 737 37 737
G8 56 56 56 98 98 98
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 01/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 29/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 682650 50 650 098284 84 284
G1 91267 67 267 57664 64 664
G2 10932 32 932 35314 14 314
G3 07803 03 803 55659 59 659 15790 90 790 57884 84 884
G4 00313 13 313 02707 07 707 07992 92 992 37971 71 971 38311 11 311 66928 28 928 76317 17 317 12636 36 636 31548 48 548 66967 67 967 73765 65 765 86889 89 889 88464 64 464 92507 07 507
G5 4407 07 407 5745 45 745
G6 2259 59 259 4269 69 269 5389 89 389 1605 05 605 7007 07 007 8454 54 454
G7 230 30 230 486 86 486
G8 57 57 57 43 43 43
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 24/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 22/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 144734 34 734 132909 09 909
G1 29452 52 452 51891 91 891
G2 93726 26 726 74096 96 096
G3 24160 60 160 60454 54 454 84885 85 885 91236 36 236
G4 11840 40 840 14408 08 408 38638 38 638 58518 18 518 60474 74 474 94046 46 046 96918 18 918 00228 28 228 07103 03 103 21621 21 621 25776 76 776 37459 59 459 52641 41 641 72853 53 853
G5 2682 82 682 9487 87 487
G6 0206 06 206 6428 28 428 7838 38 838 3249 49 249 4008 08 008 9583 83 583
G7 235 35 235 754 54 754
G8 88 88 88 27 27 27
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 17/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 15/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 979227 27 227 265687 87 687
G1 90114 14 114 19465 65 465
G2 12985 85 985 27998 98 998
G3 30035 35 035 54363 63 363 27022 22 022 64821 21 821
G4 25895 95 895 29952 52 952 69188 88 188 70020 20 020 71761 61 761 92801 01 801 92899 99 899 02604 04 604 03663 63 663 20905 05 905 23694 94 694 47442 42 442 52579 79 579 72915 15 915
G5 5691 91 691 2513 13 513
G6 0713 13 713 1686 86 686 6544 44 544 2319 19 319 4821 21 821 6546 46 546
G7 988 88 988 630 30 630
G8 07 07 07 16 16 16
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 10/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 08/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 699103 03 103 530280 80 280
G1 33861 61 861 78709 09 709
G2 32201 01 201 42114 14 114
G3 76245 45 245 78930 30 930 08861 61 861 14277 77 277
G4 00880 80 880 36671 71 671 41296 96 296 42326 26 326 52508 08 508 54050 50 050 90817 17 817 03462 62 462 09837 37 837 36413 13 413 77356 56 356 77728 28 728 81712 12 712 94567 67 567
G5 4461 61 461 1393 93 393
G6 2334 34 334 4652 52 652 8679 79 679 3591 91 591 3781 81 781 9528 28 528
G7 455 55 455 594 94 594
G8 11 11 11 12 12 12
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 03/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 01/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 515487 87 487 213815 15 815
G1 88150 50 150 43931 31 931
G2 70821 21 821 35502 02 502
G3 09122 22 122 15893 93 893 23552 52 552 96228 28 228
G4 08676 76 676 10067 67 067 10439 39 439 47908 08 908 58196 96 196 80703 03 703 99389 89 389 01909 09 909 04670 70 670 24068 68 068 25490 90 490 63243 43 243 73046 46 046 78658 58 658
G5 9426 26 426 9763 63 763
G6 0378 78 378 2578 78 578 4113 13 113 0462 62 462 5572 72 572 9246 46 246
G7 439 39 439 682 82 682
G8 69 69 69 80 80 80
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 27/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 25/08/2019
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

KQXSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 2 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 2 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 2 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 2 – XSMT Thứ 2 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 2, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 2 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 2, viết tắt là XSMT Thứ 2 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 2 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 2

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 2

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 2 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 2 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 2

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 2 – XSMT Thứ 2. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang