XSMT Thứ 2 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 2 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Phú Yên Huế
DB 972427 27 427 247502 02 502
G1 24873 73 873 93524 24 524
G2 95135 35 135 86152 52 152
G3 19243 43 243 85903 03 903 21218 18 218 67114 14 114
G4 03762 62 762 07006 06 006 29951 51 951 31204 04 204 49916 16 916 72275 75 275 76362 62 362 05344 44 344 25332 32 332 32651 51 651 39006 06 006 65245 45 245 66241 41 241 88412 12 412
G5 4474 74 474 7307 07 307
G6 0571 71 571 3564 64 564 5622 22 622 0610 10 610 0783 83 783 4410 10 410
G7 164 64 164 423 23 423
G8 64 64 64 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Phú Yên, Huế,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 07/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 05/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 269193 93 193 834357 57 357
G1 66650 50 650 93257 57 257
G2 92618 18 618 06619 19 619
G3 09307 07 307 92129 29 129 15273 73 273 95233 33 233
G4 03575 75 575 45954 54 954 48340 40 340 49811 11 811 60059 59 059 70236 36 236 92305 05 305 05313 13 313 13148 48 148 18959 59 959 28818 18 818 30684 84 684 47062 62 062 77570 70 570
G5 5523 23 523 7465 65 465
G6 4103 03 103 5232 32 232 8900 00 900 4334 34 334 7463 63 463 8522 22 522
G7 993 93 993 942 42 942
G8 01 01 01 74 74 74
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 31/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 29/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Phú Yên Huế
DB 436484 84 484 878512 12 512
G1 11208 08 208 07348 48 348
G2 29012 12 012 06245 45 245
G3 25934 34 934 52302 02 302 72033 33 033 82661 61 661
G4 13992 92 992 21285 85 285 42696 96 696 50601 01 601 75495 95 495 76302 02 302 93599 99 599 66675 75 675 67832 32 832 70928 28 928 80583 83 583 82281 81 281 83256 56 256 97237 37 237
G5 8842 42 842 6389 89 389
G6 4745 45 745 5833 33 833 6107 07 107 2102 02 102 2131 31 131 7680 80 680
G7 861 61 861 674 74 674
G8 21 21 21 00 00 00
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Phú Yên, Huế,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 24/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 22/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Phú Yên Huế
DB 510945 45 945 100822 22 822
G1 11891 91 891 45105 05 105
G2 50230 30 230 22040 40 040
G3 50342 42 342 85302 02 302 02912 12 912 92963 63 963
G4 19873 73 873 44465 65 465 65681 81 681 68907 07 907 69262 62 262 71125 25 125 89418 18 418 19111 11 111 21580 80 580 46463 63 463 76571 71 571 84393 93 393 88468 68 468 93545 45 545
G5 6899 99 899 6944 44 944
G6 4905 05 905 5392 92 392 5407 07 407 0313 13 313 1876 76 876 8259 59 259
G7 183 83 183 141 41 141
G8 33 33 33 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Phú Yên, Huế,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 17/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 15/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 250770 70 770 278719 19 719
G1 82608 08 608 01495 95 495
G2 91127 27 127 47547 47 547
G3 72713 13 713 96563 63 563 49359 59 359 65288 88 288
G4 38210 10 210 42486 86 486 46828 28 828 56903 03 903 63479 79 479 63566 66 566 85702 02 702 02269 69 269 27037 37 037 28177 77 177 48700 00 700 73348 48 348 79621 21 621 86249 49 249
G5 2403 03 403 9825 25 825
G6 4821 21 821 6668 68 668 6688 88 688 0056 56 056 4908 08 908 6054 54 054
G7 694 94 694 338 38 338
G8 87 87 87 06 06 06
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 10/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 08/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Phú Yên Huế
DB 452510 10 510 177256 56 256
G1 51737 37 737 05402 02 402
G2 34169 69 169 56817 17 817
G3 35339 39 339 49097 97 097 18917 17 917 27598 98 598
G4 12921 21 921 24602 02 602 32992 92 992 45440 40 440 76840 40 840 87030 30 030 90177 77 177 35478 78 478 47712 12 712 82574 74 574 86921 21 921 89255 55 255 94095 95 095 99640 40 640
G5 7710 10 710 3005 05 005
G6 0713 13 713 2721 21 721 7301 01 301 2251 51 251 6448 48 448 8462 62 462
G7 147 47 147 173 73 173
G8 79 79 79 29 29 29
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Phú Yên, Huế,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 03/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 01/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 033149 49 149 950274 74 274
G1 94639 39 639 54108 08 108
G2 60025 25 025 56420 20 420
G3 71093 93 093 98732 32 732 01868 68 868 66320 20 320
G4 10600 00 600 37661 61 661 40701 01 701 41019 19 019 49631 31 631 54649 49 649 67828 28 828 11923 23 923 18488 88 488 52221 21 221 68520 20 520 69853 53 853 79208 08 208 82339 39 339
G5 1365 65 365 2149 49 149
G6 2540 40 540 6511 11 511 8942 42 942 6123 23 123 8959 59 959 9443 43 443
G7 737 37 737 743 43 743
G8 93 93 93 82 82 82
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 26/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 24/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 701633 33 633 205149 49 149
G1 08366 66 366 76982 82 982
G2 81899 99 899 57182 82 182
G3 31031 31 031 71395 95 395 14539 39 539 55904 04 904
G4 35827 27 827 56173 73 173 60892 92 892 62575 75 575 63350 50 350 65742 42 742 97296 96 296 20890 90 890 35733 33 733 43085 85 085 49320 20 320 54041 41 041 77694 94 694 81171 71 171
G5 3565 65 565 6970 70 970
G6 0533 33 533 3530 30 530 9647 47 647 3922 22 922 4522 22 522 5233 33 233
G7 436 36 436 737 37 737
G8 27 27 27 53 53 53
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 19/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 17/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 592903 03 903 574558 58 558
G1 48462 62 462 12839 39 839
G2 05402 02 402 72512 12 512
G3 71090 90 090 92169 69 169 80778 78 778 84112 12 112
G4 05634 34 634 22819 19 819 48474 74 474 74686 86 686 74725 25 725 91617 17 617 93994 94 994 29671 71 671 42657 57 657 50948 48 948 55310 10 310 59222 22 222 86321 21 321 96816 16 816
G5 5942 42 942 1278 78 278
G6 0026 26 026 7708 08 708 8955 55 955 3984 84 984 8507 07 507 9073 73 073
G7 970 70 970 679 79 679
G8 75 75 75 36 36 36
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 12/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 10/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 05/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 03/11/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 2 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 2 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 2 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 2 – XSMT Thứ 2 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 2, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 2 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 2, viết tắt là XSMT Thứ 2 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 2 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 2

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 2

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 2 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 2 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 2

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 2 – XSMT Thứ 2. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang