XSMT Thứ 2 - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Thứ 2 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Phú Yên Huế
DB 625200 00 200 690355 55 355
G1 86584 84 584 48928 28 928
G2 87514 14 514 94866 66 866
G3 47236 36 236 91787 87 787 53341 41 341 80017 17 017
G4 02823 23 823 31660 60 660 31870 70 870 55852 52 852 70595 95 595 71931 31 931 92874 74 874 11579 79 579 16869 69 869 18782 82 782 20942 42 942 49636 36 636 85795 95 795 87538 38 538
G5 0813 13 813 4411 11 411
G6 6379 79 379 6875 75 875 9092 92 092 0439 39 439 0770 70 770 6755 55 755
G7 162 62 162 341 41 341
G8 71 71 71 96 96 96
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Phú Yên, Huế,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 17/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 15/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 745361 61 361 787724 24 724
G1 46948 48 948 16697 97 697
G2 99688 88 688 00717 17 717
G3 05285 85 285 34277 77 277 72416 16 416 95833 33 833
G4 12186 86 186 38259 59 259 45195 95 195 58507 07 507 65209 09 209 72527 27 527 89869 69 869 01313 13 313 04698 98 698 05753 53 753 47504 04 504 50654 54 654 53781 81 781 94903 03 903
G5 2913 13 913 9176 76 176
G6 0361 61 361 0968 68 968 5209 09 209 3030 30 030 3471 71 471 5369 69 369
G7 632 32 632 605 05 605
G8 39 39 39 27 27 27
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 10/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 08/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 737783 83 783 469743 43 743
G1 04724 24 724 50112 12 112
G2 70971 71 971 65939 39 939
G3 19037 37 037 99877 77 877 40839 39 839 44443 43 443
G4 04520 20 520 20866 66 866 28185 85 185 50293 93 293 51128 28 128 63294 94 294 77665 65 665 00107 07 107 04956 56 956 09992 92 992 58078 78 078 80017 17 017 80109 09 109 92238 38 238
G5 0708 08 708 1176 76 176
G6 0647 47 647 0869 69 869 5054 54 054 1643 43 643 6354 54 354 8056 56 056
G7 523 23 523 622 22 622
G8 28 28 28 51 51 51
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 03/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 01/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Phú Yên Huế
DB 949351 51 351 828017 17 017
G1 02956 56 956 07017 17 017
G2 47443 43 443 90330 30 330
G3 40502 02 502 95979 79 979 55308 08 308 79455 55 455
G4 12373 73 373 50696 96 696 51992 92 992 60041 41 041 63490 90 490 79307 07 307 96389 89 389 06317 17 317 09763 63 763 11162 62 162 23625 25 625 60697 97 697 61591 91 591 72638 38 638
G5 9752 52 752 3441 41 441
G6 5126 26 126 5786 86 786 6444 44 444 0094 94 094 0424 24 424 2568 68 568
G7 548 48 548 609 09 609
G8 76 76 76 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Phú Yên, Huế,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 25/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 23/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 658149 49 149 737521 21 521
G1 15356 56 356 31532 32 532
G2 36074 74 074 52293 93 293
G3 47911 11 911 56762 62 762 46282 82 282 84003 03 003
G4 19194 94 194 20029 29 029 23429 29 429 41445 45 445 58146 46 146 76908 08 908 84050 50 050 14305 05 305 18206 06 206 18366 66 366 36267 67 267 42192 92 192 59281 81 281 65376 76 376
G5 0194 94 194 2226 26 226
G6 3000 00 000 3948 48 948 5545 45 545 1985 85 985 2955 55 955 4550 50 550
G7 000 00 000 916 16 916
G8 96 96 96 61 61 61
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 18/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 16/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 986281 81 281 563049 49 049
G1 63805 05 805 58577 77 577
G2 88382 82 382 00259 59 259
G3 49802 02 802 68191 91 191 31548 48 548 42769 69 769
G4 11844 44 844 23225 25 225 27449 49 449 30171 71 171 54967 67 967 77130 30 130 79398 98 398 04908 08 908 13864 64 864 36470 70 470 37393 93 393 48115 15 115 84997 97 997 91887 87 887
G5 6325 25 325 6811 11 811
G6 7117 17 117 8852 52 852 9928 28 928 1915 15 915 7966 66 966 8791 91 791
G7 101 01 101 084 84 084
G8 25 25 25 35 35 35
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 11/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 09/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Phú Yên Huế
DB 901237 37 237 810522 22 522
G1 06162 62 162 28060 60 060
G2 23148 48 148 01391 91 391
G3 31875 75 875 35438 38 438 60291 91 291 95587 87 587
G4 06817 17 817 21957 57 957 32008 08 008 49426 26 426 58101 01 101 67185 85 185 72339 39 339 15638 38 638 16015 15 015 38377 77 377 55040 40 040 83955 55 955 85836 36 836 95041 41 041
G5 3441 41 441 4019 19 019
G6 0302 02 302 1030 30 030 6708 08 708 1535 35 535 2270 70 270 8540 40 540
G7 573 73 573 330 30 330
G8 88 88 88 19 19 19
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Phú Yên, Huế,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 04/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 02/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Phú Yên Huế
DB 307324 24 324 467901 01 901
G1 86156 56 156 63677 77 677
G2 94487 87 487 11902 02 902
G3 02320 20 320 42022 22 022 54058 58 058 67637 37 637
G4 01257 57 257 08274 74 274 14316 16 316 24397 97 397 32651 51 651 34788 88 788 74393 93 393 01592 92 592 10600 00 600 21128 28 128 46319 19 319 51169 69 169 51630 30 630 74994 94 994
G5 8586 86 586 8206 06 206
G6 5145 45 145 5298 98 298 9569 69 569 1907 07 907 2087 87 087 5025 25 025
G7 893 93 893 872 72 872
G8 18 18 18 70 70 70
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Phú Yên, Huế,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 28/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 26/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Phú Yên Huế
DB 264821 21 821 029735 35 735
G1 70743 43 743 67589 89 589
G2 60301 01 301 29179 79 179
G3 11330 30 330 34164 64 164 57102 02 102 94276 76 276
G4 15337 37 337 16004 04 004 66389 89 389 73245 45 245 75936 36 936 79007 07 007 86600 00 600 06990 90 990 12322 22 322 28100 00 100 40124 24 124 64731 31 731 78741 41 741 88971 71 971
G5 3194 94 194 4406 06 406
G6 0247 47 247 5687 87 687 6500 00 500 3585 85 585 4752 52 752 7602 02 602
G7 352 52 352 384 84 384
G8 91 91 91 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Phú Yên, Huế,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 21/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 19/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Phú Yên Huế
DB 172492 92 492 060496 96 496
G1 18778 78 778 42134 34 134
G2 71115 15 115 79341 41 341
G3 05559 59 559 52707 07 707 07509 09 509 13153 53 153
G4 21449 49 449 29260 60 260 31825 25 825 43531 31 531 79090 90 090 84705 05 705 91828 28 828 17028 28 028 18590 90 590 19186 86 186 24277 77 277 34121 21 121 41338 38 338 45085 85 085
G5 3334 34 334 3043 43 043
G6 3096 96 096 4015 15 015 9181 81 181 1735 35 735 7709 09 709 9901 01 901
G7 888 88 888 614 14 614
G8 48 48 48 03 03 03
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Phú Yên, Huế,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 14/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 12/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 2 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Thứ 2 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Thứ 2 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Thứ 2 – XSMT Thứ 2 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Thứ 2, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 2 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Thứ 2, viết tắt là XSMT Thứ 2 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Thứ 2 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Thứ 2

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Thứ 2

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Thứ 2 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Thứ 2 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Thứ 2

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Thứ 2 – XSMT Thứ 2. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang