XSMT Chủ Nhật - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Chủ Nhật | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 616108 08 108 595528 28 528
G1 87292 92 292 87750 50 750
G2 76413 13 413 35559 59 559
G3 43710 10 710 81371 71 371 34100 00 100 83464 64 464
G4 12370 70 370 22711 11 711 37115 15 115 56341 41 341 64729 29 729 65708 08 708 80067 67 067 01806 06 806 16261 61 261 23440 40 440 62794 94 794 82438 38 438 94162 62 162 97014 14 014
G5 9809 09 809 8404 04 404
G6 0008 08 008 4726 26 726 8494 94 494 1093 93 093 1479 79 479 7926 26 926
G7 996 96 996 709 09 709
G8 53 53 53 21 21 21
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 19/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 17/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 882577 77 577 365596 96 596
G1 87496 96 496 58343 43 343
G2 41774 74 774 50494 94 494
G3 32620 20 620 93680 80 680 52205 05 205 76838 38 838
G4 02306 06 306 12633 33 633 16834 34 834 20726 26 726 48541 41 541 56446 46 446 90252 52 252 19763 63 763 21972 72 972 41884 84 884 44281 81 281 85807 07 807 90539 39 539 92666 66 666
G5 2316 16 316 9483 83 483
G6 0809 09 809 5849 49 849 8879 79 879 3987 87 987 4681 81 681 7748 48 748
G7 382 82 382 483 83 483
G8 43 43 43 26 26 26
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 12/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 10/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 134233 33 233 099141 41 141
G1 44096 96 096 78501 01 501
G2 58247 47 247 96190 90 190
G3 06967 67 967 54220 20 220 45611 11 611 77617 17 617
G4 18117 17 117 19580 80 580 36812 12 812 52246 46 246 55732 32 732 62312 12 312 72399 99 399 08565 65 565 09496 96 496 25093 93 093 36498 98 498 77396 96 396 82537 37 537 85988 88 988
G5 6275 75 275 4808 08 808
G6 2786 86 786 4924 24 924 6643 43 643 4828 28 828 5180 80 180 8217 17 217
G7 566 66 566 720 20 720
G8 89 89 89 18 18 18
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 05/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 03/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 235899 99 899 998308 08 308
G1 71257 57 257 82306 06 306
G2 95867 67 867 43280 80 280
G3 49252 52 252 72255 55 255 44976 76 976 60996 96 996
G4 04883 83 883 05842 42 842 08303 03 303 34162 62 162 45220 20 220 70794 94 794 81162 62 162 04458 58 458 11421 21 421 64940 40 940 68241 41 241 84954 54 954 89843 43 843 91017 17 017
G5 4984 84 984 5014 14 014
G6 5212 12 212 6425 25 425 6944 44 944 3020 20 020 3494 94 494 9734 34 734
G7 610 10 610 940 40 940
G8 19 19 19 68 68 68
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 29/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 27/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 261869 69 869 071911 11 911
G1 46607 07 607 39549 49 549
G2 02524 24 524 49534 34 534
G3 19110 10 110 51078 78 078 13066 66 066 34848 48 848
G4 20350 50 350 25230 30 230 31173 73 173 49664 64 664 50493 93 493 58651 51 651 65472 72 472 10547 47 547 14970 70 970 16291 91 291 31225 25 225 43443 43 443 48761 61 761 64935 35 935
G5 0296 96 296 9761 61 761
G6 1150 50 150 2646 46 646 9895 95 895 3457 57 457 3653 53 653 7400 00 400
G7 787 87 787 024 24 024
G8 30 30 30 83 83 83
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 22/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 20/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 779763 63 763 802845 45 845
G1 44422 22 422 87262 62 262
G2 82097 97 097 04277 77 277
G3 22869 69 869 49420 20 420 27793 93 793 92730 30 730
G4 04569 69 569 08662 62 662 27599 99 599 34235 35 235 44125 25 125 79183 83 183 80585 85 585 07244 44 244 19379 79 379 21639 39 639 50223 23 223 52417 17 417 52425 25 425 78403 03 403
G5 0123 23 123 5008 08 008
G6 4685 85 685 5791 91 791 8925 25 925 1187 87 187 6298 98 298 7335 35 335
G7 989 89 989 563 63 563
G8 24 24 24 70 70 70
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 15/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 13/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 689188 88 188 159494 94 494
G1 19042 42 042 62398 98 398
G2 90744 44 744 53127 27 127
G3 62849 49 849 71711 11 711 55036 36 036 98879 79 879
G4 25244 44 244 28635 35 635 49656 56 656 54090 90 090 62214 14 214 76362 62 362 81939 39 939 41820 20 820 47023 23 023 47882 82 882 64845 45 845 69183 83 183 74848 48 848 86191 91 191
G5 5415 15 415 9859 59 859
G6 0988 88 988 2614 14 614 2761 61 761 3135 35 135 5036 36 036 9160 60 160
G7 909 09 909 971 71 971
G8 91 91 91 30 30 30
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 08/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 06/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 145988 88 988 488029 29 029
G1 09013 13 013 57858 58 858
G2 42481 81 481 65258 58 258
G3 01418 18 418 92422 22 422 37540 40 540 96382 82 382
G4 03526 26 526 05235 35 235 13307 07 307 15040 40 040 65501 01 501 83555 55 555 99072 72 072 37165 65 165 37312 12 312 53930 30 930 63860 60 860 81083 83 083 82074 74 074 90311 11 311
G5 1482 82 482 7901 01 901
G6 0651 51 651 3210 10 210 4165 65 165 1218 18 218 3076 76 076 3904 04 904
G7 583 83 583 562 62 562
G8 90 90 90 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 01/07/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 29/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 492283 83 283 305017 17 017
G1 31637 37 637 15883 83 883
G2 26919 19 919 06352 52 352
G3 64464 64 464 69662 62 662 11227 27 227 13871 71 871
G4 05054 54 054 16309 09 309 18926 26 926 38678 78 678 65128 28 128 81204 04 204 88036 36 036 08142 42 142 14252 52 252 35801 01 801 38177 77 177 51130 30 130 76861 61 861 91680 80 680
G5 0490 90 490 8613 13 613
G6 1926 26 926 3813 13 813 7760 60 760 4317 17 317 8587 87 587 8788 88 788
G7 766 66 766 681 81 681
G8 04 04 04 42 42 42
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 24/06/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 22/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 888640 40 640 791395 95 395
G1 53341 41 341 07925 25 925
G2 68814 14 814 64212 12 212
G3 08742 42 742 12699 99 699 54841 41 841 61937 37 937
G4 07766 66 766 16555 55 555 25674 74 674 27600 00 600 34527 27 527 91117 17 117 98708 08 708 12374 74 374 13231 31 231 64231 31 231 71044 44 044 74500 00 500 86756 56 756 90708 08 708
G5 6773 73 773 0668 68 668
G6 2174 74 174 4208 08 208 9687 87 687 2236 36 236 5947 47 947 8571 71 571
G7 381 81 381 521 21 521
G8 87 87 87 06 06 06
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 17/06/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 15/06/2019
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

KQXSMT Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Chủ Nhật ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Chủ Nhật có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật – XSMT Chủ Nhật giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Chủ Nhật, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Chủ Nhật hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật, viết tắt là XSMT Chủ Nhật đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Chủ Nhật của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Chủ Nhật

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Chủ Nhật

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Chủ Nhật là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Chủ Nhật cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Chủ Nhật

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Chủ Nhật – XSMT Chủ Nhật. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang