XSMT Chủ Nhật - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Chủ Nhật | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Khánh Hòa
DB 618497 97 497
G1 71913 13 913
G2 60978 78 978
G3 35681 81 681 52899 99 899
G4 07432 32 432 27337 37 337 29160 60 160 36084 84 084 74745 45 745 85817 17 817 99163 63 163
G5 5636 36 636
G6 1665 65 665 2514 14 514 9336 36 336
G7 176 76 176
G8 77 77 77
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 28/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 26/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Khánh Hòa
DB 642548 48 548
G1 25613 13 613
G2 25291 91 291
G3 41006 06 006 55900 00 900
G4 19735 35 735 23482 82 482 34009 09 009 41448 48 448 56482 82 482 57657 57 657 78246 46 246
G5 7076 76 076
G6 2358 58 358 8479 79 479 9268 68 268
G7 678 78 678
G8 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 21/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 19/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 157469 69 469 793094 94 094
G1 06840 40 840 02992 92 992
G2 91645 45 645 15382 82 382
G3 47648 48 648 78770 70 770 79653 53 653 90024 24 024
G4 00871 71 871 40487 87 487 45470 70 470 64449 49 449 68377 77 377 74479 79 479 93254 54 254 10573 73 573 16682 82 682 49355 55 355 67528 28 528 75484 84 484 76543 43 543 77396 96 396
G5 5116 16 116 4649 49 649
G6 0800 00 800 2987 87 987 3421 21 421 4105 05 105 4590 90 590 5246 46 246
G7 595 95 595 255 55 255
G8 52 52 52 56 56 56
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 14/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 12/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 725022 22 022 652368 68 368
G1 36634 34 634 56425 25 425
G2 31377 77 377 01517 17 517
G3 37588 88 588 48614 14 614 25314 14 314 82025 25 025
G4 13535 35 535 15871 71 871 16019 19 019 31905 05 905 35705 05 705 36087 87 087 41590 90 590 02220 20 220 29493 93 493 35506 06 506 52508 08 508 65487 87 487 78304 04 304 93681 81 681
G5 5370 70 370 9132 32 132
G6 4413 13 413 4756 56 756 8845 45 845 4877 77 877 7242 42 242 8927 27 927
G7 144 44 144 611 11 611
G8 01 01 01 14 14 14
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 07/10/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 05/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 821224 24 224 516135 35 135
G1 34904 04 904 55076 76 076
G2 26341 41 341 51042 42 042
G3 34821 21 821 35090 90 090 44261 61 261 81767 67 767
G4 10383 83 383 14277 77 277 51580 80 580 82764 64 764 84625 25 625 84963 63 963 89344 44 344 11599 99 599 49459 59 459 64898 98 898 68155 55 155 74837 37 837 80933 33 933 87245 45 245
G5 0929 29 929 9862 62 862
G6 0545 45 545 5002 02 002 8993 93 993 1905 05 905 2143 43 143 4465 65 465
G7 135 35 135 779 79 779
G8 45 45 45 67 67 67
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 30/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 28/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 451724 24 724 706012 12 012
G1 50978 78 978 59794 94 794
G2 91683 83 683 72289 89 289
G3 20905 05 905 84486 86 486 50992 92 992 67337 37 337
G4 04940 40 940 17128 28 128 63893 93 893 72846 46 846 76616 16 616 76948 48 948 84173 73 173 21417 17 417 42080 80 080 45169 69 169 74442 42 442 80073 73 073 90566 66 566 96125 25 125
G5 6142 42 142 6654 54 654
G6 4261 61 261 4548 48 548 8999 99 999 1075 75 075 5165 65 165 6709 09 709
G7 068 68 068 098 98 098
G8 03 03 03 10 10 10
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 23/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 21/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 782967 67 967 165571 71 571
G1 92676 76 676 04189 89 189
G2 77819 19 819 14172 72 172
G3 02195 95 195 71088 88 088 08447 47 447 42629 29 629
G4 01817 17 817 11916 16 916 11948 48 948 46540 40 540 55544 44 544 92976 76 976 99941 41 941 05871 71 871 25878 78 878 41547 47 547 43119 19 119 49076 76 076 95207 07 207 96861 61 861
G5 0676 76 676 7930 30 930
G6 4087 87 087 4555 55 555 4628 28 628 4118 18 118 4366 66 366 8517 17 517
G7 463 63 463 133 33 133
G8 52 52 52 26 26 26
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 16/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 14/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 647743 43 743 124015 15 015
G1 61165 65 165 26998 98 998
G2 72624 24 624 47876 76 876
G3 22017 17 017 54783 83 783 43842 42 842 57362 62 362
G4 07780 80 780 55805 05 805 56126 26 126 58620 20 620 68240 40 240 75754 54 754 78180 80 180 01700 00 700 18254 54 254 37720 20 720 69136 36 136 69562 62 562 75471 71 471 89103 03 103
G5 5622 22 622 4067 67 067
G6 2656 56 656 7653 53 653 8030 30 030 2005 05 005 6956 56 956 9551 51 551
G7 898 98 898 025 25 025
G8 88 88 88 19 19 19
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 09/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 07/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 198133 33 133 725385 85 385
G1 12078 78 078 71703 03 703
G2 17274 74 274 71950 50 950
G3 57778 78 778 98595 95 595 39617 17 617 40135 35 135
G4 15901 01 901 43178 78 178 74234 34 234 81807 07 807 82983 83 983 84273 73 273 99342 42 342 16751 51 751 23336 36 336 45063 63 063 51431 31 431 59313 13 313 81636 36 636 93742 42 742
G5 2711 11 711 4433 33 433
G6 3817 17 817 4181 81 181 7630 30 630 0723 23 723 4077 77 077 8646 46 646
G7 835 35 835 814 14 814
G8 24 24 24 48 48 48
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 02/09/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 31/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 344236 36 236 244149 49 149
G1 11275 75 275 15870 70 870
G2 88692 92 692 05034 34 034
G3 81183 83 183 97504 04 504 14324 24 324 47960 60 960
G4 49175 75 175 50405 05 405 70542 42 542 87163 63 163 91100 00 100 91263 63 263 95796 96 796 03515 15 515 12745 45 745 17302 02 302 24598 98 598 37929 29 929 86923 23 923 95605 05 605
G5 3204 04 204 5716 16 716
G6 4071 71 071 4584 84 584 6564 64 564 0182 82 182 5008 08 008 6244 44 244
G7 060 60 060 245 45 245
G8 50 50 50 51 51 51
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 26/08/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 24/08/2019
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

KQXSMT Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Chủ Nhật ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Chủ Nhật có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật – XSMT Chủ Nhật giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Chủ Nhật, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Chủ Nhật hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật, viết tắt là XSMT Chủ Nhật đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Chủ Nhật của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Chủ Nhật

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Chủ Nhật

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Chủ Nhật là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Chủ Nhật cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Chủ Nhật

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Chủ Nhật – XSMT Chủ Nhật. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang