XSMT Chủ Nhật - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Chủ Nhật | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum
DB 417146 46 146 706355 55 355
G1 80175 75 175 61472 72 472
G2 45960 60 960 60825 25 825
G3 19044 44 044 50598 98 598 63816 16 816 96808 08 808
G4 02571 71 571 18498 98 498 34912 12 912 37461 61 461 59170 70 170 84161 61 161 93695 95 695 16757 57 757 19075 75 075 47336 36 336 61106 06 106 70234 34 234 84476 76 476 91521 21 521
G5 4528 28 528 1471 71 471
G6 2277 77 277 4456 56 456 6922 22 922 1604 04 604 1658 58 658 6818 18 818
G7 368 68 368 611 11 611
G8 30 30 30 19 19 19
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 06/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 04/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum
DB 458480 80 480 756040 40 040
G1 85476 76 476 52253 53 253
G2 24774 74 774 37031 31 031
G3 10174 74 174 45756 56 756 07679 79 679 61747 47 747
G4 36550 50 550 59559 59 559 74216 16 216 75394 94 394 78185 85 185 78523 23 523 86769 69 769 06446 46 446 07620 20 620 36129 29 129 61416 16 416 70215 15 215 77838 38 838 83956 56 956
G5 9103 03 103 2139 39 139
G6 0642 42 642 2567 67 567 8202 02 202 4789 89 789 9845 45 845 9981 81 981
G7 176 76 176 315 15 315
G8 09 09 09 20 20 20
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 30/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 28/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 412461 61 461 086136 36 136
G1 57790 90 790 64209 09 209
G2 01515 15 515 80321 21 321
G3 06792 92 792 81389 89 389 29283 83 283 43125 25 125
G4 05777 77 777 20467 67 467 22374 74 374 50538 38 538 69193 93 193 72545 45 545 92353 53 353 11201 01 201 35097 97 097 44582 82 582 50295 95 295 75363 63 363 85486 86 486 94020 20 020
G5 1327 27 327 5700 00 700
G6 0232 32 232 3153 53 153 7325 25 325 2637 37 637 5182 82 182 7347 47 347
G7 835 35 835 486 86 486
G8 33 33 33 02 02 02
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 23/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 21/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum
DB 182723 23 723 616820 20 820
G1 68039 39 039 69729 29 729
G2 21345 45 345 84073 73 073
G3 61996 96 996 75067 67 067 29941 41 941 62470 70 470
G4 08174 74 174 11362 62 362 13826 26 826 25262 62 262 29958 58 958 45964 64 964 89281 81 281 20300 00 300 24093 93 093 25719 19 719 45348 48 348 66354 54 354 90423 23 423 99510 10 510
G5 7545 45 545 9106 06 106
G6 5325 25 325 8140 40 140 9843 43 843 1211 11 211 2022 22 022 7038 38 038
G7 344 44 344 532 32 532
G8 33 33 33 47 47 47
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 16/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 14/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 937126 26 126 086779 79 779
G1 37060 60 060 69997 97 997
G2 71019 19 019 32828 28 828
G3 18075 75 075 63871 71 871 28162 62 162 90416 16 416
G4 04553 53 553 12286 86 286 25488 88 488 55479 79 479 59097 97 097 59270 70 270 81432 32 432 30265 65 265 31279 79 279 34738 38 738 51681 81 681 64588 88 588 81951 51 951 91064 64 064
G5 5586 86 586 8429 29 429
G6 1127 27 127 5713 13 713 8997 97 997 0412 12 412 2460 60 460 2924 24 924
G7 390 90 390 683 83 683
G8 04 04 04 53 53 53
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 09/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 07/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum
DB 791661 61 661 654860 60 860
G1 42898 98 898 25601 01 601
G2 38389 89 389 75857 57 857
G3 11283 83 283 46923 23 923 14877 77 877 53715 15 715
G4 01048 48 048 12684 84 684 37176 76 176 46530 30 530 67580 80 580 72436 36 436 83952 52 952 10732 32 732 12599 99 599 20393 93 393 24884 84 884 83956 56 956 85206 06 206 86604 04 604
G5 8028 28 028 0537 37 537
G6 0512 12 512 9096 96 096 9470 70 470 3142 42 142 6667 67 667 7753 53 753
G7 971 71 971 676 76 676
G8 04 04 04 96 96 96
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 02/12/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 30/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 371576 76 576 613112 12 112
G1 00855 55 855 02698 98 698
G2 73258 58 258 29300 00 300
G3 10351 51 351 84598 98 598 39042 42 042 67830 30 830
G4 04049 49 049 12875 75 875 20298 98 298 40012 12 012 64028 28 028 72524 24 524 86099 99 099 16205 05 205 17794 94 794 52807 07 807 65607 07 607 84587 87 587 92177 77 177 98145 45 145
G5 4161 61 161 0724 24 724
G6 1005 05 005 3809 09 809 4502 02 502 1261 61 261 1724 24 724 3717 17 717
G7 197 97 197 442 42 442
G8 05 05 05 20 20 20
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 25/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 23/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum
DB 854487 87 487 305090 90 090
G1 03895 95 895 31265 65 265
G2 11505 05 505 68115 15 115
G3 23156 56 156 83345 45 345 50277 77 277 85215 15 215
G4 21488 88 488 35482 82 482 38774 74 774 78798 98 798 81217 17 217 85282 82 282 88343 43 343 11937 37 937 45325 25 325 52322 22 322 56484 84 484 57312 12 312 58847 47 847 66234 34 234
G5 9349 49 349 5898 98 898
G6 0875 75 875 5691 91 691 6901 01 901 0477 77 477 3800 00 800 6246 46 246
G7 883 83 883 425 25 425
G8 52 52 52 69 69 69
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 18/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 16/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Kon Tum
DB 551347 47 347
G1 63652 52 652
G2 68945 45 945
G3 15468 68 468 89220 20 220
G4 25445 45 445 27209 09 209 44856 56 856 45287 87 287 49206 06 206 49510 10 510 63192 92 192
G5 0866 66 866
G6 3728 28 728 6069 69 069 8253 53 253
G7 566 66 566
G8 03 03 03
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 11/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 09/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 04/11/2019
- Xem lại kết quả XSMT ngày 02/11/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Chủ Nhật ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Chủ Nhật có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật – XSMT Chủ Nhật giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Chủ Nhật, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Chủ Nhật hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật, viết tắt là XSMT Chủ Nhật đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Chủ Nhật của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Chủ Nhật

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Chủ Nhật

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Chủ Nhật là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Chủ Nhật cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Chủ Nhật

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Chủ Nhật – XSMT Chủ Nhật. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang