XSMT Chủ Nhật - Kết quả Xổ Số Miền Trung KQXSMT Chủ Nhật | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum
DB 822730 30 730 275447 47 447
G1 13259 59 259 42912 12 912
G2 57918 18 918 59443 43 443
G3 17465 65 465 80290 90 290 31822 22 822 59435 35 435
G4 05318 18 318 07901 01 901 41024 24 024 42703 03 703 58230 30 230 76249 49 249 88088 88 088 14569 69 569 35598 98 598 51605 05 605 61716 16 716 72114 14 114 75091 91 091 81137 37 137
G5 5323 23 323 7027 27 027
G6 0805 05 805 1283 83 283 4797 97 797 0537 37 537 3799 99 799 9306 06 306
G7 716 16 716 898 98 898
G8 17 17 17 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 16/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 14/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 184615 15 615 692810 10 810
G1 12669 69 669 01724 24 724
G2 15885 85 885 97082 82 082
G3 49589 89 589 75157 57 157 49030 30 030 93347 47 347
G4 04005 05 005 11908 08 908 13879 79 879 42164 64 164 43160 60 160 92149 49 149 94435 35 435 17272 72 272 19149 49 149 22865 65 865 27120 20 120 56681 81 681 83742 42 742 96280 80 280
G5 0305 05 305 4980 80 980
G6 4595 95 595 6369 69 369 7747 47 747 0629 29 629 6288 88 288 7423 23 423
G7 261 61 261 849 49 849
G8 94 94 94 07 07 07
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 09/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 07/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 605400 00 400 185095 95 095
G1 41648 48 648 02375 75 375
G2 50150 50 150 30956 56 956
G3 06821 21 821 57714 14 714 52010 10 010 79014 14 014
G4 12743 43 743 12938 38 938 23690 90 690 48320 20 320 78602 02 602 85926 26 926 96463 63 463 05381 81 381 19814 14 814 26422 22 422 62880 80 880 63678 78 678 72138 38 138 78511 11 511
G5 0913 13 913 2276 76 276
G6 3480 80 480 5644 44 644 9152 52 152 1018 18 018 4522 22 522 4703 03 703
G7 268 68 268 219 19 219
G8 94 94 94 82 82 82
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 02/03/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 29/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum
DB 961014 14 014 390560 60 560
G1 22160 60 160 12141 41 141
G2 31652 52 652 68761 61 761
G3 10703 03 703 51159 59 159 31084 84 084 56610 10 610
G4 02176 76 176 32189 89 189 42541 41 541 47816 16 816 48558 58 558 79941 41 941 95217 17 217 01801 01 801 16290 90 290 22419 19 419 50098 98 098 65224 24 224 76277 77 277 93160 60 160
G5 4047 47 047 1580 80 580
G6 8108 08 108 8672 72 672 9054 54 054 0907 07 907 6295 95 295 8936 36 936
G7 024 24 024 345 45 345
G8 77 77 77 72 72 72
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 24/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 22/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 082926 26 926 862684 84 684
G1 26059 59 059 22380 80 380
G2 82760 60 760 99624 24 624
G3 21483 83 483 97797 97 797 10308 08 308 80581 81 581
G4 09125 25 125 09446 46 446 24964 64 964 39922 22 922 47879 79 879 48747 47 747 85308 08 308 06406 06 406 18418 18 418 25076 76 076 27305 05 305 36502 02 502 42101 01 101 84935 35 935
G5 9885 85 885 3521 21 521
G6 1447 47 447 5165 65 165 7222 22 222 1862 62 862 7707 07 707 9308 08 308
G7 422 22 422 012 12 012
G8 89 89 89 04 04 04
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 17/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 15/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum
DB 441730 30 730 553673 73 673
G1 07948 48 948 89884 84 884
G2 95772 72 772 31519 19 519
G3 48931 31 931 98914 14 914 73779 79 779 74108 08 108
G4 18304 04 304 19619 19 619 28877 77 877 31743 43 743 68509 09 509 72132 32 132 86315 15 315 10324 24 324 11681 81 681 38036 36 036 57006 06 006 73104 04 104 78312 12 312 99732 32 732
G5 3553 53 553 0395 95 395
G6 2766 66 766 6960 60 960 8212 12 212 3340 40 340 5280 80 280 7262 62 262
G7 702 02 702 495 95 495
G8 29 29 29 77 77 77
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 10/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 08/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum
DB 750166 66 166 488635 35 635
G1 52919 19 919 81776 76 776
G2 71224 24 224 78979 79 979
G3 19884 84 884 93125 25 125 05632 32 632 88017 17 017
G4 05154 54 154 17420 20 420 26897 97 897 51547 47 547 57112 12 112 61719 19 719 84033 33 033 06147 47 147 19780 80 780 31167 67 167 34213 13 213 45024 24 024 73753 53 753 74360 60 360
G5 9066 66 066 7878 78 878
G6 2815 15 815 3900 00 900 4261 61 261 4845 45 845 7002 02 002 7397 97 397
G7 552 52 552 897 97 897
G8 32 32 32 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 03/02/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 01/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum
DB 521281 81 281 768587 87 587
G1 47108 08 108 58483 83 483
G2 44366 66 366 25065 65 065
G3 19190 90 190 99921 21 921 16415 15 415 80172 72 172
G4 09106 06 106 21512 12 512 30449 49 449 43049 49 049 52184 84 184 85948 48 948 87935 35 935 06614 14 614 14328 28 328 29295 95 295 30323 23 323 34713 13 713 49831 31 831 89221 21 221
G5 3415 15 415 0910 10 910
G6 7875 75 875 8170 70 170 8947 47 947 2834 34 834 3368 68 368 8761 61 761
G7 284 84 284 121 21 121
G8 56 56 56 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 27/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 25/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum
DB 606142 42 142 333664 64 664
G1 19726 26 726 54229 29 229
G2 29756 56 756 68901 01 901
G3 28543 43 543 66835 35 835 19704 04 704 49006 06 006
G4 23718 18 718 32510 10 510 61939 39 939 64041 41 041 67477 77 477 71639 39 639 94598 98 598 12549 49 549 12742 42 742 47627 27 627 58644 44 644 67540 40 540 75360 60 360 86403 03 403
G5 7154 54 154 3724 24 724
G6 2514 14 514 3637 37 637 6219 19 219 3470 70 470 3502 02 502 6242 42 242
G7 364 64 364 214 14 214
G8 80 80 80 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 20/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 18/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum
DB 158570 70 570 126760 60 760
G1 09521 21 521 13214 14 214
G2 14839 39 839 91696 96 696
G3 38491 91 491 46869 69 869 78844 44 844 82845 45 845
G4 35046 46 046 52268 68 268 62882 82 882 82097 97 097 89942 42 942 89944 44 944 89982 82 982 11184 84 184 33769 69 769 45823 23 823 48439 39 439 74979 79 979 80574 74 574 91024 24 024
G5 8275 75 275 7970 70 970
G6 2654 54 654 6923 23 923 8654 54 654 0139 39 139 5778 78 778 8642 42 642
G7 081 81 081 947 47 947
G8 65 65 65 73 73 73
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 13/01/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 11/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT Chủ Nhật ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMT Chủ Nhật có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật – XSMT Chủ Nhật giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày Chủ Nhật, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Chủ Nhật hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật, viết tắt là XSMT Chủ Nhật đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT Chủ Nhật của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT Chủ Nhật

Cơ cấu giải thưởng của XSMT Chủ Nhật

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT Chủ Nhật là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung Chủ Nhật cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT Chủ Nhật

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung Chủ Nhật – XSMT Chủ Nhật. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang