XSMT 90 ngày - KQXSMT 90 ngày - Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 02/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 31/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum
DB 111540 40 540 140266 66 266
G1 50311 11 311 18874 74 874
G2 17029 29 029 65940 40 940
G3 52482 82 482 94057 57 057 25841 41 841 61461 61 461
G4 00232 32 232 22826 26 826 51735 35 735 52611 11 611 66674 74 674 83166 66 166 92883 83 883 19700 00 700 23588 88 588 27030 30 030 69457 57 457 82731 31 731 88830 30 830 89295 95 295
G5 4755 55 755 2787 87 787
G6 0817 17 817 4798 98 798 7512 12 512 0795 95 795 4763 63 763 4842 42 842
G7 420 20 420 853 53 853
G8 02 02 02 68 68 68
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 01/06/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 30/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
DB 555577 77 577 539676 76 676 153980 80 980
G1 79758 58 758 79887 87 887 48004 04 004
G2 66939 39 939 23103 03 103 77442 42 442
G3 47919 19 919 79324 24 324 20396 96 396 36714 14 714 27946 46 946 84462 62 462
G4 19375 75 375 48873 73 873 51247 47 247 73234 34 234 76451 51 451 81042 42 042 89341 41 341 23826 26 826 24220 20 220 29531 31 531 29809 09 809 38551 51 551 71999 99 999 78607 07 607 15707 07 707 22205 05 205 38682 82 682 39994 94 994 44293 93 293 50253 53 253 88295 95 295
G5 9331 31 331 1923 23 923 7328 28 328
G6 5514 14 514 6937 37 937 9600 00 600 4847 47 847 6485 85 485 9483 83 483 0573 73 573 7286 86 286 8601 01 601
G7 109 09 109 329 29 329 367 67 367
G8 92 92 92 19 19 19 35 35 35
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 31/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 29/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 745084 84 084 479476 76 476
G1 82329 29 329 29281 81 281
G2 60539 39 539 57377 77 377
G3 32275 75 275 54815 15 815 22614 14 614 92722 22 722
G4 04367 67 367 05146 46 146 26041 41 041 27346 46 346 47753 53 753 59636 36 636 98456 56 456 06922 22 922 07949 49 949 09931 31 931 37845 45 845 66554 54 554 73500 00 500 78119 19 119
G5 8373 73 373 1399 99 399
G6 0016 16 016 1060 60 060 6990 90 990 7922 22 922 9557 57 557 9677 77 677
G7 249 49 249 564 64 564
G8 82 82 82 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 30/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 28/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
DB 557450 50 450 149290 90 290 494714 14 714
G1 96456 56 456 74296 96 296 44560 60 560
G2 68092 92 092 40914 14 914 62405 05 405
G3 01712 12 712 67175 75 175 18870 70 870 93099 99 099 15401 01 401 83131 31 131
G4 03916 16 916 10794 94 794 17630 30 630 17685 85 685 36041 41 041 79222 22 222 79920 20 920 11929 29 929 29922 22 922 37683 83 683 41384 84 384 76061 61 061 85330 30 330 87665 65 665 17956 56 956 22360 60 360 51605 05 605 53683 83 683 77732 32 732 95590 90 590 96690 90 690
G5 5169 69 169 1558 58 558 8303 03 303
G6 2676 76 676 3840 40 840 3923 23 923 0028 28 028 5039 39 039 7230 30 230 5029 29 029 5132 32 132 6829 29 829
G7 373 73 373 214 14 214 746 46 746
G8 84 84 84 99 99 99 60 60 60
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 29/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 27/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 120134 34 134 757705 05 705
G1 38771 71 771 28377 77 377
G2 56342 42 342 84315 15 315
G3 28008 08 008 85545 45 545 49254 54 254 89798 98 798
G4 07908 08 908 18464 64 464 25468 68 468 35838 38 838 43169 69 169 91114 14 114 91128 28 128 13257 57 257 28354 54 354 42624 24 624 50621 21 621 72868 68 868 76171 71 171 99270 70 270
G5 1709 09 709 9694 94 694
G6 1880 80 880 3986 86 986 8372 72 372 1999 99 999 7809 09 809 8430 30 430
G7 012 12 012 333 33 333
G8 88 88 88 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 28/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 26/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 175222 22 222 011269 69 269
G1 34897 97 897 58529 29 529
G2 32489 89 489 66498 98 498
G3 92190 90 190 94847 47 847 68638 38 638 94844 44 844
G4 11755 55 755 59426 26 426 62892 92 892 63898 98 898 65118 18 118 68429 29 429 83512 12 512 37834 34 834 49174 74 174 62670 70 670 63849 49 849 72100 00 100 74397 97 397 99556 56 556
G5 1022 22 022 8348 48 348
G6 2811 11 811 3309 09 309 6583 83 583 0187 87 187 3901 01 901 8073 73 073
G7 692 92 692 840 40 840
G8 21 21 21 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 27/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 25/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Phú Yên Huế
DB 404590 90 590 006272 72 272
G1 10313 13 313 72068 68 068
G2 00108 08 108 02941 41 941
G3 82997 97 997 95515 15 515 21399 99 399 55851 51 851
G4 04041 41 041 49074 74 074 66833 33 833 72487 87 487 76748 48 748 81783 83 783 93638 38 638 13226 26 226 21276 76 276 49106 06 106 60171 71 171 76915 15 915 84418 18 418 93641 41 641
G5 2295 95 295 5665 65 665
G6 3729 29 729 9606 06 606 9646 46 646 2136 36 136 5937 37 937 6111 11 111
G7 465 65 465 040 40 040
G8 46 46 46 98 98 98
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Phú Yên, Huế,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 26/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 24/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 151901 01 901 003722 22 722
G1 15370 70 370 64024 24 024
G2 68666 66 666 50976 76 976
G3 47363 63 363 70629 29 629 74600 00 600 87555 55 555
G4 11495 95 495 44537 37 537 45884 84 884 61521 21 521 61842 42 842 79211 11 211 85106 06 106 04256 56 256 18350 50 350 22499 99 499 33529 29 529 52012 12 012 79419 19 419 97968 68 968
G5 4670 70 670 4560 60 560
G6 0349 49 349 5870 70 870 7027 27 027 1989 89 989 6516 16 516 7069 69 069
G7 668 68 668 726 26 726
G8 65 65 65 23 23 23
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 25/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 23/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 073189 89 189 963846 46 846 949361 61 361
G1 30856 56 856 59979 79 979 78262 62 262
G2 74924 24 924 60415 15 415 37378 78 378
G3 29953 53 953 50577 77 577 61857 57 857 96919 19 919 31666 66 666 86819 19 819
G4 21981 81 981 29360 60 360 40074 74 074 44928 28 928 48773 73 773 53136 36 136 84796 96 796 14061 61 061 21597 97 597 22102 02 102 23407 07 407 47514 14 514 64853 53 853 77915 15 915 06571 71 571 12228 28 228 28597 97 597 29076 76 076 78817 17 817 88179 79 179 99542 42 542
G5 2045 45 045 7389 89 389 1943 43 943
G6 2819 19 819 3560 60 560 6314 14 314 4185 85 185 4996 96 996 8615 15 615 3757 57 757 6006 06 006 9523 23 523
G7 476 76 476 794 94 794 200 00 200
G8 10 10 10 14 14 14 17 17 17
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 24/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 22/05/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT 90 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 90 ngày của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT 90 ngày ngày 01/06/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 01/06/2020.

Chuyên mục XSMT 90 ngày có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung 90 ngày – XSMT 90 ngày giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày 90 ngày, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi 90 ngày hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung 90 ngày, viết tắt là XSMT 90 ngày đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT 90 ngày của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT 90 ngày

Cơ cấu giải thưởng của XSMT 90 ngày

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung 90 ngày

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT 90 ngày là 90 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung 90 ngày cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT 90 ngày

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung 90 ngày – XSMT 90 ngày. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang