XSMT 60 ngày - KQXSMT 60 ngày - Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
DB 171421 21 421 906959 59 959 971686 86 686
G1 86548 48 548 16683 83 683 02277 77 277
G2 12360 60 360 18748 48 748 71751 51 751
G3 06847 47 847 97283 83 283 33476 76 476 46667 67 667 14920 20 920 34921 21 921
G4 01598 98 598 14909 09 909 15083 83 083 24263 63 263 41698 98 698 42276 76 276 45774 74 774 00506 06 506 21113 13 113 33012 12 012 37006 06 006 64801 01 801 79587 87 587 90044 44 044 01746 46 746 04968 68 968 33072 72 072 58375 75 375 94135 35 135 95368 68 368 99828 28 828
G5 3093 93 093 7838 38 838 3317 17 317
G6 0995 95 995 1296 96 296 3319 19 319 2689 89 689 7402 02 402 8654 54 654 3946 46 946 8535 35 535 8807 07 807
G7 720 20 720 049 49 049 349 49 349
G8 34 34 34 39 39 39 50 50 50
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 07/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 05/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 315628 28 628 849611 11 611
G1 78612 12 612 61552 52 552
G2 49026 26 026 86623 23 623
G3 84481 81 481 91821 21 821 60449 49 449 65559 59 559
G4 03897 97 897 09570 70 570 21744 44 744 85862 62 862 88430 30 430 93579 79 579 94882 82 882 18649 49 649 23474 74 474 28663 63 663 39535 35 535 45358 58 358 49479 79 479 87164 64 164
G5 3346 46 346 2686 86 686
G6 2520 20 520 5486 86 486 6633 33 633 3703 03 703 7154 54 154 9704 04 704
G7 789 89 789 980 80 980
G8 23 23 23 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 06/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 04/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 102499 99 499 258030 30 030
G1 43360 60 360 41237 37 237
G2 97142 42 142 79227 27 227
G3 03342 42 342 66477 77 477 08518 18 518 17405 05 405
G4 00798 98 798 07488 88 488 09704 04 704 43357 57 357 65664 64 664 83216 16 216 85347 47 347 10553 53 553 12740 40 740 27797 97 797 27978 78 978 29826 26 826 81574 74 574 99370 70 370
G5 2665 65 665 8352 52 352
G6 2017 17 017 6069 69 069 9351 51 351 3314 14 314 6394 94 394 9204 04 204
G7 503 03 503 911 11 911
G8 59 59 59 66 66 66
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 05/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 03/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Phú Yên Huế
DB 325724 24 724 261151 51 151
G1 85459 59 459 67084 84 084
G2 97462 62 462 26384 84 384
G3 91592 92 592 99108 08 108 30322 22 322 55041 41 041
G4 08879 79 879 29894 94 894 45703 03 703 49046 46 046 53814 14 814 79589 89 589 92840 40 840 10328 28 328 29487 87 487 40779 79 779 45854 54 854 60601 01 601 86911 11 911 87717 17 717
G5 6714 14 714 0262 62 262
G6 0069 69 069 2476 76 476 7017 17 017 5990 90 990 5993 93 993 7767 67 767
G7 896 96 896 293 93 293
G8 68 68 68 47 47 47
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Phú Yên, Huế,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 04/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 02/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 796061 61 061 390591 91 591
G1 04318 18 318 00019 19 019
G2 07320 20 320 46466 66 466
G3 14280 80 280 74907 07 907 54589 89 589 73016 16 016
G4 06073 73 073 17477 77 477 19377 77 377 30297 97 297 38443 43 443 46438 38 438 78382 82 382 03527 27 527 21831 31 831 26379 79 379 29295 95 295 29445 45 445 40445 45 445 46424 24 424
G5 3083 83 083 1746 46 746
G6 6434 34 434 7484 84 484 8926 26 926 1321 21 321 5307 07 307 6004 04 004
G7 990 90 990 654 54 654
G8 59 59 59 55 55 55
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 03/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 01/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
DB 978315 15 315 360412 12 412 528755 55 755
G1 71854 54 854 82542 42 542 68985 85 985
G2 17338 38 338 90334 34 334 57203 03 203
G3 53918 18 918 78460 60 460 49059 59 059 69424 24 424 05609 09 609 92714 14 714
G4 09155 55 155 25797 97 797 35796 96 796 42786 86 786 54377 77 377 76071 71 071 80951 51 951 12429 29 429 19423 23 423 63749 49 749 73431 31 431 78961 61 961 85742 42 742 90661 61 661 17067 67 067 33026 26 026 42557 57 557 45501 01 501 48674 74 674 53342 42 342 53950 50 950
G5 2612 12 612 4661 61 661 3698 98 698
G6 0490 90 490 1354 54 354 9853 53 853 4330 30 330 4635 35 635 4704 04 704 5440 40 440 7069 69 069 9641 41 641
G7 027 27 027 137 37 137 688 88 688
G8 26 26 26 39 39 39 77 77 77
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 02/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 31/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 512228 28 228 258093 93 093
G1 73066 66 066 06753 53 753
G2 93476 76 476 32811 11 811
G3 04831 31 831 45394 94 394 57773 73 773 87718 18 718
G4 24592 92 592 31268 68 268 63572 72 572 73596 96 596 79843 43 843 83425 25 425 92880 80 880 20034 34 034 47314 14 314 62457 57 457 63633 33 633 70765 65 765 75162 62 162 81787 87 787
G5 0230 30 230 9746 46 746
G6 3599 99 599 6839 39 839 9599 99 599 0896 96 896 2084 84 084 3430 30 430
G7 443 43 443 713 13 713
G8 05 05 05 11 11 11
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 01/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 30/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
DB 642221 21 221 388324 24 324 649362 62 362
G1 41170 70 170 10426 26 426 06137 37 137
G2 34345 45 345 87267 67 267 65274 74 274
G3 44119 19 119 78377 77 377 64393 93 393 94060 60 060 41396 96 396 57694 94 694
G4 28117 17 117 41531 31 531 43764 64 764 54748 48 748 65956 56 956 69632 32 632 99797 97 797 22529 29 529 31727 27 727 56658 58 658 60587 87 587 63353 53 353 70706 06 706 88005 05 005 02456 56 456 05616 16 616 24300 00 300 30542 42 542 61165 65 165 67526 26 526 71479 79 479
G5 6436 36 436 6280 80 280 2453 53 453
G6 2767 67 767 6331 31 331 7014 14 014 3107 07 107 4688 88 688 4756 56 756 3940 40 940 5550 50 550 6525 25 525
G7 091 91 091 472 72 472 171 71 171
G8 94 94 94 46 46 46 16 16 16
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 31/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 29/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 881601 01 601 112464 64 464
G1 83493 93 493 32182 82 182
G2 84662 62 662 67428 28 428
G3 63999 99 999 71089 89 089 39887 87 887 65963 63 963
G4 03410 10 410 06554 54 554 08840 40 840 39453 53 453 55792 92 792 73552 52 552 74413 13 413 11893 93 893 14327 27 327 16280 80 280 50602 02 602 69710 10 710 77092 92 092 87314 14 314
G5 4239 39 239 8683 83 683
G6 0790 90 790 2059 59 059 4658 58 658 4819 19 819 5499 99 499 7774 74 774
G7 655 55 655 215 15 215
G8 37 37 37 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 30/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 28/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 124534 34 534 491475 75 475
G1 65469 69 469 41875 75 875
G2 50452 52 452 30976 76 976
G3 12987 87 987 60626 26 626 07444 44 444 91381 81 381
G4 01894 94 894 23155 55 155 70496 96 496 78110 10 110 85259 59 259 87150 50 150 89604 04 604 02723 23 723 19656 56 656 22987 87 987 24656 56 656 36439 39 439 40948 48 948 49856 56 856
G5 2249 49 249 8350 50 350
G6 4764 64 764 7485 85 485 8898 98 898 8864 64 864 9511 11 511 9629 29 629
G7 583 83 583 682 82 682
G8 06 06 06 01 01 01
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 29/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 27/07/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT 60 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 60 ngày của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT 60 ngày ngày 07/08/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 07/08/2020.

Chuyên mục XSMT 60 ngày có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung 60 ngày – XSMT 60 ngày giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày 60 ngày, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi 60 ngày hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung 60 ngày, viết tắt là XSMT 60 ngày đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT 60 ngày của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT 60 ngày

Cơ cấu giải thưởng của XSMT 60 ngày

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung 60 ngày

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT 60 ngày là 60 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung 60 ngày cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT 60 ngày

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung 60 ngày – XSMT 60 ngày. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang