XSMT 30 ngày - KQXSMT 30 ngày - Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 06/12/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 04/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 613578 78 578 703559 59 559
G1 65143 43 143 07836 36 836
G2 56321 21 321 45880 80 880
G3 19169 69 169 28342 42 342 13377 77 377 54121 21 121
G4 02154 54 154 07386 86 386 14859 59 859 33119 19 119 50974 74 974 51986 86 986 94736 36 736 01531 31 531 02432 32 432 17831 31 831 38489 89 489 49964 64 964 62319 19 319 99645 45 645
G5 7205 05 205 9562 62 562
G6 2580 80 580 2711 11 711 8051 51 051 0779 79 779 3436 36 436 7639 39 639
G7 737 37 737 381 81 381
G8 37 37 37 08 08 08
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 05/12/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 03/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
DB 923015 15 015 252762 62 762 423166 66 166
G1 86757 57 757 54383 83 383 01086 86 086
G2 21678 78 678 00064 64 064 47141 41 141
G3 26797 97 797 94589 89 589 06361 61 361 54079 79 079 31018 18 018 70796 96 796
G4 39950 50 950 42776 76 776 75594 94 594 85409 09 409 86226 26 226 93767 67 767 97065 65 065 06818 18 818 12600 00 600 41300 00 300 46961 61 961 49512 12 512 85289 89 289 86559 59 559 09259 59 259 12503 03 503 14555 55 555 41452 52 452 62148 48 148 62815 15 815 71618 18 618
G5 8501 01 501 9930 30 930 9582 82 582
G6 2155 55 155 2549 49 549 5330 30 330 2905 05 905 8100 00 100 9538 38 538 0226 26 226 2327 27 327 8621 21 621
G7 795 95 795 152 52 152 232 32 232
G8 76 76 76 94 94 94 11 11 11
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 04/12/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 02/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 978827 27 827 597765 65 765
G1 45534 34 534 08240 40 240
G2 40668 68 668 86465 65 465
G3 09036 36 036 10974 74 974 36196 96 196 59279 79 279
G4 11288 88 288 15162 62 162 33672 72 672 48742 42 742 73552 52 552 73704 04 704 96423 23 423 23662 62 662 24339 39 339 26222 22 222 26986 86 986 66639 39 639 73742 42 742 77952 52 952
G5 7011 11 011 7663 63 663
G6 0264 64 264 7541 41 541 7569 69 569 1148 48 148 4603 03 603 8250 50 250
G7 366 66 366 052 52 052
G8 78 78 78 04 04 04
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 03/12/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 01/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 193744 44 744 442074 74 074
G1 76490 90 490 36800 00 800
G2 95506 06 506 38233 33 233
G3 00132 32 132 32214 14 214 00219 19 219 54953 53 953
G4 09446 46 446 17460 60 460 36747 47 747 45813 13 813 51299 99 299 64790 90 790 83745 45 745 01313 13 313 33419 19 419 52162 62 162 52176 76 176 74094 94 094 76134 34 134 88531 31 531
G5 1273 73 273 4802 02 802
G6 0676 76 676 2276 76 276 6676 76 676 1550 50 550 7989 89 989 9659 59 659
G7 176 76 176 142 42 142
G8 66 66 66 19 19 19
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 02/12/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 30/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 927731 31 731 306578 78 578
G1 99600 00 600 74022 22 022
G2 42696 96 696 57666 66 666
G3 08708 08 708 74285 85 285 47463 63 463 95888 88 888
G4 35306 06 306 39187 87 187 42425 25 425 52863 63 863 90273 73 273 94220 20 220 94297 97 297 12281 81 281 15846 46 846 29344 44 344 39499 99 499 66733 33 733 69319 19 319 72072 72 072
G5 5170 70 170 0956 56 956
G6 2248 48 248 4531 31 531 7777 77 777 2215 15 215 3161 61 161 8115 15 115
G7 257 57 257 862 62 862
G8 94 94 94 55 55 55
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 01/12/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 29/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum
DB 906148 48 148 076172 72 172
G1 46636 36 636 47688 88 688
G2 72228 28 228 08526 26 526
G3 43220 20 220 89692 92 692 38431 31 431 55071 71 071
G4 31425 25 425 33807 07 807 47941 41 941 53668 68 668 56140 40 140 73124 24 124 81633 33 633 01907 07 907 04554 54 554 12209 09 209 13382 82 382 13431 31 431 17508 08 508 45720 20 720
G5 0931 31 931 6497 97 497
G6 0347 47 347 3594 94 594 6214 14 214 1845 45 845 4702 02 702 9127 27 127
G7 702 02 702 583 83 583
G8 93 93 93 90 90 90
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 30/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 28/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 919520 20 520 387302 02 302 859086 86 086
G1 27630 30 630 99228 28 228 12034 34 034
G2 81428 28 428 37730 30 730 73753 53 753
G3 18288 88 288 40744 44 744 35253 53 253 79221 21 221 01571 71 571 60317 17 317
G4 14436 36 436 55621 21 621 69726 26 726 76461 61 461 83163 63 163 85915 15 915 90338 38 338 08979 79 979 24851 51 851 45891 91 891 57198 98 198 68306 06 306 69738 38 738 93691 91 691 09205 05 205 09320 20 320 35775 75 775 41750 50 750 76355 55 355 78829 29 829 81819 19 819
G5 3958 58 958 3814 14 814 9302 02 302
G6 2783 83 783 2843 43 843 4883 83 883 0745 45 745 3356 56 356 8051 51 051 0521 21 521 7840 40 840 9233 33 233
G7 506 06 506 522 22 522 523 23 523
G8 42 42 42 66 66 66 55 55 55
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 29/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 27/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 28/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 26/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 27/11/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 25/11/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMT 30 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 17h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMT 30 ngày ngày 05/12/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền trung, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền trung sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 05/12/2020.

Chuyên mục XSMT 30 ngày có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Trung được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày – XSMT 30 ngày giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung vào ngày 30 ngày, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Trungh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi 30 ngày hàng tuần thì kết quả xổ số miền Trung 30 ngày, viết tắt là XSMT 30 ngày đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMT 30 ngày của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Trung hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMT 30 ngày

Cơ cấu giải thưởng của XSMT 30 ngày

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Trung: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Trung 30 ngày

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMT 30 ngày là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Trung 30 ngày cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Trung đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Trung XSMT 30 ngày

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Trung 30 ngày – XSMT 30 ngày. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang