XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 151901 01 901 003722 22 722
G1 15370 70 370 64024 24 024
G2 68666 66 666 50976 76 976
G3 47363 63 363 70629 29 629 74600 00 600 87555 55 555
G4 11495 95 495 44537 37 537 45884 84 884 61521 21 521 61842 42 842 79211 11 211 85106 06 106 04256 56 256 18350 50 350 22499 99 499 33529 29 529 52012 12 012 79419 19 419 97968 68 968
G5 4670 70 670 4560 60 560
G6 0349 49 349 5870 70 870 7027 27 027 1989 89 989 6516 16 516 7069 69 069
G7 668 68 668 726 26 726
G8 65 65 65 23 23 23
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 25/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 23/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 073189 89 189 963846 46 846 949361 61 361
G1 30856 56 856 59979 79 979 78262 62 262
G2 74924 24 924 60415 15 415 37378 78 378
G3 29953 53 953 50577 77 577 61857 57 857 96919 19 919 31666 66 666 86819 19 819
G4 21981 81 981 29360 60 360 40074 74 074 44928 28 928 48773 73 773 53136 36 136 84796 96 796 14061 61 061 21597 97 597 22102 02 102 23407 07 407 47514 14 514 64853 53 853 77915 15 915 06571 71 571 12228 28 228 28597 97 597 29076 76 076 78817 17 817 88179 79 179 99542 42 542
G5 2045 45 045 7389 89 389 1943 43 943
G6 2819 19 819 3560 60 560 6314 14 314 4185 85 185 4996 96 996 8615 15 615 3757 57 757 6006 06 006 9523 23 523
G7 476 76 476 794 94 794 200 00 200
G8 10 10 10 14 14 14 17 17 17
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 24/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 22/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 567574 74 574 542977 77 977
G1 22406 06 406 46806 06 806
G2 99617 17 617 01699 99 699
G3 04564 64 564 24760 60 760 48855 55 855 83071 71 071
G4 07764 64 764 17800 00 800 28678 78 678 38139 39 139 41261 61 261 85801 01 801 99501 01 501 01523 23 523 16260 60 260 18248 48 248 28384 84 384 71678 78 678 82561 61 561 90227 27 227
G5 4136 36 136 3289 89 289
G6 3728 28 728 4802 02 802 6704 04 704 0403 03 403 4781 81 781 8871 71 871
G7 781 81 781 332 32 332
G8 34 34 34 11 11 11
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 23/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 21/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
DB 489719 19 719 465219 19 219 355050 50 050
G1 34478 78 478 63446 46 446 19019 19 019
G2 89131 31 131 85389 89 389 13386 86 386
G3 13784 84 784 35845 45 845 92639 39 639 93770 70 770 54026 26 026 99616 16 616
G4 03744 44 744 12901 01 901 53347 47 347 64056 56 056 70309 09 309 81952 52 952 82320 20 320 06697 97 697 18316 16 316 34816 16 816 44261 61 261 74434 34 434 74598 98 598 95534 34 534 11908 08 908 25130 30 130 30756 56 756 34270 70 270 43606 06 606 53006 06 006 95905 05 905
G5 0981 81 981 9876 76 876 0196 96 196
G6 6820 20 820 7747 47 747 7892 92 892 5671 71 671 6025 25 025 8328 28 328 0602 02 602 3105 05 105 7698 98 698
G7 594 94 594 162 62 162 426 26 426
G8 56 56 56 40 40 40 32 32 32
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 22/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 20/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 313247 47 247 123831 31 831
G1 85027 27 027 04224 24 224
G2 69340 40 340 29858 58 858
G3 04184 84 184 69967 67 967 04894 94 894 80513 13 513
G4 28562 62 562 34010 10 010 61559 59 559 62217 17 217 76044 44 044 83423 23 423 83493 93 493 10252 52 252 15164 64 164 19477 77 477 23960 60 960 27168 68 168 49902 02 902 70257 57 257
G5 0993 93 993 1964 64 964
G6 0090 90 090 8422 22 422 9952 52 952 0073 73 073 3232 32 232 9645 45 645
G7 861 61 861 660 60 660
G8 82 82 82 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 21/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 19/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Lắc Quảng Nam
DB 286733 33 733 706558 58 558
G1 69775 75 775 80174 74 174
G2 03005 05 005 21566 66 566
G3 71594 94 594 92634 34 634 00157 57 157 27425 25 425
G4 13578 78 578 16628 28 628 25372 72 372 33505 05 505 57920 20 920 85768 68 768 97965 65 965 44531 31 531 46290 90 290 56186 86 186 74501 01 501 83394 94 394 89134 34 134 98733 33 733
G5 4863 63 863 7514 14 514
G6 2372 72 372 4304 04 304 5288 88 288 4882 82 882 6741 41 741 7069 69 069
G7 813 13 813 506 06 506
G8 95 95 95 12 12 12
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đắc Lắc, Quảng Nam,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 20/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 18/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Huế Phú Yên
DB 059261 61 261 747637 37 637
G1 99576 76 576 70729 29 729
G2 98704 04 704 75624 24 624
G3 50217 17 217 89902 02 902 22565 65 565 57945 45 945
G4 01250 50 250 26582 82 582 37191 91 191 39089 89 089 79080 80 080 97587 87 587 98404 04 404 00953 53 953 09832 32 832 54024 24 024 74080 80 080 74355 55 355 79469 69 469 97760 60 760
G5 7711 11 711 4978 78 978
G6 3565 65 565 3838 38 838 7667 67 667 0578 78 578 0663 63 663 7825 25 825
G7 029 29 029 372 72 372
G8 38 38 38 44 44 44
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Huế, Phú Yên,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 19/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 17/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum
DB 516671 71 671 404759 59 759
G1 88701 01 701 39325 25 325
G2 34401 01 401 52795 95 795
G3 63084 84 084 88429 29 429 31946 46 946 53020 20 020
G4 06160 60 160 06165 65 165 34808 08 808 57280 80 280 62289 89 289 67532 32 532 85113 13 113 13052 52 052 27721 21 721 33454 54 454 59779 79 779 73625 25 625 91379 79 379 94206 06 206
G5 9816 16 816 4084 84 084
G6 0363 63 363 5189 89 189 7397 97 397 0851 51 851 5785 85 785 7847 47 847
G7 169 69 169 896 96 896
G8 30 30 30 12 12 12
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 18/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 16/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắk Nông
DB 173600 00 600 929214 14 214 886948 48 948
G1 28305 05 305 03703 03 703 46476 76 476
G2 15444 44 444 58435 35 435 08693 93 693
G3 32103 03 103 51804 04 804 17897 97 897 89762 62 762 47876 76 876 82634 34 634
G4 04704 04 704 08269 69 269 16230 30 230 26194 94 194 67458 58 458 86491 91 491 87595 95 595 07877 77 877 10339 39 339 31000 00 000 32650 50 650 51453 53 453 57856 56 856 67372 72 372 02187 87 187 31839 39 839 37090 90 090 60140 40 140 65548 48 548 66385 85 385 91187 87 187
G5 9291 91 291 8666 66 666 9724 24 724
G6 1991 91 991 3060 60 060 7919 19 919 7159 59 159 7574 74 574 8858 58 858 3114 14 114 4003 03 003 8100 00 100
G7 346 46 346 376 76 376 096 96 096
G8 07 07 07 98 98 98 70 70 70
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 17/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 15/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Gia Lai Ninh Thuận
DB 454513 13 513 395753 53 753
G1 86351 51 351 05759 59 759
G2 07582 82 582 51611 11 611
G3 03293 93 293 23771 71 771 31110 10 110 77701 01 701
G4 03155 55 155 10426 26 426 22766 66 766 27609 09 609 36935 35 935 45451 51 451 60355 55 355 21048 48 048 27554 54 554 31686 86 686 38390 90 390 44919 19 919 53015 15 015 61922 22 922
G5 3910 10 910 6256 56 256
G6 3841 41 841 5908 08 908 6414 14 414 2716 16 716 2760 60 760 4951 51 951
G7 021 21 021 124 24 124
G8 36 36 36 56 56 56
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 16/05/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 14/05/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng

  • Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
  • Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
  • Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
  • Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
  • Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
  • hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng

  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Làm thế nào để chơi xổ số miền Trung XSMT đỉnh cao?

Xổ số miền Trung luôn luôn là một sản phẩm hấp dẫn nhiều dân chơi lô đề thứ thiệt. Hiểu được cách chơi không khó, quan trọng là bạn phải biết chơi như thế nào để giành phần thưởng. Sai lầm lớn nhất của những người chơi đó là nghĩ rằng chơi xổ số nói chung, và xổ số miền trung nói riêng là trò may rủi. Những kinh nghiệm xương máu từ bậc cao thủ chơi lô đề sẽ giúp cho bạn chiến thắng khi chơi. Cùng tìm hiểu nhé. 

Chơi xổ số miền Trung XSMT cần lưu ý điều gì? 

Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường xổ số tại Việt Nam có vô vàn những loại xổ số khác nhau. Nổi bật trong đó là xổ số miền Trung, miền Bắc và miền Nam. Không giống với xổ số miền Bắc, xổ số của miền Trung được thiết kế với chu kỳ quay số không liên tục. Kỳ quay số không đều đặn theo lịch nhất định, thậm chí giữa kỳ này với kỳ khác còn cách nhau rất nhiều tuần. Điều này khiến cho những dân chơi xổ số lô đề gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc soi cầu. 

Đó cũng là lý do khiến cho nhiều anh chị em không hề hứng thú với loại xổ số miền Trung, dù cơ cấu giải thưởng của loại xổ số này luôn luôn cao. Do đó, các bạn cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng để có thể tính toán được con số khả dĩ. 

 

Chơi xổ số miền Trung XSMT theo lô rơi 

Cách chơi nay khá đơn giản, tỉ lệ trúng thưởng lại không hề thấp. Đối với những anh chị em mới dấn thân vào con đường lô đề, có thể tham khảo cách chơi này để tăng thêm kinh nghiệm. 

Hướng dẫn cụ thể: Anh chị em kiểm tra trong kết quả của bảng tổng hợp loto 2 số của ngày hôm trước. Anh chị em sẽ thấy một số số không xuất hiện trong thời điểm đổ kết quả lần trước, nếu có xuất hiện thì anh chị em có thể nuôi chính con số đó, và số lộn của nó trong vòng 5 ngày tiếp theo. Tỉ lệ rơi số khá cao, lên đến 90%, rất đáng cho anh chị em thử. 

Ví dụ minh họa: Ví dụ 2 ngày liên tiếp là 12 và 13/4/2020 bạn thấy xuất hiện cặp số 91, bạn có thể nuôi chính số này, kèm theo số lộn của nó là 19. Tỷ lệ ngày 15 xuất hiện số 19 là rất cao. 

Chơi xổ số miền trung theo phương pháp quả trám 

Cách tính xổ số miền trung theo mô hình quả trám cao cấp hơn và đòi hỏi khả năng tính toán nhiều hơn. Để có thể theo phương pháp này, anh chị em áp dụng như sau: 

Theo dõi trong bảng kết quả xổ số miền trung có 3 lần quay liên nhau – trong cùng 1 giải hay không. Kết quả phải xuất hiện dưới dạng A – B – C thì anh chị em có thể nuôi con AB – BA trong những ngày tiếp theo. 

Ví dụ minh họa: Nhìn vào bảng phía trên, ta có thể dễ dàng nhận thấy giải 4.5 – 4.6 và 4.7 xuất hiện dãy 8 – 6 – 8. Từ đó ta lựa chọn cặp 68 – 86 để đánh. Bạn muốn xác nhận tỷ lệ trúng thưởng của phương pháp này không? Hãy xem kết quả vào ngày hôm sau: Giải Sáu – kết quả là 1686. Nếu bạn áp dụng phương pháp này, thì xin chúc mừng bạn đã chiến thắng rồi đấy. 

Có thể thấy, xổ số miền Trung hay XSMT không quá khó chơi, nhưng cũng cần phải có những bí kíp riêng của chính mình. Đừng bao giờ tự lựa chọn một số bất kỳ theo cảm tính để đầu tư tiền bạc nhé. Điều này không những khiến bạn cụt vốn, mà còn làm cho bạn thêm nản lòng đấy. Giữ cho mình một sự phán đoán tỉnh táo là bí kíp phù hợp với tất cả những dự định trong cuộc sống. 

Đầu trang