XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
DB 609505 05 505 000237 37 237 220120 20 120
G1 04181 81 181 67642 42 642 53424 24 424
G2 02709 09 709 80625 25 625 53143 43 143
G3 47869 69 869 76143 43 143 87030 30 030 92484 84 484 20403 03 403 36421 21 421
G4 17719 19 719 29577 77 577 65922 22 922 75554 54 554 85607 07 607 97588 88 588 98914 14 914 02414 14 414 08703 03 703 32036 36 036 59350 50 350 69914 14 914 81385 85 385 97262 62 262 52559 59 559 69117 17 117 72516 16 516 87319 19 319 88901 01 901 90748 48 748 96560 60 560
G5 5927 27 927 8394 94 394 7341 41 341
G6 7346 46 346 8635 35 635 9228 28 228 4904 04 904 6172 72 172 8638 38 638 4109 09 109 6857 57 857 7330 30 330
G7 641 41 641 585 85 585 798 98 798
G8 86 86 86 06 06 06 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 09/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 07/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 519735 35 735 139336 36 336
G1 15943 43 943 92257 57 257
G2 45739 39 739 69224 24 224
G3 42257 57 257 97690 90 690 58376 76 376 97857 57 857
G4 17053 53 053 52257 57 257 67711 11 711 73212 12 212 77789 89 789 99298 98 298 99698 98 698 15076 76 076 23628 28 628 26574 74 574 51393 93 393 72171 71 171 76816 16 816 82352 52 352
G5 2564 64 564 6568 68 568
G6 1722 22 722 2238 38 238 9470 70 470 0044 44 044 6672 72 672 6951 51 951
G7 070 70 070 015 15 015
G8 17 17 17 25 25 25
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 08/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 06/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
DB 171421 21 421 906959 59 959 971686 86 686
G1 86548 48 548 16683 83 683 02277 77 277
G2 12360 60 360 18748 48 748 71751 51 751
G3 06847 47 847 97283 83 283 33476 76 476 46667 67 667 14920 20 920 34921 21 921
G4 01598 98 598 14909 09 909 15083 83 083 24263 63 263 41698 98 698 42276 76 276 45774 74 774 00506 06 506 21113 13 113 33012 12 012 37006 06 006 64801 01 801 79587 87 587 90044 44 044 01746 46 746 04968 68 968 33072 72 072 58375 75 375 94135 35 135 95368 68 368 99828 28 828
G5 3093 93 093 7838 38 838 3317 17 317
G6 0995 95 995 1296 96 296 3319 19 319 2689 89 689 7402 02 402 8654 54 654 3946 46 946 8535 35 535 8807 07 807
G7 720 20 720 049 49 049 349 49 349
G8 34 34 34 39 39 39 50 50 50
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 07/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 05/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
DB 315628 28 628 849611 11 611
G1 78612 12 612 61552 52 552
G2 49026 26 026 86623 23 623
G3 84481 81 481 91821 21 821 60449 49 449 65559 59 559
G4 03897 97 897 09570 70 570 21744 44 744 85862 62 862 88430 30 430 93579 79 579 94882 82 882 18649 49 649 23474 74 474 28663 63 663 39535 35 535 45358 58 358 49479 79 479 87164 64 164
G5 3346 46 346 2686 86 686
G6 2520 20 520 5486 86 486 6633 33 633 3703 03 703 7154 54 154 9704 04 704
G7 789 89 789 980 80 980
G8 23 23 23 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 06/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 04/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam Đắc Lắc
DB 102499 99 499 258030 30 030
G1 43360 60 360 41237 37 237
G2 97142 42 142 79227 27 227
G3 03342 42 342 66477 77 477 08518 18 518 17405 05 405
G4 00798 98 798 07488 88 488 09704 04 704 43357 57 357 65664 64 664 83216 16 216 85347 47 347 10553 53 553 12740 40 740 27797 97 797 27978 78 978 29826 26 826 81574 74 574 99370 70 370
G5 2665 65 665 8352 52 352
G6 2017 17 017 6069 69 069 9351 51 351 3314 14 314 6394 94 394 9204 04 204
G7 503 03 503 911 11 911
G8 59 59 59 66 66 66
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Nam, Đắc Lắc,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 05/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 03/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Phú Yên Huế
DB 325724 24 724 261151 51 151
G1 85459 59 459 67084 84 084
G2 97462 62 462 26384 84 384
G3 91592 92 592 99108 08 108 30322 22 322 55041 41 041
G4 08879 79 879 29894 94 894 45703 03 703 49046 46 046 53814 14 814 79589 89 589 92840 40 840 10328 28 328 29487 87 487 40779 79 779 45854 54 854 60601 01 601 86911 11 911 87717 17 717
G5 6714 14 714 0262 62 262
G6 0069 69 069 2476 76 476 7017 17 017 5990 90 990 5993 93 993 7767 67 767
G7 896 96 896 293 93 293
G8 68 68 68 47 47 47
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Phú Yên, Huế,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 04/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 02/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa
DB 796061 61 061 390591 91 591
G1 04318 18 318 00019 19 019
G2 07320 20 320 46466 66 466
G3 14280 80 280 74907 07 907 54589 89 589 73016 16 016
G4 06073 73 073 17477 77 477 19377 77 377 30297 97 297 38443 43 443 46438 38 438 78382 82 382 03527 27 527 21831 31 831 26379 79 379 29295 95 295 29445 45 445 40445 45 445 46424 24 424
G5 3083 83 083 1746 46 746
G6 6434 34 434 7484 84 484 8926 26 926 1321 21 321 5307 07 307 6004 04 004
G7 990 90 990 654 54 654
G8 59 59 59 55 55 55
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 03/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 01/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
DB 978315 15 315 360412 12 412 528755 55 755
G1 71854 54 854 82542 42 542 68985 85 985
G2 17338 38 338 90334 34 334 57203 03 203
G3 53918 18 918 78460 60 460 49059 59 059 69424 24 424 05609 09 609 92714 14 714
G4 09155 55 155 25797 97 797 35796 96 796 42786 86 786 54377 77 377 76071 71 071 80951 51 951 12429 29 429 19423 23 423 63749 49 749 73431 31 431 78961 61 961 85742 42 742 90661 61 661 17067 67 067 33026 26 026 42557 57 557 45501 01 501 48674 74 674 53342 42 342 53950 50 950
G5 2612 12 612 4661 61 661 3698 98 698
G6 0490 90 490 1354 54 354 9853 53 853 4330 30 330 4635 35 635 4704 04 704 5440 40 440 7069 69 069 9641 41 641
G7 027 27 027 137 37 137 688 88 688
G8 26 26 26 39 39 39 77 77 77
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 02/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 31/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
DB 512228 28 228 258093 93 093
G1 73066 66 066 06753 53 753
G2 93476 76 476 32811 11 811
G3 04831 31 831 45394 94 394 57773 73 773 87718 18 718
G4 24592 92 592 31268 68 268 63572 72 572 73596 96 596 79843 43 843 83425 25 425 92880 80 880 20034 34 034 47314 14 314 62457 57 457 63633 33 633 70765 65 765 75162 62 162 81787 87 787
G5 0230 30 230 9746 46 746
G6 3599 99 599 6839 39 839 9599 99 599 0896 96 896 2084 84 084 3430 30 430
G7 443 43 443 713 13 713
G8 05 05 05 11 11 11
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Ninh Thuận, Gia Lai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 01/08/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 30/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
DB 642221 21 221 388324 24 324 649362 62 362
G1 41170 70 170 10426 26 426 06137 37 137
G2 34345 45 345 87267 67 267 65274 74 274
G3 44119 19 119 78377 77 377 64393 93 393 94060 60 060 41396 96 396 57694 94 694
G4 28117 17 117 41531 31 531 43764 64 764 54748 48 748 65956 56 956 69632 32 632 99797 97 797 22529 29 529 31727 27 727 56658 58 658 60587 87 587 63353 53 353 70706 06 706 88005 05 005 02456 56 456 05616 16 616 24300 00 300 30542 42 542 61165 65 165 67526 26 526 71479 79 479
G5 6436 36 436 6280 80 280 2453 53 453
G6 2767 67 767 6331 31 331 7014 14 014 3107 07 107 4688 88 688 4756 56 756 3940 40 940 5550 50 550 6525 25 525
G7 091 91 091 472 72 472 171 71 171
G8 94 94 94 46 46 46 16 16 16
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Trung 31/07/2020
- Xem lại kết quả XSMT ngày 29/07/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng

  • Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
  • Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
  • Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
  • Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
  • Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
  • hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng

  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Làm thế nào để chơi xổ số miền Trung XSMT đỉnh cao?

Xổ số miền Trung luôn luôn là một sản phẩm hấp dẫn nhiều dân chơi lô đề thứ thiệt. Hiểu được cách chơi không khó, quan trọng là bạn phải biết chơi như thế nào để giành phần thưởng. Sai lầm lớn nhất của những người chơi đó là nghĩ rằng chơi xổ số nói chung, và xổ số miền trung nói riêng là trò may rủi. Những kinh nghiệm xương máu từ bậc cao thủ chơi lô đề sẽ giúp cho bạn chiến thắng khi chơi. Cùng tìm hiểu nhé. 

Chơi xổ số miền Trung XSMT cần lưu ý điều gì? 

Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường xổ số tại Việt Nam có vô vàn những loại xổ số khác nhau. Nổi bật trong đó là xổ số miền Trung, miền Bắc và miền Nam. Không giống với xổ số miền Bắc, xổ số của miền Trung được thiết kế với chu kỳ quay số không liên tục. Kỳ quay số không đều đặn theo lịch nhất định, thậm chí giữa kỳ này với kỳ khác còn cách nhau rất nhiều tuần. Điều này khiến cho những dân chơi xổ số lô đề gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc soi cầu. 

Đó cũng là lý do khiến cho nhiều anh chị em không hề hứng thú với loại xổ số miền Trung, dù cơ cấu giải thưởng của loại xổ số này luôn luôn cao. Do đó, các bạn cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng để có thể tính toán được con số khả dĩ. 

 

Chơi xổ số miền Trung XSMT theo lô rơi 

Cách chơi nay khá đơn giản, tỉ lệ trúng thưởng lại không hề thấp. Đối với những anh chị em mới dấn thân vào con đường lô đề, có thể tham khảo cách chơi này để tăng thêm kinh nghiệm. 

Hướng dẫn cụ thể: Anh chị em kiểm tra trong kết quả của bảng tổng hợp loto 2 số của ngày hôm trước. Anh chị em sẽ thấy một số số không xuất hiện trong thời điểm đổ kết quả lần trước, nếu có xuất hiện thì anh chị em có thể nuôi chính con số đó, và số lộn của nó trong vòng 5 ngày tiếp theo. Tỉ lệ rơi số khá cao, lên đến 90%, rất đáng cho anh chị em thử. 

Ví dụ minh họa: Ví dụ 2 ngày liên tiếp là 12 và 13/4/2020 bạn thấy xuất hiện cặp số 91, bạn có thể nuôi chính số này, kèm theo số lộn của nó là 19. Tỷ lệ ngày 15 xuất hiện số 19 là rất cao. 

Chơi xổ số miền trung theo phương pháp quả trám 

Cách tính xổ số miền trung theo mô hình quả trám cao cấp hơn và đòi hỏi khả năng tính toán nhiều hơn. Để có thể theo phương pháp này, anh chị em áp dụng như sau: 

Theo dõi trong bảng kết quả xổ số miền trung có 3 lần quay liên nhau – trong cùng 1 giải hay không. Kết quả phải xuất hiện dưới dạng A – B – C thì anh chị em có thể nuôi con AB – BA trong những ngày tiếp theo. 

Ví dụ minh họa: Nhìn vào bảng phía trên, ta có thể dễ dàng nhận thấy giải 4.5 – 4.6 và 4.7 xuất hiện dãy 8 – 6 – 8. Từ đó ta lựa chọn cặp 68 – 86 để đánh. Bạn muốn xác nhận tỷ lệ trúng thưởng của phương pháp này không? Hãy xem kết quả vào ngày hôm sau: Giải Sáu – kết quả là 1686. Nếu bạn áp dụng phương pháp này, thì xin chúc mừng bạn đã chiến thắng rồi đấy. 

Có thể thấy, xổ số miền Trung hay XSMT không quá khó chơi, nhưng cũng cần phải có những bí kíp riêng của chính mình. Đừng bao giờ tự lựa chọn một số bất kỳ theo cảm tính để đầu tư tiền bạc nhé. Điều này không những khiến bạn cụt vốn, mà còn làm cho bạn thêm nản lòng đấy. Giữ cho mình một sự phán đoán tỉnh táo là bí kíp phù hợp với tất cả những dự định trong cuộc sống. 

Đầu trang