XSMN Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 7 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang Long An TP. HCM
DB 994087 87 087 026008 08 008 596239 39 239 278799 99 799
G1 63121 21 121 70519 19 519 68514 14 514 56587 87 587
G2 99373 73 373 56944 44 944 04430 30 430 85976 76 976
G3 38209 09 209 97438 38 438 37023 23 023 44134 34 134 40486 86 486 56817 17 817 24994 94 994 76807 07 807
G4 04571 71 571 19984 84 984 56261 61 261 62642 42 642 76727 27 727 78715 15 715 90168 68 168 26798 98 798 27271 71 271 35763 63 763 37893 93 893 38997 97 997 67101 01 101 86965 65 965 40888 88 888 49894 94 894 58484 84 484 60733 33 733 84663 63 663 88814 14 814 99415 15 415 23898 98 898 29731 31 731 62422 22 422 64761 61 761 66811 11 811 80010 10 010 96277 77 277
G5 1546 46 546 9437 37 437 3307 07 307 7226 26 226
G6 1009 09 009 4119 19 119 6207 07 207 7311 11 311 8062 62 062 8283 83 283 1340 40 340 6967 67 967 8465 65 465 4374 74 374 5659 59 659 7210 10 210
G7 901 01 901 642 42 642 642 42 642 584 84 584
G8 95 95 95 12 12 12 39 39 39 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 18/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 16/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang Long An TP. HCM
DB 152205 05 205 989730 30 730 759401 01 401 404033 33 033
G1 64552 52 552 03332 32 332 44516 16 516 92576 76 576
G2 83281 81 281 77038 38 038 24196 96 196 30040 40 040
G3 41255 55 255 46815 15 815 66455 55 455 96792 92 792 47947 47 947 69109 09 109 21265 65 265 53897 97 897
G4 00716 16 716 35808 08 808 43544 44 544 51902 02 902 73028 28 028 73189 89 189 88880 80 880 02753 53 753 14421 21 421 20309 09 309 33259 59 259 35686 86 686 64874 74 874 73320 20 320 19078 78 078 23274 74 274 54697 97 697 59434 34 434 74768 68 768 76889 89 889 91805 05 805 23138 38 138 32680 80 680 52842 42 842 53757 57 757 76485 85 485 85803 03 803 88871 71 871
G5 2270 70 270 7249 49 249 0894 94 894 9687 87 687
G6 0276 76 276 0707 07 707 0871 71 871 0008 08 008 2313 13 313 2865 65 865 3075 75 075 3479 79 479 6630 30 630 3738 38 738 5167 67 167 8880 80 880
G7 242 42 242 858 58 858 623 23 623 234 34 234
G8 75 75 75 35 35 35 86 86 86 15 15 15
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 11/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 09/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang Long An TP. HCM
DB 206002 02 002 578599 99 599 305176 76 176 747201 01 201
G1 46591 91 591 48894 94 894 29702 02 702 96884 84 884
G2 51618 18 618 06079 79 079 47839 39 839 28698 98 698
G3 43666 66 666 51630 30 630 17846 46 846 44564 64 564 03195 95 195 54372 72 372 11707 07 707 22103 03 103
G4 03539 39 539 03579 79 579 14049 49 049 40723 23 723 58548 48 548 61248 48 248 69676 76 676 09855 55 855 29855 55 855 43999 99 999 46328 28 328 47456 56 456 70117 17 117 89755 55 755 37392 92 392 41714 14 714 43856 56 856 54104 04 104 64717 17 717 73883 83 883 96788 88 788 37829 29 829 46976 76 976 61490 90 490 62346 46 346 63782 82 782 66312 12 312 84932 32 932
G5 8454 54 454 5026 26 026 0577 77 577 2423 23 423
G6 2106 06 106 6768 68 768 8720 20 720 2940 40 940 3376 76 376 9982 82 982 3063 63 063 3533 33 533 9552 52 552 1391 91 391 3587 87 587 8349 49 349
G7 490 90 490 874 74 874 366 66 366 084 84 084
G8 51 51 51 93 93 93 48 48 48 40 40 40
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 04/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 02/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang Long An TP. HCM
DB 564131 31 131 340847 47 847 968116 16 116 714397 97 397
G1 34896 96 896 23088 88 088 76402 02 402 15779 79 779
G2 83128 28 128 43821 21 821 57104 04 104 86086 86 086
G3 26240 40 240 57729 29 729 92887 87 887 96431 31 431 69539 39 539 96057 57 057 17435 35 435 60577 77 577
G4 01057 57 057 13796 96 796 16873 73 873 20088 88 088 74348 48 348 91993 93 993 94259 59 259 05402 02 402 19671 71 671 29047 47 047 32864 64 864 40755 55 755 70520 20 520 80330 30 330 03586 86 586 20797 97 797 29050 50 050 34430 30 430 44987 87 987 53912 12 912 81816 16 816 02563 63 563 04558 58 558 20510 10 510 24793 93 793 41768 68 768 50650 50 650 67996 96 996
G5 6531 31 531 2097 97 097 7453 53 453 8590 90 590
G6 0907 07 907 3221 21 221 6398 98 398 0121 21 121 5282 82 282 9061 61 061 2884 84 884 6475 75 475 9138 38 138 2413 13 413 2559 59 559 4189 89 189
G7 670 70 670 890 90 890 994 94 994 667 67 667
G8 21 21 21 84 84 84 48 48 48 07 07 07
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 28/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 26/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang Long An TP. HCM
DB 101204 04 204 784945 45 945 997872 72 872 328756 56 756
G1 96946 46 946 23095 95 095 09106 06 106 26263 63 263
G2 60801 01 801 53444 44 444 90895 95 895 15632 32 632
G3 06294 94 294 65609 09 609 54267 67 267 68980 80 980 68384 84 384 72881 81 881 79304 04 304 79917 17 917
G4 14941 41 941 26815 15 815 44004 04 004 51970 70 970 58437 37 437 59907 07 907 84617 17 617 33287 87 287 41199 99 199 51594 94 594 59359 59 359 65431 31 431 69423 23 423 82018 18 018 23173 73 173 57100 00 100 57683 83 683 61537 37 537 70196 96 196 90761 61 761 92173 73 173 17879 79 879 22324 24 324 48548 48 548 55135 35 135 69121 21 121 82093 93 093 90541 41 541
G5 0468 68 468 5964 64 964 4875 75 875 0724 24 724
G6 2550 50 550 3088 88 088 4086 86 086 0558 58 558 8053 53 053 9133 33 133 2092 92 092 5045 45 045 6554 54 554 0197 97 197 8059 59 059 8331 31 331
G7 420 20 420 286 86 286 986 86 986 830 30 830
G8 63 63 63 18 18 18 48 48 48 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 21/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 19/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang Long An TP. HCM
DB 382454 54 454 052345 45 345 122006 06 006 776702 02 702
G1 15365 65 365 14687 87 687 63417 17 417 23331 31 331
G2 82468 68 468 89776 76 776 70495 95 495 56745 45 745
G3 90658 58 658 98712 12 712 41080 80 080 71435 35 435 12904 04 904 70170 70 170 47471 71 471 80378 78 378
G4 25178 78 178 37473 73 473 57219 19 219 66612 12 612 70906 06 906 95497 97 497 95968 68 968 09193 93 193 38784 84 784 52755 55 755 72482 82 482 78659 59 659 80037 37 037 89011 11 011 21832 32 832 24594 94 594 41352 52 352 44986 86 986 46154 54 154 65344 44 344 74436 36 436 08495 95 495 22807 07 807 42742 42 742 71259 59 259 74448 48 448 92392 92 392 96943 43 943
G5 9878 78 878 6525 25 525 8121 21 121 9529 29 529
G6 0579 79 579 1466 66 466 6032 32 032 0926 26 926 3909 09 909 9424 24 424 1778 78 778 3292 92 292 4839 39 839 2452 52 452 5875 75 875 8344 44 344
G7 393 93 393 045 45 045 415 15 415 696 96 696
G8 83 83 83 64 64 64 28 28 28 35 35 35
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 14/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 12/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang Long An TP. HCM
DB 820295 95 295 833758 58 758 921098 98 098 763607 07 607
G1 58079 79 079 03544 44 544 86284 84 284 39891 91 891
G2 23156 56 156 07342 42 342 73541 41 541 89667 67 667
G3 20311 11 311 89425 25 425 34217 17 217 41861 61 861 11822 22 822 41804 04 804 65652 52 652 68962 62 962
G4 00357 57 357 05394 94 394 21966 66 966 24924 24 924 83498 98 498 86386 86 386 94254 54 254 18893 93 893 26430 30 430 39123 23 123 66654 54 654 81504 04 504 92477 77 477 96499 99 499 11086 86 086 16289 89 289 19338 38 338 21882 82 882 26396 96 396 55141 41 141 75197 97 197 08113 13 113 25369 69 369 52640 40 640 74854 54 854 83541 41 541 85371 71 371 98359 59 359
G5 4052 52 052 9546 46 546 7840 40 840 8783 83 783
G6 0599 99 599 6283 83 283 9506 06 506 4459 59 459 7672 72 672 8359 59 359 1564 64 564 6741 41 741 9287 87 287 2804 04 804 5067 67 067 5538 38 538
G7 700 00 700 698 98 698 176 76 176 187 87 187
G8 80 80 80 67 67 67 92 92 92 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 07/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 05/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang Long An TP. HCM
DB 584539 39 539 285293 93 293 146119 19 119 368196 96 196
G1 06159 59 159 61986 86 986 12968 68 968 80925 25 925
G2 36576 76 576 81711 11 711 69834 34 834 43024 24 024
G3 01078 78 078 45786 86 786 10802 02 802 34966 66 966 54709 09 709 86876 76 876 27103 03 103 88089 89 089
G4 15402 02 402 16316 16 316 23883 83 883 45909 09 909 56886 86 886 68955 55 955 76091 91 091 48809 09 809 57752 52 752 68267 67 267 71597 97 597 72606 06 606 77528 28 528 84853 53 853 15382 82 382 38230 30 230 49662 62 662 52817 17 817 56090 90 090 93166 66 166 95875 75 875 20270 70 270 25775 75 775 33742 42 742 38068 68 068 52478 78 478 72123 23 123 88115 15 115
G5 5909 09 909 2627 27 627 5038 38 038 7134 34 134
G6 0598 98 598 4862 62 862 6186 86 186 0652 52 652 7523 23 523 8844 44 844 1522 22 522 3387 87 387 5903 03 903 0036 36 036 1231 31 231 4444 44 444
G7 873 73 873 183 83 183 870 70 870 186 86 186
G8 48 48 48 21 21 21 44 44 44 20 20 20
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 30/06/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 28/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang Long An TP. HCM
DB 031192 92 192 178926 26 926 585916 16 916 736463 63 463
G1 09700 00 700 48534 34 534 96697 97 697 33265 65 265
G2 98691 91 691 58419 19 419 84706 06 706 80368 68 368
G3 20976 76 976 93180 80 180 13765 65 765 30955 55 955 08272 72 272 49306 06 306 15252 52 252 77250 50 250
G4 22315 15 315 35236 36 236 46121 21 121 59298 98 298 73136 36 136 76019 19 019 88283 83 283 03609 09 609 22457 57 457 44516 16 516 52036 36 036 69966 66 966 70323 23 323 87313 13 313 19321 21 321 19778 78 778 35217 17 217 46528 28 528 74224 24 224 88775 75 775 92771 71 771 14779 79 779 17357 57 357 28171 71 171 28782 82 782 44535 35 535 53789 89 789 84700 00 700
G5 2237 37 237 1949 49 949 9996 96 996 1545 45 545
G6 0865 65 865 6174 74 174 7787 87 787 0375 75 375 4075 75 075 5381 81 381 5291 91 291 6044 44 044 6928 28 928 4959 59 959 7079 79 079 7340 40 340
G7 934 34 934 688 88 688 881 81 881 393 93 393
G8 15 15 15 16 16 16 03 03 03 28 28 28
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 23/06/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 21/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang Long An TP. HCM
DB 334053 53 053 397460 60 460 619250 50 250 463881 81 881
G1 33439 39 439 64694 94 694 88994 94 994 46075 75 075
G2 54833 33 833 82496 96 496 03358 58 358 53797 97 797
G3 16297 97 297 23438 38 438 72710 10 710 83472 72 472 47521 21 521 65955 55 955 42954 54 954 65147 47 147
G4 12844 44 844 14726 26 726 23631 31 631 49041 41 041 64614 14 614 70522 22 522 99495 95 495 10824 24 824 21178 78 178 27719 19 719 40008 08 008 52279 79 279 86164 64 164 93378 78 378 07953 53 953 19622 22 622 27504 04 504 42754 54 754 57309 09 309 58546 46 546 99552 52 552 00461 61 461 02661 61 661 03817 17 817 35423 23 423 74431 31 431 76215 15 215 85009 09 009
G5 2334 34 334 6182 82 182 1429 29 429 2759 59 759
G6 4000 00 000 8095 95 095 9098 98 098 1218 18 218 3755 55 755 7156 56 156 0189 89 189 4714 14 714 9752 52 752 0653 53 653 4877 77 877 6687 87 687
G7 983 83 983 689 89 689 440 40 440 558 58 558
G8 91 91 91 73 73 73 75 75 75 90 90 90
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 16/06/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 14/06/2019
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

KQXSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 7 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 7 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 7, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 7 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 7, viết tắt là XSMN Thứ 7 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 7 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 7

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 7

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 7

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 7 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 7

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang