XSMN Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 7 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số TP. HCM
DB 117429 29 429
G1 96343 43 343
G2 85044 44 044
G3 32827 27 827 53668 68 668
G4 06493 93 493 18409 09 409 25167 67 167 38156 56 156 59742 42 742 62374 74 374 76596 96 596
G5 9181 81 181
G6 4135 35 135 6526 26 526 8703 03 703
G7 018 18 018
G8 37 37 37
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 27/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 25/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số TP. HCM
DB 580743 43 743
G1 91814 14 814
G2 24898 98 898
G3 36161 61 161 94274 74 274
G4 32353 53 353 45671 71 671 60060 60 060 69303 03 303 75128 28 128 78226 26 226 99117 17 117
G5 8684 84 684
G6 0001 01 001 6052 52 052 9569 69 569
G7 627 27 627
G8 44 44 44
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 20/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 18/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang Long An TP. HCM
DB 260844 44 844 618849 49 849 974596 96 596 464318 18 318
G1 77634 34 634 01824 24 824 54897 97 897 91047 47 047
G2 31323 23 323 15422 22 422 78850 50 850 46272 72 272
G3 14524 24 524 89988 88 988 26017 17 017 43540 40 540 72081 81 081 80609 09 609 22581 81 581 37305 05 305
G4 00110 10 110 18976 76 976 19063 63 063 37691 91 691 42243 43 243 51941 41 941 81165 65 165 15461 61 461 16409 09 409 19598 98 598 22971 71 971 75957 57 957 89597 97 597 99028 28 028 11897 97 897 45822 22 822 52981 81 981 81047 47 047 82212 12 212 83516 16 516 87682 82 682 00085 85 085 11192 92 192 59800 00 800 64363 63 363 67912 12 912 92861 61 861 96246 46 246
G5 9731 31 731 9127 27 127 2915 15 915 3444 44 444
G6 0820 20 820 4542 42 542 8823 23 823 3693 93 693 3881 81 881 6143 43 143 0948 48 948 9249 49 249 9632 32 632 0550 50 550 1524 24 524 7245 45 245
G7 865 65 865 649 49 649 296 96 296 461 61 461
G8 13 13 13 99 99 99 77 77 77 14 14 14
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 13/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 11/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang Long An TP. HCM
DB 564880 80 880 234444 44 444 473262 62 262 879834 34 834
G1 40144 44 144 20281 81 281 61124 24 124 61522 22 522
G2 22408 08 408 33042 42 042 03350 50 350 78002 02 002
G3 37794 94 794 88007 07 007 36665 65 665 60683 83 683 47585 85 585 98023 23 023 08001 01 001 98871 71 871
G4 04652 52 652 12694 94 694 19832 32 832 39242 42 242 73230 30 230 74508 08 508 75809 09 809 17134 34 134 20820 20 820 37109 09 109 58279 79 279 63920 20 920 73248 48 248 92241 41 241 13991 91 991 27749 49 749 41746 46 746 42052 52 052 44742 42 742 45305 05 305 49154 54 154 32958 58 958 35717 17 717 42692 92 692 47342 42 342 58659 59 659 83526 26 526 86841 41 841
G5 9679 79 679 3504 04 504 8992 92 992 9768 68 768
G6 5348 48 348 8123 23 123 9495 95 495 1662 62 662 4055 55 055 9570 70 570 1289 89 289 1734 34 734 9369 69 369 0935 35 935 1648 48 648 2268 68 268
G7 423 23 423 422 22 422 538 38 538 598 98 598
G8 88 88 88 04 04 04 83 83 83 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 06/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 04/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang Long An TP. HCM
DB 992558 58 558 023329 29 329 371524 24 524 266549 49 549
G1 25465 65 465 39710 10 710 39989 89 989 26269 69 269
G2 31460 60 460 02356 56 356 10976 76 976 09195 95 195
G3 80966 66 966 93999 99 999 37474 74 474 98937 37 937 25477 77 477 86993 93 993 27317 17 317 76961 61 961
G4 05299 99 299 20803 03 803 45149 49 149 47671 71 671 62752 52 752 66622 22 622 70915 15 915 06485 85 485 36358 58 358 40125 25 125 41886 86 886 55755 55 755 56554 54 554 94810 10 810 05143 43 143 07021 21 021 14914 14 914 41961 61 961 65008 08 008 79513 13 513 99508 08 508 01994 94 994 25367 67 367 30250 50 250 31104 04 104 32511 11 511 41928 28 928 45294 94 294
G5 7303 03 303 4270 70 270 2862 62 862 4086 86 086
G6 6435 35 435 7578 78 578 9636 36 636 6618 18 618 6830 30 830 9477 77 477 1075 75 075 3600 00 600 8265 65 265 1601 01 601 4205 05 205 7957 57 957
G7 599 99 599 932 32 932 749 49 749 455 55 455
G8 29 29 29 44 44 44 13 13 13 62 62 62
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 29/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 27/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang Long An TP. HCM
DB 595044 44 044 722433 33 433 564248 48 248 391303 03 303
G1 56586 86 586 48811 11 811 43400 00 400 79525 25 525
G2 32434 34 434 88350 50 350 05488 88 488 22992 92 992
G3 14969 69 969 61715 15 715 89114 14 114 94641 41 641 17901 01 901 34089 89 089 40920 20 920 58473 73 473
G4 01948 48 948 04497 97 497 41150 50 150 80330 30 330 95238 38 238 97745 45 745 98192 92 192 17004 04 004 22696 96 696 24089 89 089 28246 46 246 59620 20 620 62333 33 333 92768 68 768 03122 22 122 16682 82 682 27127 27 127 28597 97 597 38722 22 722 68498 98 498 80698 98 698 03723 23 723 19287 87 287 43063 63 063 44430 30 430 49842 42 842 50071 71 071 75319 19 319
G5 6711 11 711 4415 15 415 3111 11 111 4621 21 621
G6 3440 40 440 5154 54 154 6843 43 843 3263 63 263 3537 37 537 5663 63 663 2099 99 099 5117 17 117 6722 22 722 0206 06 206 0640 40 640 4061 61 061
G7 398 98 398 410 10 410 698 98 698 027 27 027
G8 46 46 46 42 42 42 50 50 50 41 41 41
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 22/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 20/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang Long An TP. HCM
DB 605640 40 640 924661 61 661 688375 75 375 990755 55 755
G1 19920 20 920 55761 61 761 76277 77 277 30955 55 955
G2 87214 14 214 54186 86 186 50846 46 846 49672 72 672
G3 06675 75 675 52776 76 776 07775 75 775 93152 52 152 44074 74 074 91776 76 776 12251 51 251 52930 30 930
G4 21417 17 417 34457 57 457 65996 96 996 68797 97 797 71885 85 885 74212 12 212 77120 20 120 09142 42 142 15116 16 116 26335 35 335 26749 49 749 65142 42 142 66319 19 319 67388 88 388 00242 42 242 10796 96 796 16906 06 906 54154 54 154 84593 93 593 92737 37 737 93759 59 759 17065 65 065 23873 73 873 30890 90 890 32774 74 774 36890 90 890 89361 61 361 98424 24 424
G5 4513 13 513 2333 33 333 3449 49 449 9756 56 756
G6 1259 59 259 4976 76 976 9352 52 352 0078 78 078 1121 21 121 7631 31 631 8073 73 073 8562 62 562 9911 11 911 0570 70 570 7234 34 234 8764 64 764
G7 843 43 843 622 22 622 507 07 507 914 14 914
G8 00 00 00 70 70 70 80 80 80 34 34 34
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 15/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 13/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang Long An TP. HCM
DB 434574 74 574 362839 39 839 891883 83 883 127113 13 113
G1 83467 67 467 91493 93 493 91416 16 416 09805 05 805
G2 44833 33 833 69949 49 949 85667 67 667 24437 37 437
G3 24960 60 960 26533 33 533 09934 34 934 62051 51 051 26505 05 505 43111 11 111 14875 75 875 66657 57 657
G4 07119 19 119 10922 22 922 41597 97 597 51828 28 828 52314 14 314 62336 36 336 73566 66 566 00447 47 447 05137 37 137 37052 52 052 64871 71 871 69384 84 384 77145 45 145 79574 74 574 09058 58 058 12326 26 326 24637 37 637 28838 38 838 60148 48 148 67166 66 166 97434 34 434 06457 57 457 07009 09 009 12564 64 564 44167 67 167 55212 12 212 55565 65 565 59547 47 547
G5 3381 81 381 4170 70 170 8842 42 842 2855 55 855
G6 0534 34 534 1378 78 378 4205 05 205 1966 66 966 5521 21 521 7644 44 644 2478 78 478 4018 18 018 7810 10 810 2074 74 074 9450 50 450 9833 33 833
G7 273 73 273 738 38 738 086 86 086 763 63 763
G8 55 55 55 63 63 63 52 52 52 55 55 55
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 08/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 06/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang Long An TP. HCM
DB 112807 07 807 753378 78 378 701200 00 200 259425 25 425
G1 80882 82 882 08539 39 539 46650 50 650 73014 14 014
G2 98917 17 917 26894 94 894 17500 00 500 93890 90 890
G3 54241 41 241 86852 52 852 00990 90 990 25048 48 048 42287 87 287 74882 82 882 27197 97 197 52899 99 899
G4 06965 65 965 19799 99 799 34234 34 234 54047 47 047 78487 87 487 82224 24 224 91887 87 887 17317 17 317 27381 81 381 46260 60 260 54086 86 086 62880 80 880 83758 58 758 93116 16 116 07492 92 492 20775 75 775 36260 60 260 43181 81 181 53242 42 242 67015 15 015 73672 72 672 07884 84 884 20827 27 827 29025 25 025 34640 40 640 39418 18 418 49923 23 923 52176 76 176
G5 9237 37 237 1991 91 991 0311 11 311 4660 60 660
G6 0007 07 007 5665 65 665 8769 69 769 0208 08 208 1824 24 824 3835 35 835 3726 26 726 4356 56 356 7839 39 839 0725 25 725 1039 39 039 1802 02 802
G7 584 84 584 511 11 511 767 67 767 013 13 013
G8 80 80 80 62 62 62 91 91 91 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 01/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 30/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang Long An TP. HCM
DB 100969 69 969 258596 96 596 088619 19 619 980266 66 266
G1 89331 31 331 18324 24 324 49386 86 386 56624 24 624
G2 94887 87 887 53274 74 274 28250 50 250 04712 12 712
G3 29023 23 023 84484 84 484 46877 77 877 57219 19 219 45256 56 256 76620 20 620 45105 05 105 46801 01 801
G4 41287 87 287 42839 39 839 53140 40 140 55742 42 742 63242 42 242 66638 38 638 72542 42 542 00843 43 843 10918 18 918 43280 80 280 46144 44 144 52391 91 391 59892 92 892 89717 17 717 05719 19 719 21956 56 956 40408 08 408 44719 19 719 57245 45 245 83994 94 994 85977 77 977 00471 71 471 01001 01 001 36223 23 223 40289 89 289 56488 88 488 59501 01 501 77337 37 337
G5 3072 72 072 2361 61 361 8690 90 690 5566 66 566
G6 0298 98 298 1190 90 190 7987 87 987 1062 62 062 5208 08 208 6504 04 504 2714 14 714 3803 03 803 9152 52 152 5468 68 468 6908 08 908 9829 29 829
G7 995 95 995 250 50 250 736 36 736 746 46 746
G8 69 69 69 21 21 21 63 63 63 67 67 67
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 25/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 23/08/2019
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

KQXSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 7 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 7 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 7, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 7 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 7, viết tắt là XSMN Thứ 7 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 7 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 7

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 7

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 7

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 7 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 7

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang