XSMN Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 7 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước TP. HCM Hậu Giang Long An
DB 503775 75 775 830331 31 331 532472 72 472 085563 63 563
G1 64421 21 421 22175 75 175 10817 17 817 25158 58 158
G2 00466 66 466 00454 54 454 80661 61 661 87394 94 394
G3 69689 89 689 93436 36 436 28341 41 341 88788 88 788 31538 38 538 74434 34 434 05110 10 110 14712 12 712
G4 11456 56 456 14635 35 635 18824 24 824 20647 47 647 47691 91 691 82212 12 212 83098 98 098 01756 56 756 12645 45 645 23845 45 845 43836 36 836 53258 58 258 53970 70 970 92440 40 440 15755 55 755 18158 58 158 82664 64 664 82914 14 914 84041 41 041 86623 23 623 88645 45 645 03123 23 123 15806 06 806 27783 83 783 58392 92 392 72515 15 515 76112 12 112 80646 46 646
G5 6237 37 237 1835 35 835 8298 98 298 6240 40 240
G6 3179 79 179 6594 94 594 7713 13 713 2537 37 537 4450 50 450 9600 00 600 4029 29 029 6967 67 967 7120 20 120 2873 73 873 2943 43 943 3958 58 958
G7 350 50 350 626 26 626 533 33 533 436 36 436
G8 03 03 03 10 10 10 84 84 84 08 08 08
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, TP. HCM, Hậu Giang, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 05/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 03/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Bình Phước Hậu Giang Long An
DB 429969 69 969 504096 96 096 269745 45 745 176494 94 494
G1 66318 18 318 18442 42 442 43871 71 871 63236 36 236
G2 17868 68 868 91482 82 482 35543 43 543 17747 47 747
G3 09663 63 663 97916 16 916 19753 53 753 32255 55 255 27100 00 100 58184 84 184 57281 81 281 71196 96 196
G4 07976 76 976 13583 83 583 37474 74 474 55740 40 740 62310 10 310 75938 38 938 97646 46 646 14602 02 602 14654 54 654 21048 48 048 26766 66 766 93408 08 408 96000 00 000 96460 60 460 06838 38 838 13759 59 759 22614 14 614 31671 71 671 58557 57 557 72294 94 294 88488 88 488 09723 23 723 28834 34 834 49595 95 595 60350 50 350 65989 89 989 72492 92 492 77187 87 187
G5 2732 32 732 6320 20 320 5189 89 189 3763 63 763
G6 2644 44 644 4557 57 557 7225 25 225 4667 67 667 7480 80 480 7890 90 890 0337 37 337 0748 48 748 1780 80 780 1772 72 772 2397 97 397 4309 09 309
G7 794 94 794 569 69 569 096 96 096 984 84 984
G8 21 21 21 77 77 77 20 20 20 37 37 37
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 29/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 27/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Hậu Giang Bình Phước Long An TP. HCM
DB 580565 65 565 186015 15 015 808453 53 453 831395 95 395
G1 00526 26 526 82983 83 983 52786 86 786 44223 23 223
G2 36226 26 226 00153 53 153 05515 15 515 14785 85 785
G3 28060 60 060 49901 01 901 00230 30 230 32935 35 935 23125 25 125 31845 45 845 37314 14 314 85267 67 267
G4 51118 18 118 55711 11 711 56086 86 086 59629 29 629 63788 88 788 77581 81 581 93274 74 274 10281 81 281 31120 20 120 39794 94 794 63393 93 393 68711 11 711 94971 71 971 96979 79 979 15683 83 683 25052 52 052 28384 84 384 42485 85 485 67214 14 214 78083 83 083 97570 70 570 26260 60 260 50614 14 614 59692 92 692 65136 36 136 83096 96 096 85076 76 076 92086 86 086
G5 3679 79 679 5450 50 450 1257 57 257 9889 89 889
G6 1680 80 680 7137 37 137 8280 80 280 2615 15 615 4186 86 186 8416 16 416 0523 23 523 1266 66 266 6216 16 216 1628 28 628 6575 75 575 7833 33 833
G7 876 76 876 248 48 248 886 86 886 319 19 319
G8 40 40 40 80 80 80 67 67 67 45 45 45
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 22/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 20/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Bình Phước Hậu Giang Long An
DB 570849 49 849 299264 64 264 410825 25 825 938745 45 745
G1 51393 93 393 06567 67 567 23032 32 032 85813 13 813
G2 67076 76 076 30217 17 217 17115 15 115 41159 59 159
G3 08593 93 593 25203 03 203 22837 37 837 81007 07 007 58900 00 900 93444 44 444 70542 42 542 95679 79 679
G4 02743 43 743 31775 75 775 47135 35 135 53805 05 805 61783 83 783 70439 39 439 93870 70 870 49180 80 180 50068 68 068 60055 55 055 60729 29 729 73711 11 711 84044 44 044 90420 20 420 04339 39 339 10762 62 762 18341 41 341 18699 99 699 28237 37 237 49585 85 585 85736 36 736 24570 70 570 40168 68 168 61261 61 261 66397 97 397 72100 00 100 90291 91 291 96149 49 149
G5 6564 64 564 9431 31 431 2605 05 605 6675 75 675
G6 0062 62 062 0804 04 804 0893 93 893 4298 98 298 5147 47 147 5648 48 648 3904 04 904 4444 44 444 5212 12 212 3152 52 152 8467 67 467 8734 34 734
G7 114 14 114 353 53 353 880 80 880 670 70 670
G8 23 23 23 07 07 07 81 81 81 48 48 48
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 15/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 13/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước TP. HCM Hậu Giang Long An
DB 717295 95 295 725918 18 918 344908 08 908 212270 70 270
G1 47714 14 714 60058 58 058 27994 94 994 22402 02 402
G2 62356 56 356 52442 42 442 81659 59 659 45055 55 055
G3 31700 00 700 32071 71 071 29086 86 086 78901 01 901 42136 36 136 82624 24 624 01323 23 323 32096 96 096
G4 10246 46 246 12917 17 917 31373 73 373 37159 59 159 50948 48 948 62838 38 838 78805 05 805 08048 48 048 38497 97 497 56184 84 184 64495 95 495 76178 78 178 85824 24 824 94910 10 910 06970 70 970 59535 35 535 65554 54 554 71526 26 526 87326 26 326 87813 13 813 89830 30 830 10301 01 301 18751 51 751 25021 21 021 38256 56 256 46588 88 588 59754 54 754 82160 60 160
G5 1941 41 941 0303 03 303 5575 75 575 2217 17 217
G6 4745 45 745 6562 62 562 6634 34 634 2928 28 928 4794 94 794 8761 61 761 1486 86 486 4019 19 019 8188 88 188 5432 32 432 5439 39 439 5809 09 809
G7 448 48 448 606 06 606 552 52 552 141 41 141
G8 01 01 01 41 41 41 57 57 57 05 05 05
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, TP. HCM, Hậu Giang, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 08/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 06/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang TP. HCM Long An
DB 373937 37 937 702771 71 771 283598 98 598 677360 60 360
G1 00659 59 659 71527 27 527 14177 77 177 39447 47 447
G2 00693 93 693 57275 75 275 62163 63 163 06173 73 173
G3 05683 83 683 81348 48 348 28724 24 724 90772 72 772 30763 63 763 59512 12 512 12341 41 341 80232 32 232
G4 03520 20 520 06654 54 654 23391 91 391 42168 68 168 69846 46 846 88974 74 974 98301 01 301 18068 68 068 26880 80 880 37085 85 085 48525 25 525 53767 67 767 68059 59 059 84538 38 538 11666 66 666 31660 60 660 38165 65 165 49806 06 806 83889 89 889 91113 13 113 94736 36 736 01174 74 174 16906 06 906 20199 99 199 37479 79 479 62906 06 906 89124 24 124 90232 32 232
G5 1761 61 761 7880 80 880 4069 69 069 9470 70 470
G6 0777 77 777 5371 71 371 6361 61 361 0920 20 920 3193 93 193 5176 76 176 5085 85 085 8550 50 550 8839 39 839 1824 24 824 4071 71 071 6051 51 051
G7 551 51 551 328 28 328 468 68 468 650 50 650
G8 94 94 94 77 77 77 00 00 00 90 90 90
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, TP. HCM, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 01/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 29/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang Long An TP. HCM
DB 719456 56 456 351399 99 399 163147 47 147 590423 23 423
G1 01068 68 068 15612 12 612 59966 66 966 27801 01 801
G2 72902 02 902 04189 89 189 55677 77 677 03167 67 167
G3 15253 53 253 65546 46 546 51683 83 683 98365 65 365 20483 83 483 21604 04 604 69394 94 394 88228 28 228
G4 06245 45 245 52103 03 103 61446 46 446 84148 48 148 95899 99 899 97885 85 885 98438 38 438 09819 19 819 26183 83 183 37028 28 028 38611 11 611 44004 04 004 55691 91 691 77541 41 541 03618 18 618 03808 08 808 22301 01 301 32446 46 446 36314 14 314 38256 56 256 55493 93 493 06221 21 221 12233 33 233 19617 17 617 33409 09 409 37723 23 723 47754 54 754 78620 20 620
G5 8687 87 687 0977 77 977 9276 76 276 8331 31 331
G6 2051 51 051 6358 58 358 6949 49 949 3691 91 691 8676 76 676 9806 06 806 0357 57 357 0580 80 580 2750 50 750 1507 07 507 8327 27 327 9437 37 437
G7 108 08 108 388 88 388 937 37 937 564 64 564
G8 24 24 24 95 95 95 81 81 81 02 02 02
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 24/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 22/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang TP. HCM Long An
DB 718663 63 663 044287 87 287 975043 43 043 472626 26 626
G1 09779 79 779 37797 97 797 84815 15 815 88701 01 701
G2 50872 72 872 39724 24 724 51822 22 822 59506 06 506
G3 45234 34 234 50621 21 621 16414 14 414 71631 31 631 56656 56 656 62903 03 903 15259 59 259 19399 99 399
G4 10970 70 970 30954 54 954 42676 76 676 49231 31 231 80677 77 677 86255 55 255 93666 66 666 02241 41 241 19771 71 771 43690 90 690 70770 70 770 77593 93 593 88444 44 444 93142 42 142 13956 56 956 17121 21 121 29877 77 877 54720 20 720 61089 89 089 79455 55 455 90053 53 053 00563 63 563 05671 71 671 11024 24 024 15255 55 255 32940 40 940 73645 45 645 77012 12 012
G5 4678 78 678 4079 79 079 2421 21 421 6544 44 544
G6 4942 42 942 6942 42 942 9765 65 765 0200 00 200 3412 12 412 3656 56 656 3983 83 983 4176 76 176 5653 53 653 1378 78 378 5140 40 140 7772 72 772
G7 298 98 298 390 90 390 765 65 765 101 01 101
G8 81 81 81 16 16 16 92 92 92 38 38 38
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, TP. HCM, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 17/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 15/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Hậu Giang Long An
DB 695244 44 244 719603 03 603 051708 08 708
G1 40053 53 053 73643 43 643 80507 07 507
G2 49855 55 855 84267 67 267 21950 50 950
G3 16880 80 880 32109 09 109 17492 92 492 46484 84 484 47190 90 190 51876 76 876
G4 37262 62 262 40325 25 325 57976 76 976 69201 01 201 75678 78 678 81392 92 392 96538 38 538 44584 84 584 75882 82 882 78728 28 728 81350 50 350 93286 86 286 95098 98 098 95794 94 794 24641 41 641 26763 63 763 31801 01 801 39350 50 350 61976 76 976 70651 51 651 99301 01 301
G5 2044 44 044 7296 96 296 0832 32 832
G6 3534 34 534 4894 94 894 9190 90 190 4503 03 503 7127 27 127 7753 53 753 0953 53 953 2558 58 558 5761 61 761
G7 955 55 955 767 67 767 468 68 468
G8 45 45 45 93 93 93 63 63 63
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 10/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 08/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 03/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 01/11/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 7 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 7 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 7, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 7 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 7, viết tắt là XSMN Thứ 7 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 7 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 7

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 7

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 7

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 7 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 7

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang