XSMN Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 7 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Long An Hậu Giang Bình Phước
DB 025319 19 319 175139 39 139 171795 95 795 415870 70 870
G1 07417 17 417 37038 38 038 51063 63 063 17874 74 874
G2 79653 53 653 90073 73 073 04110 10 110 61855 55 855
G3 09212 12 212 70139 39 139 62101 01 101 70250 50 250 11224 24 224 77528 28 528 12214 14 214 36283 83 283
G4 24632 32 632 29362 62 362 31531 31 531 33825 25 825 34706 06 706 66869 69 869 68733 33 733 17839 39 839 19824 24 824 38221 21 221 41349 49 349 60811 11 811 81757 57 757 86591 91 591 12866 66 866 15854 54 854 35654 54 654 53759 59 759 69174 74 174 69441 41 441 91655 55 655 37940 40 940 50211 11 211 60036 36 036 60546 46 546 60886 86 886 74549 49 549 99587 87 587
G5 4665 65 665 9385 85 385 0534 34 534 6957 57 957
G6 0042 42 042 1582 82 582 3759 59 759 0546 46 546 5369 69 369 7606 06 606 0730 30 730 1991 91 991 7660 60 660 7325 25 325 9027 27 027 9035 35 035
G7 216 16 216 217 17 217 098 98 098 268 68 268
G8 67 67 67 55 55 55 90 90 90 67 67 67
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 15/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 13/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Hậu Giang TP. HCM Long An Bình Phước
DB 630929 29 929 231706 06 706 939074 74 074 747641 41 641
G1 19930 30 930 57305 05 305 78895 95 895 74310 10 310
G2 01075 75 075 66440 40 440 04580 80 580 38405 05 405
G3 47005 05 005 63378 78 378 14574 74 574 40384 84 384 04680 80 680 38961 61 961 85390 90 390 93083 83 083
G4 00714 14 714 29260 60 260 44696 96 696 45357 57 357 61743 43 743 69468 68 468 96207 07 207 49979 79 979 70206 06 206 73295 95 295 74253 53 253 84430 30 430 85912 12 912 93099 99 099 02283 83 283 06006 06 006 07016 16 016 07394 94 394 13047 47 047 22716 16 716 93655 55 655 07567 67 567 08056 56 056 37932 32 932 41945 45 945 62823 23 823 69583 83 583 98901 01 901
G5 8949 49 949 1800 00 800 0049 49 049 9265 65 265
G6 2473 73 473 5672 72 672 9910 10 910 4240 40 240 6374 74 374 8153 53 153 2143 43 143 6985 85 985 7611 11 611 6886 86 886 7689 89 689 8346 46 346
G7 630 30 630 060 60 060 224 24 224 737 37 737
G8 30 30 30 51 51 51 15 15 15 07 07 07
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hậu Giang, TP. HCM, Long An, Bình Phước,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 08/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 06/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Long An TP. HCM Hậu Giang
DB 747524 24 524 339274 74 274 049184 84 184 271998 98 998
G1 12045 45 045 87477 77 477 79504 04 504 66386 86 386
G2 60228 28 228 17398 98 398 32644 44 644 09945 45 945
G3 72165 65 165 75309 09 309 04977 77 977 89160 60 160 51223 23 223 59399 99 399 02248 48 248 93981 81 981
G4 28279 79 279 54344 44 344 60869 69 869 64415 15 415 65918 18 918 75389 89 389 99332 32 332 12828 28 828 19663 63 663 30929 29 929 39734 34 734 57253 53 253 58814 14 814 86699 99 699 02595 95 595 18091 91 091 20574 74 574 68803 03 803 74197 97 197 85321 21 321 93057 57 057 04953 53 953 16714 14 714 45994 94 994 73864 64 864 76283 83 283 80536 36 536 95425 25 425
G5 0622 22 622 9819 19 819 8919 19 919 9762 62 762
G6 1429 29 429 5945 45 945 6048 48 048 0978 78 978 1540 40 540 5129 29 129 3405 05 405 5116 16 116 8602 02 602 1576 76 576 3927 27 927 6343 43 343
G7 355 55 355 155 55 155 325 25 325 703 03 703
G8 82 82 82 54 54 54 19 19 19 70 70 70
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Long An, TP. HCM, Hậu Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 01/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 28/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Hậu Giang Bình Phước Long An TP. HCM
DB 936904 04 904 590303 03 303 651282 82 282 153601 01 601
G1 18219 19 219 06559 59 559 13480 80 480 21032 32 032
G2 35052 52 052 49534 34 534 18760 60 760 80851 51 851
G3 26526 26 526 30797 97 797 47610 10 610 54701 01 701 34710 10 710 98202 02 202 28659 59 659 62610 10 610
G4 01878 78 878 36321 21 321 40607 07 607 53788 88 788 86483 83 483 90092 92 092 90290 90 290 04009 09 009 13013 13 013 34854 54 854 52108 08 108 73408 08 408 74357 57 357 79452 52 452 34224 24 224 39269 69 269 42797 97 797 67631 31 631 73189 89 189 80272 72 272 92454 54 454 18689 89 689 27946 46 946 54551 51 551 59674 74 674 62402 02 402 88417 17 417 95767 67 767
G5 1009 09 009 6971 71 971 9987 87 987 4290 90 290
G6 5238 38 238 5598 98 598 9077 77 077 0564 64 564 8415 15 415 9880 80 880 3001 01 001 3784 84 784 6257 57 257 0514 14 514 1514 14 514 8697 97 697
G7 726 26 726 855 55 855 703 03 703 246 46 246
G8 01 01 01 75 75 75 20 20 20 66 66 66
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 23/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 21/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước TP. HCM Hậu Giang Long An
DB 920436 36 436 456041 41 041 895715 15 715 410659 59 659
G1 99237 37 237 99768 68 768 81495 95 495 66519 19 519
G2 46527 27 527 18306 06 306 89340 40 340 67672 72 672
G3 49249 49 249 68160 60 160 05366 66 366 77073 73 073 04694 94 694 13537 37 537 63404 04 404 77076 76 076
G4 44230 30 230 45951 51 951 70304 04 304 82845 45 845 98243 43 243 98278 78 278 99122 22 122 07711 11 711 31957 57 957 35486 86 486 48046 46 046 71819 19 819 76235 35 235 99723 23 723 17875 75 875 19259 59 259 71379 79 379 72081 81 081 77757 57 757 81144 44 144 92300 00 300 03042 42 042 35693 93 693 37922 22 922 67379 79 379 75381 81 381 81969 69 969 86759 59 759
G5 0903 03 903 2288 88 288 3661 61 661 2865 65 865
G6 1344 44 344 1884 84 884 4622 22 622 3357 57 357 7732 32 732 8464 64 464 4767 67 767 8010 10 010 8845 45 845 0410 10 410 1321 21 321 5901 01 901
G7 261 61 261 137 37 137 977 77 977 318 18 318
G8 15 15 15 28 28 28 05 05 05 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, TP. HCM, Hậu Giang, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 16/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 14/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Hậu Giang Long An Bình Phước
DB 958841 41 841 935804 04 804 831205 05 205 281727 27 727
G1 36382 82 382 56350 50 350 00719 19 719 26088 88 088
G2 14474 74 474 16833 33 833 50231 31 231 84706 06 706
G3 20663 63 663 97059 59 059 57191 91 191 58535 35 535 48762 62 762 57983 83 983 34289 89 289 42142 42 142
G4 19688 88 688 58848 48 848 60762 62 762 69822 22 822 76201 01 201 95933 33 933 97946 46 946 13026 26 026 19916 16 916 31781 81 781 44992 92 992 49740 40 740 51497 97 497 51553 53 553 14793 93 793 16029 29 029 23017 17 017 30838 38 838 33151 51 151 42527 27 527 56793 93 793 01999 99 999 20522 22 522 22025 25 025 50008 08 008 53205 05 205 54275 75 275 72911 11 911
G5 9765 65 765 6157 57 157 0957 57 957 2333 33 333
G6 0168 68 168 2775 75 775 3011 11 011 0373 73 373 5556 56 556 7327 27 327 2955 55 955 8122 22 122 9280 80 280 6686 86 686 6765 65 765 7181 81 181
G7 376 76 376 135 35 135 663 63 663 755 55 755
G8 48 48 48 37 37 37 20 20 20 27 27 27
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Hậu Giang, Long An, Bình Phước,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 09/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 07/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Long An Hậu Giang Bình Phước
DB 959823 23 823 237726 26 726 808540 40 540 177216 16 216
G1 01014 14 014 52812 12 812 92870 70 870 11457 57 457
G2 58840 40 840 96120 20 120 45928 28 928 28913 13 913
G3 45847 47 847 52765 65 765 61551 51 551 89702 02 702 38652 52 652 52612 12 612 20594 94 594 89620 20 620
G4 17076 76 076 29605 05 605 44435 35 435 51827 27 827 54184 84 184 78092 92 092 85131 31 131 06754 54 754 06933 33 933 10830 30 830 36438 38 438 46019 19 019 53645 45 645 87046 46 046 03025 25 025 14738 38 738 20229 29 229 51761 61 761 53997 97 997 64942 42 942 73986 86 986 15488 88 488 25430 30 430 28732 32 732 44307 07 307 72733 33 733 77894 94 894 91531 31 531
G5 1860 60 860 4575 75 575 0071 71 071 3762 62 762
G6 4878 78 878 5608 08 608 8599 99 599 1636 36 636 6943 43 943 8421 21 421 4057 57 057 8799 99 799 9748 48 748 5419 19 419 5857 57 857 8693 93 693
G7 723 23 723 321 21 321 908 08 908 428 28 428
G8 57 57 57 72 72 72 92 92 92 62 62 62
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 02/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 31/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước TP. HCM Hậu Giang Long An
DB 753128 28 128 049989 89 989 355861 61 861 164847 47 847
G1 21673 73 673 41334 34 334 14666 66 666 17730 30 730
G2 72333 33 333 11277 77 277 87459 59 459 93966 66 966
G3 22063 63 063 26505 05 505 64628 28 628 73534 34 534 14076 76 076 67546 46 546 13322 22 322 20155 55 155
G4 11672 72 672 51105 05 105 66776 76 776 74659 59 659 77584 84 584 79044 44 044 96302 02 302 12713 13 713 22693 93 693 25409 09 409 57359 59 359 70818 18 818 87651 51 651 93340 40 340 37764 64 764 38188 88 188 49905 05 905 79407 07 407 87528 28 528 96268 68 268 96831 31 831 24168 68 168 34195 95 195 50552 52 552 74214 14 214 85513 13 513 92054 54 054 94584 84 584
G5 7334 34 334 6432 32 432 4460 60 460 2856 56 856
G6 3001 01 001 4698 98 698 9053 53 053 0663 63 663 5269 69 269 7993 93 993 3501 01 501 4244 44 244 5332 32 332 1163 63 163 2303 03 303 3247 47 247
G7 704 04 704 315 15 315 305 05 305 197 97 197
G8 25 25 25 32 32 32 62 62 62 55 55 55
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, TP. HCM, Hậu Giang, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 26/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 24/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước TP. HCM Hậu Giang Long An
DB 131804 04 804 084653 53 653 716462 62 462 087496 96 496
G1 80901 01 901 17468 68 468 07835 35 835 93809 09 809
G2 60038 38 038 40043 43 043 58580 80 580 61889 89 889
G3 19185 85 185 23652 52 652 48968 68 968 51661 61 661 47381 81 381 87955 55 955 41156 56 156 48555 55 555
G4 35790 90 790 45084 84 084 51136 36 136 51913 13 913 70327 27 327 73179 79 179 79232 32 232 07560 60 560 26782 82 782 34732 32 732 45358 58 358 49864 64 864 66669 69 669 94598 98 598 04240 40 240 17345 45 345 26467 67 467 46176 76 176 53150 50 150 81597 97 597 84770 70 770 26855 55 855 33546 46 546 34199 99 199 50103 03 103 58440 40 440 62313 13 313 80835 35 835
G5 8682 82 682 6555 55 555 0878 78 878 8016 16 016
G6 1518 18 518 3323 23 323 9199 99 199 0145 45 145 2208 08 208 3828 28 828 3216 16 216 8410 10 410 8985 85 985 2070 70 070 4100 00 100 6250 50 250
G7 996 96 996 894 94 894 060 60 060 139 39 139
G8 41 41 41 59 59 59 11 11 11 19 19 19
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, TP. HCM, Hậu Giang, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 19/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 17/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước TP. HCM Hậu Giang Long An
DB 043635 35 635 982705 05 705 184322 22 322 686629 29 629
G1 32767 67 767 41714 14 714 38901 01 901 34860 60 860
G2 18103 03 103 80839 39 839 50302 02 302 14988 88 988
G3 08985 85 985 28623 23 623 15748 48 748 91968 68 968 66230 30 230 85093 93 093 13645 45 645 81697 97 697
G4 16776 76 776 22828 28 828 52068 68 068 59283 83 283 83689 89 689 88881 81 881 94160 60 160 21724 24 724 38113 13 113 41392 92 392 50874 74 874 51850 50 850 66726 26 726 99727 27 727 44107 07 107 65608 08 608 70502 02 502 72942 42 942 79897 97 897 84801 01 801 85970 70 970 06518 18 518 28556 56 556 30699 99 699 36623 23 623 40118 18 118 72726 26 726 75067 67 067
G5 6817 17 817 6505 05 505 3268 68 268 8709 09 709
G6 4529 29 529 6173 73 173 8741 41 741 1609 09 609 1939 39 939 9038 38 038 2127 27 127 5625 25 625 6577 77 577 1083 83 083 2039 39 039 5674 74 674
G7 857 57 857 740 40 740 930 30 930 617 17 617
G8 17 17 17 84 84 84 77 77 77 32 32 32
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, TP. HCM, Hậu Giang, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 12/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 10/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 7 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 7 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 7, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 7 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 7, viết tắt là XSMN Thứ 7 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 7 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 7

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 7

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 7

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 7 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 7

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang