XSMN Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 7 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Hậu Giang Bình Phước Long An TP. HCM
DB 016452 52 452 556479 79 479 694115 15 115 346206 06 206
G1 59050 50 050 54465 65 465 12681 81 681 71060 60 060
G2 55386 86 386 20567 67 567 60265 65 265 64269 69 269
G3 22493 93 493 50268 68 268 23742 42 742 47173 73 173 09811 11 811 22838 38 838 17717 17 717 53095 95 095
G4 13498 98 498 26805 05 805 50967 67 967 55018 18 018 69788 88 788 71532 32 532 81190 90 190 15773 73 773 23867 67 867 57479 79 479 65279 79 279 73728 28 728 76259 59 259 96356 56 356 01788 88 788 12090 90 090 13982 82 982 28694 94 694 44058 58 058 76138 38 138 81205 05 205 01727 27 727 21548 48 548 51364 64 364 53555 55 555 63463 63 463 70001 01 001 84684 84 684
G5 8060 60 060 0247 47 247 0961 61 961 5296 96 296
G6 2495 95 495 2892 92 892 8213 13 213 4576 76 576 5639 39 639 6063 63 063 2305 05 305 6563 63 563 8695 95 695 3168 68 168 3299 99 299 3529 29 529
G7 711 11 711 767 67 767 968 68 968 684 84 684
G8 69 69 69 19 19 19 21 21 21 16 16 16
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 09/08/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 07/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
DB 126157 57 157 983009 09 009 932091 91 091 418922 22 922
G1 38786 86 786 68495 95 495 71261 61 261 84217 17 217
G2 24099 99 099 77210 10 210 73144 44 144 87544 44 544
G3 09605 05 605 34135 35 135 06416 16 416 92327 27 327 26822 22 822 95186 86 186 81879 79 879 87216 16 216
G4 04965 65 965 16817 17 817 23290 90 290 38221 21 221 46500 00 500 48183 83 183 76660 60 660 08398 98 398 17532 32 532 30184 84 184 40609 09 609 63993 93 993 77717 17 717 98998 98 998 04745 45 745 10178 78 178 15891 91 891 18701 01 701 54563 63 563 66901 01 901 94929 29 929 09756 56 756 16618 18 618 17644 44 644 34443 43 443 46557 57 557 73277 77 277 99285 85 285
G5 3294 94 294 4810 10 810 6350 50 350 6352 52 352
G6 5130 30 130 7014 14 014 8344 44 344 2138 38 138 3734 34 734 8963 63 963 0125 25 125 2803 03 803 4657 57 657 3737 37 737 3866 66 866 9910 10 910
G7 678 78 678 301 01 301 948 48 948 433 33 433
G8 97 97 97 74 74 74 90 90 90 67 67 67
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 02/08/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 31/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Long An Hậu Giang Bình Phước
DB 971528 28 528 580844 44 844 541136 36 136 173107 07 107
G1 44812 12 812 08602 02 602 62570 70 570 19919 19 919
G2 26428 28 428 59686 86 686 57969 69 969 01456 56 456
G3 26187 87 187 51290 90 290 00530 30 530 81365 65 365 05155 55 155 20628 28 628 60536 36 536 92093 93 093
G4 05233 33 233 41612 12 612 46774 74 774 52280 80 280 74816 16 816 96517 17 517 96936 36 936 00764 64 764 13400 00 400 56987 87 987 70900 00 900 97406 06 406 99407 07 407 99591 91 591 17422 22 422 29125 25 125 51314 14 314 70348 48 348 73812 12 812 85373 73 373 87138 38 138 08584 84 584 33279 79 279 58142 42 142 68313 13 313 89681 81 681 97535 35 535 99762 62 762
G5 2318 18 318 5061 61 061 7492 92 492 5719 19 719
G6 7335 35 335 7829 29 829 9656 56 656 2101 01 101 6942 42 942 8859 59 859 4710 10 710 6731 31 731 8156 56 156 0509 09 509 7060 60 060 7168 68 168
G7 276 76 276 748 48 748 488 88 488 088 88 088
G8 47 47 47 59 59 59 12 12 12 34 34 34
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 26/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 24/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Long An Hậu Giang Bình Phước
DB 250350 50 350 466291 91 291 872546 46 546 030928 28 928
G1 86420 20 420 69518 18 518 63376 76 376 41519 19 519
G2 02883 83 883 02041 41 041 49186 86 186 83241 41 241
G3 14278 78 278 40452 52 452 71912 12 912 99703 03 703 30407 07 407 91761 61 761 25793 93 793 55901 01 901
G4 18189 89 189 20104 04 104 47291 91 291 49777 77 777 63633 33 633 70024 24 024 95096 96 096 15945 45 945 62664 64 664 75867 67 867 85190 90 190 87123 23 123 87205 05 205 97775 75 775 27846 46 846 35409 09 409 49599 99 599 49754 54 754 52714 14 714 64166 66 166 78158 58 158 05489 89 489 32813 13 813 36307 07 307 56199 99 199 57223 23 223 61084 84 084 63588 88 588
G5 9083 83 083 6004 04 004 8713 13 713 1319 19 319
G6 2572 72 572 3225 25 225 3987 87 987 2263 63 263 2269 69 269 4076 76 076 1358 58 358 4860 60 860 8095 95 095 1292 92 292 3564 64 564 4561 61 561
G7 329 29 329 330 30 330 475 75 475 510 10 510
G8 42 42 42 35 35 35 34 34 34 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 19/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 17/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Hậu Giang Long An Bình Phước
DB 347375 75 375 854874 74 874 401424 24 424 612319 19 319
G1 78184 84 184 56704 04 704 53699 99 699 11323 23 323
G2 38321 21 321 56432 32 432 22198 98 198 47488 88 488
G3 37883 83 883 74138 38 138 19119 19 119 78064 64 064 79620 20 620 99254 54 254 70274 74 274 79055 55 055
G4 12731 31 731 31566 66 566 48693 93 693 51655 55 655 65554 54 554 81928 28 928 94107 07 107 28704 04 704 30520 20 520 33788 88 788 56406 06 406 84434 34 434 90620 20 620 94275 75 275 00396 96 396 20642 42 642 24669 69 669 42749 49 749 78438 38 438 80033 33 033 81176 76 176 02862 62 862 45698 98 698 46024 24 024 55480 80 480 71749 49 749 77681 81 681 99001 01 001
G5 1519 19 519 5115 15 115 4025 25 025 6351 51 351
G6 0978 78 978 1463 63 463 7902 02 902 0756 56 756 1149 49 149 6928 28 928 6933 33 933 9337 37 337 9558 58 558 1531 31 531 3905 05 905 9254 54 254
G7 292 92 292 174 74 174 425 25 425 423 23 423
G8 13 13 13 85 85 85 46 46 46 33 33 33
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Hậu Giang, Long An, Bình Phước,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 12/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 10/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Long An Hậu Giang TP. HCM
DB 461847 47 847 930736 36 736 041602 02 602 832802 02 802
G1 52305 05 305 86403 03 403 85439 39 439 23367 67 367
G2 41302 02 302 12608 08 608 02416 16 416 46162 62 162
G3 24120 20 120 72618 18 618 51808 08 808 83012 12 012 07917 17 917 62257 57 257 47112 12 112 79833 33 833
G4 01053 53 053 07551 51 551 14039 39 039 30082 82 082 33842 42 842 39037 37 037 60795 95 795 32598 98 598 34035 35 035 40635 35 635 40911 11 911 56513 13 513 68325 25 325 90412 12 412 13895 95 895 25698 98 698 25935 35 935 51593 93 593 54480 80 480 92578 78 578 95651 51 651 37306 06 306 38566 66 566 50525 25 525 52430 30 430 58780 80 780 72795 95 795 89273 73 273
G5 9929 29 929 2121 21 121 2350 50 350 3446 46 446
G6 1705 05 705 3902 02 902 4644 44 644 0761 61 761 7947 47 947 8770 70 770 1344 44 344 4053 53 053 8062 62 062 1690 90 690 5268 68 268 6770 70 770
G7 304 04 304 578 78 578 747 47 747 267 67 267
G8 92 92 92 76 76 76 01 01 01 01 01 01
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 05/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 03/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Long An TP. HCM Hậu Giang
DB 840226 26 226 702528 28 528 181065 65 065 507386 86 386
G1 30033 33 033 63708 08 708 92704 04 704 56779 79 779
G2 64097 97 097 93817 17 817 46360 60 360 75288 88 288
G3 16960 60 960 38522 22 522 31890 90 890 44578 78 578 04284 84 284 85164 64 164 43073 73 073 79158 58 158
G4 09533 33 533 12240 40 240 21722 22 722 41999 99 999 68648 48 648 72480 80 480 97320 20 320 07400 00 400 24337 37 337 26413 13 413 38215 15 215 55074 74 074 68657 57 657 88741 41 741 24557 57 557 55529 29 529 66775 75 775 66882 82 882 66921 21 921 69409 09 409 75133 33 133 00604 04 604 21534 34 534 32295 95 295 33082 82 082 57761 61 761 79554 54 554 93795 95 795
G5 2695 95 695 3516 16 516 1915 15 915 8542 42 542
G6 1481 81 481 7468 68 468 9559 59 559 3993 93 993 7259 59 259 7691 91 691 0721 21 721 5380 80 380 5871 71 871 3712 12 712 4924 24 924 6783 83 783
G7 225 25 225 754 54 754 053 53 053 605 05 605
G8 12 12 12 54 54 54 36 36 36 36 36 36
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Long An, TP. HCM, Hậu Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 28/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 26/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Long An TP. HCM Hậu Giang
DB 882594 94 594 736848 48 848 400167 67 167 940304 04 304
G1 60190 90 190 55053 53 053 74187 87 187 42297 97 297
G2 79560 60 560 82732 32 732 66004 04 004 94329 29 329
G3 22467 67 467 86887 87 887 25038 38 038 44251 51 251 09370 70 370 55202 02 202 83819 19 819 99187 87 187
G4 06575 75 575 23249 49 249 60150 50 150 69303 03 303 79667 67 667 80533 33 533 97454 54 454 10169 69 169 17753 53 753 35556 56 556 36171 71 171 43339 39 339 47901 01 901 84211 11 211 16675 75 675 16740 40 740 31802 02 802 37414 14 414 65188 88 188 75884 84 884 75963 63 963 28681 81 681 44772 72 772 46370 70 370 51983 83 983 60464 64 464 81170 70 170 81386 86 386
G5 7216 16 216 6587 87 587 4602 02 602 3992 92 992
G6 3272 72 272 3541 41 541 5565 65 565 1860 60 860 4811 11 811 8895 95 895 3909 09 909 6925 25 925 7650 50 650 2169 69 169 5325 25 325 7238 38 238
G7 629 29 629 158 58 158 337 37 337 774 74 774
G8 40 40 40 07 07 07 11 11 11 14 14 14
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Long An, TP. HCM, Hậu Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 21/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 19/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Long An TP. HCM Bình Phước Hậu Giang
DB 540909 09 909 108707 07 707 029637 37 637 693047 47 047
G1 66092 92 092 88580 80 580 36345 45 345 96179 79 179
G2 15713 13 713 67991 91 991 22490 90 490 54684 84 684
G3 46587 87 587 80519 19 519 27232 32 232 80093 93 093 13624 24 624 27250 50 250 08561 61 561 34286 86 286
G4 23026 26 026 38244 44 244 58253 53 253 60139 39 139 63056 56 056 67427 27 427 77118 18 118 24843 43 843 53745 45 745 56067 67 067 60293 93 293 66487 87 487 87082 82 082 97099 99 099 04620 20 620 05987 87 987 10224 24 224 23464 64 464 30508 08 508 45459 59 459 51053 53 053 05870 70 870 16513 13 513 26817 17 817 31444 44 444 55042 42 042 58310 10 310 66940 40 940
G5 9202 02 202 6727 27 727 7535 35 535 9058 58 058
G6 0184 84 184 0566 66 566 3613 13 613 3779 79 779 8636 36 636 8931 31 931 5834 34 834 6979 79 979 7012 12 012 0338 38 338 5798 98 798 8631 31 631
G7 606 06 606 735 35 735 989 89 989 952 52 952
G8 27 27 27 49 49 49 73 73 73 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Long An, TP. HCM, Bình Phước, Hậu Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 14/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 12/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Hậu Giang Bình Phước Long An
DB 717635 35 635 576455 55 455 794044 44 044 824868 68 868
G1 72981 81 981 08083 83 083 99047 47 047 03662 62 662
G2 64321 21 321 97620 20 620 84418 18 418 38538 38 538
G3 32892 92 892 45500 00 500 29917 17 917 48065 65 065 51549 49 549 60620 20 620 33022 22 022 36669 69 669
G4 26455 55 455 29423 23 423 35134 34 134 40760 60 760 41725 25 725 47646 46 646 52916 16 916 10912 12 912 18858 58 858 28725 25 725 38714 14 714 60412 12 412 79861 61 861 91945 45 945 10101 01 101 17085 85 085 37770 70 770 38798 98 798 52648 48 648 67319 19 319 84196 96 196 40238 38 238 41420 20 420 42659 59 659 54180 80 180 71175 75 175 72479 79 479 97675 75 675
G5 4374 74 374 6025 25 025 4404 04 404 6625 25 625
G6 0136 36 136 5123 23 123 9843 43 843 0485 85 485 0978 78 978 7082 82 082 1711 11 711 2052 52 052 8090 90 090 0972 72 972 1285 85 285 1389 89 389
G7 400 00 400 282 82 282 341 41 341 702 02 702
G8 18 18 18 38 38 38 27 27 27 75 75 75
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Hậu Giang, Bình Phước, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 07/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 05/06/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 7 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 7 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 7, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 7 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 7, viết tắt là XSMN Thứ 7 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 7 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 7

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 7

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 7

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 7 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 7

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang