XSMN Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 7 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Hậu Giang TP. HCM Bình Phước Long An
DB 315435 35 435
G1 44224 24 224 20632 32 632
G2 01388 88 388 35774 74 774
G3 05159 59 159 87877 77 877 92754 54 754 93185 85 185 04846 46 846 74575 75 575 44224 24 224
G4 20679 79 679 23784 84 784 32725 25 725 34092 92 092 57618 18 618 73340 40 340 97862 62 862 32607 07 607 44364 64 364 61437 37 437 63397 97 397 73495 95 495 84028 28 028 94070 70 070 10400 00 400 24814 14 814 69063 63 063 76097 97 097 83411 11 411 87621 21 621 98440 40 440 06588 88 588 32810 10 810 48813 13 813 65465 65 465 69068 68 068 80429 29 429 89260 60 260
G5 4237 37 237 3783 83 783 3743 43 743 4039 39 039
G6 2612 12 612 5823 23 823 9933 33 933 4448 48 448 6976 76 976 7787 87 787 2728 28 728 6925 25 925 8016 16 016 3110 10 110 5833 33 833 8715 15 715
G7 360 60 360 161 61 161 617 17 617 308 08 308
G8 53 53 53 54 54 54 25 25 25 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hậu Giang, TP. HCM, Bình Phước, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 06/12/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 04/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Hậu Giang Bình Phước Long An
DB 333208 08 208 868268 68 268 031339 39 339 198662 62 662
G1 35881 81 881 95672 72 672 41645 45 645 99473 73 473
G2 96345 45 345 41648 48 648 78383 83 383 54962 62 962
G3 26298 98 298 53137 37 137 05398 98 398 11313 13 313 60597 97 597 76970 70 970 63945 45 945 83940 40 940
G4 07302 02 302 17194 94 194 22724 24 724 47709 09 709 47783 83 783 80107 07 107 90161 61 161 12680 80 680 22043 43 043 22539 39 539 32697 97 697 36067 67 067 39190 90 190 49374 74 374 22028 28 028 22373 73 373 53062 62 062 59516 16 516 60728 28 728 61020 20 020 92231 31 231 22268 68 268 50550 50 550 52175 75 175 58890 90 890 68005 05 005 72550 50 550 94774 74 774
G5 7664 64 664 5712 12 712 4031 31 031 6928 28 928
G6 4088 88 088 6453 53 453 7663 63 663 1821 21 821 4018 18 018 6275 75 275 1913 13 913 2332 32 332 4290 90 290 1925 25 925 3854 54 854 4476 76 476
G7 410 10 410 793 93 793 067 67 067 623 23 623
G8 08 08 08 72 72 72 78 78 78 54 54 54
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Hậu Giang, Bình Phước, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 29/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 27/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Bình Phước Hậu Giang Long An
DB 633850 50 850 086210 10 210 846977 77 977 696840 40 840
G1 57824 24 824 22095 95 095 38200 00 200 25994 94 994
G2 23850 50 850 55341 41 341 85158 58 158 61530 30 530
G3 18640 40 640 88972 72 972 12187 87 187 85668 68 668 12741 41 741 73195 95 195 31076 76 076 87862 62 862
G4 01263 63 263 11754 54 754 23131 31 131 37832 32 832 42375 75 375 75371 71 371 91184 84 184 09074 74 074 19412 12 412 44271 71 271 53198 98 198 59313 13 313 75652 52 652 85103 03 103 05310 10 310 07389 89 389 51183 83 183 66486 86 486 77183 83 183 89282 82 282 96373 73 373 19278 78 278 19864 64 864 24339 39 339 25379 79 379 40209 09 209 40648 48 648 46004 04 004
G5 3066 66 066 3364 64 364 0307 07 307 5833 33 833
G6 3212 12 212 3217 17 217 4519 19 519 2164 64 164 4282 82 282 7891 91 891 0472 72 472 4764 64 764 9637 37 637 0668 68 668 2399 99 399 4198 98 198
G7 408 08 408 955 55 955 228 28 228 691 91 691
G8 77 77 77 88 88 88 54 54 54 09 09 09
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 22/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 20/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Hậu Giang Bình Phước TP. HCM Long An
DB 499992 92 992 076157 57 157 371449 49 449 987080 80 080
G1 71926 26 926 64373 73 373 80744 44 744 97812 12 812
G2 92901 01 901 19558 58 558 67821 21 821 55048 48 048
G3 34347 47 347 67832 32 832 39227 27 227 79681 81 681 52456 56 456 89012 12 012 43324 24 324 53558 58 558
G4 21782 82 782 39214 14 214 44240 40 240 52560 60 560 83982 82 982 95550 50 550 99592 92 592 07832 32 832 36201 01 201 56353 53 353 61156 56 156 82539 39 539 87426 26 426 95216 16 216 02864 64 864 51315 15 315 56022 22 022 65213 13 213 66760 60 760 77483 83 483 95083 83 083 04950 50 950 11499 99 499 29902 02 902 31644 44 644 56407 07 407 81807 07 807 93382 82 382
G5 5952 52 952 2066 66 066 8442 42 442 8386 86 386
G6 3950 50 950 7988 88 988 9126 26 126 0326 26 326 1855 55 855 2244 44 244 2340 40 340 7305 05 305 8969 69 969 3661 61 661 7454 54 454 7989 89 989
G7 865 65 865 165 65 165 371 71 371 116 16 116
G8 38 38 38 72 72 72 78 78 78 21 21 21
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hậu Giang, Bình Phước, TP. HCM, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 15/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 13/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Hậu Giang TP. HCM Bình Phước Long An
DB 090456 56 456 100080 80 080 338767 67 767 157535 35 535
G1 12884 84 884 20912 12 912 10236 36 236 25708 08 708
G2 67439 39 439 96463 63 463 27165 65 165 41721 21 721
G3 49333 33 333 75598 98 598 02150 50 150 31629 29 629 00557 57 557 68790 90 790 22717 17 717 85076 76 076
G4 02114 14 114 08211 11 211 14474 74 474 26862 62 862 32864 64 864 38729 29 729 86447 47 447 05978 78 978 14069 69 069 20414 14 414 26959 59 959 31773 73 773 64003 03 003 85448 48 448 11484 84 484 18141 41 141 21925 25 925 38012 12 012 38173 73 173 78753 53 753 92219 19 219 19964 64 964 31415 15 415 33685 85 685 42349 49 349 70860 60 860 72298 98 298 95805 05 805
G5 8837 37 837 2444 44 444 7584 84 584 0812 12 812
G6 0486 86 486 1669 69 669 4045 45 045 4997 97 997 5785 85 785 8258 58 258 0205 05 205 6720 20 720 7238 38 238 4397 97 397 6225 25 225 8891 91 891
G7 203 03 203 612 12 612 515 15 515 282 82 282
G8 80 80 80 44 44 44 36 36 36 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hậu Giang, TP. HCM, Bình Phước, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 08/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 06/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Long An TP. HCM Hậu Giang
DB 355172 72 172 270610 10 610 057964 64 964 411083 83 083
G1 27335 35 335 77539 39 539 38627 27 627 58066 66 066
G2 07781 81 781 01446 46 446 67494 94 494 56633 33 633
G3 24175 75 175 55093 93 093 04243 43 243 58453 53 453 27873 73 873 39847 47 847 33425 25 425 71237 37 237
G4 13021 21 021 19027 27 027 20961 61 961 40075 75 075 44778 78 778 58458 58 458 73752 52 752 05167 67 167 57224 24 224 58504 04 504 68998 98 998 86726 26 726 86948 48 948 92662 62 662 08894 94 894 36483 83 483 53482 82 482 67237 37 237 71110 10 110 71218 18 218 77009 09 009 02809 09 809 16841 41 841 52228 28 228 61215 15 215 64249 49 249 68839 39 839 73940 40 940
G5 5842 42 842 8260 60 260 3804 04 804 2032 32 032
G6 4542 42 542 5062 62 062 6662 62 662 0499 99 499 0717 17 717 1654 54 654 0330 30 330 0895 95 895 2523 23 523 0369 69 369 2382 82 382 3889 89 889
G7 456 56 456 913 13 913 334 34 334 480 80 480
G8 04 04 04 07 07 07 80 80 80 19 19 19
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Long An, TP. HCM, Hậu Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 01/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 30/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Hậu Giang TP. HCM Long An Bình Phước
DB 696100 00 100 230173 73 173 602634 34 634 235998 98 998
G1 67334 34 334 57922 22 922 60157 57 157 59087 87 087
G2 72115 15 115 97167 67 167 04964 64 964 29303 03 303
G3 44524 24 524 85993 93 993 22465 65 465 56550 50 550 49262 62 262 73145 45 145 54504 04 504 90576 76 576
G4 15703 03 703 27732 32 732 57526 26 526 57815 15 815 67845 45 845 77938 38 938 84839 39 839 50762 62 762 57308 08 308 58546 46 546 72367 67 367 85847 47 847 90151 51 151 96745 45 745 20513 13 513 33468 68 468 46653 53 653 48464 64 464 50786 86 786 52926 26 926 68707 07 707 16372 72 372 32704 04 704 39030 30 030 39291 91 291 55398 98 398 77829 29 829 81119 19 119
G5 9189 89 189 1129 29 129 6424 24 424 5568 68 568
G6 1755 55 755 2174 74 174 4112 12 112 1876 76 876 3621 21 621 8639 39 639 2230 30 230 4315 15 315 6448 48 448 0813 13 813 1220 20 220 7515 15 515
G7 872 72 872 818 18 818 274 74 274 789 89 789
G8 05 05 05 09 09 09 36 36 36 65 65 65
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hậu Giang, TP. HCM, Long An, Bình Phước,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 25/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 23/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Hậu Giang Bình Phước Long An
DB 541854 54 854 953080 80 080 823490 90 490 907062 62 062
G1 23153 53 153 63446 46 446 94065 65 065 52899 99 899
G2 04869 69 869 46695 95 695 14837 37 837 52949 49 949
G3 41030 30 030 43986 86 986 69852 52 852 94723 23 723 41228 28 228 80232 32 232 01672 72 672 04485 85 485
G4 01351 51 351 18764 64 764 27235 35 235 37486 86 486 41176 76 176 45266 66 266 53798 98 798 14751 51 751 15948 48 948 31988 88 988 53719 19 719 53751 51 751 87052 52 052 98216 16 216 03873 73 873 09424 24 424 18311 11 311 25986 86 986 63458 58 458 86351 51 351 99609 09 609 02047 47 047 04370 70 370 06560 60 560 07074 74 074 88912 12 912 94613 13 613 96356 56 356
G5 9081 81 081 0037 37 037 2431 31 431 2820 20 820
G6 0934 34 934 5887 87 887 9262 62 262 2819 19 819 4314 14 314 4923 23 923 0383 83 383 4031 31 031 9160 60 160 1373 73 373 5174 74 174 9888 88 888
G7 477 77 477 313 13 313 395 95 395 384 84 384
G8 62 62 62 66 66 66 95 95 95 12 12 12
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Hậu Giang, Bình Phước, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 18/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 16/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Bình Phước Hậu Giang Long An
DB 971775 75 775 927913 13 913 926185 85 185 988247 47 247
G1 68196 96 196 79170 70 170 53666 66 666 06146 46 146
G2 60324 24 324 69205 05 205 19889 89 889 29295 95 295
G3 66560 60 560 91729 29 729 18842 42 842 87146 46 146 73893 93 893 75155 55 155 17829 29 829 73112 12 112
G4 03410 10 410 28842 42 842 32447 47 447 42684 84 684 59605 05 605 78201 01 201 95725 25 725 18386 86 386 22845 45 845 38328 28 328 57178 78 178 57440 40 440 72269 69 269 75113 13 113 14582 82 582 43110 10 110 43219 19 219 70616 16 616 73306 06 306 76209 09 209 93870 70 870 13613 13 613 20770 70 770 48395 95 395 51123 23 123 56821 21 821 87013 13 013 90819 19 819
G5 1429 29 429 2386 86 386 6673 73 673 5724 24 724
G6 8302 02 302 8502 02 502 9068 68 068 2963 63 963 3274 74 274 6055 55 055 3611 11 611 4661 61 661 7966 66 966 0111 11 111 1095 95 095 4845 45 845
G7 465 65 465 987 87 987 937 37 937 458 58 458
G8 29 29 29 26 26 26 49 49 49 38 38 38
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 11/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 09/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Long An TP. HCM Bình Phước Hậu Giang
DB 634248 48 248 476066 66 066 055584 84 584 456776 76 776
G1 82713 13 713 83889 89 889 84432 32 432 51143 43 143
G2 66403 03 403 07332 32 332 33207 07 207 53959 59 959
G3 33412 12 412 96005 05 005 19394 94 394 45099 99 099 18734 34 734 56836 36 836 44668 68 668 86379 79 379
G4 09284 84 284 10963 63 963 28861 61 861 58441 41 441 64872 72 872 79285 85 285 89396 96 396 06858 58 858 24958 58 958 31492 92 492 42316 16 316 53949 49 949 64255 55 255 99618 18 618 12861 61 861 38418 18 418 79968 68 968 81771 71 771 90184 84 184 90688 88 688 98594 94 594 13395 95 395 27998 98 998 38715 15 715 50969 69 969 70579 79 579 74509 09 509 91612 12 612
G5 5170 70 170 2518 18 518 1556 56 556 7000 00 000
G6 1244 44 244 8435 35 435 8732 32 732 0094 94 094 1428 28 428 7804 04 804 2457 57 457 5921 21 921 6265 65 265 4189 89 189 6049 49 049 9738 38 738
G7 934 34 934 131 31 131 348 48 348 223 23 223
G8 67 67 67 71 71 71 12 12 12 05 05 05
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Long An, TP. HCM, Bình Phước, Hậu Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 04/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 02/10/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 7 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 7 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 7, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 7 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 7, viết tắt là XSMN Thứ 7 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 7 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 7

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 7

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 7

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 7 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 7

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang