XSMN Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 7 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Long An Hậu Giang Bình Phước
DB 488480 80 480 813192 92 192 351737 37 737 313812 12 812
G1 14885 85 885 87620 20 620 01411 11 411 05215 15 215
G2 26624 24 624 60466 66 466 10735 35 735 99679 79 679
G3 48892 92 892 55497 97 497 93877 77 877 99886 86 886 16204 04 204 24048 48 048 11614 14 614 35191 91 191
G4 02861 61 861 09123 23 123 20975 75 975 59561 61 561 75497 97 497 77354 54 354 80165 65 165 33185 85 185 36625 25 625 40350 50 350 42919 19 919 62024 24 024 69203 03 203 89494 94 494 36350 50 350 39244 44 244 40197 97 197 52032 32 032 80293 93 293 86672 72 672 94084 84 084 01833 33 833 03603 03 603 12563 63 563 17785 85 785 23021 21 021 28957 57 957 96922 22 922
G5 7082 82 082 7861 61 861 8467 67 467 1680 80 680
G6 3045 45 045 5798 98 798 9779 79 779 4092 92 092 6284 84 284 7553 53 553 1268 68 268 7400 00 400 9222 22 222 6261 61 261 6806 06 806 8580 80 580
G7 012 12 012 442 42 442 984 84 984 946 46 946
G8 95 95 95 32 32 32 74 74 74 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 24/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 22/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Hậu Giang Bình Phước TP. HCM Long An
DB 562668 68 668 278080 80 080 723711 11 711 134729 29 729
G1 74938 38 938 69402 02 402 65452 52 452 69207 07 207
G2 85470 70 470 90083 83 083 90342 42 342 73647 47 647
G3 03682 82 682 20303 03 303 21283 83 283 75700 00 700 14307 07 307 18706 06 706 01455 55 455 82832 32 832
G4 02438 38 438 14782 82 782 64077 77 077 87528 28 528 90462 62 462 97719 19 719 98199 99 199 13220 20 220 38119 19 119 56832 32 832 60429 29 429 62332 32 332 77253 53 253 80905 05 905 09317 17 317 33738 38 738 66133 33 133 80214 14 214 89969 69 969 90432 32 432 92251 51 251 15658 58 658 20411 11 411 25725 25 725 38580 80 580 65554 54 554 78901 01 901 93136 36 136
G5 5475 75 475 1326 26 326 6142 42 142 9239 39 239
G6 4138 38 138 7092 92 092 9963 63 963 4047 47 047 6086 86 086 7922 22 922 8023 23 023 8278 78 278 8679 79 679 1489 89 489 1745 45 745 7363 63 363
G7 759 59 759 710 10 710 974 74 974 242 42 242
G8 84 84 84 59 59 59 24 24 24 25 25 25
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hậu Giang, Bình Phước, TP. HCM, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 17/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 15/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Long An Hậu Giang TP. HCM
DB 619429 29 429 113671 71 671 143843 43 843 028667 67 667
G1 97078 78 078 17636 36 636 42180 80 180 01146 46 146
G2 14317 17 317 74366 66 366 06381 81 381 44252 52 252
G3 54663 63 663 91439 39 439 40920 20 920 56890 90 890 45726 26 726 60761 61 761 35336 36 336 84088 88 088
G4 11136 36 136 21205 05 205 60601 01 601 72564 64 564 73603 03 603 84996 96 996 92770 70 770 05704 04 704 12170 70 170 26796 96 796 32280 80 280 44844 44 844 65634 34 634 82448 48 448 17646 46 646 18022 22 022 25028 28 028 41917 17 917 68876 76 876 90915 15 915 97760 60 760 10681 81 681 15289 89 289 29908 08 908 72106 06 106 75028 28 028 76388 88 388 95102 02 102
G5 5226 26 226 2699 99 699 6514 14 514 4544 44 544
G6 3277 77 277 9738 38 738 9908 08 908 6828 28 828 9801 01 801 9830 30 830 0782 82 782 6341 41 341 9515 15 515 0024 24 024 6065 65 065 8609 09 609
G7 955 55 955 072 72 072 830 30 830 932 32 932
G8 43 43 43 99 99 99 93 93 93 75 75 75
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 10/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 08/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Long An Hậu Giang Bình Phước
DB 027935 35 935 972272 72 272 090724 24 724 772297 97 297
G1 57874 74 874 00809 09 809 71510 10 510 49178 78 178
G2 23195 95 195 98179 79 179 28309 09 309 18345 45 345
G3 13649 49 649 37270 70 270 17555 55 555 47014 14 014 66819 19 819 79745 45 745 33961 61 961 94115 15 115
G4 04920 20 920 35104 04 104 39171 71 171 66866 66 866 82208 08 208 88419 19 419 92473 73 473 00865 65 865 46182 82 182 54983 83 983 55915 15 915 55995 95 995 63118 18 118 63979 79 979 10163 63 163 21394 94 394 22898 98 898 37533 33 533 64790 90 790 71236 36 236 98249 49 249 17280 80 280 19704 04 704 46048 48 048 54810 10 810 69390 90 390 71133 33 133 73788 88 788
G5 5077 77 077 5398 98 398 0282 82 282 1474 74 474
G6 1907 07 907 2005 05 005 6335 35 335 3376 76 376 8674 74 674 8718 18 718 3871 71 871 5099 99 099 9185 85 185 4936 36 936 6557 57 557 7238 38 238
G7 272 72 272 928 28 928 010 10 010 022 22 022
G8 56 56 56 83 83 83 92 92 92 51 51 51
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 03/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 01/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Bình Phước Long An Hậu Giang
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Bình Phước, Long An, Hậu Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 26/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 24/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Long An TP. HCM Hậu Giang
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Long An, TP. HCM, Hậu Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 19/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 17/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Long An Bình Phước Hậu Giang TP. HCM
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 12/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 10/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Hậu Giang Bình Phước Long An
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Hậu Giang, Bình Phước, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 05/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 03/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Hậu Giang TP. HCM Bình Phước Long An
DB 851421 21 421 902358 58 358 472520 20 520 548713 13 713
G1 42744 44 744 15386 86 386 15406 06 406 29029 29 029
G2 05296 96 296 68518 18 518 31137 37 137 48313 13 313
G3 30223 23 223 40482 82 482 15425 25 425 85053 53 053 26272 72 272 90011 11 011 48393 93 393 53028 28 028
G4 03472 72 472 13065 65 065 20807 07 807 24490 90 490 53450 50 450 61085 85 085 61853 53 853 15854 54 854 22935 35 935 29327 27 327 61684 84 684 66062 62 062 74288 88 288 86253 53 253 04497 97 497 28059 59 059 68229 29 229 72518 18 518 75461 61 461 78459 59 459 87758 58 758 08583 83 583 15683 83 683 16040 40 040 37588 88 588 65439 39 439 74070 70 070 79692 92 692
G5 8795 95 795 1961 61 961 6824 24 824 2646 46 646
G6 5069 69 069 5565 65 565 9154 54 154 2572 72 572 4053 53 053 4499 99 499 5373 73 373 5507 07 507 9888 88 888 1744 44 744 7395 95 395 9251 51 251
G7 283 83 283 177 77 177 937 37 937 446 46 446
G8 79 79 79 55 55 55 53 53 53 63 63 63
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hậu Giang, TP. HCM, Bình Phước, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 29/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 27/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước Long An TP. HCM Hậu Giang
DB 417037 37 037 584482 82 482 200391 91 391 555859 59 859
G1 12722 22 722 75862 62 862 53219 19 219 32084 84 084
G2 86307 07 307 48416 16 416 30167 67 167 45038 38 038
G3 81122 22 122 87803 03 803 25373 73 373 35185 85 185 18664 64 664 74938 38 938 41557 57 557 63354 54 354
G4 00976 76 976 28093 93 093 48674 74 674 66385 85 385 85710 10 710 96766 66 766 98065 65 065 15839 39 839 33153 53 153 40995 95 995 46571 71 571 48743 43 743 49527 27 527 64763 63 763 07762 62 762 08938 38 938 10916 16 916 33231 31 231 38005 05 005 61899 99 899 91241 41 241 10233 33 233 12976 76 976 24581 81 581 26223 23 223 58775 75 775 73285 85 285 88272 72 272
G5 2229 29 229 5976 76 976 4449 49 449 5973 73 973
G6 2560 60 560 8848 48 848 8986 86 986 0169 69 169 2105 05 105 7434 34 434 6705 05 705 9612 12 612 9912 12 912 2840 40 840 2936 36 936 8957 57 957
G7 467 67 467 320 20 320 397 97 397 650 50 650
G8 28 28 28 69 69 69 16 16 16 61 61 61
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, Long An, TP. HCM, Hậu Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 22/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 20/03/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 7 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 7 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 7, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 7 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 7, viết tắt là XSMN Thứ 7 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 7 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 7

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 7

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 7

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 7 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 7

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang