XSMN Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 7 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Hậu Giang Bình Phước Long An
DB 021628 28 628 943293 93 293 694662 62 662 268376 76 376
G1 47776 76 776 26109 09 109 07979 79 979 06945 45 945
G2 05166 66 166 01849 49 849 30816 16 816 16923 23 923
G3 58446 46 446 90985 85 985 63605 05 605 86436 36 436 31441 41 441 86609 09 609 11401 01 401 76534 34 534
G4 09884 84 884 17686 86 686 26973 73 973 41785 85 785 43701 01 701 68853 53 853 76778 78 778 26673 73 673 28542 42 542 42130 30 130 57725 25 725 64287 87 287 72736 36 736 94590 90 590 07124 24 124 27019 19 019 46305 05 305 54326 26 326 59280 80 280 97494 94 494 99870 70 870 25918 18 918 29989 89 989 45342 42 342 52488 88 488 63260 60 260 67494 94 494 76667 67 667
G5 5263 63 263 7676 76 676 3784 84 784 8100 00 100
G6 2075 75 075 4193 93 193 9316 16 316 0086 86 086 5861 61 861 8917 17 917 7101 01 101 8386 86 386 8953 53 953 3576 76 576 6707 07 707 8998 98 998
G7 511 11 511 244 44 244 884 84 884 540 40 540
G8 89 89 89 19 19 19 07 07 07 41 41 41
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Hậu Giang, Bình Phước, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 17/01/2021
- Xem lại kết quả XSMN ngày 15/01/2021
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Long An Bình Phước Hậu Giang TP. HCM
DB 639489 89 489 568796 96 796 872304 04 304 160248 48 248
G1 67618 18 618 23644 44 644 32794 94 794 69065 65 065
G2 19059 59 059 79080 80 080 28728 28 728 40217 17 217
G3 77102 02 102 86066 66 066 04373 73 373 84713 13 713 52111 11 111 54694 94 694 18449 49 449 26401 01 401
G4 03209 09 209 03719 19 719 16308 08 308 36080 80 080 45243 43 243 52932 32 932 76633 33 633 24609 09 609 29043 43 043 48953 53 953 49374 74 374 65260 60 260 69812 12 812 78991 91 991 28917 17 917 37252 52 252 55677 77 677 68088 88 088 79960 60 960 85049 49 049 85462 62 462 18600 00 600 27886 86 886 45460 60 460 51488 88 488 55899 99 899 56533 33 533 97026 26 026
G5 7347 47 347 2955 55 955 6647 47 647 2599 99 599
G6 1071 71 071 1497 97 497 9538 38 538 1004 04 004 4454 54 454 6750 50 750 0542 42 542 2364 64 364 6192 92 192 3807 07 807 4861 61 861 6653 53 653
G7 478 78 478 633 33 633 777 77 777 339 39 339
G8 13 13 13 57 57 57 99 99 99 12 12 12
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 10/01/2021
- Xem lại kết quả XSMN ngày 08/01/2021
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Bình Phước Hậu Giang Long An
DB 228914 14 914 920486 86 486 857942 42 942 717105 05 105
G1 31935 35 935 14970 70 970 51473 73 473 15119 19 119
G2 76766 66 766 42619 19 619 64309 09 309 55789 89 789
G3 11099 99 099 88287 87 287 05183 83 183 74902 02 902 37846 46 846 74806 06 806 36856 56 856 70298 98 298
G4 05935 35 935 55114 14 114 65562 62 562 66058 58 058 75839 39 839 77370 70 370 78913 13 913 14037 37 037 25548 48 548 29984 84 984 35400 00 400 41329 29 329 58926 26 926 78756 56 756 06709 09 709 18291 91 291 18388 88 388 36183 83 183 36249 49 249 72835 35 835 80371 71 371 27174 74 174 43550 50 550 48167 67 167 59595 95 595 77834 34 834 98915 15 915 99146 46 146
G5 5878 78 878 9084 84 084 6010 10 010 2622 22 622
G6 4049 49 049 9120 20 120 9180 80 180 5326 26 326 7545 45 545 9078 78 078 6247 47 247 8935 35 935 9924 24 924 0074 74 074 2897 97 897 3958 58 958
G7 129 29 129 022 22 022 595 95 595 274 74 274
G8 88 88 88 41 41 41 91 91 91 03 03 03
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 03/01/2021
- Xem lại kết quả XSMN ngày 01/01/2021
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Hậu Giang Long An Bình Phước
DB 204767 67 767 315906 06 906 138913 13 913 507907 07 907
G1 23585 85 585 00813 13 813 47147 47 147 19944 44 944
G2 69103 03 103 81864 64 864 83849 49 849 21010 10 010
G3 35833 33 833 52751 51 751 34487 87 487 91646 46 646 02975 75 975 19348 48 348 03148 48 148 95882 82 882
G4 00233 33 233 15009 09 009 23146 46 146 30472 72 472 80289 89 289 92473 73 473 93200 00 200 08766 66 766 21332 32 332 27301 01 301 45217 17 217 47714 14 714 66140 40 140 90101 01 101 02721 21 721 19071 71 071 19236 36 236 36952 52 952 37685 85 685 65530 30 530 99592 92 592 06089 89 089 19195 95 195 46477 77 477 50953 53 953 69278 78 278 76625 25 625 77939 39 939
G5 1742 42 742 0987 87 987 9770 70 770 1551 51 551
G6 3052 52 052 5320 20 320 9031 31 031 1172 72 172 1311 11 311 3898 98 898 2795 95 795 5504 04 504 5647 47 647 2872 72 872 3867 67 867 3920 20 920
G7 813 13 813 112 12 112 075 75 075 718 18 718
G8 54 54 54 63 63 63 90 90 90 35 35 35
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Hậu Giang, Long An, Bình Phước,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 27/12/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 25/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Phước TP. HCM Hậu Giang Long An
DB 325716 16 716 818600 00 600 719126 26 126 590250 50 250
G1 76004 04 004 34705 05 705 06096 96 096 95191 91 191
G2 97511 11 511 21020 20 020 89348 48 348 48064 64 064
G3 35810 10 810 94548 48 548 76219 19 219 79653 53 653 79941 41 941 98715 15 715 17627 27 627 72593 93 593
G4 13985 85 985 15553 53 553 19682 82 682 54406 06 406 54584 84 584 88626 26 626 97917 17 917 13517 17 517 21126 26 126 42410 10 410 44241 41 241 57832 32 832 71002 02 002 93961 61 961 08393 93 393 17166 66 166 42385 85 385 57071 71 071 71297 97 297 73268 68 268 97864 64 864 01612 12 612 20679 79 679 24341 41 341 44629 29 629 71725 25 725 74434 34 434 83661 61 661
G5 8761 61 761 0081 81 081 1992 92 992 6698 98 698
G6 0360 60 360 0700 00 700 9726 26 726 0990 90 990 4829 29 829 7552 52 552 1886 86 886 6934 34 934 9104 04 104 1249 49 249 1834 34 834 8836 36 836
G7 234 34 234 545 45 545 946 46 946 244 44 244
G8 32 32 32 45 45 45 59 59 59 66 66 66
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Phước, TP. HCM, Hậu Giang, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 20/12/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 18/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Long An Bình Phước Hậu Giang TP. HCM
DB 876408 08 408 536848 48 848 826349 49 349 678501 01 501
G1 79433 33 433 09964 64 964 85918 18 918 83178 78 178
G2 65130 30 130 20784 84 784 66286 86 286 04281 81 281
G3 35265 65 265 43438 38 438 01117 17 117 23146 46 146 06054 54 054 44475 75 475 00647 47 647 04461 61 461
G4 03514 14 514 28251 51 251 45321 21 321 47895 95 895 48844 44 844 58092 92 092 62152 52 152 19885 85 885 31919 19 919 57950 50 950 63485 85 485 72221 21 221 94368 68 368 95841 41 841 11254 54 254 22084 84 084 42305 05 305 45029 29 029 47015 15 015 58977 77 977 95917 17 917 00536 36 536 08353 53 353 33367 67 367 48569 69 569 52588 88 588 90968 68 968 96909 09 909
G5 2600 00 600 8300 00 300 7805 05 805 7643 43 643
G6 1005 05 005 4923 23 923 5235 35 235 6946 46 946 7733 33 733 9795 95 795 3874 74 874 6266 66 266 9780 80 780 8661 61 661 9312 12 312 9602 02 602
G7 946 46 946 962 62 962 171 71 171 940 40 940
G8 51 51 51 26 26 26 47 47 47 05 05 05
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 13/12/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 11/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Hậu Giang TP. HCM Bình Phước Long An
DB 885163 63 163 575885 85 885 315435 35 435 901987 87 987
G1 44224 24 224 62711 11 711 20632 32 632 64517 17 517
G2 01388 88 388 17048 48 048 35774 74 774 06799 99 799
G3 05159 59 159 87877 77 877 92754 54 754 93185 85 185 04846 46 846 74575 75 575 22233 33 233 44224 24 224
G4 20679 79 679 23784 84 784 32725 25 725 34092 92 092 57618 18 618 73340 40 340 97862 62 862 32607 07 607 44364 64 364 61437 37 437 63397 97 397 73495 95 495 84028 28 028 94070 70 070 10400 00 400 24814 14 814 69063 63 063 76097 97 097 83411 11 411 87621 21 621 98440 40 440 06588 88 588 32810 10 810 48813 13 813 65465 65 465 69068 68 068 80429 29 429 89260 60 260
G5 4237 37 237 3783 83 783 3743 43 743 4039 39 039
G6 2612 12 612 5823 23 823 9933 33 933 4448 48 448 6976 76 976 7787 87 787 2728 28 728 6925 25 925 8016 16 016 3110 10 110 5833 33 833 8715 15 715
G7 360 60 360 161 61 161 617 17 617 308 08 308
G8 53 53 53 54 54 54 25 25 25 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hậu Giang, TP. HCM, Bình Phước, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 06/12/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 04/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Hậu Giang Bình Phước Long An
DB 333208 08 208 868268 68 268 031339 39 339 198662 62 662
G1 35881 81 881 95672 72 672 41645 45 645 99473 73 473
G2 96345 45 345 41648 48 648 78383 83 383 54962 62 962
G3 26298 98 298 53137 37 137 05398 98 398 11313 13 313 60597 97 597 76970 70 970 63945 45 945 83940 40 940
G4 07302 02 302 17194 94 194 22724 24 724 47709 09 709 47783 83 783 80107 07 107 90161 61 161 12680 80 680 22043 43 043 22539 39 539 32697 97 697 36067 67 067 39190 90 190 49374 74 374 22028 28 028 22373 73 373 53062 62 062 59516 16 516 60728 28 728 61020 20 020 92231 31 231 22268 68 268 50550 50 550 52175 75 175 58890 90 890 68005 05 005 72550 50 550 94774 74 774
G5 7664 64 664 5712 12 712 4031 31 031 6928 28 928
G6 4088 88 088 6453 53 453 7663 63 663 1821 21 821 4018 18 018 6275 75 275 1913 13 913 2332 32 332 4290 90 290 1925 25 925 3854 54 854 4476 76 476
G7 410 10 410 793 93 793 067 67 067 623 23 623
G8 08 08 08 72 72 72 78 78 78 54 54 54
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Hậu Giang, Bình Phước, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 29/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 27/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Bình Phước Hậu Giang Long An
DB 633850 50 850 086210 10 210 846977 77 977 696840 40 840
G1 57824 24 824 22095 95 095 38200 00 200 25994 94 994
G2 23850 50 850 55341 41 341 85158 58 158 61530 30 530
G3 18640 40 640 88972 72 972 12187 87 187 85668 68 668 12741 41 741 73195 95 195 31076 76 076 87862 62 862
G4 01263 63 263 11754 54 754 23131 31 131 37832 32 832 42375 75 375 75371 71 371 91184 84 184 09074 74 074 19412 12 412 44271 71 271 53198 98 198 59313 13 313 75652 52 652 85103 03 103 05310 10 310 07389 89 389 51183 83 183 66486 86 486 77183 83 183 89282 82 282 96373 73 373 19278 78 278 19864 64 864 24339 39 339 25379 79 379 40209 09 209 40648 48 648 46004 04 004
G5 3066 66 066 3364 64 364 0307 07 307 5833 33 833
G6 3212 12 212 3217 17 217 4519 19 519 2164 64 164 4282 82 282 7891 91 891 0472 72 472 4764 64 764 9637 37 637 0668 68 668 2399 99 399 4198 98 198
G7 408 08 408 955 55 955 228 28 228 691 91 691
G8 77 77 77 88 88 88 54 54 54 09 09 09
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 22/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 20/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Hậu Giang Bình Phước TP. HCM Long An
DB 499992 92 992 076157 57 157 371449 49 449 987080 80 080
G1 71926 26 926 64373 73 373 80744 44 744 97812 12 812
G2 92901 01 901 19558 58 558 67821 21 821 55048 48 048
G3 34347 47 347 67832 32 832 39227 27 227 79681 81 681 52456 56 456 89012 12 012 43324 24 324 53558 58 558
G4 21782 82 782 39214 14 214 44240 40 240 52560 60 560 83982 82 982 95550 50 550 99592 92 592 07832 32 832 36201 01 201 56353 53 353 61156 56 156 82539 39 539 87426 26 426 95216 16 216 02864 64 864 51315 15 315 56022 22 022 65213 13 213 66760 60 760 77483 83 483 95083 83 083 04950 50 950 11499 99 499 29902 02 902 31644 44 644 56407 07 407 81807 07 807 93382 82 382
G5 5952 52 952 2066 66 066 8442 42 442 8386 86 386
G6 3950 50 950 7988 88 988 9126 26 126 0326 26 326 1855 55 855 2244 44 244 2340 40 340 7305 05 305 8969 69 969 3661 61 661 7454 54 454 7989 89 989
G7 865 65 865 165 65 165 371 71 371 116 16 116
G8 38 38 38 72 72 72 78 78 78 21 21 21
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hậu Giang, Bình Phước, TP. HCM, Long An,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 15/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 13/11/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 7 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 7 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 7, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 7 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 7, viết tắt là XSMN Thứ 7 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 7 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 7

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 7

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 7

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 7 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 7

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang