XSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 769374 74 374 246683 83 683 247493 93 493
G1 09724 24 724 19954 54 954 25870 70 870
G2 90405 05 405 16074 74 074 37381 81 381
G3 17074 74 074 64133 33 133 05723 23 723 13159 59 159 56984 84 984 72643 43 643
G4 07375 75 375 39574 74 574 68005 05 005 78144 44 144 78205 05 205 84022 22 022 88156 56 156 05636 36 636 24806 06 806 30001 01 001 32201 01 201 65360 60 360 78345 45 345 85202 02 202 01142 42 142 11628 28 628 13332 32 332 25221 21 221 35616 16 616 44049 49 049 59507 07 507
G5 7393 93 393 8728 28 728 5988 88 988
G6 2915 15 915 3853 53 853 4499 99 499 2906 06 906 3223 23 223 4473 73 473 4192 92 192 6059 59 059 6606 06 606
G7 224 24 224 961 61 961 623 23 623
G8 08 08 08 53 53 53 31 31 31
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 24/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 22/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 837619 19 619 461260 60 260 034722 22 722
G1 78972 72 972 41993 93 993 62162 62 162
G2 69657 57 657 29319 19 319 87392 92 392
G3 34919 19 919 65982 82 982 46195 95 195 50199 99 199 36742 42 742 85316 16 316
G4 03461 61 461 14633 33 633 29997 97 997 30831 31 831 32649 49 649 56512 12 512 99144 44 144 18289 89 289 24820 20 820 54586 86 586 62646 46 646 81511 11 511 82528 28 528 95874 74 874 07880 80 880 16037 37 037 62852 52 852 65916 16 916 69108 08 108 73124 24 124 77668 68 668
G5 6885 85 885 1227 27 227 0057 57 057
G6 0753 53 753 3507 07 507 5751 51 751 0513 13 513 0805 05 805 7693 93 693 4262 62 262 4821 21 821 7768 68 768
G7 093 93 093 085 85 085 102 02 102
G8 85 85 85 74 74 74 14 14 14
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 17/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 15/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 204591 91 591 147653 53 653 876748 48 748
G1 63684 84 684 47165 65 165 68438 38 438
G2 04215 15 215 26025 25 025 47401 01 401
G3 42218 18 218 76343 43 343 09368 68 368 79911 11 911 10298 98 298 50709 09 709
G4 20426 26 426 42622 22 622 47336 36 336 53737 37 737 65051 51 051 78777 77 777 81483 83 483 19275 75 275 39012 12 012 49581 81 581 83473 73 473 92897 97 897 95114 14 114 96676 76 676 28858 58 858 34692 92 692 41915 15 915 68825 25 825 74902 02 902 76723 23 723 95346 46 346
G5 5512 12 512 2806 06 806 5857 57 857
G6 1185 85 185 3907 07 907 6743 43 743 3968 68 968 5805 05 805 7806 06 806 2490 90 490 2880 80 880 4469 69 469
G7 423 23 423 949 49 949 391 91 391
G8 53 53 53 32 32 32 75 75 75
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 10/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 08/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 442944 44 944 044617 17 617 269853 53 853
G1 38888 88 888 99782 82 782 13102 02 102
G2 88554 54 554 04374 74 374 60546 46 546
G3 71970 70 970 94458 58 458 58407 07 407 99394 94 394 55868 68 868 67207 07 207
G4 28428 28 428 37691 91 691 37691 91 691 46805 05 805 54348 48 348 74126 26 126 84963 63 963 01400 00 400 11433 33 433 52059 59 059 54804 04 804 69427 27 427 73555 55 555 85267 67 267 08469 69 469 21323 23 323 52421 21 421 67156 56 156 79739 39 739 80657 57 657 96388 88 388
G5 2633 33 633 4266 66 266 7532 32 532
G6 1219 19 219 4350 50 350 7074 74 074 2251 51 251 4485 85 485 8150 50 150 1971 71 971 7326 26 326 7514 14 514
G7 889 89 889 569 69 569 139 39 139
G8 04 04 04 76 76 76 28 28 28
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 03/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 01/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 185478 78 478 730000 00 000 208962 62 962
G1 74350 50 350 15098 98 098 28387 87 387
G2 00563 63 563 79241 41 241 36507 07 507
G3 17952 52 952 48420 20 420 37931 31 931 62972 72 972 55445 45 445 60950 50 950
G4 09018 18 018 14758 58 758 25087 87 087 28681 81 681 31220 20 220 31569 69 569 40403 03 403 21933 33 933 24108 08 108 32772 72 772 59261 61 261 71765 65 765 83211 11 211 85166 66 166 26820 20 820 39082 82 082 48514 14 514 57986 86 986 58588 88 588 81994 94 994 91761 61 761
G5 4375 75 375 8439 39 439 2486 86 486
G6 7879 79 879 8441 41 441 9411 11 411 5332 32 332 6914 14 914 8907 07 907 5773 73 773 6308 08 308 9832 32 832
G7 070 70 070 371 71 371 290 90 290
G8 31 31 31 24 24 24 01 01 01
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 27/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 25/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 437265 65 265 723614 14 614 751878 78 878
G1 40892 92 892 25407 07 407 68869 69 869
G2 16758 58 758 73483 83 483 75959 59 959
G3 58698 98 698 96108 08 108 58181 81 181 63910 10 910 06936 36 936 20871 71 871
G4 01094 94 094 21782 82 782 34134 34 134 35401 01 401 42084 84 084 78086 86 086 87503 03 503 06601 01 601 27713 13 713 31642 42 642 52490 90 490 66666 66 666 72575 75 575 87246 46 246 04284 84 284 12305 05 305 27032 32 032 36129 29 129 38734 34 734 53002 02 002 54982 82 982
G5 4123 23 123 9567 67 567 1664 64 664
G6 3877 77 877 4385 85 385 7376 76 376 2101 01 101 3734 34 734 5375 75 375 0877 77 877 5232 32 232 9842 42 842
G7 779 79 779 455 55 455 886 86 886
G8 46 46 46 74 74 74 80 80 80
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 20/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 18/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 071728 28 728 940657 57 657 228974 74 974
G1 71366 66 366 62518 18 518 99497 97 497
G2 96261 61 261 84971 71 971 87230 30 230
G3 89330 30 330 90899 99 899 23397 97 397 97487 87 487 16517 17 517 92976 76 976
G4 04981 81 981 13900 00 900 15977 77 977 41849 49 849 65386 86 386 72580 80 580 81206 06 206 06199 99 199 12306 06 306 21675 75 675 46524 24 524 55005 05 005 76086 86 086 80918 18 918 08408 08 408 14178 78 178 15279 79 279 15899 99 899 32468 68 468 32797 97 797 63989 89 989
G5 6365 65 365 3354 54 354 8963 63 963
G6 2450 50 450 4348 48 348 5427 27 427 3351 51 351 3641 41 641 4779 79 779 2072 72 072 5037 37 037 8420 20 420
G7 517 17 517 779 79 779 905 05 905
G8 45 45 45 94 94 94 36 36 36
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 13/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 11/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 550485 85 485 792299 99 299 124024 24 024
G1 50345 45 345 11493 93 493 73212 12 212
G2 69266 66 266 57272 72 272 64605 05 605
G3 04056 56 056 25393 93 393 63689 89 689 87179 79 179 37493 93 493 97098 98 098
G4 27015 15 015 31376 76 376 34702 02 702 49077 77 077 67505 05 505 84939 39 939 96240 40 240 33810 10 810 54924 24 924 56571 71 571 58405 05 405 62314 14 314 63230 30 230 78266 66 266 02956 56 956 16607 07 607 26051 51 051 35367 67 367 50836 36 836 55573 73 573 72918 18 918
G5 9560 60 560 0598 98 598 8649 49 649
G6 0237 37 237 2123 23 123 3355 55 355 0677 77 677 3516 16 516 5028 28 028 1340 40 340 1589 89 589 7323 23 323
G7 018 18 018 205 05 205 371 71 371
G8 59 59 59 97 97 97 10 10 10
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 06/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 04/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 977803 03 803 227950 50 950 765221 21 221
G1 66338 38 338 04073 73 073 72216 16 216
G2 73843 43 843 85396 96 396 38472 72 472
G3 00124 24 124 88313 13 313 22519 19 519 24642 42 642 59302 02 302 93680 80 680
G4 02039 39 039 03818 18 818 29521 21 521 39948 48 948 44592 92 592 59217 17 217 60782 82 782 04392 92 392 18215 15 215 41310 10 310 43775 75 775 56552 52 552 84802 02 802 88375 75 375 27362 62 362 43472 72 472 62336 36 336 72262 62 262 74195 95 195 82143 43 143 88961 61 961
G5 3952 52 952 5192 92 192 7834 34 834
G6 7632 32 632 8323 23 323 9701 01 701 0014 14 014 5750 50 750 9443 43 443 6765 65 765 7491 91 491 8659 59 659
G7 109 09 109 787 87 787 467 67 467
G8 57 57 57 97 97 97 17 17 17
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 29/06/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 27/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 459008 08 008 125806 06 806 301759 59 759
G1 65379 79 379 70884 84 884 24208 08 208
G2 83602 02 602 88192 92 192 88092 92 092
G3 02295 95 295 43272 72 272 55805 05 805 94865 65 865 27750 50 750 92813 13 813
G4 34470 70 470 39697 97 697 85783 83 783 91707 07 707 91994 94 994 95237 37 237 98257 57 257 04023 23 023 07757 57 757 08755 55 755 18025 25 025 35000 00 000 90692 92 692 93478 78 478 04985 85 985 28247 47 247 33342 42 342 66607 07 607 73057 57 057 90405 05 405 95553 53 553
G5 6256 56 256 4063 63 063 9405 05 405
G6 6888 88 888 9368 68 368 9678 78 678 1421 21 421 5819 19 819 7695 95 695 2682 82 682 3920 20 920 6514 14 514
G7 968 68 968 414 14 414 482 82 482
G8 44 44 44 20 20 20 38 38 38
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 22/06/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 20/06/2019
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 6 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 6 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 – XSMN Thứ 6 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 6, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 6 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 6, viết tắt là XSMN Thứ 6 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 6 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 6

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 6

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 6

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 6 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 6

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 6 – XSMN Thứ 6. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang