XSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 02/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 31/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 26/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 24/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 047391 91 391 515285 85 285 099009 09 009
G1 66685 85 685 68033 33 033 33429 29 429
G2 13815 15 815 12300 00 300 51779 79 779
G3 12948 48 948 94152 52 152 17800 00 800 36647 47 647 32963 63 963 54142 42 142
G4 33223 23 223 34668 68 668 57438 38 438 63456 56 456 64429 29 429 84421 21 421 88088 88 088 34655 55 655 44479 79 479 62476 76 476 68353 53 353 68477 77 477 75745 45 745 88250 50 250 05657 57 657 08702 02 702 29650 50 650 40666 66 666 78612 12 612 82231 31 231 85620 20 620
G5 1071 71 071 9408 08 408 7010 10 010
G6 0798 98 798 1765 65 765 8891 91 891 0689 89 689 2260 60 260 8399 99 399 2193 93 193 7692 92 692 9148 48 148
G7 931 31 931 710 10 710 961 61 961
G8 95 95 95 06 06 06 82 82 82
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 19/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 17/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 903130 30 130 500275 75 275 901299 99 299
G1 73119 19 119 34240 40 240 67741 41 741
G2 91039 39 039 92230 30 230 08318 18 318
G3 10319 19 319 54186 86 186 83507 07 507 90468 68 468 09067 67 067 75038 38 038
G4 03749 49 749 25747 47 747 38401 01 401 45690 90 690 53961 61 961 54216 16 216 88817 17 817 21620 20 620 43830 30 830 52983 83 983 53563 63 563 63132 32 132 63354 54 354 99693 93 693 14126 26 126 50524 24 524 55400 00 400 57093 93 093 76185 85 185 85472 72 472 99907 07 907
G5 2744 44 744 3742 42 742 7640 40 640
G6 0715 15 715 7266 66 266 8132 32 132 2252 52 252 5452 52 452 8272 72 272 5974 74 974 6984 84 984 9891 91 891
G7 746 46 746 179 79 179 901 01 901
G8 88 88 88 20 20 20 24 24 24
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 12/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 10/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 394895 95 895 063207 07 207 055755 55 755
G1 80160 60 160 87567 67 567 47936 36 936
G2 89793 93 793 47132 32 132 91082 82 082
G3 27058 58 058 52409 09 409 14752 52 752 81272 72 272 36594 94 594 55909 09 909
G4 15328 28 328 33917 17 917 40567 67 567 52514 14 514 58558 58 558 60367 67 367 86182 82 182 10285 85 285 10439 39 439 23993 93 993 34286 86 286 49198 98 198 50172 72 172 75527 27 527 00680 80 680 41685 85 685 42843 43 843 46828 28 828 66846 46 846 83066 66 066 92816 16 816
G5 3443 43 443 2241 41 241 4463 63 463
G6 0269 69 269 4808 08 808 6514 14 514 2118 18 118 5963 63 963 8916 16 916 0098 98 098 2332 32 332 8116 16 116
G7 415 15 415 331 31 331 652 52 652
G8 92 92 92 73 73 73 43 43 43
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 05/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 03/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 406941 41 941 326030 30 030 396332 32 332
G1 98284 84 284 90720 20 720 27332 32 332
G2 23881 81 881 78232 32 232 92221 21 221
G3 84922 22 922 93298 98 298 41403 03 403 94257 57 257 40441 41 441 60266 66 266
G4 20671 71 671 49578 78 578 76128 28 128 77254 54 254 87441 41 441 88706 06 706 91989 89 989 00838 38 838 05361 61 361 29714 14 714 33386 86 386 61871 71 871 73289 89 289 74927 27 927 04085 85 085 10620 20 620 48645 45 645 54453 53 453 87837 37 837 89132 32 132 98817 17 817
G5 8317 17 317 1038 38 038 5199 99 199
G6 1218 18 218 1592 92 592 5867 67 867 2246 46 246 5410 10 410 6425 25 425 2552 52 552 3197 97 197 7759 59 759
G7 381 81 381 267 67 267 591 91 591
G8 96 96 96 69 69 69 26 26 26
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 28/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 26/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 477320 20 320 454443 43 443 500269 69 269
G1 74379 79 379 61195 95 195 87899 99 899
G2 79954 54 954 34645 45 645 93066 66 066
G3 66607 07 607 71497 97 497 01762 62 762 29406 06 406 53782 82 782 57949 49 949
G4 17802 02 802 22486 86 486 26830 30 830 29179 79 179 33949 49 949 37382 82 382 51591 91 591 05844 44 844 34442 42 442 52434 34 434 75963 63 963 85746 46 746 87021 21 021 90664 64 664 23773 73 773 24488 88 488 30452 52 452 50120 20 120 51107 07 107 66851 51 851 68025 25 025
G5 7162 62 162 0699 99 699 4726 26 726
G6 7106 06 106 8618 18 618 9957 57 957 1678 78 678 2144 44 144 2828 28 828 6251 51 251 7846 46 846 8091 91 091
G7 823 23 823 184 84 184 653 53 653
G8 57 57 57 58 58 58 37 37 37
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 21/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 19/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 531701 01 701 194873 73 873 466648 48 648
G1 65659 59 659 78785 85 785 22509 09 509
G2 27407 07 407 57998 98 998 04594 94 594
G3 05402 02 402 97902 02 902 20283 83 283 42191 91 191 58888 88 888 61201 01 201
G4 03871 71 871 18290 90 290 22861 61 861 75199 99 199 84153 53 153 85267 67 267 88080 80 080 08106 06 106 17393 93 393 26906 06 906 37516 16 516 39166 66 166 56136 36 136 88270 70 270 01389 89 389 08884 84 884 25657 57 657 27430 30 430 47038 38 038 68455 55 455 79127 27 127
G5 3877 77 877 3372 72 372 9988 88 988
G6 0645 45 645 2831 31 831 9412 12 412 1525 25 525 2637 37 637 4132 32 132 2629 29 629 8126 26 126 8926 26 926
G7 544 44 544 598 98 598 731 31 731
G8 18 18 18 68 68 68 88 88 88
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 14/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 12/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 679226 26 226 153693 93 693 086032 32 032
G1 76892 92 892 71477 77 477 45543 43 543
G2 47443 43 443 46203 03 203 23779 79 779
G3 15101 01 101 58248 48 248 59431 31 431 64871 71 871 58559 59 559 65414 14 414
G4 12920 20 920 25280 80 280 39983 83 983 52599 99 599 57264 64 264 70732 32 732 86869 69 869 00458 58 458 24833 33 833 46119 19 119 54127 27 127 74358 58 358 76746 46 746 95865 65 865 01175 75 175 31073 73 073 57412 12 412 67971 71 971 84565 65 565 90112 12 112 93572 72 572
G5 0433 33 433 8318 18 318 4761 61 761
G6 6455 55 455 7964 64 964 8209 09 209 3273 73 273 7613 13 613 9095 95 095 1465 65 465 2625 25 625 4096 96 096
G7 300 00 300 450 50 450 640 40 640
G8 75 75 75 68 68 68 66 66 66
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 07/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 05/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 295777 77 777 883448 48 448 949270 70 270
G1 00326 26 326 65755 55 755 96064 64 064
G2 73118 18 118 60451 51 451 21785 85 785
G3 42612 12 612 67386 86 386 42347 47 347 88332 32 332 27458 58 458 62172 72 172
G4 12478 78 478 40538 38 538 78008 08 008 90887 87 887 93108 08 108 99090 90 090 99956 56 956 22060 60 060 34860 60 860 44214 14 214 69950 50 950 71222 22 222 89722 22 722 95248 48 248 13785 85 785 18236 36 236 19029 29 029 30412 12 412 55752 52 752 60307 07 307 64096 96 096
G5 5656 56 656 7151 51 151 5332 32 332
G6 2338 38 338 4944 44 944 7021 21 021 1794 94 794 2545 45 545 4351 51 351 4267 67 267 7131 31 131 7747 47 747
G7 683 83 683 700 00 700 793 93 793
G8 03 03 03 25 25 25 00 00 00
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 31/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 29/08/2019
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 6 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 6 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 – XSMN Thứ 6 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 6, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 6 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 6, viết tắt là XSMN Thứ 6 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 6 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 6

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 6

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 6

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 6 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 6

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 6 – XSMN Thứ 6. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang