XSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 471406 06 406 140730 30 730 902356 56 356
G1 20609 09 609 08307 07 307 34029 29 029
G2 19689 89 689 83139 39 139 14083 83 083
G3 75082 82 082 89646 46 646 26379 79 379 59108 08 108 29186 86 186 48163 63 163
G4 11994 94 994 39215 15 215 43896 96 896 52607 07 607 70144 44 144 78664 64 664 99367 67 367 05802 02 802 12966 66 966 39657 57 657 46982 82 982 67670 70 670 68577 77 577 81119 19 119 12601 01 601 19280 80 280 37952 52 952 39213 13 213 86677 77 677 95424 24 424 95451 51 451
G5 0009 09 009 7235 35 235 0291 91 291
G6 2475 75 475 3929 29 929 5454 54 454 2138 38 138 3584 84 584 8598 98 598 7166 66 166 9290 90 290 9628 28 628
G7 931 31 931 860 60 860 998 98 998
G8 83 83 83 47 47 47 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 11/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 09/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
DB 185972 72 972 582167 67 167 071075 75 075
G1 15933 33 933 42362 62 362 59909 09 909
G2 15698 98 698 35754 54 754 40489 89 489
G3 04343 43 343 42353 53 353 40598 98 598 69241 41 241 61128 28 128 87353 53 353
G4 00116 16 116 17600 00 600 22342 42 342 23297 97 297 26239 39 239 49776 76 776 51642 42 642 13837 37 837 38622 22 622 43874 74 874 53775 75 775 63458 58 458 65125 25 125 82740 40 740 25299 99 299 27614 14 614 41272 72 272 42212 12 212 47459 59 459 79574 74 574 91544 44 544
G5 2385 85 385 6803 03 803 2356 56 356
G6 1265 65 265 2660 60 660 3122 22 122 3645 45 645 3885 85 885 5120 20 120 0124 24 124 1002 02 002 6877 77 877
G7 048 48 048 901 01 901 682 82 682
G8 03 03 03 68 68 68 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 04/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 02/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương
DB 595583 83 583 257077 77 077 479406 06 406
G1 06052 52 052 24666 66 666 54934 34 934
G2 91611 11 611 50827 27 827 10588 88 588
G3 11346 46 346 32392 92 392 15554 54 554 41088 88 088 39852 52 852 94632 32 632
G4 14454 54 454 34335 35 335 43703 03 703 48289 89 289 78713 13 713 78873 73 873 82190 90 190 03586 86 586 15057 57 057 16367 67 367 26136 36 136 56927 27 927 77127 27 127 85270 70 270 03018 18 018 45055 55 055 62662 62 662 68884 84 884 78193 93 193 78870 70 870 83981 81 981
G5 1389 89 389 2869 69 869 9103 03 103
G6 2095 95 095 5769 69 769 7160 60 160 7244 44 244 7650 50 650 7839 39 839 0685 85 685 5664 64 664 7119 19 119
G7 358 58 358 889 89 889 880 80 880
G8 14 14 14 78 78 78 72 72 72
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 28/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 26/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương
DB 832210 10 210 143230 30 230 266517 17 517
G1 80891 91 891 56842 42 842 80436 36 436
G2 19303 03 303 72544 44 544 59330 30 330
G3 30153 53 153 92588 88 588 07909 09 909 93474 74 474 38471 71 471 43135 35 135
G4 13183 83 183 27013 13 013 34481 81 481 37066 66 066 38962 62 962 93470 70 470 99633 33 633 01139 39 139 40290 90 290 41853 53 853 63328 28 328 71302 02 302 73598 98 598 86283 83 283 39993 93 993 41428 28 428 53518 18 518 54209 09 209 60237 37 237 66628 28 628 83405 05 405
G5 9226 26 226 2785 85 785 6002 02 002
G6 4535 35 535 7893 93 893 9250 50 250 4913 13 913 7280 80 280 9519 19 519 0799 99 799 1420 20 420 3918 18 918
G7 334 34 334 634 34 634 639 39 639
G8 46 46 46 03 03 03 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 21/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 19/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 521199 99 199 932539 39 539 678138 38 138
G1 69696 96 696 93909 09 909 51968 68 968
G2 23526 26 526 39865 65 865 95033 33 033
G3 23528 28 528 97250 50 250 06578 78 578 78828 28 828 13270 70 270 26760 60 760
G4 05666 66 666 13671 71 671 18653 53 653 33075 75 075 72660 60 660 90419 19 419 95265 65 265 03392 92 392 04583 83 583 04696 96 696 53193 93 193 54632 32 632 90172 72 172 95910 10 910 04078 78 078 23564 64 564 71415 15 415 72026 26 026 81527 27 527 86051 51 051 97630 30 630
G5 3982 82 982 6494 94 494 5656 56 656
G6 2082 82 082 5055 55 055 5794 94 794 2471 71 471 6041 41 041 6184 84 184 5077 77 077 5306 06 306 5429 29 429
G7 888 88 888 338 38 338 133 33 133
G8 66 66 66 01 01 01 23 23 23
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 14/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 12/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 272348 48 348 608516 16 516 381142 42 142
G1 92422 22 422 92689 89 689 00811 11 811
G2 20551 51 551 52872 72 872 96565 65 565
G3 16045 45 045 60624 24 624 02363 63 363 58719 19 719 40288 88 288 88285 85 285
G4 03636 36 636 20842 42 842 22095 95 095 28742 42 742 39838 38 838 83540 40 540 90489 89 489 05910 10 910 28476 76 476 45949 49 949 48035 35 035 57691 91 691 73337 37 337 97299 99 299 02090 90 090 34082 82 082 39203 03 203 50671 71 671 57148 48 148 64540 40 540 69274 74 274
G5 8088 88 088 5655 55 655 8278 78 278
G6 0487 87 487 4114 14 114 9421 21 421 4428 28 428 8664 64 664 8909 09 909 1365 65 365 7483 83 483 7828 28 828
G7 914 14 914 689 89 689 342 42 342
G8 79 79 79 05 05 05 28 28 28
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 07/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 05/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương
DB 635704 04 704 525386 86 386 614560 60 560
G1 26191 91 191 89927 27 927 14232 32 232
G2 83907 07 907 59097 97 097 28244 44 244
G3 17403 03 403 23045 45 045 06707 07 707 46464 64 464 53477 77 477 82953 53 953
G4 02573 73 573 27745 45 745 32674 74 674 37894 94 894 51886 86 886 64589 89 589 87587 87 587 13070 70 070 28907 07 907 47945 45 945 56222 22 222 66449 49 449 69625 25 625 70334 34 334 26216 16 216 56962 62 962 57220 20 220 60311 11 311 70074 74 074 70616 16 616 79550 50 550
G5 4272 72 272 0044 44 044 4322 22 322
G6 1972 72 972 8448 48 448 9948 48 948 2715 15 715 4698 98 698 8558 58 558 1389 89 389 5789 89 789 6760 60 760
G7 242 42 242 408 08 408 687 87 687
G8 60 60 60 50 50 50 29 29 29
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 30/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 28/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương
DB 205366 66 366 501300 00 300 299651 51 651
G1 84830 30 830 49662 62 662 10977 77 977
G2 72980 80 980 95825 25 825 50027 27 027
G3 76263 63 263 92752 52 752 11739 39 739 89119 19 119 12672 72 672 72534 34 534
G4 01608 08 608 07859 59 859 27766 66 766 30770 70 770 31191 91 191 45475 75 475 72547 47 547 04664 64 664 31502 02 502 44660 60 660 49444 44 444 52828 28 828 59995 95 995 97985 85 985 32437 37 437 46358 58 358 63873 73 873 64751 51 751 71178 78 178 73280 80 280 76750 50 750
G5 5347 47 347 6480 80 480 0954 54 954
G6 1380 80 380 3307 07 307 4179 79 179 5587 87 587 6838 38 838 8491 91 491 0924 24 924 4318 18 318 9487 87 487
G7 466 66 466 587 87 587 912 12 912
G8 17 17 17 05 05 05 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 23/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 21/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 721378 78 378 942180 80 180 865438 38 438
G1 42627 27 627 13474 74 474 40295 95 295
G2 99833 33 833 43013 13 013 66275 75 275
G3 20512 12 512 28012 12 012 16839 39 839 68278 78 278 32780 80 780 89430 30 430
G4 04800 00 800 07236 36 236 12737 37 737 14827 27 827 29076 76 076 50625 25 625 51553 53 553 24189 89 189 47250 50 250 61766 66 766 71050 50 050 92594 94 594 95973 73 973 98527 27 527 14431 31 431 25166 66 166 29578 78 578 33454 54 454 74450 50 450 75761 61 761 98094 94 094
G5 3865 65 865 7421 21 421 9420 20 420
G6 3366 66 366 3616 16 616 4755 55 755 1429 29 429 4472 72 472 7212 12 212 1075 75 075 1730 30 730 3888 88 888
G7 278 78 278 664 64 664 240 40 240
G8 00 00 00 72 72 72 95 95 95
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 16/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 14/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 09/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 07/11/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 6 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 6 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 – XSMN Thứ 6 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 6, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 6 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 6, viết tắt là XSMN Thứ 6 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 6 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 6

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 6

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 6

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 6 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 6

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 6 – XSMN Thứ 6. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang