XSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
DB 951651 51 651 438648 48 648 594682 82 682
G1 09304 04 304 83703 03 703 19993 93 993
G2 31288 88 288 68058 58 058 22185 85 185
G3 00287 87 287 18130 30 130 31730 30 730 52019 19 019 22670 70 670 39119 19 119
G4 33947 47 947 40257 57 257 41475 75 475 56070 70 070 58897 97 897 96825 25 825 98735 35 735 25791 91 791 25848 48 848 30977 77 977 34102 02 102 61596 96 596 83509 09 509 87950 50 950 00178 78 178 03698 98 698 18305 05 305 25299 99 299 64394 94 394 91030 30 030 95708 08 708
G5 0270 70 270 2532 32 532 8681 81 681
G6 2395 95 395 3401 01 401 3939 39 939 0879 79 879 8677 77 677 9861 61 861 1742 42 742 3554 54 554 8111 11 111
G7 391 91 391 885 85 885 504 04 504
G8 01 01 01 88 88 88 37 37 37
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 14/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 12/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương
DB 118268 68 268 628165 65 165 979886 86 886
G1 21497 97 497 51963 63 963 10912 12 912
G2 38602 02 602 25212 12 212 56651 51 651
G3 03584 84 584 21855 55 855 05003 03 003 98688 88 688 69046 46 046 81225 25 225
G4 09096 96 096 21407 07 407 34531 31 531 48555 55 555 49357 57 357 55647 47 647 94475 75 475 07717 17 717 17123 23 123 18586 86 586 40531 31 531 71865 65 865 77412 12 412 94224 24 224 05360 60 360 33668 68 668 60776 76 776 61333 33 333 76895 95 895 82259 59 259 87889 89 889
G5 2231 31 231 4271 71 271 2722 22 722
G6 0183 83 183 5708 08 708 6384 84 384 4286 86 286 7499 99 499 8020 20 020 0504 04 504 6931 31 931 9025 25 025
G7 726 26 726 547 47 547 696 96 696
G8 49 49 49 16 16 16 83 83 83
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 07/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 05/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
DB 348114 14 114 606590 90 590 654620 20 620
G1 85563 63 563 80686 86 686 29728 28 728
G2 27376 76 376 87538 38 538 97076 76 076
G3 30845 45 845 48068 68 068 12610 10 610 17750 50 750 89696 96 696 91365 65 365
G4 02553 53 553 07178 78 178 09484 84 484 23800 00 800 34407 07 407 55931 31 931 98447 47 447 06674 74 674 24006 06 006 26759 59 759 58138 38 138 59228 28 228 83999 99 999 88795 95 795 01888 88 888 23489 89 489 56371 71 371 63987 87 987 72471 71 471 88962 62 962 89462 62 462
G5 2582 82 582 4254 54 254 9330 30 330
G6 0255 55 255 3243 43 243 5622 22 622 4181 81 181 4798 98 798 9862 62 862 2005 05 005 6475 75 475 9071 71 071
G7 979 79 979 507 07 507 444 44 444
G8 63 63 63 18 18 18 45 45 45
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 29/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 27/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương
DB 976073 73 073 153238 38 238 882650 50 650
G1 50742 42 742 16104 04 104 49605 05 605
G2 13427 27 427 10095 95 095 54590 90 590
G3 38526 26 526 50864 64 864 64659 59 659 85739 39 739 29624 24 624 99515 15 515
G4 13730 30 730 39216 16 216 50288 88 288 60843 43 843 74114 14 114 92824 24 824 93946 46 946 29021 21 021 36035 35 035 43318 18 318 48809 09 809 54682 82 682 62480 80 480 68909 09 909 05570 70 570 33577 77 577 36736 36 736 48504 04 504 78661 61 661 82038 38 038 94064 64 064
G5 7717 17 717 6914 14 914 3292 92 292
G6 1899 99 899 4831 31 831 5598 98 598 1762 62 762 6273 73 273 7749 49 749 1518 18 518 6958 58 958 8444 44 444
G7 037 37 037 773 73 773 883 83 883
G8 74 74 74 76 76 76 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 22/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 20/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
DB 391151 51 151 561317 17 317 993867 67 867
G1 74364 64 364 43399 99 399 31714 14 714
G2 93482 82 482 21299 99 299 91956 56 956
G3 90313 13 313 92815 15 815 35466 66 466 77355 55 355 40865 65 865 50959 59 959
G4 23707 07 707 40125 25 125 40699 99 699 45512 12 512 68741 41 741 92146 46 146 97172 72 172 36368 68 368 48576 76 576 52999 99 999 68908 08 908 80902 02 902 94495 95 495 98186 86 186 19355 55 355 33830 30 830 34347 47 347 51913 13 913 85186 86 186 87674 74 674 99124 24 124
G5 7863 63 863 3323 23 323 3847 47 847
G6 2747 47 747 6294 94 294 8925 25 925 5156 56 156 5419 19 419 5438 38 438 2486 86 486 6804 04 804 8856 56 856
G7 643 43 643 290 90 290 040 40 040
G8 08 08 08 09 09 09 03 03 03
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 15/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 13/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương
DB 221227 27 227 371296 96 296 161425 25 425
G1 14211 11 211 29131 31 131 92115 15 115
G2 36479 79 479 90121 21 121 76936 36 936
G3 11665 65 665 91616 16 616 02811 11 811 96631 31 631 24248 48 248 29600 00 600
G4 00945 45 945 16606 06 606 20524 24 524 43129 29 129 43678 78 678 84027 27 027 92816 16 816 22850 50 850 28449 49 449 36041 41 041 58715 15 715 62272 72 272 76680 80 680 77809 09 809 02528 28 528 22656 56 656 29641 41 641 56169 69 169 62250 50 250 72075 75 075 94341 41 341
G5 1325 25 325 2814 14 814 3894 94 894
G6 4378 78 378 5527 27 527 6194 94 194 3447 47 447 9025 25 025 9566 66 566 5164 64 164 9276 76 276 9524 24 524
G7 181 81 181 081 81 081 020 20 020
G8 70 70 70 08 08 08 58 58 58
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 08/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 06/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 465792 92 792 213336 36 336 989950 50 950
G1 43168 68 168 03133 33 133 60784 84 784
G2 06318 18 318 37369 69 369 74609 09 609
G3 37099 99 099 91736 36 736 22533 33 533 80378 78 378 46345 45 345 82180 80 180
G4 00228 28 228 10476 76 476 30617 17 617 45057 57 057 48520 20 520 55556 56 556 59228 28 228 04572 72 572 07352 52 352 17009 09 009 49766 66 766 81581 81 581 83895 95 895 94379 79 379 05521 21 521 06843 43 843 13380 80 380 17346 46 346 52217 17 217 78770 70 770 97274 74 274
G5 1553 53 553 4722 22 722 8699 99 699
G6 0421 21 421 1636 36 636 2735 35 735 5117 17 117 7177 77 177 7887 87 887 1372 72 372 3121 21 121 5251 51 251
G7 829 29 829 333 33 333 153 53 153
G8 48 48 48 30 30 30 61 61 61
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 01/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 30/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 086430 30 430 586971 71 971 721258 58 258
G1 13018 18 018 41353 53 353 60866 66 866
G2 68380 80 380 60133 33 133 60831 31 831
G3 38356 56 356 54661 61 661 09028 28 028 76644 44 644 30794 94 794 50819 19 819
G4 22309 09 309 24178 78 178 30701 01 701 49190 90 190 49241 41 241 50452 52 452 93540 40 540 16831 31 831 27604 04 604 31320 20 320 47977 77 977 60325 25 325 79504 04 504 97761 61 761 07596 96 596 15542 42 542 27130 30 130 76614 14 614 83298 98 298 92587 87 587 97532 32 532
G5 3803 03 803 2905 05 905 0780 80 780
G6 0078 78 078 2209 09 209 7663 63 663 0845 45 845 9861 61 861 9921 21 921 2451 51 451 7804 04 804 9246 46 246
G7 463 63 463 826 26 826 716 16 716
G8 85 85 85 86 86 86 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 25/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 23/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 848661 61 661 830065 65 065 684564 64 564
G1 31237 37 237 91785 85 785 62104 04 104
G2 38776 76 776 70030 30 030 06078 78 078
G3 26724 24 724 68568 68 568 07061 61 061 76734 34 734 23413 13 413 72707 07 707
G4 10268 68 268 18199 99 199 34855 55 855 43565 65 565 51979 79 979 79358 58 358 92804 04 804 06417 17 417 14586 86 586 18157 57 157 31543 43 543 38923 23 923 51467 67 467 70531 31 531 08541 41 541 27403 03 403 42401 01 401 46898 98 898 61800 00 800 69274 74 274 70527 27 527
G5 0421 21 421 5870 70 870 3282 82 282
G6 1066 66 066 4892 92 892 7531 31 531 0362 62 362 1746 46 746 3721 21 721 2715 15 715 4998 98 998 9363 63 363
G7 286 86 286 904 04 904 175 75 175
G8 95 95 95 60 60 60 24 24 24
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 18/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 16/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 471406 06 406 140730 30 730 902356 56 356
G1 20609 09 609 08307 07 307 34029 29 029
G2 19689 89 689 83139 39 139 14083 83 083
G3 75082 82 082 89646 46 646 26379 79 379 59108 08 108 29186 86 186 48163 63 163
G4 11994 94 994 39215 15 215 43896 96 896 52607 07 607 70144 44 144 78664 64 664 99367 67 367 05802 02 802 12966 66 966 39657 57 657 46982 82 982 67670 70 670 68577 77 577 81119 19 119 12601 01 601 19280 80 280 37952 52 952 39213 13 213 86677 77 677 95424 24 424 95451 51 451
G5 0009 09 009 7235 35 235 0291 91 291
G6 2475 75 475 3929 29 929 5454 54 454 2138 38 138 3584 84 584 8598 98 598 7166 66 166 9290 90 290 9628 28 628
G7 931 31 931 860 60 860 998 98 998
G8 83 83 83 47 47 47 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 11/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 09/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 6 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 6 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 – XSMN Thứ 6 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 6, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 6 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 6, viết tắt là XSMN Thứ 6 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 6 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 6

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 6

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 6

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 6 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 6

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 6 – XSMN Thứ 6. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang