XSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
DB 238027 27 027 673283 83 283 185111 11 111
G1 34824 24 824 93984 84 984 83675 75 675
G2 68376 76 376 28888 88 888 97325 25 325
G3 28857 57 857 62732 32 732 71434 34 434 88682 82 682 06565 65 565 90879 79 879
G4 23709 09 709 35877 77 877 36021 21 021 38177 77 177 55576 76 576 65437 37 437 86613 13 613 01170 70 170 06432 32 432 13312 12 312 21942 42 942 35350 50 350 91056 56 056 96720 20 720 04825 25 825 16680 80 680 32210 10 210 42250 50 250 63247 47 247 65504 04 504 84118 18 118
G5 7591 91 591 3428 28 428 5368 68 368
G6 8027 27 027 9245 45 245 9993 93 993 4425 25 425 4885 85 885 8130 30 130 0850 50 850 4016 16 016 9734 34 734
G7 314 14 314 950 50 950 653 53 653
G8 75 75 75 76 76 76 54 54 54
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 08/08/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 06/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
DB 945608 08 608 673349 49 349 619717 17 717
G1 09314 14 314 53372 72 372 52631 31 631
G2 38819 19 819 76008 08 008 43353 53 353
G3 02522 22 522 82872 72 872 52879 79 879 83555 55 555 48773 73 773 63828 28 828
G4 08680 80 680 11586 86 586 15523 23 523 22161 61 161 28495 95 495 81840 40 840 85959 59 959 03490 90 490 13628 28 628 24389 89 389 41101 01 101 42633 33 633 51273 73 273 57428 28 428 16264 64 264 61445 45 445 69176 76 176 73935 35 935 80028 28 028 82469 69 469 95967 67 967
G5 3178 78 178 4991 91 991 5465 65 465
G6 6604 04 604 6745 45 745 7180 80 180 1696 96 696 1749 49 749 1766 66 766 4224 24 224 7582 82 582 7974 74 974
G7 662 62 662 651 51 651 331 31 331
G8 41 41 41 74 74 74 07 07 07
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 01/08/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 30/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
DB 476291 91 291 848713 13 713 014039 39 039
G1 41308 08 308 16634 34 634 16579 79 579
G2 51695 95 695 67177 77 177 27267 67 267
G3 12351 51 351 80702 02 702 51555 55 555 64836 36 836 34522 22 522 64796 96 796
G4 20698 98 698 25011 11 011 52401 01 401 53362 62 362 54970 70 970 71329 29 329 75053 53 053 03525 25 525 17022 22 022 23360 60 360 31944 44 944 47607 07 607 69644 44 644 73454 54 454 13433 33 433 50991 91 991 51189 89 189 70199 99 199 74062 62 062 78126 26 126 92660 60 660
G5 7459 59 459 4588 88 588 5000 00 000
G6 3019 19 019 7033 33 033 7652 52 652 0564 64 564 5709 09 709 6900 00 900 1062 62 062 2655 55 655 5283 83 283
G7 609 09 609 977 77 977 312 12 312
G8 57 57 57 34 34 34 46 46 46
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 25/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 23/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
DB 123806 06 806 201563 63 563 234173 73 173
G1 68252 52 252 59309 09 309 03663 63 663
G2 92547 47 547 83334 34 334 50857 57 857
G3 60154 54 154 93831 31 831 32267 67 267 77440 40 440 35532 32 532 76514 14 514
G4 02765 65 765 23129 29 129 37470 70 470 55272 72 272 68524 24 524 81884 84 884 96743 43 743 00112 12 112 06885 85 885 36120 20 120 42054 54 054 45409 09 409 70029 29 029 93788 88 788 15779 79 779 28433 33 433 53329 29 329 60236 36 236 70397 97 397 78474 74 474 98806 06 806
G5 8486 86 486 2777 77 777 7338 38 338
G6 5899 99 899 6347 47 347 6577 77 577 1381 81 381 4911 11 911 8898 98 898 0328 28 328 5977 77 977 7465 65 465
G7 058 58 058 531 31 531 876 76 876
G8 65 65 65 04 04 04 32 32 32
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 18/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 16/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 148703 03 703 544551 51 551 188406 06 406
G1 42349 49 349 87204 04 204 12178 78 178
G2 85519 19 519 51065 65 065 12763 63 763
G3 30013 13 013 93128 28 128 30043 43 043 80353 53 353 23681 81 681 49637 37 637
G4 16340 40 340 45190 90 190 47630 30 630 49189 89 189 76093 93 093 78741 41 741 93198 98 198 04111 11 111 04224 24 224 09105 05 105 13529 29 529 36167 67 167 72189 89 189 82505 05 505 41528 28 528 61864 64 864 62074 74 074 64661 61 661 70570 70 570 92752 52 752 96174 74 174
G5 3864 64 864 0416 16 416 4644 44 644
G6 2728 28 728 3703 03 703 8471 71 471 3926 26 926 7443 43 443 8197 97 197 1697 97 697 4384 84 384 6262 62 262
G7 184 84 184 620 20 620 565 65 565
G8 99 99 99 75 75 75 90 90 90
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 11/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 09/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 018119 19 119 580757 57 757 227742 42 742
G1 60239 39 239 88924 24 924 69953 53 953
G2 39207 07 207 08744 44 744 64277 77 277
G3 42272 72 272 49226 26 226 55898 98 898 80759 59 759 29712 12 712 44164 64 164
G4 11840 40 840 29793 93 793 43417 17 417 48691 91 691 58872 72 872 91179 79 179 98297 97 297 09574 74 574 17456 56 456 24163 63 163 38057 57 057 47125 25 125 59812 12 812 79327 27 327 03929 29 929 08438 38 438 30278 78 278 39568 68 568 44975 75 975 63465 65 465 64319 19 319
G5 5218 18 218 2188 88 188 4118 18 118
G6 6759 59 759 8515 15 515 9405 05 405 5876 76 876 8766 66 766 9027 27 027 0368 68 368 1937 37 937 7908 08 908
G7 036 36 036 746 46 746 215 15 215
G8 89 89 89 88 88 88 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 04/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 02/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương
DB 331723 23 723 848702 02 702 763441 41 441
G1 34534 34 534 45391 91 391 28181 81 181
G2 70690 90 690 68592 92 592 50207 07 207
G3 07801 01 801 92406 06 406 14168 68 168 95967 67 967 09979 79 979 40222 22 222
G4 06060 60 060 12845 45 845 23045 45 045 36564 64 564 45343 43 343 66846 46 846 84069 69 069 09515 15 515 09844 44 844 16385 85 385 28847 47 847 44818 18 818 85972 72 972 87119 19 119 11615 15 615 16033 33 033 19273 73 273 25330 30 330 50881 81 881 84501 01 501 87176 76 176
G5 3730 30 730 5468 68 468 0389 89 389
G6 0199 99 199 8084 84 084 8412 12 412 3226 26 226 7301 01 301 8700 00 700 0874 74 874 3037 37 037 7438 38 438
G7 647 47 647 857 57 857 792 92 792
G8 76 76 76 37 37 37 88 88 88
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 27/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 25/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 911725 25 725 238179 79 179 516225 25 225
G1 91687 87 687 12397 97 397 89473 73 473
G2 75841 41 841 20303 03 303 65605 05 605
G3 35186 86 186 76374 74 374 51486 86 486 61081 81 081 23027 27 027 82426 26 426
G4 03923 23 923 06198 98 198 46956 56 956 72967 67 967 77252 52 252 97294 94 294 99629 29 629 18478 78 478 22766 66 766 26015 15 015 38480 80 480 42944 44 944 45982 82 982 98453 53 453 12387 87 387 47831 31 831 52000 00 000 69031 31 031 74505 05 505 97525 25 525 99879 79 879
G5 6546 46 546 8549 49 549 4579 79 579
G6 0905 05 905 5613 13 613 6466 66 466 1432 32 432 4719 19 719 9231 31 231 2420 20 420 7722 22 722 9063 63 063
G7 584 84 584 243 43 243 188 88 188
G8 40 40 40 94 94 94 94 94 94
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 20/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 18/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 058236 36 236 169517 17 517 071971 71 971
G1 58339 39 339 82918 18 918 52734 34 734
G2 41816 16 816 90996 96 996 32657 57 657
G3 09272 72 272 30659 59 659 08880 80 880 16110 10 110 48062 62 062 97919 19 919
G4 01054 54 054 06418 18 418 17609 09 609 43085 85 085 51668 68 668 55433 33 433 72945 45 945 05735 35 735 19059 59 059 23745 45 745 36575 75 575 48065 65 065 58744 44 744 77748 48 748 02049 49 049 03145 45 145 52851 51 851 57137 37 137 57752 52 752 75869 69 869 95162 62 162
G5 9568 68 568 6277 77 277 2597 97 597
G6 0157 57 157 3689 89 689 9578 78 578 3529 29 529 7000 00 000 8009 09 009 0518 18 518 7031 31 031 9527 27 527
G7 458 58 458 405 05 405 856 56 856
G8 22 22 22 96 96 96 24 24 24
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 13/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 11/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 587431 31 431 827965 65 965 777038 38 038
G1 30293 93 293 69779 79 779 48311 11 311
G2 59318 18 318 90849 49 849 21116 16 116
G3 77893 93 893 83938 38 938 34185 85 185 69871 71 871 55838 38 838 80902 02 902
G4 01902 02 902 11275 75 275 19248 48 248 39314 14 314 51648 48 648 52084 84 084 61311 11 311 02723 23 723 18635 35 635 41007 07 007 53793 93 793 56311 11 311 77834 34 834 87094 94 094 00961 61 961 21702 02 702 34800 00 800 47429 29 429 47776 76 776 62331 31 331 89788 88 788
G5 3348 48 348 3718 18 718 9835 35 835
G6 1441 41 441 6018 18 018 8010 10 010 0143 43 143 0222 22 222 6392 92 392 0533 33 533 1947 47 947 6977 77 977
G7 164 64 164 852 52 852 758 58 758
G8 74 74 74 33 33 33 52 52 52
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 06/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 04/06/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 6 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 6 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 – XSMN Thứ 6 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 6, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 6 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 6, viết tắt là XSMN Thứ 6 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 6 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 6

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 6

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 6

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 6 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 6

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 6 – XSMN Thứ 6. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang