XSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
DB 454623 23 623 872720 20 720 216899 99 899
G1 50219 19 219 45763 63 763 01899 99 899
G2 57530 30 530 50851 51 851 79589 89 589
G3 02579 79 579 96629 29 629 27477 77 477 97215 15 215 34932 32 932 89775 75 775
G4 03331 31 331 18716 16 716 41277 77 277 45198 98 198 47044 44 044 82906 06 906 92411 11 411 03367 67 367 05688 88 688 34575 75 575 48837 37 837 63511 11 511 74738 38 738 76147 47 147 22784 84 784 25130 30 130 36279 79 279 50493 93 493 53342 42 342 64625 25 625 86243 43 243
G5 7004 04 004 5418 18 418 4514 14 514
G6 7627 27 627 8951 51 951 9004 04 004 4189 89 189 7592 92 592 9048 48 048 1110 10 110 3017 17 017 4858 58 858
G7 977 77 977 610 10 610 502 02 502
G8 68 68 68 93 93 93 16 16 16
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 23/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 21/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
DB 212382 82 382 514611 11 611 350758 58 758
G1 95882 82 882 35913 13 913 74883 83 883
G2 79417 17 417 77116 16 116 70959 59 959
G3 38292 92 292 88602 02 602 45991 91 991 71255 55 255 44481 81 481 69927 27 927
G4 36089 89 089 58947 47 947 62709 09 709 64695 95 695 71753 53 753 86541 41 541 87080 80 080 02614 14 614 09244 44 244 26080 80 080 28447 47 447 35799 99 799 62105 05 105 85263 63 263 23423 23 423 32390 90 390 51917 17 917 56833 33 833 82103 03 103 86143 43 143 99387 87 387
G5 6662 62 662 6491 91 491 7730 30 730
G6 0479 79 479 2425 25 425 2721 21 721 0924 24 924 2750 50 750 7946 46 946 1692 92 692 1834 34 834 9589 89 589
G7 520 20 520 982 82 982 748 48 748
G8 88 88 88 21 21 21 86 86 86
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 16/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 14/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 712692 92 692 871869 69 869 664207 07 207
G1 81113 13 113 56803 03 803 55829 29 829
G2 22221 21 221 56658 58 658 49260 60 260
G3 25563 63 563 83349 49 349 78093 93 093 81507 07 507 05520 20 520 87585 85 585
G4 28351 51 351 36810 10 810 36852 52 852 75865 65 865 81751 51 751 90867 67 867 91539 39 539 08646 46 646 35107 07 107 35914 14 914 46349 49 349 90418 18 418 93123 23 123 97796 96 796 26105 05 105 27122 22 122 27444 44 444 69007 07 007 93889 89 889 93959 59 959 95965 65 965
G5 7100 00 100 8995 95 995 5785 85 785
G6 0898 98 898 1718 18 718 3943 43 943 3748 48 748 4171 71 171 5464 64 464 4922 22 922 5596 96 596 9942 42 942
G7 061 61 061 840 40 840 245 45 245
G8 27 27 27 63 63 63 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 09/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 07/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
DB 914078 78 078 525502 02 502 265711 11 711
G1 31502 02 502 66135 35 135 02141 41 141
G2 28002 02 002 33227 27 227 41820 20 820
G3 22177 77 177 23886 86 886 38822 22 822 83008 08 008 65809 09 809 72526 26 526
G4 03049 49 049 06353 53 353 17062 62 062 55781 81 781 56741 41 741 98066 66 066 98431 31 431 10537 37 537 10860 60 860 20607 07 607 26699 99 699 30906 06 906 51252 52 252 57077 77 077 01761 61 761 03962 62 962 41589 89 589 56039 39 039 68148 48 148 72100 00 100 72401 01 401
G5 2500 00 500 6850 50 850 1892 92 892
G6 4685 85 685 5154 54 154 8063 63 063 0537 37 537 5127 27 127 8741 41 741 2806 06 806 8218 18 218 8526 26 526
G7 784 84 784 900 00 900 098 98 098
G8 99 99 99 62 62 62 07 07 07
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 02/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 30/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 25/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 23/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 18/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 16/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 11/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 09/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 04/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 02/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
DB 301015 15 015 253409 09 409 011453 53 453
G1 01442 42 442 86703 03 703 17510 10 510
G2 43856 56 856 02424 24 424 90623 23 623
G3 66033 33 033 78122 22 122 65405 05 405 72235 35 235 38819 19 819 56542 42 542
G4 03936 36 936 32189 89 189 38033 33 033 48196 96 196 48294 94 294 74835 35 835 86992 92 992 11633 33 633 18211 11 211 31161 61 161 66642 42 642 75299 99 299 83919 19 919 87924 24 924 01643 43 643 36628 28 628 42957 57 957 57366 66 366 58052 52 052 63788 88 788 68448 48 448
G5 9277 77 277 6095 95 095 0860 60 860
G6 2734 34 734 6144 44 144 9547 47 547 0076 76 076 1338 38 338 6726 26 726 3296 96 296 3329 29 329 5421 21 421
G7 914 14 914 477 77 477 873 73 873
G8 60 60 60 05 05 05 60 60 60
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 28/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 26/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
DB 211721 21 721 230658 58 658 959197 97 197
G1 51909 09 909 84327 27 327 47245 45 245
G2 53418 18 418 17385 85 385 88590 90 590
G3 36603 03 603 76881 81 881 45771 71 771 81776 76 776 42610 10 610 77265 65 265
G4 00085 85 085 39643 43 643 62469 69 469 65591 91 591 66327 27 327 67026 26 026 68986 86 986 04655 55 655 05456 56 456 16936 36 936 31676 76 676 37248 48 248 42652 52 652 53883 83 883 01849 49 849 03011 11 011 05433 33 433 79352 52 352 81075 75 075 88309 09 309 89268 68 268
G5 4411 11 411 5544 44 544 4462 62 462
G6 5620 20 620 5734 34 734 7190 90 190 0076 76 076 6360 60 360 9384 84 384 1077 77 077 6261 61 261 9179 79 179
G7 683 83 683 554 54 554 023 23 023
G8 16 16 16 82 82 82 61 61 61
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 21/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 19/03/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 6 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 6 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 – XSMN Thứ 6 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 6, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 6 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 6, viết tắt là XSMN Thứ 6 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 6 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 6

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 6

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 6

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 6 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 6

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 6 – XSMN Thứ 6. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang