XSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 28/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 26/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
DB 358536 36 536 574047 47 047 107953 53 953
G1 43401 01 401 06986 86 986 29169 69 169
G2 42772 72 772 80938 38 938 44038 38 038
G3 02537 37 537 10805 05 805 00954 54 954 13960 60 960 32536 36 536 93716 16 716
G4 13977 77 977 29149 49 149 30959 59 959 53687 87 687 71580 80 580 78076 76 076 93970 70 970 18927 27 927 21841 41 841 53977 77 977 57639 39 639 59702 02 702 82017 17 017 98199 99 199 04076 76 076 11710 10 710 22886 86 886 38765 65 765 51295 95 295 53324 24 324 55130 30 130
G5 1726 26 726 8889 89 889 8112 12 112
G6 3408 08 408 6800 00 800 7448 48 448 0705 05 705 2769 69 769 3885 85 885 1228 28 228 4551 51 551 6299 99 299
G7 706 06 706 356 56 356 510 10 510
G8 48 48 48 16 16 16 21 21 21
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 21/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 19/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 226477 77 477 666115 15 115 430340 40 340
G1 09088 88 088 90962 62 962 49071 71 071
G2 88660 60 660 92926 26 926 68136 36 136
G3 06354 54 354 30428 28 428 27746 46 746 84106 06 106 32030 30 030 82766 66 766
G4 03968 68 968 05378 78 378 10864 64 864 14228 28 228 28929 29 929 65819 19 819 70954 54 954 16765 65 765 26913 13 913 29743 43 743 54763 63 763 65672 72 672 80772 72 772 84707 07 707 22838 38 838 27752 52 752 56737 37 737 57297 97 297 58660 60 660 75444 44 444 91179 79 179
G5 4940 40 940 5363 63 363 3184 84 184
G6 1347 47 347 4054 54 054 8897 97 897 1175 75 175 6483 83 483 8095 95 095 1148 48 148 2028 28 028 6015 15 015
G7 989 89 989 084 84 084 139 39 139
G8 71 71 71 91 91 91 80 80 80
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 14/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 12/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 388811 11 811 844463 63 463 026530 30 530
G1 87593 93 593 98940 40 940 92922 22 922
G2 24231 31 231 94049 49 049 80290 90 290
G3 01244 44 244 73852 52 852 10518 18 518 46732 32 732 24933 33 933 61473 73 473
G4 09615 15 615 12547 47 547 23561 61 561 31629 29 629 60402 02 402 67405 05 405 96093 93 093 03326 26 326 33664 64 664 41764 64 764 43604 04 604 51896 96 896 68627 27 627 98102 02 102 03781 81 781 06016 16 016 18790 90 790 38728 28 728 78445 45 445 92163 63 163 93753 53 753
G5 1515 15 515 9182 82 182 0741 41 741
G6 0129 29 129 3410 10 410 9593 93 593 0445 45 445 4146 46 146 6114 14 114 0313 13 313 0546 46 546 7548 48 548
G7 799 99 799 361 61 361 505 05 505
G8 20 20 20 97 97 97 74 74 74
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 07/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 05/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 591363 63 363 062743 43 743 766039 39 039
G1 59065 65 065 37910 10 910 85259 59 259
G2 50196 96 196 99367 67 367 01736 36 736
G3 37831 31 831 94944 44 944 17821 21 821 30538 38 538 50245 45 245 53494 94 494
G4 03994 94 994 15273 73 273 27376 76 376 56389 89 389 82505 05 505 86130 30 130 87136 36 136 30474 74 474 36332 32 332 74630 30 630 79356 56 356 83737 37 737 85484 84 484 90407 07 407 36412 12 412 38116 16 116 48525 25 525 50157 57 157 56911 11 911 68628 28 628 84575 75 575
G5 7111 11 111 3214 14 214 2471 71 471
G6 0962 62 962 2447 47 447 5236 36 236 1879 79 879 5973 73 973 8792 92 792 0004 04 004 2015 15 015 9892 92 892
G7 289 89 289 943 43 943 277 77 277
G8 13 13 13 57 57 57 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 31/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 29/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
DB 749195 95 195 562446 46 446 975780 80 780
G1 42289 89 289 37811 11 811 31162 62 162
G2 70526 26 526 28258 58 258 70087 87 087
G3 35305 05 305 81036 36 036 46373 73 373 99916 16 916 07915 15 915 49061 61 061
G4 37289 89 289 46140 40 140 48581 81 581 52957 57 957 54753 53 753 61914 14 914 96049 49 049 12597 97 597 25401 01 401 63044 44 044 71938 38 938 96000 00 000 97397 97 397 99950 50 950 28075 75 075 40566 66 566 40688 88 688 80761 61 761 82235 35 235 86800 00 800 98309 09 309
G5 9611 11 611 7342 42 342 8568 68 568
G6 0742 42 742 5574 74 574 7531 31 531 3366 66 366 4819 19 819 6698 98 698 0170 70 170 0774 74 774 9335 35 335
G7 267 67 267 791 91 791 054 54 054
G8 73 73 73 12 12 12 41 41 41
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 24/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 22/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
DB 020914 14 914 836716 16 716 830889 89 889
G1 68326 26 326 48121 21 121 75147 47 147
G2 78749 49 749 52216 16 216 15317 17 317
G3 51405 05 405 93877 77 877 25512 12 512 38967 67 967 70081 81 081 77883 83 883
G4 24559 59 559 60993 93 993 62914 14 914 82914 14 914 88077 77 077 91890 90 890 99974 74 974 08724 24 724 28069 69 069 35220 20 220 36561 61 561 48831 31 831 57497 97 497 67650 50 650 03525 25 525 22135 35 135 24201 01 201 26009 09 009 43804 04 804 48741 41 741 72864 64 864
G5 8440 40 440 3688 88 688 0075 75 075
G6 2589 89 589 6396 96 396 8294 94 294 2570 70 570 6336 36 336 8258 58 258 4754 54 754 6210 10 210 9769 69 769
G7 579 79 579 543 43 543 997 97 997
G8 14 14 14 34 34 34 57 57 57
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 17/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 15/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
DB 619297 97 297 114560 60 560 419572 72 572
G1 92917 17 917 79825 25 825 59618 18 618
G2 59634 34 634 61547 47 547 89948 48 948
G3 21064 64 064 67733 33 733 19431 31 431 56401 01 401 72555 55 555 79605 05 605
G4 04142 42 142 10210 10 210 13885 85 885 48496 96 496 66304 04 304 83528 28 528 93785 85 785 05788 88 788 07843 43 843 29718 18 718 29936 36 936 91971 71 971 92597 97 597 93747 47 747 01018 18 018 37489 89 489 55285 85 285 64713 13 713 71290 90 290 89273 73 273 91332 32 332
G5 3702 02 702 0191 91 191 1294 94 294
G6 0184 84 184 9207 07 207 9774 74 774 0464 64 464 6479 79 479 7302 02 302 3524 24 524 6508 08 508 8321 21 321
G7 843 43 843 891 91 891 254 54 254
G8 59 59 59 65 65 65 45 45 45
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 10/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 08/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương
DB 261621 21 621 264439 39 439 883337 37 337
G1 20283 83 283 00955 55 955 17637 37 637
G2 05692 92 692 10153 53 153 60801 01 801
G3 23480 80 480 48699 99 699 53999 99 999 83554 54 554 72979 79 979 74393 93 393
G4 06183 83 183 16749 49 749 40897 97 897 47928 28 928 58375 75 375 78704 04 704 79537 37 537 47212 12 212 62513 13 513 66833 33 833 75165 65 165 79149 49 149 87403 03 403 98622 22 622 00532 32 532 03289 89 289 40625 25 625 45731 31 731 73294 94 294 77322 22 322 78548 48 548
G5 9360 60 360 1469 69 469 8898 98 898
G6 4135 35 135 4628 28 628 7983 83 983 0112 12 112 7781 81 781 8779 79 779 1110 10 110 2454 54 454 5109 09 109
G7 498 98 498 647 47 647 680 80 680
G8 89 89 89 90 90 90 48 48 48
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 03/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 01/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
DB 489386 86 386 083289 89 289 711842 42 842
G1 32968 68 968 00925 25 925 82049 49 049
G2 31514 14 514 39392 92 392 31890 90 890
G3 44795 95 795 82030 30 030 45931 31 931 91716 16 716 48542 42 542 95421 21 421
G4 04008 08 008 06471 71 471 20617 17 617 29511 11 511 43598 98 598 63732 32 732 87608 08 608 00871 71 871 20853 53 853 21507 07 507 25302 02 302 39780 80 780 86724 24 724 93311 11 311 11114 14 114 17348 48 348 49181 81 181 60540 40 540 60639 39 639 91267 67 267 96568 68 568
G5 3304 04 304 3699 99 699 8367 67 367
G6 5700 00 700 8554 54 554 9047 47 047 4263 63 263 6495 95 495 9341 41 341 0155 55 155 0553 53 553 9193 93 193
G7 987 87 987 451 51 451 958 58 958
G8 91 91 91 26 26 26 59 59 59
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 26/09/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 24/09/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 6 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 6 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 – XSMN Thứ 6 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 6, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 6 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 6, viết tắt là XSMN Thứ 6 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 6 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 6

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 6

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 6

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 6 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 6

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 6 – XSMN Thứ 6. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang