XSMN Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 5 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 775609 09 609 817779 79 779 902601 01 601
G1 08287 87 287 94531 31 531 79837 37 837
G2 49693 93 693 94358 58 358 06319 19 319
G3 35499 99 499 94546 46 546 22444 44 444 48046 46 046 02270 70 270 15523 23 523
G4 05999 99 999 22779 79 779 24898 98 898 26680 80 680 33133 33 133 47317 17 317 80101 01 101 02294 94 294 02545 45 545 29617 17 617 74513 13 513 76544 44 544 77627 27 627 89124 24 124 17754 54 754 25627 27 627 41081 81 081 45880 80 880 62157 57 157 80263 63 263 93636 36 636
G5 5595 95 595 0474 74 474 3534 34 534
G6 7386 86 386 7637 37 637 8604 04 604 1434 34 434 2844 44 844 6745 45 745 1571 71 571 2591 91 591 6155 55 155
G7 222 22 222 865 65 865 655 55 655
G8 52 52 52 92 92 92 00 00 00
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 16/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 14/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 563509 09 509 553796 96 796 769983 83 983
G1 53184 84 184 16817 17 817 60079 79 079
G2 01706 06 706 73800 00 800 84779 79 779
G3 43572 72 572 99281 81 281 23557 57 557 28371 71 371 42819 19 819 46023 23 023
G4 07796 96 796 22137 37 137 36882 82 882 41845 45 845 42263 63 263 47188 88 188 97754 54 754 05021 21 021 19691 91 691 61042 42 042 62855 55 855 65349 49 349 80377 77 377 81373 73 373 09048 48 048 11403 03 403 14755 55 755 57506 06 506 74389 89 389 75804 04 804 80641 41 641
G5 8516 16 516 0244 44 244 2081 81 081
G6 3731 31 731 4246 46 246 5160 60 160 2121 21 121 8191 91 191 8747 47 747 1089 89 089 1629 29 629 3254 54 254
G7 241 41 241 725 25 725 820 20 820
G8 29 29 29 01 01 01 34 34 34
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 09/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 07/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 929517 17 517 686849 49 849 426518 18 518
G1 98810 10 810 29477 77 477 17694 94 694
G2 60569 69 569 76506 06 506 95324 24 324
G3 07280 80 280 84872 72 872 45947 47 947 83496 96 496 35723 23 723 43898 98 898
G4 00830 30 830 14439 39 439 35128 28 128 35595 95 595 81762 62 762 95529 29 529 99073 73 073 01180 80 180 10269 69 269 31943 43 943 36830 30 830 49992 92 992 72278 78 278 92664 64 664 01482 82 482 05544 44 544 21542 42 542 35231 31 231 39012 12 012 47870 70 870 78551 51 551
G5 1442 42 442 6462 62 462 7315 15 315
G6 2686 86 686 2756 56 756 6188 88 188 0097 97 097 6926 26 926 8903 03 903 1688 88 688 2993 93 993 4926 26 926
G7 186 86 186 915 15 915 875 75 875
G8 38 38 38 17 17 17 82 82 82
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 02/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 31/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 506152 52 152 215893 93 893 802307 07 307
G1 27053 53 053 37744 44 744 32511 11 511
G2 13046 46 046 14477 77 477 51325 25 325
G3 21297 97 297 76452 52 452 42375 75 375 63950 50 950 15707 07 707 96772 72 772
G4 10199 99 199 17354 54 354 20770 70 770 60628 28 628 67948 48 948 82429 29 429 82941 41 941 41892 92 892 54748 48 748 65505 05 505 74207 07 207 75739 39 739 81736 36 736 88163 63 163 19176 76 176 31762 62 762 32358 58 358 34073 73 073 54757 57 757 84374 74 374 97042 42 042
G5 6386 86 386 3372 72 372 0651 51 651
G6 0435 35 435 5077 77 077 6960 60 960 3503 03 503 6326 26 326 8190 90 190 2307 07 307 6187 87 187 7711 11 711
G7 685 85 685 397 97 397 336 36 336
G8 06 06 06 98 98 98 46 46 46
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 26/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 24/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 364736 36 736 864234 34 234 709187 87 187
G1 40988 88 988 82428 28 428 63670 70 670
G2 56734 34 734 64990 90 990 95098 98 098
G3 05720 20 720 76955 55 955 54308 08 308 82813 13 813 24606 06 606 29425 25 425
G4 03463 63 463 11700 00 700 40453 53 453 52403 03 403 71816 16 816 72224 24 224 83008 08 008 09938 38 938 16969 69 969 36129 29 129 55868 68 868 60351 51 351 74729 29 729 92705 05 705 17870 70 870 25208 08 208 31217 17 217 56711 11 711 73191 91 191 75849 49 849 77806 06 806
G5 9468 68 468 3297 97 297 6047 47 047
G6 6072 72 072 9069 69 069 9192 92 192 0733 33 733 2925 25 925 7507 07 507 1441 41 441 7666 66 666 9293 93 293
G7 723 23 723 753 53 753 196 96 196
G8 64 64 64 70 70 70 95 95 95
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 19/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 17/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 517418 18 418 534691 91 691 155832 32 832
G1 68169 69 169 34797 97 797 98197 97 197
G2 59411 11 411 10353 53 353 17020 20 020
G3 15109 09 109 92924 24 924 19532 32 532 23293 93 293 35309 09 309 86710 10 710
G4 12842 42 842 44795 95 795 49788 88 788 54039 39 039 78519 19 519 83762 62 762 89810 10 810 13820 20 820 23405 05 405 24598 98 598 32271 71 271 92403 03 403 93205 05 205 99390 90 390 05916 16 916 06080 80 080 13494 94 494 34204 04 204 87897 97 897 89263 63 263 89396 96 396
G5 9783 83 783 7886 86 886 2214 14 214
G6 4658 58 658 6683 83 683 6689 89 689 1319 19 319 3320 20 320 3838 38 838 0943 43 943 1791 91 791 7723 23 723
G7 263 63 263 820 20 820 540 40 540
G8 76 76 76 73 73 73 09 09 09
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 12/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 10/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 779579 79 579 130862 62 862 416616 16 616
G1 28092 92 092 26820 20 820 16226 26 226
G2 74810 10 810 65040 40 040 84907 07 907
G3 33403 03 403 67133 33 133 39273 73 273 79315 15 315 41402 02 402 44000 00 000
G4 10859 59 859 12606 06 606 40168 68 168 70502 02 502 72138 38 138 79046 46 046 85022 22 022 22488 88 488 22681 81 681 52057 57 057 58554 54 554 59118 18 118 71548 48 548 85274 74 274 01856 56 856 08562 62 562 24963 63 963 64883 83 883 73233 33 233 80109 09 109 85350 50 350
G5 2784 84 784 5978 78 978 8141 41 141
G6 6074 74 074 9103 03 103 9329 29 329 0677 77 677 5681 81 681 7999 99 999 0168 68 168 1645 45 645 8915 15 915
G7 136 36 136 255 55 255 606 06 606
G8 71 71 71 39 39 39 49 49 49
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 05/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 03/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 269873 73 873 127572 72 572 740467 67 467
G1 54728 28 728 54096 96 096 76649 49 649
G2 95147 47 147 58594 94 594 67196 96 196
G3 38906 06 906 60541 41 541 37766 66 766 43473 73 473 41880 80 880 64591 91 591
G4 21023 23 023 32181 81 181 35578 78 578 41148 48 148 50672 72 672 89792 92 792 90193 93 193 07289 89 289 17938 38 938 23404 04 404 27470 70 470 52183 83 183 66124 24 124 74065 65 065 42972 72 972 44440 40 440 62337 37 337 62665 65 665 70931 31 931 92864 64 864 94884 84 884
G5 3794 94 794 6127 27 127 3592 92 592
G6 0136 36 136 0684 84 684 8479 79 479 0110 10 110 6650 50 650 7577 77 577 5143 43 143 6805 05 805 7897 97 897
G7 261 61 261 256 56 256 386 86 386
G8 72 72 72 13 13 13 35 35 35
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 28/06/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 26/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 090052 52 052 712517 17 517 634882 82 882
G1 87865 65 865 29347 47 347 96312 12 312
G2 28545 45 545 74954 54 954 86372 72 372
G3 19412 12 412 83273 73 273 59807 07 807 78484 84 484 06924 24 924 36553 53 553
G4 12484 84 484 29357 57 357 64095 95 095 86661 61 661 91015 15 015 91389 89 389 96443 43 443 07987 87 987 11841 41 841 27292 92 292 27446 46 446 36125 25 125 52484 84 484 88026 26 026 00061 61 061 32089 89 089 50275 75 275 57169 69 169 81995 95 995 93194 94 194 94151 51 151
G5 1461 61 461 5568 68 568 9054 54 054
G6 3850 50 850 7123 23 123 8628 28 628 1880 80 880 4979 79 979 9822 22 822 5060 60 060 5576 76 576 8423 23 423
G7 744 44 744 992 92 992 978 78 978
G8 53 53 53 31 31 31 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 21/06/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 19/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 380259 59 259 273879 79 879 746188 88 188
G1 81140 40 140 04297 97 297 15548 48 548
G2 42657 57 657 46792 92 792 29476 76 476
G3 58665 65 665 91961 61 961 11947 47 947 70226 26 226 97982 82 982 98770 70 770
G4 08841 41 841 11239 39 239 60999 99 999 61936 36 936 63054 54 054 63190 90 190 88446 46 446 06981 81 981 54173 73 173 64035 35 035 65891 91 891 73015 15 015 81371 71 371 86445 45 445 09552 52 552 10280 80 280 19102 02 102 61079 79 079 65685 85 685 73969 69 969 95817 17 817
G5 1776 76 776 0241 41 241 0756 56 756
G6 6501 01 501 6713 13 713 7550 50 550 2822 22 822 5469 69 469 8441 41 441 1460 60 460 1708 08 708 7075 75 075
G7 409 09 409 140 40 140 576 76 576
G8 95 95 95 34 34 34 54 54 54
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 14/06/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 12/06/2019
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

KQXSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 5 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 5 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 – XSMN Thứ 5 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 5, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 5 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 5, viết tắt là XSMN Thứ 5 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 5 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 5

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 5

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 5

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 5 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 5 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 5

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 5 – XSMN Thứ 5. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang