XSMN Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 5 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 25/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 23/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 366563 63 563 328812 12 812 764717 17 717
G1 33271 71 271 04200 00 200 59981 81 981
G2 47693 93 693 61795 95 795 23454 54 454
G3 57864 64 864 67267 67 267 00911 11 911 29926 26 926 22673 73 673 36188 88 188
G4 00485 85 485 19193 93 193 60186 86 186 61586 86 586 65404 04 404 67956 56 956 70929 29 929 04894 94 894 15663 63 663 34842 42 842 65978 78 978 86470 70 470 88784 84 784 93628 28 628 16141 41 141 18693 93 693 30816 16 816 73723 23 723 74577 77 577 98001 01 001 99034 34 034
G5 8452 52 452 9391 91 391 4117 17 117
G6 1647 47 647 6692 92 692 8122 22 122 2815 15 815 4468 68 468 6001 01 001 1672 72 672 3448 48 448 6493 93 493
G7 553 53 553 371 71 371 672 72 672
G8 92 92 92 34 34 34 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 18/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 16/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 551588 88 588 126628 28 628 150163 63 163
G1 82491 91 491 75946 46 946 22644 44 644
G2 07521 21 521 96833 33 833 84636 36 636
G3 34931 31 931 77608 08 608 15406 06 406 94662 62 662 36111 11 111 43256 56 256
G4 12175 75 175 24640 40 640 29010 10 010 32500 00 500 69526 26 526 72722 22 722 90914 14 914 04067 67 067 29338 38 338 33994 94 994 46898 98 898 60756 56 756 61056 56 056 79504 04 504 03937 37 937 08038 38 038 55552 52 552 60824 24 824 70355 55 355 85022 22 022 89591 91 591
G5 2774 74 774 0092 92 092 9511 11 511
G6 8007 07 007 8214 14 214 8614 14 614 5313 13 313 7407 07 407 8228 28 228 2031 31 031 5179 79 179 8512 12 512
G7 580 80 580 133 33 133 708 08 708
G8 35 35 35 13 13 13 27 27 27
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 11/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 09/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 194587 87 587 296222 22 222 835718 18 718
G1 32192 92 192 44041 41 041 17775 75 775
G2 82533 33 533 30010 10 010 98196 96 196
G3 85942 42 942 97609 09 609 53814 14 814 62241 41 241 89016 16 016 91602 02 602
G4 37013 13 013 43346 46 346 62754 54 754 78375 75 375 87683 83 683 98454 54 454 99478 78 478 02800 00 800 11018 18 018 16963 63 963 22469 69 469 44495 95 495 61353 53 353 81981 81 981 02719 19 719 14561 61 561 25761 61 761 27567 67 567 62374 74 374 72493 93 493 89817 17 817
G5 9069 69 069 6264 64 264 2132 32 132
G6 7826 26 826 9419 19 419 9638 38 638 4306 06 306 9417 17 417 9743 43 743 8417 17 417 8932 32 932 9741 41 741
G7 839 39 839 906 06 906 128 28 128
G8 30 30 30 85 85 85 35 35 35
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 04/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 02/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 687509 09 509 358450 50 450 483718 18 718
G1 29595 95 595 67058 58 058 12675 75 675
G2 36965 65 965 18909 09 909 30531 31 531
G3 33189 89 189 85248 48 248 31060 60 060 89761 61 761 31978 78 978 94856 56 856
G4 13210 10 210 26591 91 591 56503 03 503 77446 46 446 84706 06 706 90535 35 535 95939 39 939 13858 58 858 49835 35 835 52758 58 758 65084 84 084 67768 68 768 76018 18 018 79309 09 309 15243 43 243 51256 56 256 65390 90 390 79287 87 287 86911 11 911 95563 63 563 95602 02 602
G5 0793 93 793 7758 58 758 8053 53 053
G6 2111 11 111 6520 20 520 8958 58 958 3138 38 138 3501 01 501 4573 73 573 2128 28 128 5560 60 560 8977 77 977
G7 950 50 950 949 49 949 824 24 824
G8 21 21 21 18 18 18 28 28 28
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 27/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 25/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 533296 96 296 053578 78 578 423580 80 580
G1 04738 38 738 69372 72 372 29057 57 057
G2 87924 24 924 80804 04 804 45646 46 646
G3 52082 82 082 81100 00 100 06316 16 316 75090 90 090 45040 40 040 51712 12 712
G4 05703 03 703 10585 85 585 64067 67 067 71322 22 322 78264 64 264 86917 17 917 87093 93 093 22705 05 705 28131 31 131 30073 73 073 52321 21 321 60398 98 398 64362 62 362 67760 60 760 00098 98 098 12392 92 392 25697 97 697 32343 43 343 33725 25 725 39300 00 300 49743 43 743
G5 6215 15 215 5643 43 643 5068 68 068
G6 1681 81 681 2607 07 607 4330 30 330 3073 73 073 4789 89 789 6758 58 758 0269 69 269 1262 62 262 4356 56 356
G7 022 22 022 410 10 410 151 51 151
G8 64 64 64 64 64 64 05 05 05
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 20/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 18/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 135689 89 689 584382 82 382 493568 68 568
G1 92064 64 064 14714 14 714 81075 75 075
G2 03130 30 130 33784 84 784 65891 91 891
G3 81497 97 497 95820 20 820 31484 84 484 90779 79 779 22165 65 165 62160 60 160
G4 06214 14 214 10482 82 482 17652 52 652 30074 74 074 31462 62 462 34614 14 614 34715 15 715 07598 98 598 39597 97 597 45103 03 103 54863 63 863 60982 82 982 85361 61 361 90893 93 893 13099 99 099 25825 25 825 32214 14 214 43391 91 391 65217 17 217 67821 21 821 87022 22 022
G5 7604 04 604 5819 19 819 7692 92 692
G6 4379 79 379 4688 88 688 7015 15 015 2033 33 033 5472 72 472 7908 08 908 5931 31 931 7751 51 751 9233 33 233
G7 790 90 790 353 53 353 872 72 872
G8 34 34 34 09 09 09 36 36 36
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 13/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 11/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 708488 88 488 990493 93 493 592397 97 397
G1 65545 45 545 53443 43 443 33890 90 890
G2 15987 87 987 75295 95 295 89807 07 807
G3 03133 33 133 57061 61 061 05204 04 204 23235 35 235 02101 01 101 24026 26 026
G4 01096 96 096 11128 28 128 13202 02 202 45992 92 992 72228 28 228 81152 52 152 90815 15 815 04415 15 415 09090 90 090 13740 40 740 23755 55 755 61019 19 019 83179 79 179 84158 58 158 09015 15 015 18892 92 892 63331 31 331 76080 80 080 88883 83 883 89989 89 989 90312 12 312
G5 0217 17 217 8910 10 910 2528 28 528
G6 2797 97 797 4021 21 021 4818 18 818 7943 43 943 8251 51 251 9886 86 886 2481 81 481 3324 24 324 8474 74 474
G7 816 16 816 892 92 892 029 29 029
G8 23 23 23 27 27 27 65 65 65
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 06/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 04/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 384532 32 532 344962 62 962 376010 10 010
G1 04162 62 162 22236 36 236 25232 32 232
G2 24681 81 681 24994 94 994 62669 69 669
G3 19087 87 087 68079 79 079 03351 51 351 27990 90 990 84709 09 709 94194 94 194
G4 24574 74 574 31918 18 918 46481 81 481 52372 72 372 55920 20 920 74759 59 759 76379 79 379 21489 89 489 36747 47 747 37864 64 864 85022 22 022 86919 19 919 87413 13 413 87898 98 898 03499 99 499 24468 68 468 37007 07 007 50733 33 733 55588 88 588 72958 58 958 74010 10 010
G5 5433 33 433 7258 58 258 8893 93 893
G6 3195 95 195 5926 26 926 9413 13 413 1207 07 207 3708 08 708 8622 22 622 1028 28 028 5059 59 059 5637 37 637
G7 501 01 501 971 71 971 946 46 946
G8 44 44 44 96 96 96 13 13 13
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 30/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 28/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 659869 69 869 905905 05 905 568240 40 240
G1 70279 79 279 91388 88 388 27729 29 729
G2 77835 35 835 59932 32 932 83508 08 508
G3 01513 13 513 76636 36 636 47748 48 748 57839 39 839 08452 52 452 73661 61 661
G4 11746 46 746 13101 01 101 59982 82 982 64515 15 515 68845 45 845 94681 81 681 98657 57 657 10992 92 992 13092 92 092 17690 90 690 27558 58 558 32023 23 023 47987 87 987 92349 49 349 03739 39 739 26520 20 520 51738 38 738 58561 61 561 68949 49 949 81710 10 710 89669 69 669
G5 8208 08 208 5867 67 867 5962 62 962
G6 1816 16 816 5098 98 098 8271 71 271 1173 73 173 2786 86 786 5383 83 383 0451 51 451 4076 76 076 5797 97 797
G7 434 34 434 801 01 801 489 89 489
G8 44 44 44 17 17 17 94 94 94
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 23/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 21/08/2019
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

KQXSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 5 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 5 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 – XSMN Thứ 5 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 5, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 5 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 5, viết tắt là XSMN Thứ 5 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 5 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 5

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 5

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 5

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 5 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 5 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 5

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 5 – XSMN Thứ 5. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang